slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI. RAPORT ASUPRA ST ĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI an ş colar 2011-2012 Sem I. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI. MISIUNEA SCOLII

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI' - uriel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

RAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

an şcolar 2011-2012

Sem I

slide2

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

MISIUNEA SCOLII

Şcoala noastră va modela tipul de personalitate necesar noii societăţi: atitudini pozitive şi creative, abilităţi de comunicare şi relaţionare, responsabilitate şi implicare.

obiectivele isj maramures in semestrul i an scolar 2011 2012
Obiectivele ISJ Maramures in semestrul I an scolar 2011-2012
 •  reducerea absenteismului
 •  evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării
 •  îmbunatatirea competentelor de lectura

La Scoala cu clasele I-VIII Grosi a fost elaborat

la începutul anului şcolar planul operational pentru punerea în aplicare a Foii de parcurs

slide4

CEAC

PROF. CANDEA SIMONA

COMISII DE LUCRU

FORMARE CONTINUA

Inv.CUCIULAN MARIA

slide5

OBIECTIVUL I:

REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR, REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL ECHITABIL, EFICIENT ŞI RELEVANT

slide6

I. 1: Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şcolar

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENTINEREA LA 0 RATEI DE PĂRĂSIRE TIMPURII A ŞCOLII

slide7

I. 2: Designul didactic, instrumente flexibile în organizarea şi structurarea lecţiilor

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

NUMĂR DE LECŢII PROIECTATE ŞI REALIZATE PRIN MIJLOACE MODERNE CARE VIZEAZĂ CONSOLIDAREA CUNOAŞTERII , INOVAŢIEI, COMPETITIVITĂŢII ŞI SUCCESUL ŞCOLAR

slide8

I. 3: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate

Indicator de performanta

CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT

slide9

I. 3: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate

 • STRUCTURA UNITATII DE INVATAMANT AN SCOLAR 2011/2012

Indicator de performanta

CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT

slide10

I. 4: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

COOPERAREA CU PROFESORI CONSILIERI DIN CADRUL CCD , ASTFEL ÎNCÂT TOŢI ELEVII SĂ BENEFICIEZE DE CONSILIERE

 • Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică prin profesorii diriginti
slide11

I. 5: Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei.

in anul scolar 2011-2012 s-au derulat urmatoarele proiecte:

Indicator de performanta

reducerea

cazurilor de violenţă din şcoli

slide12

I. 5: Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei.

in anul scolar 2011-2012 s-au derulat urmatoarele proiecte:

Indicator de performanta

reducerea

cazurilor de violenţă din şcoli

Diseminarea unor exemple de bună practică:

Realizarea supravegherii video în şcoli

slide13

I. 5: ElimInarea violenţei din şcoală şi din jurul ei.

Organele

Administratiei

Locale

Inspectoratul

de Politie

Insp. pentru

situatii de urgenta

Agenti

Economici

Indicator de performanta

reducerea cu 20% a cazurilor de violenţă din şcoli

Autoritatea de

sanatate publica

Parteneri in

Educatie

Inspectoratul

pentru cultura

Asociatii culturale

Societatea

civila

Scoli

slide14

PROIECTE SI PROGRAME

ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

AN SCOLAR 2011/2012 SEM I

slide15

LET'S DO IT , ROMANIA!

 • Denumirea activitatii:”LET’S DO IT, ROMANIA!”– proiect national
 • Data si locul desfasurarii : 24.09.2011, comuna Grosi si imprejurimi
 • Profesori coordonatoori : CINDEA SIMONA
 • NES LUCIA
 • DOHI ADINA
 • Beneficiari : comunitatea locala, parinti, copii
 • Nr. participanti : 30
 • Scop/Obiective -dezvoltarea simtului responsabilitatii in ceea ce priveste curatenia mediului inconjurator
 • promovarea unui mediu curat si ingrijit
slide16

LET’S HAVE FUN ON HALLOWEEN!

