microsoft dynamics ax 2009 partner sales readiness seminar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Microsoft Dynamics AX 2009 Partner Sales Readiness Seminar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Microsoft Dynamics AX 2009 Partner Sales Readiness Seminar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 90

Microsoft Dynamics AX 2009 Partner Sales Readiness Seminar - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

Microsoft Dynamics AX 2009 Partner Sales Readiness Seminar. Hubert & Anouk | 14 -05-2008. Microsoft Dynamics AX 2009 Take your business into the future. Improve productivity. Manage change. Compete globally. Simplify compliance. Improve Productivity.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Microsoft Dynamics AX 2009 Partner Sales Readiness Seminar' - heath


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
microsoft dynamics ax 2009 take your business into the future
Microsoft Dynamics AX 2009Take your business into the future

Improve productivity

Manage change

Compete

globally

Simplifycompliance

improve productivity
Improve Productivity
 • Watvindenklantenvandaag van hun ERP systeem?
  • Software is moeilijkteleren of tegebruiken
  • Moeilijkomuittezoeken hoe men taken moetuitvoeren en wat men preciesmoetdoen
  • Geentoegang tot rapporten, formulieren, data noodzakelijkommijnwerkgoeduittevoeren
  • Complex om data omtezetten in inzichtelijke “informatie”
  • Men is afhankelijk van IT ombepaalderapportenuittedraaien
  • Men verliestveeltijdomdraaitabellentemaken in Excel
  • Samenwerking met teamledenverlooptstroef
 • Wiebinnen de ondernemingwordthiermeegeconfronteerd?
  • Management
  • Elkeanderekenniswerker
improve productivity help people work smarter and faster
Improve ProductivityHelp people work smarter and faster

Doelstelling/voordelen

Mogelijkheden AX 2009

 • Minder complex
 • Help gebruikerstefocussen
 • Makkelijkertoegang tot acties
 • “ push” informatie
 • Makkelijkersamenwerkenrond data en taken
 • Beterebeslissingennemen….voorelkewerknemerbinnen de organisatie
 • 32 new Role Centers met webparts; KPIs, grafieken/rapporten, to do lijst, “ cues” en quick links
 • Business Intelligence met out of the box kubussen, rolgebaseerderapporten, self-service rapportage, performance dashboards
 • Unified communication en presence integration, Global Address Book
 • Enterprise Portal, Microsoft Dynamics Client for Microsoft Office geefttoegang tot Dynamics AX 2009 aan elkewerknemerbinnen de organisatietegeneenredelijkeprijs
enhanced business intelligence
Enhanced Business Intelligence

