raport de activitate al ministerului s n t ii pentru anul 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raport de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raport de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Raport de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Raport de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2012. Andrei USATÎI Ministru Sănătăţii. Chişinău, 26 martie 2013. SĂNĂTATEA POPULAŢIEI Speranţa de viaţă la naştere ( ani ). Mortalitate infantilă şi sub 5 ani (la 1000 născuţi vii). Mortalitatea maternă .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Raport de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2012' - nasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raport de activitate al ministerului s n t ii pentru anul 2012

Raport de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2012

Andrei USATÎI

Ministru Sănătăţii

Chişinău, 26 martie 2013

obiective fixate pentru 2012

Obiective fixate pentru 2012

Diminuarea diferenţilor dintre zona urbană şi rurală în accesarea serviciile medicale

Servicii medicale mai accesibile, mai eficiente şi mai calitative

Îmbunătăţirea finanţării sănătăţii şi a mecanismelor de contractare a prestatorilor

Fortificarea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice

Medicamente accesibile şi inofensive

Dezvoltarea domeniului de e-Sănătate (e-Health)

asisten a medical primar
Asistenţa medicală primară

Autonomie

CMF/AMT

Centre de sănătate

Oficiul Medicului de Familie

Oficiu de Sănătate

Centru de sănătate

Renovare

Oficiu de Sănătate

Oficiu Medicului de Familie

mbun t irea bazei tehnico materiale n amp
Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale în AMP
 • Renovarea Centrelor de sănătate.
 • 5 CS construite (în total 39 CS)
 • 37 CS sunt în construcţie
 • 100 unităţi de transportprocurate
 • Echipament şi utilaj medical, mobilier, tehnică informaţională
 • 10 proiecte investiţionale înaintate de instituţiile medicale AMP
dezvoltarea serviciilor comunitare
Dezvoltarea serviciilor comunitare
 • 10 centre comunitare de suport a pacienţilor diagnosticaţi TB
 • 29 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor
 • 6 Centre comunitare de sănătate mintală
 • 110 prestatori de îngrijirimedicale la domiciliu şi paliativecontractaţi
slide11

Asigurare cu medici de familie

la 10 mii locuitori, 2012

Număr mediu de vizite la medicul de familie în an la 1 locuitor, 2012

obiective fixate pentru 20121

Obiective fixate pentru 2012

Diminuarea diferenţilor dintre zona urbană şi rurală în accesarea serviciile medicale

Servicii medicale mai accesibile, mai eficiente şi mai calitative

Îmbunătăţirea finanţării sănătăţii şi a mecanismelor de contractare a prestatorilor

Fortificarea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice

Medicamente accesibile şi inofensive

Dezvoltarea domeniului de e-Sănătate (e-Health)

accesarea serviciilor medicale
Accesarea serviciilor medicale

Centre Naţionale de Excelenţă

Spital de nivel republican

Spital multiprofil

Spital de nivelraional

Îngrijiri de lungă durată

Reabilitare

AMP

renovarea spitalelor
Renovarea spitalelor

Blocul chirurgical din cadrul SCR

Centrul educaţional pentru copiii spitalizaţipe termen lung, Institutul Oncologic

Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, blocul nr. 4

serviciul asisten medical urgent
Serviciul asistenţă medicală urgentă

Fortificarea Serviciului Pediatric de Urgenţă şi Terapie Intensivă:

Secţia Primire Urgentă, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului;

Secţia Reanimare şi Terapie Intensivă mixtă, Spitalul Raional Cahul

Dotarea Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă cu tehnologii medicale moderne

Înnoirea cu 4 autosanitare a parcului de transport

securitatea transfuzional
Securitatea transfuzională

FortificatCentrul Regional de Transfuzie a Sîngelui,mun. Cahul

Implementarea tehnologiilor moderne de producere a preparatelor biomedicale din sînge

Sporirea numărului donatorilor voluntari cu 11,4%, constituie 43,83% din totalul de donări

dezvoltarea serviciului de transplant
Dezvoltarea serviciului de transplant

Reluarea intervenţiei de transplant renal – 6 operaţii de transplant

Primul transplant hepatic

Programul naţional de transplant pentru 2012-2014 (HG nr. 756/2012)

Dispozitive medicale pentru constatarea morţii cerebrale şi menţinerea donatorilor

