Het - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 15
Het
168 Views
Download Presentation
gafna
Download Presentation

Het

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het

 2. Het syndicale landschap in België • België heeft één van de hoogste syndicalisatiegraden ter wereld. • Vakbonden in België zijn democratische organisaties die representatief zijn voor de werknemerswereld. • Het ABVV telde 1 343 810 leden in 2004 en is daarmee de tweede grootste vakbond in België. • Andere vakbonden: het christelijke ACV en het liberale ACLVB.

 3. Het ABVV, een democratische vakbond • Het ABVV streeft naar een sociaal rechtvaardige samenleving. • Volgens ABVV is de politieke democratie niet volledig zonder economische en sociale democratie. • Het ABVV streeft dit ideaal na vanuit de realiteit: ook onmiddellijke eisen van werknemers moeten gerealiseerd kunnen worden. • Het ABVV is een eisende vakbond, volgens het principe: “onderhandelen als het kan, strijden als het moet”.

 4. Pijlers van het ABVV • 1. Het ABVV komt op voor de belangen van de werknemers in de bedrijven. • 2. Het ABVV komt op voor de belangen van de werknemers in de collectieve onderhandelingen. • 3. Het ABVV biedt zijn leden een reeks diensten aan. • 4. Het ABVV helpt en komt op voor de werklozen. • 5. Het ABVV komt op voor de belangen van de werknemers op federaal en gewestelijk vlak.

 5. 1. Belangen van werknemers in bedrijven • Werknemers zijn kwetsbare individuen wiens belangen via collectieve vakbondsacties verdedigd worden. • Collectieve vakbondsacties via vakbondsafvaardiging, in ondernemingsraden en via het comité voor preventie en bescherming op het werk. • KMO’s ontsnappen aan wettelijke regels, vandaar fundamenteel strijdpunt van ABVV: meer economische en sociale democratie.

 6. 2. Belangen van werknemers in collectieve onderhandelingen • CAO’s behandelen algemene zaken die niet op bedrijfsvlak te regelen zijn. • CAO’s worden afgesloten tussen werkgevers- en werknemers vertegenwoordigers in “paritaire comités”. • CAO’s gelden ook voor KMO’s: ABVV geeft dus gestalte aan solidariteit met werknemers uit de KMO’s.

 7. 3. Diensten voor leden • Het ABVV heeft studie-, vormings- en onderzoeksdiensten opgericht. Het organiseert ook syndicale en culturele activiteiten voor de werknemers en hun gezin. • In Vlaanderen: het Instituut voor Vakbondsvorming, de Culturele Centrale, de vzw Welkom, de Werklozenwerking,… • In Wallonië: het Institut Wallon d’Etudes, de Recherches et de Formation, het Centre d’Education Populaire André Genot (CEPAG),… • In Brussel: de Brusselse Culturele Centrale (CCB) en de vzw “Habiter Bruxelles”.

 8. 4. Hulp voor werklozen • Het ABVV is ook een uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen. • Elke gewestelijke afdeling van het ABVV hanteert een efficiënte, snelle dienstverlening. • Iedere gewestelijke afdeling van het ABVV heeft een Dienst Sociaal recht.

 9. 5. Belangen van werknemers op federaal en gewestelijk vlak • Via overlegmechanismen en d.m.v. acties weegt het ABVV op het beleid op alle gezagsniveaus. • Het ABVV is een van de belangrijkste actoren van het interprofessioneel overleg. Om de twee jaar wordt een IPA afgesloten.

 10. Structuur • Het ABVV bestaat uit: • 7 Vakcentrales • 3 Intergewestelijken • 18 Gewestelijke afdelingen

 11. De vakcentrales • Arbeiders privésector: • De Algemene Centrale (AC) • De Centrale der Metaalindustrie van België (CMB) • De Belgische Transportarbeidsbond (BTB) • De Centrale van de Voeding-Horeca-Diensten • Bedienden privésector: • De Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (BBTK) • Openbare diensten: • De Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD

 12. De intergewestelijke centrales • Vlaamse Intergewestelijke ABVV • Interregionale Wallonne de la FGTB • Interregionale FGTB Bruxelles/ABVV Intergewestelijke Brussel

 13. De leidinggevende instanties

 14. De leidinggevende instanties • Federaal Congres = de algemene vergadering van het ABVV. • Federaal Comité = het algemeen bestuur van het ABVV. • Federaal Bureau = de algemene leiding van het ABVV. • Federaal Secretariaat = de dagelijkse leiding van het ABVV.