Măsuri pentru relansarea activităţii economice - PowerPoint PPT Presentation

m suri pentru relansarea activit ii economice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Măsuri pentru relansarea activităţii economice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Măsuri pentru relansarea activităţii economice

play fullscreen
1 / 60
Măsuri pentru relansarea activităţii economice
199 Views
Download Presentation
cain
Download Presentation

Măsuri pentru relansarea activităţii economice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Măsuri pentru relansarea activităţii economice Document realizat de CabinetulConsilierului de Stat Andreea Paul29 septembrie 2011

 2. Măsuri pentru relansarea activităţii economice • Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajeazătineri, şomeri sau persoane vulnerabile • Stimularea investiţiilor publice şi private • Programul de promovare a exporturilor • Absorbţia fondurilor europene • Diminuarea poverii financiare şi administrative • Măsuri pentru sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate • Simplificarea Legii Contabilităţii pentru IMM-uri • Măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale • Dezvoltarea infrastructurii rutiere • Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 3. Măsuri pentru relansarea activităţii economice (cont.) • Proiecte prioritare în regim PPP • Sprijinirea agriculturii • Programe pentru susţinerea industriei şi a dezvoltării durabile • Programul “Prima Casă” • Sprijinirea comercianţilor şi a serviciilor de piaţă • Stimularea antreprenoriatului feminin • Restructurarea companiilor de stat • Vânzarea unor pachete minoritare din participaţiile deţinute de stat la companii

 4. În trezoreria statului au intrat 7,6 mld. euroîn urma Acordului cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială • Valoarea totală a sumelor trase de către BNR şi MFP până în prezent: 17,4 miliarde euro, din care 11,942 miliarde euro de la FMI. 7,6 mld euro * Plus 1 miliard euro de la BERD şi BEI pentru proiecte de investiţii în sectorul privat (fără nicio implicare a sectorului public )

 5. 1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajeazătineri, şomeri sau persoane vulnerabile • Reglementarea şomajului tehnic prin scutirea de la plată a contribuţiilor către bugetul de stat şi al asigurărilor sociale pentru angajator, pe o perioadă de maximum trei luni, urmând ca salariatul să primească 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. • Beneficiari: 548.999 persoane angajate şi 13.459 firme până la 31 decembrie 2010 • Scutirea de la plata CAS pentru firmele care angajează şomeri • Beneficiari: 6.072 persoane angajate şi 3.625 firme până la 31 decembrie2010

 6. 1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajeazăşomeri, tineri sau persoane vulnerabile (cont.) • Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă şomeri în vârstă de peste 45 ani sau şomeri care care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale. • Angajatorii sunt scutiţi pe o perioadă de 1 an de la plata contribuţiilor sociale pentru şomaj aferente persoanelor respective, angajate pe o perioadă nedeterminată. • Subvenţia acordată angajatorilor: 500 lei/lună/ persoană angajată, nu mai mult de 12 luni. • Angajatorii au obligaţia de a menţine şomerii în activitate timp de cel puţin 2 ani. • 10.308 persoane beneficiare până la 30 iunie 2011 (14.650 estimaţi pentru 2011) • Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă şomeri care mai au 3 ani până la pensionare • Angajatorii beneficiază lunar, timp de maximum 3 ani, de o subvenţie egală cu 500 lei. • 116 persoane beneficiare până la 30 iunie 2011 (din 315 estimaţi pentru 2011) Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Silviu Bian, 021.303.98.31,anofm@anofm.ro, ANOFM

 7. 1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajeazăşomeri, tineri sau persoane vulnerabile (cont.) • Firmele care angajează,peperioadă nedeterminată,persoane cu handicapbeneficiază lunar de 500 lei, timp de 12 luni. • Angajatorii au obligaţia de a menţine persoanele în activitate timp de cel puţin 2 ani. • 110 persoane beneficiare până la 30 iunie 2011 (din 250 estimaţi pentru 2011) Pentru acest set de măsuri C+D+E: • S-au alocat din buget 37,2 milioane leiîn 2011 - în primele 5 luni ale anului au fost deja cheltuite 30,3 milioane lei Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Silviu Bian, 021.303.98.31,anofm@anofm.ro, ANOFM

