Ecologie umană - PowerPoint PPT Presentation

ecologie uman n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ecologie umană PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ecologie umană

play fullscreen
1 / 10
Ecologie umană
132 Views
Download Presentation
jase
Download Presentation

Ecologie umană

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ecologieumană Comportamentele sexuale

  2. Preambul • comportamentele au mare specificitate, fiind influenţate determinant de: • poziţia bipedă • ocupaţiile principale diferite ale celor două sexe • motivaţia reproductivă diferită: • răspândirea maximă a materialului genetic • procrearea şi protejarea urmaşilor

  3. Investiţia reproductivă • ovulul (una dintre celulele mari ale organismului) – 400 • 38-42 de săptămâni de sarcină: efort metabolic suplimentar (cca. 80.000 cal) • producerea de lapte matern – 1/3 din resursele energetice ale organismului • spermatozoidul (cea mai mică celulă produsă de organism) – 300 mil/ejaculare • reproducere şi hrănire: minim de timp şi efort metabolic

  4. Investiţia reproductivă - selecţia partenerului se face de către femeie, motivaţia complexă ducând la un set larg de criterii de evaluare - tendinţa de compromis între structură genetică şi situaţie materială = motivaţia înşelării partenerului

  5. Criterii de alegere • structură genetică viabilă (forma de triunghi întors a toracelui) • caractere de masculinitate = protecţie (voce profundă, pilozitate, trăsături masculine • înălţimea partenerului (la nivel instinctual) • situaţia materială • fertilitate (forma de clepsidră) • trăsătura dominantă la nivel pur instinctual • semne de sănătate (capacitate de transmitere a genelor): piele netedă, cornee albă, structură musculară fermă, simetrie a trăsăturilor

  6. Criterii de alegere • - structură diferită a sistemului imunitar • - grup de 6 gene • - controlat fiziologic (miros) • - structură genetică diferită • evitarea consangvinizării

  7. Perioada reproductivă • nelimitată • estru = ovulaţie (câteva zile pe lună) • nesemnalizată extern, deseori nepercepută • asociată cu tendinţa de expunere şi cu predispoziţia înşelării partenerului • lipsa semnalizării → activitate sexuală permanentă(menţinerea atenţiei → partenerului extrapolare la urmaş)

  8. Alegerea partenerului Selectivitatea • extrem de accentuată, ca urmare a motivaţiei reproductive complexe • redusă • condiţionată de conjunctură Fidelitatea (monogamia) • asigurarea stabilităţii resurselor • condiţionată social, în contradicţie cu motivaţia sexual • tendinţă instinctivă de formare a cuplului

  9. Dimorfismul sexual • puternic atenuat • specificitate din diferenţierea ocupaţională a celor două sexe în lungul evoluţiei speciei: • bărbaţi: vânătoare, apărare, strategii de viitor • femei: îngrijirea urmaşilor, culegerea plantelor, îngrijirea spaţiului de locuit • diferenţieri: • fizice • cerebrale • sociale

  10. VA URMA…