DELIVER

SharePoint

Reports

Dash

boards

Excel

Workbooks

Analytic

Views

Scorecards

Plans

ENDUSER TOOLS AND PERFORMANCE MANAGEMENT APPS

PerformancePoint Server

Excel

BI PLATFORM

SQL Server

Reporting Services

SQL Server

Analysis Services

SQL Server RDBMS

SQL Server Integration Services

enhanced business intelligence1
Enhanced Business Intelligence

Microsoft Dynamics AX Role Centers

Excel

Reporting Services

Report Builder

Microsoft Dynamics AX Database

wat is een rolcenter
Wat is een rolcenter?
 • Role Centers de RoleTailored user interface gebruikmakendvdnieuweASP.nettechnologiegebaseerd op het EP framework
 • Role Center brengt de krachtvhweb met rijke UI en interactie via AJAXsamenomAX & BI data tetonen.
 • Role Centers zijngelinktaan “gebruikersprofielen” en gebruikerswordentoegewezenaaneengebruikersprofiel
 • Het Role center geconfigureerdvooreengebruikersprofiel is het startpuntvoor de eindgebruiker id AX client en de EP
 • Role Centers kunnenaangepast en gepersonaliseerdwordengebruikmakend van het sharepoint web part page framework. Het kanookuitgebreidworden met elk andersharepoint compliant web part of ASP.net EP user control
key take aways
Key Take Aways
 • AX Mobile, AX via het web, AX client; meergebruikerstoegevoegdewaarde in toegang tot ERP
 • Kortereleercurvevoor AX 2009
 • Sneller en betergefundeerdebeslissingennemen en prioriteitenstellen/plannen
 • Een BI oplossingtoegankelijkvoorelkekenniswerkerbinnen de onderneming via gebruikelijke tools waarbij AX security set up blijftgelden
 • Efficient communiceren met Office Communicator wordtverderdoorgetrokken in AX
   • VOIP
   • Sneller efficient actienemenobvcorrectecontactgegevens en presence indicator
call to action
Call To Action
 • Heb je allerol centers noodzakelijk in uw vertical?
 • Nieuwe User Interface…ook in uwverticaleoplossing
 • Windows Sharepoint Services en/of MOSS 2007…ontwikkeling ASP.net?
 • Ontwikkelingen in EP – UI overbrengennaar ASP.NET
 • Out of the box BI mogelijkheden in AX 2009
    • Voldoende?
    • Kennis SSRS en SSAS – BI development studio (Visual studio 2008)
    • BI Competentie
    • Partnership
 • Unified Communication
    • Gazelf met OCS ad slag
    • Start gesprek met klanten…
    • Zoek partnership UC (NecPhilips, Dimension Data, E-Office, Actis, HP,.…link
    • Information Worker – UC competentie
manage change growth
Manage Change & Growth
 • Ervaringenvandaag…
  • Software is nietmakkelijkaantepassen of uittebreiden ….software zouons business process moetenondersteunen en nietomgekeerd
  • Software laatonsniet toe omsnel en efficient in tespelen op de veranderendemarktomstandigheden – specifiekeprogrammeursnodig….technologiealseen KEY Differentiator
  • Software is moeizaamteupgradenwanneereraanpassingenzijngemaakt
  • Extra hardware nodigbijgroeiendaantaltransacties
  • Software ondersteunt business proces in enedivisiemaarvoldoetniet in anderedivisie
  • Middelgroteondernemingenwordenmeereenmeergeconfronteerd met zelfdecomplexiteit van groteondernemingen door hunsnellegroei…consolidatie
 • Wieervaartdit?
  • IT manager
  • Directeur
  • Management
manage change growth1
Manage Change & Growth

Help businesses to be flexible and adapt to the user and market demands

Doelstellingen/Voordelen

Mogelijkheden met AX 2009

 • Workflow mogelijkhedenobv Windows Workflow foundation
 • Vebeteringen in schaalbaarheid en performance (Windows Server en SQL 2008)
 • Multicompanyfuctionaliteiten: allocatie en elliminatie, centralebetalingen, centraleklant status
 • Nieuwe modules
 • Processenopzetten, stroomlijnen, snelaanpassen – kostenbesparen
 • Nieuwelegalestructurenopzetten en efficient beheren/consolideren
 • Verbredenhorizontale basis functionaliteit
 • Groeien met eenlangetermijnoplossingen
workflow overview

Pillar 1

Workflow Overview
 • Design
 • Configuration
 • Workflow Template

Workflow

 • Workflow Begins
 • Workflow Completed

Workflow Instance

Jim Enters Expense Report

Expense Approval

Expense Report Posted

Frank Approves All

Sue Approves if > $5K

Ann Approves if > $10K

workflow
Workflow
 • A business process that is “embedded” into the system
 • Out-of-the-box templates
 • Easy to configure and adapt
 • Delegate
 • Safe limits
  • Single approver
  • Multiple approvers
  • Majority of approvers / percentage of approvers
  • 1st line manager
 • Approval based on role, hierarchy or user
 • Escalation
 • Supports multiple languages
 • Version controls
out of the box workflow templates
Out-of-the-Box WorkflowTemplates
 • General Ledger
  • General journal, ledger allocations, fixed assets, fixed assets budget
 • Accounts Receivables
  • Payment journal, draw bill of exchange journal, protest bill of exchange journal, redraw bill of exchange journal, remittance journal, settle bill of exchange journal
 • Accounts Payables
  • Invoice register, invoice approval journal, invoice journal, payment journal, draw promissory note journal, redraw promissory note journal, remittance journal, settle promissory note journal
 • Trade and Source
  • Purchase requisition approval
 • Project Accounting
  • Project purchase requisition approval
 • Expense Management
  • Cash advance request template, expense template, non-project line item workflow template, project expense line workflow template
record performance microsoft dynamics ax 2009 on sql server 2008
Record PerformanceMicrosoftDynamics AX 2009 On SQL Server 2008
 • Record scale up to 70% improvement in throughput scalability and response time
 • Maximizing performance while minimizing database growth using SQL 2008database compression
 • High Throughput – 125,000 transaction lines per hour
 • Record scale of application server,on SQL Server and Windows 2008
 • Average Response time Savings – Avg. 10% reduction in response timewith compression
 • Less Storage – 60 to 80% spacereduction using SQL Server 2008 database compression
 • Learn more at http://www.microsoft.com/sql/dynamics