 8. 1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajeazăşomeri, tineri sau persoane vulnerabile (cont.) • Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă tinerii absolvenţi • Angajatorii sunt scutiţi pe o perioadă de 1 an de la plata contribuţiilor sociale pentru şomaj aferente persoanelor respective, angajate pe o perioadă nedeterminată. • Subvenţia se acordă timp de 12 luni (18 luni în situaţia absovenţilor-persoane cu handicap), perioadă în care beneficiază lunar şi de o sumă diferenţiată în funcţie de nivelul studiilor: • 500 lei pentru nivelul de pregătire primar şi gimnazial; • 600 lei pentru nivelul de pregătire liceu şi post-liceal; • 750 lei pentru nivelul universitar.    • Angajatorul este obligat să menţină în activitate angajatul 2 ani după finalizarea subvenţiei. • Buget alocat în 2011: 93,75 mil. lei. • 3.123 persoane beneficiare până la 30 iunie 2011 (10.290 estimaţi pentru anul 2011) • Încurajarea uceniciei şi angajarea tinerilor pe perioada vacanţelor • 250 lei/lună pentru angajatori şi contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a depăşi 100 lei lunar. • 250 lei/lună pe student/elev angajat pe perioada vacanţelor, pentru cel mult 60 zile lucrătoare într-un an calendaristic. • Buget alocat în 2011:457 mii lei. • 626 tineri au fost angajaţi pe perioada vacanţei până la 31 iulie 2011 Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Silviu Bian, 021.303.98.31,anofm@anofm.ro, ANOFM

 9. Numărul contractelor de muncă încheiate în prezent este cu 125.806mai mare decât în anul 2008 În perioada 1 mai – 28 septembrie 2011, au fost încheiate 1.105.003contracte de muncă, din care 66,16% pe durată nedeterminată! Dintre acestea, 786.230 contracte sunt active.

 10. Rata şomajului se apropie de nivelurile reduse înregistrate în anul 2008 10 Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, august 2011

 11. 2. Stimularea investiţiilor publice şi private • În luna iulie 2011, Fitch a revizuit în sens pozitiv ratingul României, în categoria recomandată pentru investiţii. • Alocările bugetare pentru investiţii publice au crescut la 36,06 miliarde lei în anul 2011, adică 6,6% din PIB, faţă de 6,3% din PIB în anul 2008 (an cu vârf de creştere economică). • În primele 8 luni al anului 2011, cheltuielile pentru investiţii publice (cheltuieli de capital şi cheltuieli aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse externe şi interne) au fost de 19,95 mld. lei, cu 3,05 mld. lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2010. • Ponderea investiţiilor private în PIB în anul 2010 a fost de 17,2% (conform Eurostat 2011). • În anul 2010, România s-a situat pe locul al doilea în UE-27, ca pondere a investiţiilor realizate în PIB (22,7%). • Singura ţară care ne devansează este Bulgaria, cu o pondere a investiţiilor de 23,5% din PIB. Cehia (21,8%), Slovacia (20,3%), Polonia (19,5%) şi Ungaria (19,3%) se poziţionează mai slab decât România. • Previziunile pentru anul curent indică o creştere a ponderii investiţiilor în PIB în România, până la nivelul de 23,2%, fiind cel mai ridicat din UE-26 (încă nu există date disponibile pentru Bulgaria).

