Het einddoel - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het einddoel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het einddoel

play fullscreen
1 / 60
Het einddoel
130 Views
Download Presentation
qamar
Download Presentation

Het einddoel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het einddoel

 2. Doel eerste start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met: Business School Nederland medestudenten/subsetgenoten hun organisaties de set adviser Action Learning en Virtual Action Learning studiemateriaal en werkwijze

 3. Doel eerste start-up-dag En ….. Alle 8 subsetafspraken maken Eerste huiswerkopdrachten Afsluiting met diner

 4. Dagprogramma 2 oktober

 5. Praktische zaken Vaststellen: dieetwensen, aantal diners vanavond Leerstijlenvragenlijst ingeleverd? Ondersteuning-door-organisatieformulier (OOF) inleveren Persoonlijke gegevens op formulier checken en aanvullen

 6. Kennismaken (1) Structuur Interview in tweetal, 10 minuten pp Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten. Jij geeft daarbij aan hoe jouw collega-student succesvol zijn/haar studie gaat afronden

 7. Kennismaken (2) Inhoud (tijdens kennismaken onderling) Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d) Geef twee argumenten voor deze vergelijking Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang ) Hoe zie je de weg naar het beschreven doel? Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

 8. BUSINESSSCHOOLNEDERLAND Dé Action Learning Business School

 9. Action Learning Kennis opdoen is onvoldoende: L= P+Q+I+R leren = programmed knowledge+questioning insight+reflection Leren is onderdeel van het werk Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen Leren doe je van en met elkaar Leren impliceert zelfreflectie en feedback

 10. Action Learning betekent dus dat je tijdens studie werkt aan echte problemen risico’s durft te nemen ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen actief bijdraagt aan de lessen van elkaar wilt en durft te leren verantwoording neemt voor je eigen leerproces telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen

 11. Programma-overzicht 2008-2009

 12. O O O O O 1 LAa+i (HRM) + 2 ALP’en (OM en MM) S T A R T U P O O O O M M MM-3 M M M HRM1 M M M OM-3 M A HRM-3 A OM-2 A MM1 A MM-2 A HRM-2 A OM-1 3 weken 3 weken 5 weken 5 weken 5-15 weken Structuur core coursebijeenkomsten: Dit is de eerste helft van de tweede fase

 13. 1e subsetbijeenkomst: 16 okt 09.30 – 12.30 uur alle volgende subsetbijeenkomsten (8) plant subset zelf vandaag! Snellezen:7 of 20 okt 09.30-17.30 uur Schouten & Nelissen Locatie: Business School O O O m m m m Veranderkunde 11 nov (alle 2008-2-sets) 09.30 – 17.30 uur A Programma-overzicht endata buiten de core courses om: ALP-uitleg(RFC) 13 jan (alle 2008-2-sets) 19.00 - 22.00 uur

 14. Info over studiestructuur- en inhoud: digitale - en papieren begeleiders 2 programma-overzichten (groep enVAL-deadlines) opleidingsgids studiewijzers handleiding VAL (Virtual Action Learning) studentensite

 15. Producties tweede fase: ALP’en en LA’ s OM : (concept Alp + definitief Alp) MM : Alp HRM : Leerarrangement ( VAL ) IM : Alp FM : Leerarrangement ( VAL ) SM : ALP, of: Leerarrangement PEP -SM in combinatie met een LA-PEP major- (masterclass) onderwerp PEP=PersoonlijkEffectiviteitsPaper Int. Management: Groeps-Alp door de hele subset gemaakt n.a.v. studiereis

 16. Info-momenten over het maken van een ALP tijdens Start-up summiere uitleg tijdens OM2: Instrumenten (methodologie) tijdens MM in de subset projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2: 13 jan 2009, 19-22 uur) ALP intervisie rond blok 3, datum nader overeen te komen reader projectrapportage en natuurlijk de opleidingsgidsgids!