 • Denumirea activitatii:LET’S HAVE FUN ON HALLOWEEN!
 • Data si locul desfasurarii : 01.11.2011 , Scoala cu clasele I-VIII Grosi
 • Profesori coordonatoori : DOHI ADINA
 • Beneficiari : copii
 • Nr. participanti : 25
 • Scop/Obiective : - prezentarea şi promovarea unor trăsături specifice sărbătorii de Halloween
 • -prezentarea de aspecte specifice unor culturi diferite
slide17

PUNTI DE LEGATURA INTRE GRADINITE

 • Denumirea activitatii : “PUNTI DE LEGATURA INTRE GRADINITE”
 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Gradinita Grosi
 • Profesori coordonatori : PASCA VIORICA
 • EVI TINCUTA
 • RUSU ELENA
 • SANDOR FLORINA
 • Beneficiari : copiii din cele trei gradinite din cadrul comunei Grosi (Grosi, Satu Nou de Jos, Ocolis)
 • Nr. participanti : 80
slide18

1 DECEMBRIE

 • Denumirea activitatii : “ LA MULTI ANI , ROMANIA!”
 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Manastirea Habra
 • Profesori coordonatori : DOHI ADINA
 • CANDEA SIMONA
 • Beneficiari : elevii claselor V-VIII , comunitatea locala , parinti
 • Nr. participanti : 15
slide19

LA FETE DE NOEL!

 • Denumirea activitatii : LA FETE DE NOEL
 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011
 • Profesori coordonatori : GRIGOR ILEANA , profesor de franceza
 • Beneficiari : elevii claselor V-VIII
 • Nr. participanti : 25
slide20

CALATORIE SPRE CENTRUL PAMANTULUI

 • Denumirea activitatii : CALATORIE SPRE CENTRUL PAMANTULUI – VIZIONARE FILM
 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Caminul cultural al comunei Grosi
 • Profesori coordonatori : DOHI ADINA
 • CLONOVSKI CLAUDIU
 • CUCIULAN MARIA
 • FILIP ANA
 • Beneficiari : elevii claselor I-VIII
 • Nr. participanti : 30
slide21

IATA VINE MOS CRACIUN!

 • Denumirea activitatii : “ IATA VINE MOS CRACIUN!”
 • Data si locul desfasurarii : 22 decembrie 2011 , Scoala cu clasele I-VIII Grosi
 • Profesori coordonatori: EVI TINCUTA
 • PASCA VIORICA
 • FILIP ANUCA
 • NES LUCIA
 • FILIPAN LILIANA
 • CUCIULAN MARIA
 • Beneficiari : elevi , parinti , cadre didactice , comunitatea locala
 • Nr. participanti : 60
cine are carte are parte
CINE ARE CARTE , ARE PARTE
 • Denumirea activitatii : CINE ARE CARTE , ARE PARTE
 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011
 • Profesori coordonatori : DANCIU FELICIA , profesor limba romana
 • Beneficiari : elevii claselor V-VIII
 • Nr. participanti : 25
slide23

I. 7: Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi / cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri vulnerabile

INDICATOR

DE

PERFORMANŢĂ:

DERULAREA A CEL PUŢIN UNUI PROGRAM EDUCAŢIONAL ADRESAT ACESTUI GRUP ŢINTĂ

Facilitati acordate elevilor:LAPTE SI CORN gradinite: 80 prescolari

primar: 60 elevi

gimnazial: 40 elevi

 • BURSE SOCIALE : 14 elevi

RECHIZITE SCOLARE : 38 elevi

TRANSPORT MICROBUS SCOLAR

Beneficiari: 48 elevi

PROGRAM « SCOALA DUPA SCOALA »

Beneficiari 40 elevi

slide24

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVUL II:

DESCENTRALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ŞI CREŞTEREA AUTONOMIEI ŞCOLILOR DIN PERSPECTIVA LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE

slide25

II.1 Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar

 • Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circulaţiei informaţiei între structuri si PJ prin e-mail precum si prin organizarea de dezbateri la nivelul comisiilor metodice si a consiliului profesoral

Indicator de PERFORMANŢĂ ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ÎNVAŢAMÂNTULUI LA NIVEL LOCAL ÎN CONCORDANTA CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI MARAMURESAN

slide26

II.2 Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru promovarea de politici şi programe de dezvoltare, pentru un management educaţional performant.

