Ecologie Uman ă - PowerPoint PPT Presentation

ecologie uman n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ecologie Uman ă PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ecologie Uman ă

play fullscreen
1 / 17
Ecologie Uman ă
144 Views
Download Presentation
chester-gilliam
Download Presentation

Ecologie Uman ă

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ecologie Umană definire, concepte, origine, evoluţie

 2. Definire • ansamblu de discipline şi subdiviziuni disciplinare • relaţii dintre: • om: indivizi, grupuri, societăţi • mediu înconjurător: natural, seminatural, artificial • mediul înconjurător = ecosistem

 3. Origine şi evoluţie • sfârşitul secolului XIX • sociologi şi geografi Emile Durkheim paradigma excepţionalităţii umane “durkheimianism” Paul Sears rolul societăţii umane în natură abordarea sistemică în ecologia umană William Catton şi Riley Dunlap noua paradigma ecologică factorii abiogeni şi biologici = variabile independente

 4. societate, tehnologie, artă, religie etc. HEP durkheimianism NEP Noua paradigmă ecologică Sears Natura climă vegetaţie sol faună aer apă climă vegetaţie sol faună aer apă

 5. Ecologia umană modernă • abordarea omului ca parte a ecosistemului • relaţiile om-mediu influenţate de: • componente biogene • componente abiogene • componente economico-politice • elemente psiho-sociologice • elemente culturale • multidisciplinaritate şi interdisciplinaritate • metodologii: geografice, biologice, ecologice, sociale, economice • trans-ştiinţă: limbaj comun pentru cercetare şi raportare

 6. Concepte şi curente (Schutkowski, 2006) Determinismul mediului • sf. sec. XIX – înc. sec. XX • rol determinant al factorilor de mediu • aspecte culturale şi de organizare similare = rezultatul condiţiilor similare de mediu (în special climatice) • E. Huntington, D.L. Hardesty Frederich Ratzel

 7. Concepte şi curente Posibilismul • oponent radical al determinismului • rol pasiv al naturii • cadru de dezvoltare pentru specia umană, fără a o influenţa • studiu “caz cu caz” al societăţilor, fără capacitate de analiză comparativă Franz Boas

 8. Concepte şi curente Ecologia culturală • relaţie cauzală dintre: • condiţii de mediu • subzistenţă • structura socială • condiţii identice de mediu şi tipare de subzistenţă similare = structuri sociale similare Julian Steward Leslie White

 9. Concepte şi curente Materialismul cultural (Neo-funcţionalismul) • continuă ideile ecologiei culturale • cultura şi organizarea socială = adaptări funcţionale pentru exploatarea resurselor trofice • scopul adaptărilor e evitarea supraexploatării Marvin Harris

 10. Concepte şi curente Ecologia globală - raportarea efectelor relaţiei subzistenţă-structuri sociale –mediu la nivel local sau regional şi politică • raportarea la economia politică, distribuţia şi consumul resurselor • suprapopulare, reducerea şi dispariţia resurselor - provenite din ecologia culturală

 11. Concepte şi curente Antropologia ecologică • specia umană ca parte (element) al ecosistemului planetar • adaptabilitatea = rezultatul reacţiilor fiziologice, biologice, comportamentale rezultate din interacţiunea cu mediul • cuantificarea relaţiilor Andrew Vayda Roy Rappaport

 12. Concepte şi curente Ecologia comportamentală • modele teoretice folosite pentru explicarea relaţiei om-mediu a) fenotipurile şi comportamentele = supuse selecţiei naturale b) timpul şi energia sunt limitate în ecosisteme • modul de utilizare a acestora pentru subzistenţă şi reproducere John Krebs Nick Davies

 13. Concepte şi curente Adaptabilitatea umană • influenţa elementelor mediului asupra caracteristicilor biologice • elementele mediului: • abiotice • biotice • culturale • socio-politice • economice • omul = rezultat al evoluţiei

 14. Concepte şi curente Machu Pichu Environmental History • relaţia om-mediu = constante şi principii generale, analiză a cauzalităţilor şi consecințelor • metodologii ale ecologiei culturale şi antropologiei ecologice, ştiinţelor sociale, umaniste, naturale + analiză multidisciplinară

 15. Ramuri • direcţii de cercetare Evoluţia specifică şi socio-culturală • apariţia şi evoluţia speciei • dezvoltarea şi dinamica organizărilor sociale şi culturilor Biologia umană • derivată din medicină şi adaptabilitatea umană • variaţii genetice, relaţia varietate biologică – mediu • biodemografie

 16. Ramuri Ecoetologia umană • derivată din ecologia comportamentală • comportamentele (de hrănire, reproducere, organizare familială şi socială) în raport cu mediul înconjurător • abordare apropiată de zoologie Ecologia culturală • integrarea în practică a ideilor lui Steward şi Leslie • raporturile dintre o societate şi mediul ei de viaţă, inclusiv mediul trofic Managementul natural • largă amploare • modalităţi de utilizare, control şi gestiune a resurselor • impactul societăţii umane asupra resurselor