Download
ecologie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ECOLOGIE PowerPoint Presentation

ECOLOGIE

181 Views Download Presentation
Download Presentation

ECOLOGIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ECOLOGIE Lucrarea 3 – Indici ecometrici

  2. INDICI ECOMETRICI Favorabilitatea potenţialului climatic pentru dezvoltarea în condiţii optime, a diferitelor formaţii vegetale se poate aprecia după dinamica valorilor lunare, anuale şi din sezonul de vegetaţie a diferiţilor indici ecometrici. Indicii ecometrici climatici reprezinta metode numerice de analiza folosite pentru a evidentia raportul dintre favorabilitatea sau restrictivitatea climatica a unui teritoriu si invelisul biotic al acestuia.

  3. EXCEDENTUL SI DEFICITUL DE UMIDITATE (+E; -D in mm). Pierderea de apa din sol prin evapotranspiraţie este compensata sau nu prin cantitatea de precipitaţii ce cade pe un anumit teritoriu. In anotimpul rece se acumuleaza in sol o cantitate de apa care poate fi consumata in sezonul de vegetaţie, cand plantele se gasesc in plina activitate biologica. Daca aceasta rezerva nu este alimentata in permanenţa se poate ajunge in etapele de maxima dezvoltare a vegetaţiei la un consum care sa depaşeasca atat rezerva de apa din sol, cat şi cantitatea de precipitaţii lunare, inregistrandu-se un deficit de umezeala („perioada de uscaciune”) la care plantele spontane s-au adaptat. Suma precipitatiilor din lunile de acumulare a umezeli in orizontul biologic activ al solului Σ PIX-III Suma precipitatiilor din perioada cu evapotranspiratie maxima Σ PVII-VIII Tema seminar

  4. INDICELE EROZIVITATII CLIMATICE Tema seminar Iec = (Pmax lunar)2 / Panuale

  5. INDICELE PLUVIOMETRIC EMBERGER Tema seminar Calculat anual şi anotimpual (vernal şi estival) reprezinta raportul dintre precipitaţii şi temperatura. IPt = P / Σ TI-XII

  6. INDICELE DE ARIDITATE DE MARTONNE Tema seminar Exprima caracterul restrictiv al conditiilor climatice pentru anumite formatii vegetale. Se poate calcula anual si lunar Ir = P / (T+10)

  7. TETRATERMA MAYR Tema seminar Calculat ca medie a temperaturilor din lunile mai-august, acest parametru exprima optimul de caldura de care dispun practic plantele dintr-un anumit teritoriu, in perioada cu activitate biologica maxima. TM = TV-VIII / 4

  8. INDICELE DE CONTINENTALITATE GAMS Tema seminar Releva distributia cantitatii de precipitatii anuale in functie de etajarea altitudinala. IG=P/alt

  9. BILANTUL CONVENTIONAL AL UMIDITATII Tema seminar Reprezinta raportul dintre precipitaţiile din perioada cu temperaturi ≥ 10ºC şi suma temperaturilor din aceeaşi perioada. Se ştie ca valoarea egala cu unitatea a acestui indice exprima favorabilitatea pentru vegetaţia de stepa, iar cele mai mari ca unitatea, un optim climatic pentru formaţiile vegetale de silvostepa şi padure.