 12. Evoluţia fluxului de ISD atrase de România în perioada 2000-2011 (mil.euro)

 13. Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni • Primul pilon: proiecte mari de investiţii • Beneficiari la 5 septembrie 2011:20 proiecte de investiţiiîn valoare de1.173,5 mil. euro, carecrează6.301 noi locuri de muncă. Ajutorul de stat aprobat: 312,2 mil.euro: • Ajutoare de stat pentru investiţiile de peste 100 mil. euro, care angajează peste 500 de salariaţi.Exemple: • Proiectul de eficientizare energetică Turceni. Investiţia se ridică la 296,5 mil. euro, din care 36 mil. euro reprezintă ajutor de stat. • Fabrica de anvelope Pirelli Tyres Romania la Slatina. Valoarea investiţiei este de 159 mil. euro, din care 28,1 mil. euro reprezintă ajutor de stat. • Susţinerea proiectelor mari de investiţii prin acordarea de ajutoare de stat pentru cele de minimum 5 mil. euro şi care angajează minimum 50 de salariaţi. Exemple: • Renault Techonolgie, Aaylex Prod, Delphi Diesel Systems, Automobile DACIA Piteşti, Premium Aerotec, LUFKIN Industries, REMAR, International Automotive Components, Toro Manufacturing Sales, Palace Sinaia, Rombat Bistriţa, Styria Arcuri, Gral Medical, Honeywell, Metale International, Altius International Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Livia Stan, 021.312.41.62,livia.stan@mfinante.ro, Direcţia de ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, MFP

 14. Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont.) • Al doilea pilon: susţinerea IMM-urilor • Ajutoare de minimis • Beneficiari: 905 IMM-uri; plăţi efectuate în perioada 2008-2010: 192 milioane lei. • Crearea portalului virtual unic One Stop Shop:www.immoss.ro • Programul Mihail Kogălniceanu pentru finanţarea IMM-urilor • 1652 aplicanţi până la data de 29 septembrie 2011 • Subvenţionarea a maximum 70% din rata dobânzii aferentă creditului, dar nu mai mult de 6,5% pe an. Garanţii de stat pentru maximum 80% din valoarea creditului, dar garanţia nu poate depăşi 100.000 lei • Programul se derulează online pentru diminuarea birocraţiei. • Buget total maxim al subvenţiei (2011-2013): 165 mil. lei • 2011: 24 mil. lei – 4.000 beneficiari potenţiali • 2012: 70 mil. lei – 2.000 beneficiari potenţiali • 2013: 71 mil. lei – 2.000 beneficiari potenţiali • Fond de garantare plafonat la 400 milioane lei. • Linia de credit deschisă nu poate depăşi: • 125.000 lei/an/beneficiar • 30% sau 50% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni pentru beneficiarii cu alte linii de credit deschise, respectiv beneficiarii care nu au alte linii de credit Programul Mihail Kogalniceanu - contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021.335.26.20,doina.marin@aippimm.ro, AIPPIMM

 15. Schema procedurii pentru Programul Kogălniceanu

 16. Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont.) • Al treilea pilon: microîntreprinderi • Programul „Start” pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare • Destinat microîntreprinderilor cu o vechime mai mică de 2 ani. • Alocaţie financiară nerambursabilă: maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar • Buget alocat în 2011: 10 mil. lei ( cu 30% mai mare faţă de 2010). • Etapa I: 800.000 lei – workshop-uri de pregătire antreprenorială (8 locaţii) • Etapa a II-a: 9,2 mil. lei – finanţarea planurilor de afaceri prin alocaţie financiară nerambursabilă, în limita bugetului alocat. • Beneficiari: 100 firme (din 416 firme aplicante) Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021.335.26.20,doina.marin@aippimm.ro, AIPPIMM