Indicator de performanta

INCLUDEREA TUTUROR CADRELOR DIDACTICE, A PERSONALULUI DIN COMPARTIMENTUL SALARIZARE / CONTATIBILITATE ÎN CEL PUŢIN UN PROGRAM DE FORMARE

CURSURI DE FORMARE

ADMINISTRATOR DE RETEA

GRADE DIDACTICE

DEFINITIV – 1 CADRU DIDACTIC

GRAD. II - 3 CADRE DIDACTICE

GRAD. I - 1 CADRU DIDACTIC

slide27

I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional.

Populatie scolara

Indicator de performanta

prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

slide28

I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional.

Populatie scolara

Indicator de performanta

prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

slide29

I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional.

Ponderea personalului didactic ,

nedidactic, auxiliar

Indicator de performanta

prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

slide31

I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional.

Indicator de performanta

prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

CURS DE IGIENA

3 –PERSONAL NEDIDACTIC

slide32

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVUL III

ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ ATÂT ÎN DIMENSIUNEA SA TRADIŢIONALĂ CÂT ŞI CA ALFABETIZARE ÎN ÎNŢELEGEREA TEXTULUI

slide33

III. 1: Ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

DIRECŢIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR CARE SĂ PERMITĂ DEZVOLTAREA OPTIMĂ A ELEVILOR- NUMĂRUL DE ELEVI ÎNREGISTRAŢI CU FIŞĂ LA BIBLIOTECĂ

slide34

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVULIV:

EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE SI OPTIMIZARE A INVĂŢĂRII

slide35

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

slide36

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

slide37

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

slide38

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

slide42

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

slide43

IV. 2: Evaluarea cu caracter multireferential si social permiţând valorificarea tuturor capacitaţilor si competentelor elevilor

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

REALIZAREA UNOR PORTOFOLII COMPLEXE, ADECVATE DISCIPLINEI, SPECIALIZARII , PROFILULUI FIECARUI ELEV

 • Planuri de recapitulare
 • Evaluari initiale
 • Prezentarea rezultatelor in sedinta cu parintii
 • Planuri individuale de invatare
 • Evaluari la sfarsitul semestrului
 • Analiza progresului, remedierii si performantelor elevilor
slide44

IV. 3 Evaluare bazata pe etica transdisciplinara, rigoare si deschidere spre autoevaluare formativa continua;

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

REZULTATELE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE

 • Centre de excelenta

- 4 ELEVI -MATEMATICA

 • Tabara de matematica

- 4 ELEVI- CLS V

(FILIPAN ANDREI)

concurs matematica turnir etapa i an scolar 2011 2012
Concurs matematica “Turnir ”etapa I an scolar 2011/2012

Concurs matematica “Euclid ”etapa I an scolar 2011/2012

 • Nr. eleviparticipanti : 21
 • Elevi cu rezultatedeosebite:
    • Filipan Andrei cls. a V-a – mentiune
    • Marian Maria cls. a V-a – mentiune
 • Nr. elevi participanti : 19
 • Elevi cu rezultate deosebite:
  • Ardusatan Gabriela cls. a V-a –premiul I
  • Filipan Andrei cls. a V-a – premiul I
  • Marian Maria cls. a V-a – premiul II
  • Sabou Andreea cls. a V-a premiul II
concurs matematica comper etapa i an scolar 2011 2012
Concurs matematica “Comper” etapa I an scolar 2011/2012
 • Nr. eleviparticipanti: 67 elevi
 • BUD ALEX VASILE cls. I 100 puncte
 • MARIAN RAUL ANDREI cls. I 100 puncte
 • REDNIK CRISTINA ANAMARIA cls. I 100 puncte
 • DANCIU AMALIA cls. II 100 puncte
 • ZOICAS ANAMARIA cls. II 100 puncte
evaluare in educatie
Evaluare in educatie:

MATEMATICA

ROMANA

PETROVAN DENIS CLS III 81p

NECHITA AMALIA CLS IV 74p

POP FLAVIU CLS IV 54p

FILIPAN ANDREI CLS V 84p

ARDUSATAN GABRIELA CLS V 66p

MARIAN MARIA CLS V 64 p

Danciu Amalia CLS II 95p

Pustai Marius CLS II 86,5p

concurs limba romana comper etapa i an scolar 2011 2012
Concurs Limbaromana “Comper” etapa I an scolar 2011/2012
 • Nr. elevi participanti: 68 elevi
 • DROZMAN ADRIANA MARIA cls. I 95 puncte 
 • MARIAN RAUL ANDREI cls. I 95 puncte 
 • REDNIK CRISTINA ANAMARIA cls. I 95 puncte
 • DANCIU AMALIA cls. II 85 puncte 
 • MARITA GABRIELA cls. II 85 puncte 
 • PUSTAI MARIUS cls. II 85 puncte 
 • ZOICAS ANAMARIA cls. II 85 puncte
 • NECHITA AMALIA cls. IV 100 puncte
   • Filipan Andrei cls a V-a 79p
   • Sabou Andreea cls a V-a 76p
c oncursul s colar n a ional comper
Concursul Scolar Naţional”COMPER”
 • participarea la disciplinele limba română si la matematica ,

a unui numar de 51 elevi din clasele I-VIII ,

unde s-au remarcat elevii urmatori:

Danciu Amalia cls.I 100p, matematica

Marian Maria cls. IV 95 p, lb.romana

Filipan Andrei cls. IV86 p matematica

Marian Maria cls. IV 77 p, matematica

Prof . organizator :Chiuzbaian Elisabeta

slide50

Concursul “Toamna inspirăşi dăruieşte”

  • Nr. participanţi : 30
   • Babucz Paula cls. VIII – menţiune
   • Nechita Amalia cls. IV – menţiune
   • Timiş Roxana cls. VII – locul III
   • Serac Ionela cls. VII – menţiune
  • “Crăciunul pentru toţi”
  • Nr. participanţi : 3
   • Sabou Andreea cls. V – locul I
   • Pop Nicoleta cls. V – locul I
   • “Colinde , crăciun”
   • Nr. participanţi : 3
   • Sabou Andreea cls. V – locul I
   • “Parfum şi culoare de toamnă”
   • Nr. participanţi : 3
   • Sabou Andreea cls. V – diplomă
   • Serac Ionela cls. VII - diplomă
slide51

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVUL V :

MONITORIZAREA APLICĂRII SISTEMULUI LEGISLATIV CARE SĂ ASIGURE MODERNIZAREA, STABILITATEA ŞI PREDICTIBILITATEA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PRECUM ŞI GARANTAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE LA ACCESUL LA EDUCAŢIE

slide52
V. 1: Reorganizarea reţelei şcolare în procesul descentralizării şi al eficientizării direcţionării resurselor financiare în educaţie.

Sume de care a beneficiat Scoala Grosi

SALARII 162 487 LEI 47.8%

CHELTUIELI MAT. 45 429 LEI 13,2%

INVESTITII 132 611 LEI39%

BURSE 980 LEI0,002 %

TOTAL BUGET 341507 LEI

slide53
V. 1: Reorganizareareţelei şcolare în procesul descentralizării şi al eficientizării direcţionării resurselor financiare în educaţie.
slide54
V.2: Fundamentarea şi implementarea Planului Local de Reabilitare şi dotare a şcolilor în parteneriat cu CL/CJ INVESTITII

- REABILITARE GRADINITA OCOLIS- 14 000 lei

- REABILITARE GRADINITA SATU NOU DE JOS (DATORIE 2009) TOTAL 92 611,56 LEI

slide56
V.3 Sprijinirea demersului local pentru reabilitarea gradinitelor, pentru cuprinderea copiilorde 3-6 ani

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

cresterea procentului numarului de copii de 3-5 ani cuprinsi in gradinite

slide57
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ

cresterea procentului

numairului de copii de 3-5 ani cuprinsi in gradinite

III.3 Sprijinirea demersului local pentru reabilitarea gradinitelor, pentru cuprinderea copiilorde 3-6 ani
slide58

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVULVI: EDUCAŢIA PERMANENTĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII UNOR CALIFICĂRI NOI, A EXTINDERII SPECIALIZĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII

Indicator de performanta:

Existenta a cel putin unui proiect de parteneriat educational

 • POSDRU/85/1.1/S/55330– „Dezvoltarea culturii calitătii şi furnizarea unei educatii de calitate în sistemul de învătământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referintă” (beneficiar ARACIP);
 • POSDRU/1/1./S/1-ID 2984- “Dezvoltarea sistemului national de management si asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar”
februarie 2012
februarie 2012
 • Intocmit director,

prof. Bunu Liliana