Throughput Scalability

Microsoft Dynamics AX 2009 benchmark transactions

faster with compression on SQL Server 2008

Response Time

Dynamics AX 2009

SQL Server 2008

Dynamics AX 4.0

SQL Server 2005

key takeaways
Key Takeaways
 • Samen met introductie workflow, nieuwe modules expense management, aankoopaanvraag, quality management…zijn out of the box aanwezig

- minder maatwerk

 • Microsoft stack – windows workflow foundation (WF) maaktdeeluit van .NET Framework 3.0 (maaktdeeluit van Windows Server)

- hogere ROI

 • AX 2009 finance – eengoeiestandaard. Eenverbeterdeoplossingvoorfinanciele multi-company functionaliteiten
 • SQL 2008 – Windows Server 2008: lagere TCO
  • Minder hardware - virtualisatie
  • Betere performance – meer data opslag
  • 64 bit
call to action1
Call To Action
 • Workflow van toepassing in uw vertical?
 • .NET developers in uworganisatie?
 • Kennis SQL server, windows Server 2008 en Visual Studio 2008
 • Functionele readiness: meerdan 400 nieuwefunctionaliteiten
microsoft dynamics ax 2009 take your business into the future2
Microsoft Dynamics AX 2009Take your business into the future

Improve productivity

Manage change

Compete

globally

compete globally
Compete Globally
 • Ervaringenvandaag…
  • Geengoedinzicht in het logistiekeproceswaardooroptimalisatiedoelstellingen en best practices nietkunnengerealiseerdworden
  • Men moetvaak software kopen van een 3rde partijomprocestekunnenoptimaliseren….integratie is vaak heel complex
  • Moeilijk of kostveeltijdom efficient en doordachtsamentewerken met klanten en partners om het logistiekeprocestestroomlijnen
  • Men mist opportuniteitendaar de software de business nietoptimaalondersteunt
  • Expansienaar het buitenland is moeilijkdaar software ditnietaankan
   • Verschillendetalen
   • BTW/taxes
   • Lokaleregelgevingen
 • Wie?
  • Directeur
  • IT manager
  • Management
compete globally1
Compete Globally

Manage the complexities of a global organization by consolidating and standardizing processes and providing visibility across your organization

Doelstellingen/voordelen

Mogelijkheden AX 2009

 • Expansienaaranderelandenzondertaalobstakels of moeilijkhedenomtrentlocalisaties
 • Nieuweopportuniteiten ten vollekunnenbenutten en kunnenreflecteren in de software
 • Verbeterdesamenwerking met partners in logistiekeproces
 • Multi-Site mogelijkheden
 • 40 talen
 • Ondersteuning 36 landen
 • Support voor bi-directionele (Arabic) talen
 • Service-oriented architecture (AIF) omaanpassingen in process tekunnenreflecteren
 • Verbeterdeondersteunigwebservices met windows communictaion foundation
multi site structure
Multi-Site Structure

Site

Warehouse

Production Unit

 • Geographic location
 • Confined within company
 • Linked to financial dimension
 • Must be within site
 • Unique within company
 • Cannot be shared
 • Hold inventory
 • Production ”dimension”
 • Unique per site
multi site capabilities
Multi-Site Capabilities

Enables

 • Visibility into raw materials, inventories, transactions over multiple sites
 • Multi-site sales and purchasing
  • Track Sales and PO’s at different sites and movement of materials, inventory between sites
  • Site specific vendors
  • Site specific item settings
 • Site specific production
  • BOM and route per site
  • Site specific production parameters
  • Master planning across sites
 • Decentralized pick/pack/ship by site
 • Cost control by site
integratie mogelijkheden