 17. Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont.) • Sprijinirea incubatoarelor de afaceri • Buget alocat şi cheltuit în 2010: 2,9 mil. lei (grad implementare 100%) • Buget alocat în 2011: 6,15 mil. lei, dublu faţă de bugetul alocat în 2010 • 3 incubatoare înfiinţate în 2006 • Alba Iulia – 13 firme incubate (86 locuri de muncă create) • Braşov – 17 firme incubate (37 locuri de muncă create) • Sfântu Gheorghe – 17 firme incubate (48 locuri de muncă create) • 2 incubatoare înfiinţate în 2010 • Tg-Mureş – 20 firme incubate • Mangalia – 8 firme incubate • 1 incubator înfiinţat în 2011 până în prezent: Bacău • 4 incubatoare până la sfârşitul anului 2011: Timişoara, Satu Mare, Câmpia Turzii, Dorohoi. Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021.335.26.20,doina.marin@aippimm.ro, AIPPIMM

 18. Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont.) • Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri • Se acordă fonduri nerambursabile de până la 10.000 euro, dar nu mai mult de 50% din valoarea planului de afaceri. De fondurile nerambursabile poate beneficia atât tânărul care obtine credit, cât si tânărul care cofinanteaza planul de afaceri din surse proprii. • Fondul Naţional de Garantare oferăgaranţii pentru creditele necesare realizării planului de afaceri, în proporţie 80% din valoarea creditului, dar nu mai mult de 80.000 euro. • Noul angajator este scutit de la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajaţi, dar este obligat să angajeze cel puţin 2 persoane. • În cadrul programului au fost depuse 1.201 dosare; dintre acestea, 544 dosare au fost avizate (din 786 dosare evaluate) – la 12septembrie 2011. • Până la 15 septembrie 2011 au fost înregistrate la Oficiile Naţionale ale Registrului Comerţului 4888 firme– 3200 dintre acestea sunt în momentul de faţă înmatriculate. • Cele mai multe firme au fost înregistrate în Bucureşti (591) şi Cluj (376), urmate de judeţele Braşov (244), Dolj (213), Timiş (190). Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021.335.26.20,doina.marin@aippimm.ro, AIPPIMM

 19. Schema programului pentru tinerii întreprinzători 19

 20. 3. Programul de promovare a exporturilor • Participarea anuală la aprox. 55 de târguri şi expoziţii internaţionale • Hannover Messe – pentru sectorul industrial • Cebit – pentru sectorul IT • Vinexpo – pentru exportatorii de vin • Koln – pentru exportatorii de mobilă • Pret a Porter – pentru sectorul confecţii • Organizarea de misiuni economice în ţări de interes pentru exportatorii români • Realizarea de studii de piaţă, pe baza propunerilor din partea mediului de afaceri. • Se acordă ajutor de minimis de 50% din cheltuielile totale prestatorului de servicii. Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Costin Lianu,021.401.05.43 costin.lianu@dce.gov.ro, Direcţia Generală Comerţ şi Relaţii Internaţionale

 21. 3. Programul de promovare a exporturilor (cont.) • Promovarea sectoarelor strategice pentru exportul românesc prin acţiuni de publicitate şi reclamă • Branduri sectoriale actuale: • Romania, your reliable trade partner – brand sectorial industrial • Zoom into Romanian Fashion – brand sectorial confecţii • România IT, creative talent, technical excellence – pentru industria de IT • Wines of Romania – pentru promovarea vinurilor • Romanian furniture, style, durability and comfort – pentru mobilă • Portalul de informaţii de comerţ exterior, www.portaldecomert.ro • Oferă informaţii privind oportunităţile de afaceri, fiind conectat la baza de date a UE. • Peste 50.000 de vizitatori în prezent, după un an de la lansare. • Finanţarea acţiunilor depromovare a exporturilor: • Buget: 36,4 mil. lei, utilizat pentru acoperirea (parţială sau totală) a cheltuielilor necesare acţiunilor de promovare a exportului. Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Costin Lianu,021.401.05.43 costin.lianu@dce.gov.ro, Direcţia Generală Comerţ şi Relaţii Internaţionale

