ECOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation

ecologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ECOLOGIE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
ECOLOGIE
270 Views
Download Presentation
karena
Download Presentation

ECOLOGIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ECOLOGIE Lucrarea 1 - Notiuni de sistemica, ecologie sistemica

  2. BIBLOGRAFIE SELECTIVA • Bica I. (2000), Ecologie – Principii de baza, EdituraUniversitatiiTehnice de ConstructiiBucuresti, Bucuresti • Popescu M, Popescu M, (2000) – Ecologieaplicata, Editura Matrix, Bucuresti – Cota: UTCB – 504/P 81 • Gogu R.C., Necula A., Botzan T. (1997) - Ecologieurbană : Curs pentruuzulstudenţilor, EdituraUniversitatiiTehnice de ConstructiiBucuresti, Bucuresti – Cota: UTCB - 504/G 65 • Botnariuc N., Vadineanu A., (1982) – Ecologie, EdituraDidacticasiPedagogica, Bucuresti, Cota - UTCB - 577.4/B 73 • Prigogine Ilya (1984) - Noua alianţă : metamorfoza ştiinţei, Editura Politica, Bucuresti, Cota-UTCB - 165/P 92

  3. ECOLOGIE Ecologia se defineste ca “stiintadespreconditiilelupteipentruexistenta, stiintadespreeconomianaturii” – Haeckel “Stiinta care studiazarelatiilesiproceseleceleagafiecarevietate de mediuleifizicsichimic” – Commoner “Ecologiaeste o stiintasau o disciplina a biologiei care se ocupa cu studiulsistemelorcomplexealcatuite din sistemebiologicesimediullor. De aicirezulta ca ecologiastudiaza de faptrelatiile de interactiuneintreviatasimediu.” – Mohan , Ardelean “Ecologiaestestiinta care se ocupa cu studiulinteractiuniidintreorganismele vii simediullor” - Bica

  4. SISTEM “Un sistemreprezinta un ansamblu de elemente de diferitenaturi, identicesaudiferite, unite princonexiuni, in asafelincatrealizeaza un intreg.” – L von Bertalanffy Abordarea ca sistem a lumiiinconjuratoarepermitecomparareaintreele a diferitelorobiecte din natura, care aparent pot sa nu aibanimic in comun. Din aceastacomparare se pot obtine date care saajute la o maibunasiprofundaintelegere a modului cum suntorganizate.

  5. TEORIA GENERALA SISTEMELOR Teoria generală a sistemelor (T.G.S.) este o teorie relativ nouă fondată de Ludwig von Bertalanffy având ca obiect sistemele, indiferent de natura şi tipul lor. Este o teorie a complexităţilor organizate, urmărind formularea principiilor, legilor, conceptelor şi modelelor sistemelor.T.G.S. este o disciplină ştiinţifică de sinteză, generală, întemeiată pe o serie de discipline matematice cum sunt: teoria informaţiei, teoria jocurilor strategice, teoria deciziei, cercetarea operaţională, teoria ecuaţiilor diferenţiale, teoria probabilităţilor, topologia şi algebra abstractă. Conceptele fundamentale sunt: sistem, informaţie, entropie, finalitate, organizare, centralizare, interacţiune, izomorfism, integralitate. Deşi este o disciplină teoretică având ca obiect integralitatea, întregii organizaţi şi se dezvoltă ca o disciplină logico-matematică, teoria generală a sistemelor este aplicabilă empiric şi mai ales ştiinţelor tehnice. T.G.S. favorizează intregirea cunoaşterii, transferă metode, principii şi concepte între discipline introducând precizie matematică în cercetare.

  6. CLASIFICARE • DupaIlya Prigogine: • Sistemeizolate • Sistemeinchise • Sistemedeschise

  7. ORGANIZAREA SISTEMICA A LUMII VII • Caracteristoric • Caracter informational • Integralitatea • Echilibruldinamic • Programul • Autoreglarea

  8. IERARHIA SISTEMELOR BIOLOGICE • Individul • Populatia • Biotopul • Biocenoza