Trading Partners3rd Party Systems

AOS

Integratie mogelijkheden

XML

XML

XML

DirectX++ API

Calls

Asynchronous/

synchroneousTransports

Web Services

.NET BusinessConnector

AIF

CLR Interop

Microsoft Dynamics AX

ax internationaal
AX Internationaal
 • In AX 4.0 unicode
 • Multiple Timezone support: UTC
 • 36 landen en 40 talen: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, United Kingdom, United States, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Russia , Brazil, China, Japan, Turkey, Arabics and India
 • Consolidatielandenfunctionaliteit in SYS laag met GLS laagvoor: Turkije, OostEuropa, CO (Brazilie, China, Japan, Thailand, Arabischelanden) en India
key takeaways1
Key Takeaways
 • AIF – SOA: flexibiliteit met webservices (WCF, standaard MSFT technologie)…nietalles in ERP oplossingcoderen IT afdeling
 • Multisite concept – beterinzicht SCM- Finance…in lijn met Tier 1 competition (midmarket players geengoeie fit)
 • AX kanmeegroeien met klantzijninternationisatieslag op 1 enkele instance (lage TCO)
call to action2
Call To Action
 • Hoe omgaan met multisite functionaliteit?
  • Bestaandeklanten >< nieuweklanten
 • AX 2009 en integratiemogelijkheden
  • Kennis AIF
  • Biztalk server 2006 en/of R2
  • Windows Communication foundation (.net framework 3.0)
 • Expansienaar het buitenland….partnerships?
microsoft dynamics ax 2009 take your business into the future3
Microsoft Dynamics AX 2009Take your business into the future

Improve productivity

Manage change

Compete

globally

Simplifycompliance

simplify compliance
Simplify Compliance
 • Ervaringenvandaag…
  • Kostveeltijd en geld omtevoldoenaanregelgevingen
  • Risico op boetes is hoogindien men nietvoldoet
  • Industry standaardenzijneen “must have” geworden
  • Allerhande stakeholders zijnhierbijbetrokken en eisenbewijs - vertrouwen in organisatie
 • Wieondervindtdit?
  • Directeur
  • Management: administratie – logistiek - kwaliteit
simplify compliance1
Simplify Compliance

Reduce risk and liability associated with corporate governance and regulatory compliance

Doelstellingen/voordelen

Mogelijkheden AX 2009

 • Windows Workflow Foundation, built-in security, consistenteprocessen
 • Compliance Center; makkelijkdocumentatieopzetten/delen en evalueren
 • Digital Signatures
 • Global Address Book
 • Self service rapportage tools laten toe omzelf ad hoc compliance rapportenuittedraaien
 • Verbeterdevisibiliteit en interne controle – risicosbeterinschatten
 • Helpenomkosten van compliance tereduceren
 • Snelkunnenantwoordenaan compliance eisen
 • Industriestandaarden – best practices implementeren
key takeaways2
Key Takeaways
 • Voldoenaanregelgevingenvanuitfinancieeloogpunt
 • SOX – audit perspectief (wieheeftwatgedaan?)
 • Industriestandaarden: CO2 emissie, reductie van ongevallen in bouwsector, …
 • Best Practices
 • is vaak trigger omnieuweoplossingaantekopen
call to action3
Call To Action
 • Hoe zit dit in uw vertical?
  • Welkeregelgevingenzijnverplicht/standaarden/best practices?
  • Proactiefinspelen met 1 van volgende features?
   • Enterprise Portal obvindustriestandaard (vbobv. SOX requirements)
   • Document management in WSS of MOSS 2007

- Task recorder

   • Digital signature
   • Security system in AX 2009
   • Rapportage
ax 2009 verticals

Vertical Solutionswithin Industry

AX 2009 verticals
 • IndustryEnabling
 • Core AX

Manufacturing

Metals

Industrial Equip

Food & Bev.