 17. ALP-Inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse Genereren en beoordelen alternatieven Implementatie Reflectie

 18. ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! ) Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld ) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp. voorstel is huiswerk voor 3e Core Course plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

 19. ALP-inleverprocedure Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar:- set adviser ereddingius@bsn.eu - administratie abentum@bsn.eu ALP( concept en definitief ) + 10-regelige samenvatting digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu of cfranken@bsn.eu (= registratie door administratie Business School) Code voorblad: Achternaam160464MM Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie Business School

 20. HRM en FM: 6 Leerarrangementen maken ipv 1 ALP(2)

 21. Virtual Action Learning (VAL) Leren via Virtual Learning Community (VLC) E-learning is instrument van HRM en FM Variatie in leerproducties Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School Studietempo bevorderen Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met aanleren van de techniek

 22. VAL-opdrachten: 6 Leerarrangementen maken (3) Handleiding VAL-VLC en programma VLC eerste LA: expliciet leerdoelen voor HRM (later FM) formuleren 1 LA vóór elke lesdag maken m.b.t. visie, instrumenten en integratie, passend bij eigen leerdoelen; (in totaal 3x) werkwijze deze 3 LA’ s: LAC maken (= Concept ) Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Gekregen verbetersuggesties van anderen waarderen Verwerking verbetersuggesties in LAC: wordt LAD (Leerarrangement Definitief) Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer (anoniem)

 23. Vervolg VAL-opdrachten(4) LA advies en implementatie door onafhankelijk instituut (RFC) beoordeeld Dit LA ‘Advies en implementatie’ bestaat uit LA leerdoelen, LA advies en implementatie, en LA reflectie Site wordt na afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM Deadlines vragen om agendamanagement! Indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of niet voldoende verbetersuggesties zijn gegeven, schrijf je een ALP HRM / FM

 24. START UP UIT- LEG; Site open O O O M HRM-3 M M 1e Sub- set Bijeenk. A HRM-1 A HRM-2 Visueel: VAL HRM-activiteiten (5a) LA a+i Op www.citowoz.nl/vlc4 inloggen Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze 1 LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset

 25. START UP UIT- LEG; Site open O O O M HRM-3 M M 1e Sub- set Bijeenk. A HRM-1 A HRM-2 Visueel VAL HRM-activiteiten (5b) 2e ronde 3e ronde LA A+ I 1e ronde Gekozen LA Visie maken en LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen

 26. O O O M HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-2 Visueel: VAL HRM- activiteiten (5c) START UP UIT- LEG; Site open 3 weken 3 weken 1e Sub- set LA a+i= beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4/7 van je cijfer en je setleden 3/7 van je cijfer

 27. VAL FM (7) Toegang tot de site: VLC te bereiken via www.citowoz.nl/vlc5 Inloggen doorgaans via achternaam Wachtwoord: HRM. Wachtwoord zelf veranderen! Via PLATFORM: Geen vraag is te dom!

 28. Inlogcodes VLC-site:www.citowoz.nl/vlc5 • loginname • invoeren, dan password: • hrm • (alles kleine letters!)

 29. VAL huiswerk (6) Voor 1e subsetbijeenkomst van 16 okt: Digitale handleiding VAL-VLC lezen Als eerste onder link “ leden” : e-mailadres en persoonlijke- organisatiegegevens en drive voor studie invullen PLUS wachtwoord veranderen! Snuffel overal, je kunt niets verprutsen! Zie onder link “programma” : leerdoelen voor: ▪Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen en in portfolio zetten Tijdens de subsetbijeenkomst : leerarrangementen Visie (LA 2) verdelen per subset

 30. Opbouw studiemateriaal VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp. InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken. IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

 31. International Management Opdracht met subset: Groeps-Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M Welk land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) Welke bedrijfstak. Welk product, goed of dienst Wat is dominante functionaliteit (OM,FM,HRM,SM, MM,IM) Docent beoordeelt voorstel en groeps-Alp

 32. Manieren van leren/leerstijlen Leercyclus van Kolb : ervaren, evalueren, concluderen, plannen Voorkeurstijlen: activist praktisch handelen observator nader beschouwen van die ervaringen theoreticus onderzoek en conclusies pragmatist geleerde in de praktijk brengen Leerfasen van Maslow: ▪ 1e fase: onbewust- onbekwaam ▪ 2e fase: bewust-onbekwaam ▪ 3e fase: bewust-bekwaam ▪ 4e fase: onbewust-bekwaam

 33. Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van de EML (evaluatie management leerervaringen) Wat wil je leren, leerdoelen Wat heb je geleerd Heb je geleerd wat je wilde leren Hoe was dat proces ( hobbels ) Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

 34. Majors/Masterclasses   6 -   7 oktober 2008: MVO 17 - 18 november 2008 : Zorg   2 -   3 maart 2009: Leiderschap 16 - 17 maart 2009: Veranderkunde   6 -   7 april 2009: Financiële Dienstverlening september 2009: Sales &  Accountmanagement Majors te volgen aan eind 2e fase / begin 3e fase: begin 2009/eind 2009 Afsluiten met een Leerarrangement PEP Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM.

