slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het einddoel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het einddoel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60
rahim-davidson

Het einddoel - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
Het einddoel
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het einddoel

 2. Doel 1e start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met: Business School Nederland medestudenten/subsetgenoten hun organisaties de set adviser Action Learning en Virtual Action Learning studiemateriaal en werkwijze

 3. Doel 1e start-up-dag En ….. 8 data plannen met de subset eerste huiswerkopdrachten afsluiting met diner

 4. Dagprogramma 12 maart

 5. Praktische zaken Vaststellen: dieetwensen, aantal diners vanavond Ondersteuning-door-organisatieformulier (OOF) inleveren Personalia checkformulier controleren en aanvullen

 6. Kennismaken (1) Structuur Interview in tweetal, 10 minuten pp Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten. Jij geeft daarbij aan hoe jouw collega-student succesvol zijn/haar studie gaat afronden

 7. Kennismaken (2) Inhoud (tijdens kennismaken onderling) Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d) Geef twee argumenten voor deze vergelijking Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang ) Hoe zie je de weg naar het beschreven doel? Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

 8. Bij vragen: Ellen Reddingius, set adviser Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579049 Mobiel: 06 –19.674.692 ereddingius@bsn.eu

 9. BUSINESSSCHOOLNEDERLAND De Action Learning Business School

 10. Action Learning Kennis opdoen is onvoldoende: L= P+Q+I+R leren = programmed knowledge + questioning to create insight + implementation + reflection Leren is onderdeel van het werk Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen Leren doe je van en met elkaar Leren impliceert zelfreflectie en feedback

 11. Action Learning betekent dus dat je tijdens studie werkt aan echte problemen risico’s durft te nemen ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen actief bijdraagt aan de lessen van elkaar wilt en durft te leren verantwoording neemt voor je eigen leerproces telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen

 12. Manieren van leren/leerstijlen Leercyclus van Kolb : ervaren, evalueren, concluderen, plannen Voorkeurstijlen: activist praktisch handelen observator nader beschouwen van die ervaringen theoreticus onderzoek en conclusies pragmatist geleerde in de praktijk brengen Leerfasen van Maslow: ▪ 1e fase: onbewust- onbekwaam ▪ 2e fase: bewust-onbekwaam ▪ 3e fase: bewust-bekwaam ▪ 4e fase: onbewust-bekwaam

 13. Logboek Action Learning Wat wil je leren, leerdoelen Wat heb je geleerd Heb je geleerd wat je wilde leren Hoe was dat proces ( hobbels ) Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen Action Learning Workshop 22 April

 14. 7 core courses in 2e fase: operations management HRM marketing management strategisch management informatie management financieel management ▪ international management (2 dagen achter elkaar)

 15. Opbouw studiemateriaal en lesdagen/core courses VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het (dag 1) onderwerp. InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen (dag 2) aanreiken. IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: (dag 3) in samenhang brengen met andere onderwerpen.

 16. Leeractiviteiten rond core coursedag: ▪thuis leerdoelen formuleren ▪thuis artikelen/boeken lezen, afvragen wat dat voor de organisatie betekent, (vragen stellen) ter voorbereiding van ▪ subsetbijeenkomst: uitwisselen van kennis,ervaringen, ideeën, vragen stellen aan elkaar ▪ subsetverslag ervan maken ▪ core coursedag met groep en docent ▪ ALP of leerarrangement maken Voor HRM en FM daarnaast ook aandacht en werk voor VLC!

 17. International Management Opdracht met subset: Groeps-Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M Welk land Welke bedrijfstak Welk product, goed of dienst Wat is dominante functionaliteit (OM, MM,HRM, FM,SM,IM) Docent beoordeelt voorstel en groeps-Alp

 18. Evaluatie elke Core Coursedag Elke lesdag wordt door jullie elektronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) ▪ Docent evalueert zelfook: interesse, participatie, energieniveau, wisselwerking, kwaliteit van de vragen

 19. Rol set adviser (1) praktische zaken, procesbegeleider en beoordelaar ( inhoudelijke verschuiving ) aan- afwezigheid praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen voorlichter studieaangelegenheden alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent aandacht voor: proces van inleveren LA’s, Alp-voorstellen en Alpen bespreking voortgang studie VLC-moderator

 20. Rol set adviser (2) kennisdrager programma, vraagbaak, afstemmer set/docent/BSN; vast aanspreekpersoon voor jullie intervisies 2e en 3e fase beoordelaar OA, en EML in derde fase, adviseur proposal OA, Dissertation en EML adviseur / coordinator internal-external voorzitter examen: Viva Voce