Paper

Pharmaceutical

Textiles

High Tech

Aerospace

Chemical

Oil & Gas

 • Distribution
 • Consumer Products
 • Food & Bev
 • Industrial
 • Retail
 • Food & Bev
 • Specialty Store
 • Hospitality
 • Apparel
 • Auto Dealer
 • Public Sector
 • Healthcare
 • Works
 • Fin and Admin
 • Utilities
 • Transport
 • NFP
 • Prof Services
 • IT Services
 • Advertising
 • Arch & Engineer
 • Media & Entertainment
 • Construction
 • Legal Services

Supply Chain Execution

Demand Planning

 • Enterprise Asset Management

Fund Accounting

Quality Management

Financial Management

 • Supply Chain Management
 • Customer Relationship Management
 • Human Resources Management

Highlight = Current Industry Solution

ax 2009 horizontaal
AX 2009 horizontaal
 • Expense Management (Enterprise Portal only) – credit card processing
 • Workflow
 • AIF
 • BI
 • Enterprise portal framework
 • Role centers
 • Finance improvements
 • Batch framework support
 • Timezone support
 • SQL – AOS
 • ….
distributie retail
Distributie - Retail
 • Customer Returns Management
 • Improved Procurement Capabilities
  • Purchase Requisitions
  • Request for Quotes
  • 3 Way Matching (order, packing slip en factuur)
 • Major Enhancements to Supply Chain Management
  • MRP performance
  • Inventory costing: standaardkostprijs en gewogengemiddelde
  • WMS: picking, shipment, arrival
manufacturing
Manufacturing
 • Product builder
 • IntegratieProductie en Project Accounting
 • Quality Control and management
services
Services
 • Enhanced CRM
  • Lead & Opportunity Management through Enterprise Portal
  • Deeper Integration with Microsoft Exchange
  • AX and Dynamics CRM integration: no new timeline defined
 • HR and Payroll
 • Major Enhancements to Project Planning
  • Integration to Production
  • Integration to Microsoft Project
  • Hierarchical Work breakdown structure
  • Integration to Purchase Order & Expenses
  • Cash Flow by Project – draaitabellen in excel
 • Service management
  • Web service orders
slide48

Base & Technology

 • 190 feature updates

Value Proposition & Revenue Drivers

Messaging Pillars

Product Enhancements

microsoft dynamics ax 2009 take your business into the future4
Microsoft Dynamics AX 2009Take your business into the future

Improve productivity

Manage change

Compete

globally

Simplifycompliance

besluit ax 2009 in a nutshell
Besluit AX 2009 in a nutshell
 • Meer toegevoegdewaardevoorverschillende type gebruikers meerlicenties
  • Web, office, mobiel of AX client
  • Nieuwe modules en BI mogelijkheden
 • Meer ingangspuntenomproblemenbijklanten/prospectentekunnenafdekken
  • Functionaliteiten, AIF, landen/talen
 • Verbeterde ROI en TCO – “ Microsoft stack”
  • UI, BI, .NET, UC
  • 2008 wave: SQL, Windows Server, VS
call to action4
Call to Action
 • Readiness
  • Wat is er out of the box aanwezig?
  • AX competentie….noodzaakaananderecompetenties (BI, IW, …) of partnerships?
 • Verticalisatie
  • Hoe kanikditopnemen in mijnverticalepropositie?
  • Waarzijneraanpassingennodig?
  • Onderscheidtussenbestaandeklanten en nieuweklanten?
call to action readiness
Call to action - Readiness
 • Sales en Marketing:
   • Seminars
   • Partner voorjaarsupdate
   • Sales - Marketing Webcasts
   • Nieuwsbrieven
 • Presales
   • What’s new Technical – Functional manuals – ½ dag
   • Webinars op Partner Learning Center (Groove)
   • Presales Seminar (zomer-najaar)
call to action readiness1
Call to Action - Readiness
 • Consultants:
    • User Experience guidelines
    • What’s new functional training ( 2-3 dagen CPLS)
    • Webcasts

 Specifiek:

     • Project Server
     • BI consultants: Performance Point Server
     • Information Worker - Collaboration : WSS – MOSS 2007
 • Developers
   • User Experience guidelines
   • What’s New technical training ( 2- 3 dagen CPLS)
   • .NET stack: BI, WF, WPF, WCF, .ASP.net
   • MOSS 2007 – Windows Sharepoint Services
system requirements
System Requirements
 • Network idem : < 5 msec en 100 MB/sec
 • .NET framework 3.5 en windows installer
 • Server computers
    • Windows server 2003 or 2008, IIS 6.0 and ASP.NET 2.0
    • SQL 2005 (sp2), SQL 2008, Oracle 10g R2 (access SQL)
    • MOSS 2007 sp1 or WSS 3.0 sp1
    • AIF – Windows Software development Kit (SDK)
    • BTS 2006 – BTS 2006 R2
 • Client
    • Vista, XP, IE 6.0 sp2 or 7.0 or Mozilla Firefox
    • Office XP …preferred Office 2007
 • Development: Visual Studio 2008
hardware requirements
Hardware Requirements

The minimum hardware required to install and run Microsoft Dynamics AX includes:

 • Intel Pentium/Celeron family or compatible Pentium III Xeon or higher processor minimum; 1.1 GHz or higher recommended
 • 512 MB RAM or more recommended
 • 1 GB or more hard disk space
 • Super VGA (1024x768) or higher resolution monitor
 • DVD drive (required for installation from DVD)

 Actual requirements will vary based on your system configuration and the applications and features that you install:

 • Number of transactions per hour
 • Number of concurrent users
 • Number of concurrent Enterprise Portal users
 • Number of remote connections
 • Number of locations
microsoft dynamics ax 2009 licensing options
Microsoft Dynamics AX 2009 Licensing Options

Full Client

Dynamics Client for Office

 • Mobility Solutions for Microsoft Dynamics AX

Business Essentials

SharePoint-based Portal (EP)

Snap

FRx

Advanced Management

SharePoint

Server

Other Office Business Applications

Named

Concurrent

Named

from am to be changes
From AM to BE changes?

Packaging Impact

Messaging Pillar

Decision Driver

 • Enable use of the Role Tailored Client with BE

Move Enterprise Portal Framework** from AME to BE*

 • Dynamics Client for Office project will gate the use of the bits for other purposes

Move Business Analysis/OLAP from AM to BE

 • Meet GDL requirements to enable electronic document exchange with public sector.

Move Application Integration Framework (AIF)** from AME to BE

Move AIF Web Services** from AME to AM

 • DCO project will gate the use of the technology for other purposes

*-DCO impact for BRL customers- these SKU (along with EP Web Users & Employee Role) will no longer appear on AX 2009 BRL price lists.

**- access (usage) of these modules controlled through Dynamics Client for Office (DCO) in AME

microsoft dynamics client for office dco
Microsoft Dynamics Client for Office (DCO)
 • Why Is It So Important?
  • Good value for customers; expand usage and adoption
  • Simplify and align licensing of light usage
  • Revenue generation based on increased customer penetration
  • Competitive answer to SAP (Duet)
 • Licensing
  • Named user
  • EP framework + .NET connector + EP webuser + employee Role
  • 130 EUR for Windows SharePoint Services (WSS)
  • 265 EUR for Microsoft Office SharePoint Server version
  • Only available to new customers licensing Advanced Management
  • Only available to internal employees (not customers or vendors)
external connector externe scenarios
External Connector – externe scenarios
 • Application Integration Framework (AIF)
 • Webservices Extention to AIF
 • AX Business Connector.NET
 • Enterprise Portal Framework
 • Enterprise Portal Web Users

