Barnpsykiatriska problem hos asyls kande barn i lule boden en retrospektiv studie
Download
1 / 26

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie - PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie. Lars Joelsson, överläkare Karin Dahlin, socialpedagog PBU Luleå/Boden Läkartidningen Nr 48, 2005. Antal asylsökande barn 1/1 1998 – 1/4 2005. På förläggning 1299 barn Till PBU 124 barn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie' - penda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Barnpsykiatriska problem hos asyls kande barn i lule boden en retrospektiv studie

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Bodenen retrospektiv studie

Lars Joelsson, överläkare

Karin Dahlin, socialpedagog

PBU Luleå/Boden

Läkartidningen Nr 48, 2005


Antal asyls kande barn 1 1 1998 1 4 2005
Antal asylsökande barn Luleå/Boden1/1 1998 – 1/4 2005

  • På förläggning 1299 barn

  • Till PBU 124 barn

  • Måste matats/sondats 27 barn


Bakgrund
Bakgrund Luleå/Boden

  • Flyktingförläggning sedan 1992

  • Ökat antal asylsökande from 2000

  • Behandla som svenska barn

    • Kunde inte avsluta behandling

    • Ofta inläggningar

    • Barnet var ”bärare” av problemet

    • Vanmakt hos personalen


F r ndring
Förändring Luleå/Boden

  • Flytta fokus från barnet

  • Mer fokus på familjen

  • Mer fokus på asylsituationen

  • Flera instanser måste hjälpas åt

  • Hjälpen måste samordnas


N tverket bildas
Nätverket bildas Luleå/Boden

  • BUP

  • Vuxenpsykiatrin

  • Primärvård

  • Skola

  • Socialtjänst

  • Migrationsverket

  • Barnmedicin


N tverket
Nätverket Luleå/Boden


Heml nder
Hemländer Luleå/Boden

Procentandel av alla barn som varit på förläggning, sökt PBU och som behövt hjälp med matning eller sond.


Tillst nd f re ankomst till sverige
Tillstånd före ankomst till Sverige Luleå/Boden

  • Alla asylsökande barn som sökte PBU

    • 40 % har varit med om traumatiska händelser

    • 19 % ”problem”

  • Barn som behövt näringstillförsel

    • 55 % har varit med om traumatiska händelser

    • 22 % ”problem”


Tillst nd vid ankomst till sverige
Tillstånd vid ankomst till Sverige Luleå/Boden

  • Alla asylsökande barn som sökte PBU

    • 89 % av alla 6-19 år gick i skolan

  • Barn som behövt näringstillförsel

    • 89 % gick i skolan


Symtomdebut
Symtomdebut Luleå/Boden

  • Alla asylsökande barn som sökte PBU

    • 64 % debuterande efter negativt besked

  • Barn som behövt näringstillförsel

    • 85 % slutade att äta efter negativt besked


Diagnoser

Alla asylsökande barn som sökte PBU Luleå/Boden

Oro/ängslan 39 %

Depression 31 %

Apati 12 %

PTSD 6 %

Miljöfaktorer 6 %

Beteendestör. 5 %

Mental retard. 1 %

Barn som behövt näringstillförsel

Oro/ängslan 4 %

Depression 40 %

Apati 56 %

PTSD 0 %

Miljöfaktorer 0 %

Beteendestör. 0 %

Mental retard. 0 %

Diagnoser


Sj lvmordsf rs k
Självmordsförsök Luleå/Boden

  • Alla asylsökande barn som sökte PBU

    • 22 %

  • Barn med näringstillförsel

    • 44 %


Permanent put och tillf lligt tut uppeh llstillst nd
Permanent (PUT) och Tillfälligt (TUT) uppehållstillstånd Luleå/Boden

  • Alla barn på förläggningen

    • 32 %

  • Alla asylsökande barn som sökte PBU

    • 60 %

  • Barn med näringstillförsel

    • 74 %


Tillst nd utan put
Tillstånd utan PUT Luleå/Boden

Alla asylsökande barn på PBU


Tillst nd efter put
Tillstånd efter PUT Luleå/Boden

Alla asylsökande barn på PBU


Tillst nd utan put1
Tillstånd utan PUT Luleå/Boden

Barn med näringstillförsel


Tillst nd efter put1
Tillstånd efter PUT Luleå/Boden

Barn med näringstillförsel


Kontakt med pbu alla asyls kande barn som s kt pbu
Kontakt med PBU Luleå/BodenAlla asylsökande barn som sökt PBU


Kontakt med pbu barn med n ringstillf rsel
Kontakt med PBU Luleå/BodenBarn med näringstillförsel


Kontakt med pbu

Alla asylsökande barn som sökt PBU Luleå/Boden

Median 9 mån före och 1 mån efter PUT/TUT

Barn med näringstillförsel

Median 7 mån före och 2 mån efter PUT/TUT

Kontakt med PBU


Familj
Familj Luleå/Boden

  • Alla asylsökande barn som sökte PBU

    • 48 (39 %) mödrar kontakt med vuxenpsykiatrin

  • Barn med näringstillförsel

    • 5 (19 %) mödrar kontakt med vuxenpsykiatrin

    • 23 mödrar hade nedsatt omsorgsförmåga före PUT

    • Ingen efter PUT


Barn med n ringstillf rsel

11 barn som matats Luleå/Boden

7 i hemmet

4 bara på avdelningen

16 barn med sond

10 i hemmet

6 bara på avdelning

Barn med näringstillförsel


Sonduts ttning efter put fram till i dag 2 12 05
Sondutsättning efter PUT Luleå/Bodenfram till i dag 2/12 05

  • 1 barn före PUT

    • Vårdats på barnmedicinska avdelningen

  • 9 barn inom 1 vecka

    • 5 av dessa har vårdats hemma med sond 4 - 9 månader

  • 1 barn inom 2 veckor

    • Vårdats hemma i 5 månader

  • 1 barn inom 3 veckor

    • Vårdats hemma med sond i 8 månader


Sammanfattning 1
Sammanfattning (1) Luleå/Boden

  • De flesta är deprimerade eller ångestfyllda

  • Överrepresentation från fd Sovjet

  • Nästan alla fungerade bra när de kom till Sverige

  • Negativt besked utlöser ofta symptomen

  • Förbättring och tillfriskning när man fått PUT


Sammanfattning 2
Sammanfattning (2) Luleå/Boden

  • Tiden till tillfrisknande är oberoende av vårdform

  • Självmordsförsök vanligt bland barn som inte äter

  • Mödrarnas omsorgsförmåga förbättras efter PUT


Slutsats
Slutsats Luleå/Boden

  • Som två olika tillstånd före och efter uppehållstillstånd

    • Före PUT svarar barnen dåligt på vår behandling

    • Efter PUT svarar barnen på omvärldens omsorg och vår behandling

  • Asylprocessen viktigare faktor än tidigare trauma

  • Blir det för mycket fokus på det ”sjuka” barnet?

    • Stötta, trösta och aktivera familjen

  • Förändring av asylprocessen


ad