 21. Rol set adviser (3) Wanneer / hoe: vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak openen / sluiten setbijeenkomst moderator VLC; (bijna) dagelijks op site lage drempel primaire verantwoordelijkheid ligt bij student. n.b.: wisseling na 2 ½ jaar en geen proposal af en toe vervanging door collega-set adviser

 22. Info over studiestructuur- en inhoud:digitale - en papieren begeleiders 2 programma-overzichten: groepsbijeenkomsten enVAL-deadlines opleidingsgids studiewijzers handleiding VLC/VAL (Virtual Action Learning) studentensite

 23. Programma-overzicht 2009-2010

 24. 1e subsetbijeenkomst: 25 maart 09.30 – 13.00 uur alle volgende subsetbijeenkomsten (8) plant subset zelf vandaag! Snellezen: 30/3 of 20/4 09.30-17.30 uur Schouten & Nelissen Locatie: Business School O O O m m m m Veranderkunde 12 mei (alle 2009-1-sets) 09.30 – 17.30 uur A Programma-overzicht endata buiten de core courses om: ALP-uitleg(RFC) 9 juni (alle 2009-1-sets) 19.00 - 22.00 uur

 25. Majors/Masterclasses 16/17 maart : Veranderkunde 21/22 september: Sales &  Accountmanagement 5/6 oktober: MVO 16/17 november 2009 : Zorg 23/24 november 2009: Veranderkunde maart 2010: Leiderschap april 2010: Financiële Dienstverlening Advies: Majors volgen eind 2e fase/begin 3e fase

 26. Producties 2e fase: ALP’en en LA’ s OM : ALP met herkansing (voorlopig cijfer + definitief cijfer) MM : ALP HRM : Leerarrangement advies en implementatie IM : ALP FM : Leerarrangement advies en implementatie SM : ALP of: LA PEP-SM in combinatie met een LA-PEP Major = masterclass onderwerp (PEP=Persoonlijk Effectiviteits Paper) Int.Mgt : ALP door subset n.a.v. studiereis

 27. Info-momenten over het maken van een ALP tijdens Start-up summiere uitleg tijdens OM2: Instrumenten (methodologie) tijdens MM in de subset projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2: 9 juni 2009, 19-22 uur) ALP intervisie rond blok 3, datum n.o.t.k. reader projectrapportage en natuurlijk de opleidingsgids!

 28. ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? (kaderen !) Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/buiten eigen gezichtsveld ) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel wordt wel/niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp. voorstel is huiswerk voor 3e Core Course plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

 29. ALP-inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse Genereren en beoordelen alternatieven Implementatie Reflectie Bijlage: goedgekeurd ALP-voorstel

 30. ALP-inleverprocedure Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar:- set adviser ereddingius@bsn.eu - administratie abentum@bsn.eu ALP (concept en definitief) + 10-regelige samenvatting digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu of nvoorhout@bsn.eu (= registratie door administratie Business School) Code voorblad: Achternaam160464MM Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie BSN

 31. MWM2 /De Vraagbaak / EBSCO Management Updates • De Vraagbaak • Via Business School, betaalt abonnement • De Vraagbaak schrijft student aan. • Info over wachtwoord / gebruikersnaam • www.devraagbaak.nl MWM2 Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek en verwerking is prima Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 995 euro Management Updates Lezingen, Masterclasses en “Rond de tafel” EBSCO Engelstalige database

 32. HRM en FM: 6 Leerarrangementen ipv 1 ALP

 33. Virtual Action Learning (VAL) WAT: Leren via Virtual Learning Community (VLC) E-learning is instrument van HRM en FM WAAROM: Variatie in leerproducties Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School Studietempo bevorderen Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met aanleren van de techniek

 34. VAL-opdrachten: 6 Leerarrangementen (LA) maken: LA1 = leerdoelen formuleren voor HRM (later FM) LA2/3/4/ vóór lesdag maken m.b.t. visie, instrumenten en integratie, passend bij eigen leerdoelen; (in totaal 3x) werkwijze deze 3 LA’ s: LAC maken (= Concept ) feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC gekregen verbetersuggesties waarderen verwerking verbetersuggesties in LAC: wordt LAD (Leerarrangement Definitief) Na lesdag elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer ▪Handleiding VAL-VLC en programma VLC

 35. Vervolg VAL-opdrachten LA 5 advies en implementatie door onafhankelijk instituut (RFC) beoordeeld Dit LA ‘Advies en implementatie’ wordt opgestuurd met het LA1: leerdoelen en het LA6: reflectie Site wordt na afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM Deadlines vragen om agendamanagement! Indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of niet voldoende verbetersuggesties zijn gegeven, schrijf je een ALP HRM / FM