 22. Principalele ţări partenere la export în anul 2010 (pondere în total exporturi)

 23. Exporturile României pe principalele domenii de activitate în anul 2010

 24. 4. Absorbţia fondurilor europene la data de 23 septembrie 2011 • Plăţi efectuate către beneficiari: 2,86 miliarde euro (13,96% din alocarea 2007-2013), din care: • Prefinanţări în valoare de aproximativ 1,6 miliarde euro • Rambursări în valoare de 1,25 miliarde euro • În primele 8 luni din anul 2011, plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 58,9% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2010. • Proiecte depuse: 30.240 în valoare de 56,3 miliarde euro • Proiecte aprobate: 8.828în valoare de19,9 miliarde euro • Contribuţia UE = 12,6 miliarde euro • Proiecte contractate: 6.881 în valoare de14,2 miliarde euro • Contribuţia UE = 11,2 miliarde euro

 25. Programe susţinute prin fonduri europene • Garanţii guvernamentale pentru beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri structurale în domenii prioritare pentru economia românească. • Plafon total garanţii ce pot fi emise în 2011: 300 milioane euro. • Garanţiepentru80% din valoarea creditului (lei sau euro). Perioada de tragere a finanţării: maxim 4 ani. • FNGCIMM: garanţii în valoare de aproximativ 19 milioane lei în 2010, pentru proiecte de investiţii de 450 milioane lei. • „Cumpără româneşte” – program de relansare a producţiei interne (lansat de MECMA) • Programul lansat pe 1 octombrie 2010 în vederea creşterii capacităţii instituţionale a MECMA de a formula, implementa, coordona şi monitoriza politicile publice şi în vederea sprijinirii economiei româneşti. • Finanţarea (5,2 milioane lei) provine din fonduri europene (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative), iar durata programuluiva fi de 1 an de la semnarea contractului de finanţare. Garanţii guvernamentale pentru beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri structurale - contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Antoaneta Popescu, 021.302.53.40, antoaneta.petrescu@mfinante.ro, Direcţia Monitorizare, ACIS

 26. Proiecte majore de investiţii în derulare • POS Mediu • Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Tulcea – 419 mil. lei • Extindereaşi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apăşi canalizare în jud.Călăraşi– 356 mil. lei • Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava – 218 mil. lei • Reabilitarea sistemului de termoficare urbană în Botoşani (2009-2028) – 155 mil. lei • POS Transport • Construcţia autostrăzii Cernavodă – Constanţa – 1,8 mld. lei • Construcţia autostrăzii Arad-Timişoara (inclusiv varianta de ocolire Arad) – 1,7 mld. lei • Construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa – 946 mil. lei • Construcţia variantei de ocolire a municipiului Caracal – aprox. 160 mil. lei • Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre - Marea Neagră şi de informare asupra transportului pe ape interioare – aprox. 19 mil. lei • POS Dezvoltarea Resurselor Umane • „Şanse pentru comunitatea rurală”: conştientizarea populaţiei din mediul rural cu privire la oportunităţile de demarare a unei activităţi independente şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale – 18,5 mil. lei • Asistenţă prin consiliere pentru ocuparea şi revitalizarea dezvoltării mediului rural din Regiunile Vest şi Centru – 5,8 mil. lei

 27. Proiecte majore de investiţii în derulare • Programul Operaţional Regional • Centrul de afaceri Sibiu – 66,7 mil. lei • Reabilitare campus universitar Complex Mecanica (Univ.Craiova) – 48,6 mil. lei • Reabilitarea şi modernizarea Drumului Judeţean 156 A , jud. Neamţ– aprox. 30 mil. lei • Modernizare ambulatoriu de specialitate, spitalul "Sf. Ioan” Galaţi – 11,7 mil. lei • Restaurarea, conservarea patrimoniului cultural şi modernizarea infrastructurii conexe la Mănăstirea Moldoviţa – 7 mil. lei • POS Creşterea Competitivităţii Economice • Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High Tech pentru Dezvoltarea Durabilă – 86,2 mil. lei • Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică de Cercetare – 83,7 mil. lei • Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile – 53,5 mil. lei • Centrala eoliană din Oraviţa, judeţul Caraş-Severin – 34,6 mil. lei • Portal web pentru preluarea online a datelor statistice – 21,4 mil. lei • Achiziţie linie tehnologică pentru producerea de etichete în rolă pe suport de material plastic – 9,5 mil. lei • Centru de Cercetare Dezvoltare POLIPHARMA Industries – 8 mil. lei • Centru de cercetare clinică şi paraclinică de laborator pentru medicina respiratorie pediatrică – 7,6 mil. lei • Modernizare Secţie Tapiţerie – 0,9 mil. lei