 13.310 EUR

slide66

Mobile solutions for Microsoft Dynamics

Mobile Business Applications

ISV & Partners

Applications

Mobile Sales

Mobile Development Tools

dynamics mobile
Dynamics Mobile
 • Client access license includes
  • All mobile solution modules (Mobile Sales and future solutions) AND
  • Access to ISV applications via the Mobile Development Tools
 • Microsoft Dynamics AX Mobile CAL: 330 EUR per named user
 • Presrequisite: SQL Server CAL ($190 per named user on the AX pricelist, or $5000 per processor for unlimited users)
 • Orderable from the Microsoft Dynamics AX pricelist (AM)
pricing
Pricing
 • No Changes Except as Noted Below
 • New License Keys
  • Expense Management MBL: $5,000 USD (in AM package)
  • Purchase Requisitions MBL: $2,000 USD (in AM package)
  • Language (Arabic) MBL: $2,860 USD (or ala carte for BRL)
  • Finance III MBL: $1,500 USD (in AM package)
  • Compliance MBL: $1,000 USD (in AM package)
 • Merged License Keys
  • Product Builder I,II, III, IV
 • Replaced/Removed License Keys
  • Process Industries TQM (Replaced by QMS)
  • Microsoft Dynamics AX for Life Sciences (Discontinued)
  • Business Connector – no longer available for BE customers; replaced in AM by Microsoft Dynamics Client for Office
  • Enterprise Portal Web Users moved to DCO in Microsoft Dynamics AX 2009 (3:1 ratio)
licensing case
Licensing case
 • 50 concurrent users – operations team
 • 20 webusers(consultant role)
 • Men wil gebruik kunnen maken van SQL Reporting Services & SQL Report Builder
 • 30 interne gebruikers – offertes maken en Excel rapportage
 • Men wil integreren met een externe applicatie ve leverancier om orders uit te wisselen
 • 500 Klanten toegang geven om orders op te volgen
 • Men heeft 10 mobiele werknemers
licentiefile
Licentiefile
 • Abstractie SQL, talen of extra modules
 • AX 4.0 (DCO): 177.689 EUR
 • AX 2009 (DCO): 154.000 EUR (verschil zit in external connector)
ax 4 orders after rtm
AX 4 orders after RTM?
 • Previous practise of 90 days to purchase new licenses for both current & previous version stopped
 • Once AX 2009 launched, must purchase new licenses from AX 2009 price list
 • If customer wants new AX4 license, can buy AX 2009 & then downgrade (code letter) to AX4
 • No time limit (as long as product supported)
upgrade migration
Upgrade - Migration
 • Licensing perspective: module based or transition to BRL
 • AX 2009 code available in June…technical/functional material available
 • Readiness: 1- day upgrade classes coming up in summertime
 • AX 3.0 to AX 2009 supported
 • Code productivity upgrade tools available
 • Large performance improvements data upgrade (parallel and batch framework)
pricing msft stack
Pricing " MSFT Stack"
 • Performance Point Server
  • 20.000 USD server and 195 USD CAL
 • Dynamics CRM (enterprise)
  • 5.000 USD Server – 999 USD CAL (full)
 • Office Communication Server – Project Server

http: //www.microsoft.com/licensing/mla

sharepoint
Sharepoint

http://office.microsoft.com/en-us/sharepointserver/FX102176831033.aspx

windows sharepoint services version 3

Platform

ServicesWorkspaces, Mgmt,

Security, Storage,

Topology, Site Model

Windows SharePoint Services - Version 3

Server-based Excel spreadsheets and data visualization, Report Center, BI Web Parts, KPIs/Dashboards

Docs/tasks/calendars, blogs, wikis, e-mail integration, project management “lite”, Outlook integration, offline docs/lists

Business

Intelligence

Collaboration

Enterprise Portal template, Site Directory, My Sites, social networking, privacy control

Rich and Web forms based front-ends, LOB actions, enterprise SSO

BusinessForms

Portal

Content

Management

Search

Integrated document management, records management, and Web content management with policies and workflow

Enterprise scalability,

contextual relevance, rich

people and business data search

sharepoint server 2007 standard

Platform

ServicesWorkspaces, Mgmt,

Security, Storage,

Topology, Site Model

SharePoint Server 2007 - Standard

Server-based Excel spreadsheets and data visualization, Report Center, BI Web Parts, KPIs/Dashboards

Docs/tasks/calendars, blogs, wikis, e-mail integration, project management “lite”, Outlook integration, offline docs/lists

Business

Intelligence

Collaboration

Enterprise Portal template, Site Directory, My Sites, social networking, privacy control

Rich and Web forms based front-ends, LOB actions, enterprise SSO

BusinessForms

Portal

Content

Management

Search

Integrated document management, records management, and Web content management with policies and workflow

Enterprise scalability,

contextual relevance, rich

people and business data search

sharepoint server 2007 enterprise

Platform

ServicesWorkspaces, Mgmt,

Security, Storage,

Topology, Site Model

SharePoint Server 2007 - Enterprise

Server-based Excel spreadsheets and data visualization, Report Center, BI Web Parts, KPIs/Dashboards