 36. START UP UIT- LEG; Site open O O O M HRM-3 M M 1e Sub- set Bijeenk. A HRM-1 A HRM-2 Visueel: VAL HRM-activiteiten LA a+i Op www.citowoz.nl/vlc4 inloggen Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze 1 LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset

 37. START UP UIT- LEG; Site open O O O M HRM-3 M M 1e Sub- set Bijeenk. A HRM-1 A HRM-2 Visueel VAL HRM-activiteiten 2e ronde 3e ronde LA A+ I 1e ronde Gekozen LA Visie maken en LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen

 38. O O O M HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-2 Visueel: VAL HRM- activiteiten START UP UIT- LEG; Site open 3 weken 3 weken 1e Sub- set LA a+i= beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4/7 van je cijfer en je setleden 3/7 van je cijfer

 39. VAL/VLC Toegang tot de site: VLC te bereiken via www.citowoz.nl/vlc6 Inloggen doorgaans via 1e 3 achternaamletters en 1e 2 voornaamletters (muv dubbelingen) Wachtwoord: hrm daarna wachtwoord zelf veranderen! Via PLATFORM: Geen vraag is te dom! en gebruik deze voor communicatie over studie/deadlines/inspiratie

 40. Inlogcodes VLC-site:www.citowoz.nl/vlc6 • Loginname invoeren, wachtwoord hrm zelf aanpassen onder leden • Telsj Tellekamp Astma Asten v. Grahi Graaf de Wichu Wichen v. Otter Otten Radhu Rademakers Kokre Kokke Wouma Woudwijk Manma Mensvoort v. Leumi Leummens Waael Waard de Laamy Laar van de Stuee Stuut Gaspa Gassel v. waara Waal van der jobre Jobse kloer Klomp

 41. VAL huiswerk Voor 1e subsetbijeenkomst van 25 maart: Digitale handleiding VAL-VLC lezen Als eerste onder link “ leden” : e-mailadres en persoonlijke- organisatiegegevens en drive voor studie invullen PLUS wachtwoord veranderen! Snuffel overal, je kunt niets verprutsen! Zie onder link “programma” : leerdoelen voor: ▪Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen en in portfolio zetten Tijdens de subsetbijeenkomst : leerarrangementen Visie (LA 2) verdelen per subset

 42. Oriëntatie op 3e fase

 43. Producties /bijeenkomsten 3e fase Organisatieanalyse (OA)“Foto” van de structuur, cultuur, HRM, gerelateerd aan de strategie Dissertation bestaat uit: -Literatuuronderzoek en -Master’s project Evaluatie Management Leerervaringen (EML) : Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd In 3e fase: intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student (wanneer / wat) Dissertation e.v. inleveren (op afspraak) is een feestelijk moment!!!

 44. Huiswerk (zieA-4tje huiswerk voor 25 maart) lees studentensite door: wat is daar te vinden.. (www.bsn.eu/login/MBA/mbaBSNnl..VoorStudenten) lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” (op bsn.eu) artikel: “AL, een moderne visie op Management Development” huiswerk voor HRM: Zie dia voor VAL-huiswerk (dianr. 45 ) lezen:over leerstijlen (oa.tips) via ontvangen e-mail voorbereiding OM1 (visie): studiewijzer in map OM lezen + huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) op subsetbijeenkomst van 25 maart: formuleren vragen/casuistiek op format subsetverslag. KWALITEIT VRAGEN!!!! 1 week vóór de les verslag ‘met o.a. vragen, mailen naar docenten, set adviser en set opleidingsgids doorbladeren en lezen van hfst 1 t/m 3 en hfst. 4 tot en met 4.2 en bijlage 1

 45. Websites (1) www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudenten www.citowoz.nl/vlc6 EBSCO via studentensite/opleidingsgids www.devraagbaak.nl ( Vraagbaak stuurt via e-mail je gebruikersnaam en wachtwoord)

 46. Websites (2) www.kb.nl www.menscentraal.nl (HRM) www.managementsite.net www.managementboek.nl www.requestforcomment.nl www.scholargoogle.com www.12manage.nl

 47. Subsets Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed……… Bedoeling: een hechte studie-eenheid, waar studiegenoten de studiedagen voorbereiden, elkaar stimuleren en steunen, feedback geven op inhoud en proces, kennis uitwisselen, plezier en lol kunnen hebben.

 48. “Use all the available brains”

 49. Subsetbijeenkomsten Stel voorzitter en notulist aan (laptop!) Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig ) Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken Vertaalslag eigen organisaties maken Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s) Zelf plannen vandaag, op de eerste na ( minimaal 8x )! Kan iedereen op 25 maart? 1e keer bij BSN .