 28. 5. Diminuarea poverii financiare şi administrative • În ciuda dificultăţilor bugetare, Guvernul a păstrat cota unică de 16%. • Până în prezent, 237 taxe şi tarife au fost comasate sau eliminate, din 491 existente la începutul anului 2009. • Impozitul minim a fost eliminat de la 1 octombrie 2010. • Declaraţia unică 112 privind contribuţiile sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate a fost implementată de la 1 ianuarie 2011. • În prezent, Declaraţiaunică se depune trimestrial de către micii contribuabili, faţă de obligaţia anterioară de depunere lunară a acesteia. • Beneficiari: cca. 237.000 angajatori, persoane fizice şi juridice, cu 1-2 angajaţi şi o cifră de afaceri de maximum 100.000 euro în anul anterior – 54,7% din totalul celor care depun Declaraţia unică. • Cotă unică de 1% pentru taxa hotelieră indiferent de categoria de cazare, faţă de 1-5% în funcţie de decizia Consiliilor Locale. • Arieratele statului către agenţii economici privaţis-au înjumătăţit în perioada iunie 2010 – iunie 2011, de la 1.847 mil. lei la 927 mil. lei. • A fost creat portalului virtual unic One Stop Shop:www.immoss.ro Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Bogdan Preda, 021.319.96.74 (int. 2089), bogdan.preda@mfinante.ro,Serviciu Inspecţia Fiscală, MFP

 29. a) Măsuri pentru sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate • Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale pentru o perioadă maximă de 5 ani. • Încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin: • anularea penalităţilor de întârziere aferente acestora cu condiţia plăţii voluntare a principalului şi dobânzilor până la 31.12.2011 • reducerea cu 50% a penalităţilor în cazul plăţii principalului şi dobânzii aferente până la 30.06.2012 • Reglementarea compensării de drept:stingerea datoriilor statului şi contribuabilului când ambii au datorii unul faţă de celălalt. • Modificarea ordinii de stingere a obligaţiilor fiscale: stingerea cu prioritate a obligaţiilor fiscale principale şi apoi a celor accesorii, în ordinea vechimii.

 30. a) Măsuri pentru sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate (cont.) • În certificatul de atestare fiscală se vor trece atât datoriile contribuabilului către stat, cât şi datoriile statului către contribuabil, pentru a acorda posibilitatea participării acestuia la licitaţiile de achiziţii publice. • Colectarea TVA-ului la întocmirea şi acceptarea situaţiilor de lucrări, pentru serviciile care determină decontări sau plăţi succesive şi eliminarea obligaţiei de a colecta TVA la expirarea unei perioade de un an de la data începerii lucrărilor sau de la ultima decontare. • Diminuarea nivelului dobânzii datorate pentru creanţele fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat neachitate la termen la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere (14,6% pe an) comparativ cu cel anterior de 0,05% (adică 18,25% pe an).