Echiparea laboratorului de tipizare HLA, SCR

10 instituţii medicale autorizate pentru activităţi de prelevare şi transplant de ţesuturi

dezvoltarea parteneriatelor public private
Dezvoltarea Parteneriatelor Public Private
 • PPP Servicii de Radiologie şi Diagnostic Imagistic în cadrul Spitalului Clinic Republican
 • PPP în prestare a serviciilor de radioterapie în cadrul Institutului Oncologic (în proces de creare)
 • PPP pentru serviciile de hemodializă în cadrul Spitalului Clinic Republican (în proces de creare)
 • PPP pentru gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală (în proces de creare)
 • PPP în externalizarea spălătoriei, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului (în proces de crearea)
 • PPP în externalizarea serviciilor de curăţenie şi catering în instituţiile republicane(în proces de creare)
obiective fixate pentru 20122

Obiective fixate pentru 2012

Diminuarea diferenţilor dintre zona urbană şi rurală în accesarea serviciile medicale

Servicii medicale mai accesibile, mai eficiente şi mai calitative

Îmbunătăţirea finanţării sănătăţii şi a mecanismelor de contractare a prestatorilor

Fortificarea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice

Medicamente accesibile şi inofensive

Dezvoltarea domeniului de e-Sănătate (e-Health)

slide21

Sursele de formare

FAOAM (mlrdlei)

Alocarearesurselor din

Fondul de bază AOAM (%)

mbun t irea contract rii prestatorilor de servicii
Îmbunătăţirea contractării prestatorilor de servicii

Plata pentru performanță în asistenţa primară

 • 85% din resurse contractare per capita
 • 15% în baza peformanţei:
 • Controlul maladiilor netrasmisibile:

BCV, diabet zaharat, cancer

 • Trimiterea la spitalizare
 • Supravegherea gravidelor şi a copiilor
 • Controlul tuberculozei

Contractarea spitalelor în baza complexităţii cazului (DRG)

 • Testarea mecanismului în 9 spitale
 • Instruirea personalului din toate instituţiile spitaliceşti
 • Toate spitale sunt contractate în baza DRG de la 01 ianuarie 2013
accesul universal n baza aoam
Accesul universal în baza AOAM
 • Reducerea costuluipoliţeicu 75%pentru studenţii care îşi fac studiile peste hotarele ţării
 • Pentru deţinătorii de terenuri agricole reducereacostului poliţeicu 75%procurată pînă la 31 octombrie
 • Menţinerea reducerii costului poliţei cu 50% a procurată în primele trei luni ale anului
 • 14 categorii de persoane asigurate de Stat

Rata de acoperire cu asigurări medicale:

2012 – 80,6%faţă de

2009 – 71,6%

Persoane asigurate în mod individual:

2012 - 51.8 mii persoane de 2 ori mai mare/

2009 - 25.7 mii persoane

obiective fixate pentru 20123

Obiective fixate pentru 2012

Diminuarea diferenţilor dintre zona urbană şi rurală în accesarea serviciile medicale

Servicii medicale mai accesibile, mai eficiente şi mai calitative

Îmbunătăţirea finanţării sănătăţii şi a mecanismelor de contractare a prestatorilor

Fortificarea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice

Medicamente accesibile şi inofensive

Dezvoltarea domeniului de e-Sănătate (e-Health)

evaluarea opera iunilor de baz de s n tate public

Nucleul OESP

FACILITAREA OESP

Prestarea Serviciilor

INTELIGENȚĂ

OESP 1+2

Supraveghere

Monitorizare

Informarea evaluărilor de sănătate și a planurilor

Guvernarea

OESP 6

Forța de muncă (SP)

OESP 7

Finanțarea

OESP 8

Comunicarea

OESP 9

Cercetarea

OESP 10

Promovarea sănătății

Evaluarea operaţiunilor de bază de sănătate publică

OESP 4

OESP 5

OESP 3

Protecția

sănătății

Prevenirea

bolilor

supravegherea i controlul maladiilor infec ioase

Supravegherea şi controlul maladiilor infecțioase

Sistem electronic de supraveghere a maladiilor infecţioase/evenimentelor de sănătate publică

Introdus Vaccinul rotaviral

Programul de Regionalizare a laboratoarelor

Identificate sursele financiare externe pentru dotarealaboratoarelor cu echipament modern

progres n controlul infec iilor virale
Progres în controlul infecţiilor virale

Laboratorul Infecțiilor Virale Respiratorii acreditat de OMS şi inclus în rețeaua globală pentru supravegherea si controlul gripei

schimbarea paradigmei de la tratament la prevenire
Schimbarea paradigmei: De la tratament la prevenire
 • Strategia naţională de prevenire şi control al maldiilor netrasmisibile pentru 2012 - 2020
 • Programul Naţional privind controlul tutunului pentru 2012-2016;
 • Programul Naţional privind controlul alcoolului pentru 2012-2020;
 • Programul Naţional de reducere a anemiilor prin deficit de fier şi acid folic pentru 2012-2016
 • Sistemul naţional de supraveghere nutriţională
obiective fixate pentru 20124

