1 / 16

Seminar B.A.A.R. – 17 iulie 2008

Seminar B.A.A.R. – 17 iulie 2008. Cererile de Chemare în Garanţie formulate de B.A.A.R. Diana Chiriacescu – B.A.A.R. Regulamentul General Art. 6.1. Articolul 6 – OBLIGA ŢIA DE GARANŢIE 6.1 Fiecare Birou garantează că membrii săi vor rambursa orice sumă

rafiki
Download Presentation

Seminar B.A.A.R. – 17 iulie 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Seminar B.A.A.R. – 17 iulie 2008 Cererile de Chemare în Garanţie formulate de B.A.A.R Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 2. Regulamentul General Art. 6.1 Articolul 6 – OBLIGAŢIA DE GARANŢIE 6.1 Fiecare Birou garantează că membrii săi vor rambursa orice sumă Cerută în conformitate cu prevederile articolului 5 de către Biroul ţării în care s-a produs accidentul sau de către agentul pe care l-a numit în acest scop Nu va fi admisibilă nici o cerere de chemare în garanţie dacă aceasta va fi făcută mai târziu de doi ani după trimiterea cererii de rambursare Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 3. CCG formulată de un Agent Având în vedere: • practica de până acum • şansele scăzute de recuperare a sumelor datorate • imposibilitatea formulării CCG de Agent în noul sistem on-line • CCG formulată de Agent nu este înregistrată de CoB nu recomandăm Agenţilor formularea de CCG Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 4. Procedura primirii unei cereridin partea unui gestionar Documente Obligatorii • Procesul Verbal emis de autorităţile competente din România • Confirmarea valabilităţii documentului Carte Verde la data accidentului • Cererea de despagubire a pabubitului(ilor) şi a documentelor justificative • Documentul(ele) aferente cheltuielilor solicitate • Dovada plăţii către păgubit • Cererea de rambursare emisă către societatea de asigurare din străinătate • sau către Biroul sub a cărui egidă a fost emis documentul Carte Verde • Dovada transmiterii cererii de rambursare prin fax sau e-mail. Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 5. Verificarea dosarelor primite • După verificarea dosarelor, şi dacă îndeplinesc condiţiile cerute: • Se efectuează plata dosarelor către gestionar • Plata se face întotdeauna în RON • Se formulează Cererea de Chemare în Garanţie Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 6. Garanţia acordată de B.A.A.R. 1.Agentului: • Despăgubire • Cheltuieli • Taxa de gestiune • Penalităţi aferente Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 7. Garanţia acordată de B.A.A.R. 2. Corespondentului: • Despăgubire • Cheltuieli • Penalităţi aferente După recuperarea sumei solicitate în CCG • Taxa de gestiune • Penalităţile aferente Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 8. Statistica CCG 2005 - 2008 Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 9. CCG formulate de B.A.A.R. • Rata recuperării sumelor solicitate – 98% • în termen – 95% • peste termen – 3% Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 10. Accidente produse într-o ţara în care au fost implicate autov.din celelalte ţări Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 11. Accidente produse într-o ţara în care au fost implicate autov.din celelalte ţări Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 12. Accidente petrecute pe teritoriul României în 2007 • Din totalul accidentelor produse în Sistemul Carte Verde • România ocupă locul 12 ( 2,05%) Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 13. Statistica privind numărul accidentelor produse în România în ultimii 8 ani Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 14. CCG ON-LINE În cele ce urmează vă vom prezenta modul de formulare a unei Cereri de Chemare în Garanţie On-Line Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 15. Cererile de Chemare în Garanţie formulate de B.A.A.R Întrebări? Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

 16. Cererile de Chemare în Garanţie formulate de B.A.A.R Vă mulţumim pentru atenţia acordată! Diana Chiriacescu – B.A.A.R.

More Related