 31. b) Simplificarea Legii Contabilităţii pentru IMM-uri • 2 obiective precise: • reducerea costurilor firmelor cu întocmirea situaţiilor financiare; • reducerea birocraţiei în administraţia financiară. • Introducem un sistem simplificat de contabilitate pentru întreprinderile mici care îndeplinesc cumulativ două condiţii: au atât activele, cât şi cifra de afaceri mai mică de 35.000 euro: • aceste firme vor întocmi 2 situaţii financiare în loc de 5; • aceste firme nu mai depun bilanţul semestrial, ci doar bilanţul anual; • bilanţul şi contul de profit vor fi întocmite în sistemul contabil simplificat cu un număr restrâns de elemente componente şi cu un plan de 50 de conturi în loc de 400 de conturi; • semnarea documentelor contabile se va putea face şi de către persoanele cu studii economice superioare, nu doar de către experţii contabili, pe bază de convenţie civilă. • Beneficiari: 349.000 firme, echivalentul a 57% din totalul firmelor active pe piaţă.

 32. 6. Măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale Extinderea controlului persoanelor fizice prinimplementarea metodelor indirecte de controlîn vederea impozitării veniturilor nedeclarate sau a căror sursa nu poate fi identificată. Acordarea de competenţe lărgite organelor de inspecţie fiscală (verificarea în trafic; dreptul de a solicita instituţiilor bancare informaţii privind rulajele conturilor bancare). Implementarea controlului electronic. Finalizareasistemului integrat vamal de securizare a graniţelor. Eliminareacomerţului ilicit cu ţigarete din magazinele duty-free. Crearea Registrului Operatorilor Intracomunitari, cuprinzând toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare. Dezvoltarea de sisteme informatice transeuropene, interoperabile, care să susţină funcţiile vamale în cadrul Programului “Vama Electronică”. Monitorizarea circulaţiei în regim suspensiv a produselor accizabile. România a fost printre primele ţări din Uniunea Europeană care a implementat sistemul informatic de supraveghere şi control la nivel intracomunitar al mişcării acestor produse. Aplicarea taxării inverse în domeniul TVA pentru livrarea anumitor categorii de cereale si plante tehnice – persoana obligată la plata taxei este beneficiarul,în locul furnizorului (măsura este valabilă până la 31 mai 2013). Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Bogdan Preda, 021.319.96.74 (int. 2089), bogdan.preda@mfinante.ro, Serviciu Inspecţia Fiscală, MFP

 33. 6. Măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (cont.) • Rezultate obţinute în primeleşapte luni din anul 2011, de structurile de inspecţie fiscală, Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor, ca urmare a 160.518acţiuni de inspecţie şi control: • Sume suplimentare stabilite: 5,979 mld. lei • Valoarea prejudiciilor stabilite: 4,350 mld. lei • Măsuri asiguratorii: 2,278 mld. lei. • Valoarea sumelor restante provenind din deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabili, aproape s-a înjumătăţit din 2008 până în prezent: de la 3,382 mld.lei în decembrie 2008 la 1,671 mld. lei în iulie 2011. • A fost redus numărul de zile de depăşire a termenului legal de soluţionare, reflectat în scăderea numărului de solicitări de rambursare cu termenul depăşit cu peste 90 de zile de la 1.814 solicitări în decembrie 2008, la 801 solicitări în iulie 2011. Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Bogdan Preda, 021.319.96.74 (int. 2089), bogdan.preda@mfinante.ro, Serviciu Inspecţia Fiscală, MFP

 34. 7. Dezvoltarea infrastructurii rutiereLucrări de investiţii în infrastructură încheiate în perioada 2009-2011 • Infrastructura rutieră: • Autostrăzi: 106,68 km • 54,18 km secţiunea Drajna – Feteşti şi secţiunea Feteşti – Cernavodă • 52,5 km secţiunea Câmpia Turzii - Gilău • Centuri ocolitoare în regim de autostradă: 51,56 km (Sibiu, Pitesti) • Drumuri naţionale modernizate/ reabilitate: 737 km • Variante ocolitoare la profil de drum naţional: 72,305 km • Drumuri - reparaţii capitale: 78,68 km • Poduri: 3,4 km (9 poduri) • Infrastructura feroviară şi metrou: • Infrastructura feroviară: • Reabilitare linii CF: 258,84 km; • Tuneluri reabilitate: 1,37 km; • Reconstrucţie, reabilitare poduri şi podeţe CF: 43 poduri şi podeţe • Reparaţii capitale: 4 pasaje, 1 tunel pietonal, 18 platforme CF • Modernizare staţii CF: 21 staţii • Lucrări implementare cerinţe Schengen: 4 puncte de trecere frontieră • Informatizare gări: 7 staţii

