Ecologie - PowerPoint PPT Presentation

ecologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ecologie PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 33
Ecologie
198 Views
Download Presentation
sidone
Download Presentation

Ecologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ecologie Wat gaan we doen? 1. ± 5 lessen theorie en ± 12 lessen practica 2. Verzamelen en vangen van allerlei planten (flora) en dieren (fauna). 3. Tekenen van de diverse organismen. 4. Herbarium maken. 5. Determineren (op naam brengen van dieren en planten) m.b.v. zoekkaarten, flora etc. 6. Maken van een voedselweb. 7. Dit alles wordt ingeleverd als één verslag. Inleiding. • Onderzoekstijd 1E, Ecologie bestaat uit 16 lessen van 2 uur. - Je werkt in groepjes van 2. - Iedereen krijgt zijn eigen werkboek.

 2. Ecologie Deze les oefenen in: - Planten en dieren op naam brengen m.b.v. zoekkaarten en determinatietabellen.

 3. Ecologie Les 3. Kijk uit je doppen: “De natuur rondom school”. Wat is er allemaal te zien rondom onze school aan natuur? Welke bomen? Via een soort speurtocht met opdrachten bekijken we de schoolomgeving. Vind je planten worden deze gedroogd en in een herbarium geplakt. Bladeren determineren m.b.v. zoekkaarten

 4. Ecologie • Een herbarium maken • Planten determineren m.b.v. zoekkaarten ed. • Planten verzamelen (natuurlijk geen zeldzame planten). • Planten drogen. • Planten opplakken op A4. Deze komen uiteindelijk in je werkboek. • Zet nu de volgende gegevens erbij: • Naam: BrunelFamilie: LipbloemenLatijn: Prunella vulgarisStandplaats: op akkers, langs wegen en op lichte plekken in bossen. • Vindplaats: Tankenberg, Oldenzaal  Bijzonderheden: Dit kun je opzoeken op internet. Maken van een herbarium

 5. Ecologie

 6. 1. Van welke boom is dit blad?

 7. 2. Van welke boom is dit blad?

 8. 3. Van welke boom is dit blad?

 9. 4. Van welke boom is dit blad?

 10. Ecologie Les 3. Fauna van een grasland. M.b.v. netjes weideplankton vangen en deze determineren en tekenen.

 11. 5. Welk dier is dit?

 12. 6. Welk dier is dit?

 13. 7. Welk dier is dit?

 14. 8. Welk dier is dit?

 15. 9. Welke plant is dit?

 16. 10. Welke plant is dit?

 17. 11. Welke plant is dit?

 18. 12. Welke plant is dit?

 19. Ecologie Les 4. Wat leeft er in een sloot of plas. Je gaat plankton bekijken, tekenen en op naam brengen van een sloot bij de rondweg. Vlokreeft en Waterscorpioen

 20. 13. Welk dier is dit?

 21. 14. Welk dier is dit?

 22. 15. Welk dier is dit?

 23. 16. Welk dier is dit?

 24. 17. Welke plant is dit?

 25. 18. Welke plant is dit?

 26. 19. Welke plant is dit?

 27. 20. Welke plant is dit?

 28. 21. Welk dier is dit?

 29. 22. Welk dier is dit?

 30. 23. Welk dier is dit?

 31. 24. Welk dier is dit?

 32. Antwoorden 13. Larve mug 14. Larve haft 15. Vlokreeft 16. Waterpissebed 17. Pijlkrijd 18. Beekpunge 19. Wolfspoot 20. Waterweegbree 21. Snuitkever 22. Springspin 23. Teek 24. Kniptor • Beuk • Esdoorn • Amerikaanse eik • Els • Grijze vleesvlieg • Metselbij • Bladwesp • Langpootmug • St jacobskruid • Rolklaver • Grote weegbree • boerenwormkruid

 33. Ecologie Natuur in de stad. Afsluitingsopdracht. In de vorm van een speurtocht met vragen in Oldenzaal kijken naar wat er bloeit en groeit.