Docs/tasks/calendars, blogs, wikis, e-mail integration, project management “lite”, Outlook integration, offline docs/lists

Business

Intelligence

Collaboration

Enterprise Portal template, Site Directory, My Sites, social networking, privacy control

Rich and Web formsbased front-ends, LOB actions, enterprise SSO

BusinessForms

Portal

Content

Management

Search

Integrated document management, records management, and Web content management with policies and workflow

Enterprise scalability,

contextual relevance, rich

people and business data search

slide78
SQL

http://www.microsoft.com/sql/howtobuy/default.mspx

presales seminar
Presales Seminar
 • How to demo new features AX 2009
  • Compliance, Reporting, Budgetting
  • SCM – Quality management
  • Warehouse management
  • PBA
  • Trade and Source
  • Production and Planning
 • ….
 • Case studies and customer scenarios
 • August/September
demo2win
Demo2win
 • Democrimes
 • Demoscenes: TST
 • Value >< Benefits
 • Najaar 2008
 • Afspraak PTS

GOOD IS THE ENEMY OF GREAT!!!

partner launch community
Partner LaunchCommunity
 • Groove workspace AX 2009 Partner Community
  • Wat is Groove?
  • Toegang – installatie (office 2007 ultimate of trial versie 2 maanden)
  • System Requirements (windows XP sp2 of vista – 1 GB deel wordt weer vrijgemaakt na install)

Note: open ruimte info bekend!!!

 • Content
  • Files: ppts, recording, tips en tricks (bv. VPC), Readiness Documenten (hands on labs)
  • Discussions:
   • Nieuwtjes drop (geen vraag en antwoord)
call to action5
Call To action
 • Groove Workspace toegang
 • Bekijk Webinars: links op Groove
 • Plan What’s new training
 • Download Materiaal: VPC, Demoshowcase, Pricelist, what’s new training materiaal,…
 • Plan 1-1 PTS
open deuren
Open deuren…
 • Watvind je van AX2009?
 • Watzou impact kunnenzijnvoorjou business/klanten/prospecten?
 • Watmiste je in dezesessie?
 • Welke “ objections” zie je en hoe zouden we dezekunnentackelen…
a milestone release
A Milestone Release…

400+ new features and improvements

1

Balanced sheet posting of Fixed price

Shipment Carrier Integration

Time Zone Support

Centralized Payments

Reverse Financial Entries

Project Control

Activation of Refill Pallet Transport

Ledger Account Categories

Packing Slip Based Invoices

Purchase Requisition

Centralized Cash Receipts

Returns Management

Miscellaneous Charges

Multi Site Costing

Hierarchical Activities

Multi Version Item Costing

Purchase Requisition

Additional Financials Dimensions

Cash Advance Requests

Streamlining Picking Process

Integration with MS Project Server

3-way matching

Intercompany Allocations

Service Order Gant Chart

Compliance Center

Service Consumption Reporting

Centralized Customer Statements

Budget Revision History

Workflow

Eliminations

Enterprise Model

30+ Role Pages

User-defined Project Stages

Project Price Groups

Global Address Book

Record scale and performance

2

Microsoft Dynamics AX 2009 benchmark transactions faster with compression on SQL Server 2008

Throughput Scalability

Setting the bar in innovation

3

RoleTailored UX

Unified Communication

Digital

Signature

RealWorldSOA

+

+

+

+

‘etc…’

additional resources
Additional Resources
 • Launch Portal for Microsoft Dynamics AX 2009

https://mbs.microsoft.com/partnersource/sales/salestools/productfactsheets/MD_AX50_LaunchPortal

 • What’s New in Microsoft Dynamics AX 2009 Fact Sheet

https://mbs.microsoft.com/partnersource/sales/salestools/productfactsheets/MD_AX_WhatsNew_FS

 • Microsoft Dynamics AX 2009 Price List and Supplement

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/pricing/pricing/

 • Microsoft Dynamics AX Compete Landing Page

https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/axapta/Compete.htm

 • Web Services Available in Microsoft Dynamics AX 2009