Het - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 27
Het
139 Views
Download Presentation
kitra
Download Presentation

Het

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het

 2. Nieuwe Werken

 3. De optimale

 4. werkplek

 5. Het pad naarde geoptimaliseerdewerkplek Olivier van Noort Product Manager – Windows oliviern@microsoft.com Microsoft B.V. Bastiaan de Wilde Solution Specialist – Infrastructure bdewilde@microsoft.com Microsoft B.V.

 6. Agenda • De uitdagingen rondom de werkplek? • Wat is een geoptimaliseerde werkplek? • Routekaart naar verbeteringen? • Waarom nu? • Discussie & Vragen

 7. De visie op de geoptimaliseerdewerkplek • Creëertspanning: • Eindgebruikerswillenflexibiliteit • IT heeftmeercontrolenodig De uitdaging: Eeninfrastructuurleverenwaardoormensen met succeshunwerkkunnendoen

 8. De visie op de geoptimaliseerdewerkplek • De oplossing: • Werkplek-optimalisatie • Meer mogelijkhedenvooreindgebruikers en IT De uitdaging: Eeninfrastructuurleverenwaardoormensen met succeshunwerkkunnendoen • Creëertspanning: • Eindgebruikerswillenflexibiliteit • IT heeftmeercontrolenodig

 9. Voordelen van werkplekoptimalisatie Overaltoegang tot informatie Beveiliging en nalevingverbeteren Werkplekoptimalisatie Pc-beheerstroomlijnen Transformeeruwwerkplekinfrastructuurvan eenkostenpost tot eenstrategischeaanwinst.

 10. Geoptimaliseerdewerkplek: voordelenvoororganisaties Informatie overal productief kunnen gebruiken Uwmensenwillen... Maar... Geoptimaliseerdewerkplek... We gaan de boel niet openzetten Beveiligdetoegang van buitenaf Gemakkelijketoegangvia internet Snel en gemakkelijkinformatieopzoeken, gebruiken en delen Vanuitmeerderebronnen is moeilijk & delen op 1 manier Verbindtmensen met informatie en expertise uitelkebron

 11. Geoptimaliseerdewerkplek:voordelenvoororganisaties Beterebescherming tegenbeveilingsrisico's Uwmensenwillen... Maar... Geoptimaliseerdewerkplek... Stationsversleuteling Risicogegevensdiefstal PC kunnenmeenemen Ongestoordblijvenwerken Automatiseer updates Beveiligingsprogramma'swelregelmatigbijwerken

 12. Geoptimaliseerdewerkplek:voordelenvoorbedrijven Snelle updates en flexibele software Uwmensenwillen... Maar... Geoptimaliseerdewerkplek... Geen downtime Pro-actiefbeheer radar IT wist van niks Vereenvoudig de beschikbaarheid Zelfbepalenwelke software tegebruiken Ingewikkeldomelkecombinatie van applicatiesondersteunen

 13. De geoptimaliseerde werkplek: Voor wie wel of niet? Desktop optimalisatie stappenplan Functionele werkplek eisen: Beveiling van data -> altijd centraal Overal mobiel kunnen werken->Offline Hot-desking->Behoud van sessie Thuis werken->eigen PC of van de zaak Inhuur medewerkers->Omgevingvreemde PC Stap 1 – ‘Bepaal voor wie’ Breng de medewerkers populatie in kaart Bepaal de functionele eisen per groep Kies de best passende werkplekoplossing Taakwerker Informatie/kenniswerker Mobielewerker Thuiswerker Inhuur

 14. STAP 2: Routekaart Introductie in het HOE?

 15. Hoe? Functionele werkplek eisen: Beveiling van data -> altijd centraal Overal mobiel kunnen werken->Offline Hot-desking->Behoud van sessie Thuis werken->eigen PC of van de zaak Inhuur medewerkers->Omgevingvreemde PC Stap 1 – ‘Bepaal voor wie’ Breng de medewerkers populatie in kaart Bepaal de functionele eisen per groep Kies de best passende werkplekoplossing Stap 2 – ‘IT optimalisatie’ Bepaal de huidig IT volwassenheid Definieer de prioriteiten op basis van de uitkomst van Stap 1 Maak het veranderplan om te groeien in IT volwassenheid

 16. Core Infrastructure Optimization De routekaartnaarwerkplekoptimalisatie Core Infrastructure Optimization Dynamisch VollediggeautomatiseerdbeheerDynamischgebruik van resources Basis Niet-gecoördineerde, handmatige infrastructuur Gestandaardiseerd Beheerde IT infrastructuurmet enigevorm van automatisering Gerationaliseerd Beheerde en geconsolideerdeIT-infrastructuur Kostenplaats Efficiëntekostenplaats Bedrijfs-enabler Strategischeaanwinst

 17. 5 aanbevolen best Practices voorwerkplekoptimalisatie 1) Planning levensduur pc's 2) Implementatie van standaard-images 4) Geautomatiseerd IT-beheer 3) Desktop virtualisatie 5) Complete beveiliging

 18. Waarom nu? • Waarom innovatie werkplek • Kosten • Mensen • Hoezo de vraag Waarom NU ondanks… • Economisch klimaat • Huidige en toekomstige versies • Outsource contracten

 19. Drie Scenario’s • 3 mogelijke scenario’s • Welk scenario hangt af van • welke type organisatie ben je • Voorloper • behoudend • Achterloper • Waar sta je nu • Scenario 1) Reeds bezig met Vista/ Office2007 • Scenario 2) Groot deel op Windows 2000 / OfficeXP • Scenario 3) Groot deel op XP/ Office2003

 20. Scenario #1: Reeds bezig met Migratie • Doorgaan met migreren en pak de huidigevoordelen van Microsoft Desktop Optimazation Pack en Vista SP1 • Implementeer Vista op nieuwegroepwerkplekken die binnenkomen • Investeringen in Windows zullenmigrerennaar Windows 7 vergemakkelijken door gelijkblijvendearchitectuur

 21. Scenario #2: basis is Windows 2000 • Migratiezou al onderwegmoetenzijn en anders in eenzeer rap tempo moetenstrarten • Extended support stopt 2e kwartaal 2010

 22. Scenario #3: Voornamelijk XP/Office2003 omgeving • Begin met voorbereidingmigratie door inventarisatie • Start testing van applicatiesvoorzowel Windows Vista alsook Windows 7 • Gebruik MDOP in je huidigeomgevingom al voor te bereiden op de volgende OS migratie

 23. Zijnerrisico’s van een OS/Vista overslaan? 1 GeenOptimaleWerkplek: Langer wachten op de functioneleverbeteringen die een modern OS levert. Security, Productivity, IT Efficiency. 2 PijnMigratiekomteenkeer : De stapnaarEr is geenmagischestap die het makkelijkmaaktom in éénkeernaar Windows 7 te gaandan van XP naar Vista 3 Kosten: Het is kostbaarderomeenwerkplek 2* te migrerendan in eenkeervanuit de verpakking 4 Vanuit support is ergeenredenom over te stappen, die loopt tot 2014 Maar…. De ontwikkelingen van Microsoft en andere software bedrijvenzullenzichnietmeerrichten op XP

 24. Doel: Voordelenvan werkplekoptimalisatie te pakken Overaltoegang tot informatie Beveiliging en nalevingverbeteren Werkplekoptimalisatie Pc-beheerstroomlijnen Transformeeruwwerkplekinfrastructuurvan eenkostenpost tot eenstrategischeaanwinst.

 25. Mensen maken

 26. het Nieuwe Werken