 35. Oriëntatie op fase 3

 36. Producties /bijeenkomsten derde fase Organisatieanalyse (OA)“Foto” van de structuur, cultuur, HRM, gerelateerd aan de strategie Dissertation bestaat uit: -Literatuuronderzoek en -Master’s project Evaluatie Management Leerervaringen (EML) : Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat ) Dissertation e.v. inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

 37. MWM2 / De Vraagbaak / Management Updates • De Vraagbaak • Via Business School, betaalt abonnement • De Vraagbaak schrijft student aan. • Info over wachtwoord / gebruikersnaam • www.devraagbaak.nl MWM2 Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek en verwerking is prima Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 995 euro Management Updates Lezingen, Masterclasses en “Rond de tafel”

 38. Rol set adviser (1) Praktische zaken, procesbegeleider en beoordelaar ( inhoudelijke verschuiving ) Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen Voorlichter studieaangelegenheden Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent Aandacht voor: proces van inleveren LA’s, Alp-voorstellen en Alpen Bespreking voortgang studie VLC-moderator

 39. Rol set adviser (2) Kennisdrager programma, vraagbaak, afstemmer set/docent/BSN; Vast aanspreekpersoon voor jullie Intervisies 2e en 3e fase Beoordelaar EML, en OA in derde fase, Adviseur proposal OA, Dissertation en EML Adviseur / coordinator internal-external Voorzitter examen: Viva Voce

 40. Rol set adviser (3) Wanneer / hoe: vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak moderator VLC; (bijna) dagelijks op site lage drempel primaire verantwoordelijkheid ligt bij student. N.b.: wisseling na 2 ½ jaar en geen proposal af en toe vervanging door collega-set adviser

 41. Evaluatie elke Core Coursedag Elke lesdag wordt door jullie elektronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) ▪ Docent evalueert zelfook: interesse, participatie, energieniveau, wisselwerking, kwaliteit van de vragen

 42. Huiswerk (zieA-4tje huiswerk voor 16 okt) Lees studentensite door (www.bsn.eu/studenten..... Lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” (op studenten site bsn.eu) artikel: “AL, een moderne visie op Management Development” Huiswerk voor HRM: Zie dia voor VAL-huiswerk (dianr. 38) Lezen: boek over leerstijlen Voorbereiding OM1 (visie): studiewijzer in map OM lezen + huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) Op subsetbijeenkomst van 16 okt: formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. KWALITEIT VRAGEN!!!! 1 week voor de les verslag en vragen mailen naar docenten, set adviser en set Studiegids doorbladeren en lezen van hfst 1 t/m 3 en hfst. 4 tot en met 4.2 en bijlage 1

 43. Websites (1) www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudentenwww.citowoz.nl/vlc5 Ebsco via studentensite www.devraagbaak.nl (gebruikersnaam en wachtwoord volgt via e-mail)

 44. Websites (2) www.kb.nl www.menscentraal.nl (HRM) www.managementsite.net www.managementboek.nl www.requestforcomment.nl www.scholargoogle.com www.12manage.nl

 45. Subsets Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed……… Bedoeling: een hechte studie-eenheid, waar studiegenoten de studiedagen voorbereiden, elkaar stimuleren en steunen, feedback geven op inhoud en proces, kennis uitwisselen, plezier en lol kunnen hebben.

 46. “Use all the available brains”

 47. Subsetbijeenkomsten Stel voorzitter en notulist aan (laptop!) Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig ) Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken Vertaalslag eigen organisaties maken Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s) Zelf plannen vandaag, op de eerste na ( minimaal 8x )! Kan iedereen op 16 oktober. 1e keer bij BSN .

 48. Subsetsamenstelling criteria: 4 tot 6 personen vrouw/man diversiteit in organisaties geografie