Obiective fixate pentru 2012

Diminuarea diferenţilor dintre zona urbană şi rurală în accesarea serviciile medicale

Servicii medicale mai accesibile, mai eficiente şi mai calitative

Îmbunătăţirea finanţării sănătăţii şi a mecanismelor de contractare a prestatorilor

Fortificarea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice

Medicamente accesibile şi inofensive

Dezvoltarea domeniului de e-Sănătate (e-Health)

asigurarea calit ii medicamentelor
Asigurareacalităţii medicamentelor
 • Foia de parcurs a Agenţiei Medicamentului pentru anii 2012-2014: Reforma sistemului de reglementare în domeniile medicamentului şi dispozitivelor medicale
 • Darea în folosinţă a Laboratorului pentru Controlul Calităţii Medicamentelor
 • Reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi întroducerea modificărilor postautorizare  (ordinul nr. 739 din 23 iulie 2012)
 • Modul de prescrierte şi eliberare a medicamentelor (ordinul nr. 960 din 01 octombrie 2012)
 • Controlul de stat al calităţii medicamentelor (ordinul nr. 521 din 01 iunie 2012)
pia a medicamentelor
Piaţa medicamentelor

Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor include 6.015 de denumiri de medicamente, dintre care 18,35% sunt de fabricaţie din Republica Moldova

obiective fixate pentru 20125

Obiective fixate pentru 2012

Diminuarea diferenţilor dintre zona urbană şi rurală în accesarea serviciile medicale

Servicii medicale mai accesibile, mai eficiente şi mai calitative

Îmbunătăţirea finanţării sănătăţii şi a mecanismelor de contractare a prestatorilor

Fortificarea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice

Medicamente accesibile şi inofensive

Dezvoltarea domeniului de e-Sănătate (e-Health)

dezvoltarea e s n tate
Dezvoltarea e-sănătate
 • Iniţierea elaborăriiStrategiei e-Sănătate
 • Implementarea sistemului informaţional de raportare case-mix (DRG)
 • Lansarea Sistemului InformaționalTransplant
e guvernare n e s n tate
E-guvernare în e-sănătate
 • Ministerul Sănătăţii este unul din liderii privind publicarea datelor guvernamentale de tip deschis

www.date.gov.md

 • Lansate8 servicii electronice în sănătate: programarea la donarea de sînge, serviciu petiţii on-line, programarea pentru servicii de înaltă performanţă etc.

www.servicii.gov.md

forumul na ional pentru s n tate

Forumul Naţional pentru Sănătate

Subiectele discutate

Performanța sistemului de sănătate al Republicii Moldova

Provocările la care sistemul de sănătate trebuie să răspundă:

Îmbătrânirea populaţiei

Povara BNT şi a celor infecţioase

Tehnologii medicale costisitoare

Creşterea în permanență a cererii de servicii medicale

Criza economică mondială

Măsuri pentru ca serviciile de sănătate să fie mai accesibile, mai eficiente, mai calitative şi mai transparente

Colaborarea intersectorială

Promovarea politicilor de sănătate în toate politicile

Cooperarecu agenţiile internaţionale

slide38

Forumul Naţional pentru Sănătate

Angajamente

Acoperirea universală cu asigurări medicale obligatorii

Reducerea mortalităţii prin boli netransmisibile cu 2% anual

Reducereafumatuluicu 3% anual

Reducereadeceselorprinaccidenterutiere cauzate de stareade ebrietate cu 40%

Reducerea incidenţei prin hepatita virală C cu 44% şi prin hepatita virală B cu 26%

Rata de succes al tratamentuluicazurilornoi de TBC la nivel de 78%

lacune n sistemul de s n tate
Lacune în sistemul de sănătate
 • Existența plăţilor neformale
 • Comunicare defectuoasă în relaţia medic-pacient
 • Sistem de referire imperfect
 • Liste de aşteptare
 • Lipsa unor tehnologii medicale performante în ţară
 • Rigiditatea sistemului la schimbare
obiectivele ministerului s n t ii pentru 2013

Obiectivele Ministerului Sănătăţii pentru 2013

Autonomia asistenţei medicale primare

Renovarea Centrelor de sănătate din mediul rural

Regionalizarea serviciuluispitalicesc

Implementarea PPP-urilor şi externalizarea serviciilor

Angajarea personalului în bază decompetitivitate şi remunerarea în funcţie de performanţe

Implementarea SI ”Asistența Medicală Primară” şi a SI”Asistența Medicală Spitalicească”

ImplementareaFișeiElectronicea Pacientului