 35. Lucrări de investiţii în infrastructură încheiate în perioada 2009-2011 (cont.) • Metrou • Magistrala 4 - racorduri de metrou - tronson Nicolae Grigorescu - linia de centură şi tronson 1Mai – Parc Bazilescu 6 STAŢII - 7,3 km; • Modernizarea instalaţiilor electrice: 9 substaţii electrice de tracţiune • Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap: 81 escalatoare • Infrastructura navală • Ranfluare epavă Transilvania • Zonă de decontaminare echipamente de depoluare • Ponton complex pentru control trecere frontieră în Portul Galaţi • Infrastructura aeroportuară • Dezvoltare şi modernizare Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti • Terminal sosiri interne Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara • Amenajare cale de rulare şi extindere platformăAeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara • Pistă pentru aeronave uşoare la Aerodromul Strejnic – Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 36. Lucrări de investiţii în infrastructură începute în perioada 2009-2011 • Infrastructura rutieră • Autostrăzi: 241,29 km, pentru porţiuni din secţiunile: Orăştie – Sibiu, Timişoara – Lugoj, Lugoj – Deva, Nădlac – Arad, Arad – Timisoara, Cernavodă – Medgidia, Medgidia - Constanţa • Centuri ocolitoare în regim de autostradă: 88,36 km (Sibiu, Deva-Orastie, Arad, Constanţa) • Drumuri naţionale modernizate/ reabilitate: 1.400,207 km • Drumuri naţionale – reparaţii capitale: 5,94 km • Poduri: 0,116 km (1 pod) • Infrastructura feroviară şi metrou: • Infrastructura feroviară: • Reabilitare linii CF: 25,41 km • Reconstrucţie, reabilitare poduri şi podeţe CF: 5 poduri şi podeţe • Consolidări terasamente, versanţi: 4 lucrări • Lucrări implementare cerinţe Schengen: 3 puncte de trecere frontieră • Reabilitare infrastructură feroviară afectată de inundaţiile din anul 2005: 64 de obiective

 37. Lucrări de investiţii în infrastructură începute în perioada 2009-2011 (cont.) • Metrou: • Magistrala 5: Drumul Taberei – Pantelimon, tronson Drumul Taberei - Universitate • Modernizarea instalaţiilor electrice pe magistralele 1, 2 şi tronson de legatură de metrou • Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap în reţeaua de metrou • Infrastructura navală • Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în portul Constanţa • Cheu dana 23 şi 25 parşial din Portul Brăila şi cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galaţi • Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi pe Canalele Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Năvodari • Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe Canalul Dunăre – Marea Neagră • Sistem de colectare a deşeurilor generate de nave în porturile de pe Dunăre

 38. Infrastructura Rutieră PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI LEGENDA Autostrazi executate Autostrazi in executie Autostrazi cu lansare in 2010 - 2011 Autostrazi in pregatire Arad Sibiu Timisoara Orastie EXECUTATE 313,5 KM IN EXECUTIE 276 KM 2974 MEUR SEMNATE 158,11 KM 1121 MEUR IN CURS DE SEMNARE 25,6 KM 134 MEUR IN CURS DE LICITARE 72,1 KM 945 MEUR TOTAL 845,3 KM 5174 MEUR Bucuresti Bucuresti Cernavoda Constanta

 39. PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI LEGENDA Autostrazi executate Arad Sibiu Timisoara Orastie Bucuresti Bucuresti Cernavoda Constanta Infrastructura Rutieră (cont.) AUTOSTRAZI EXECUTATE CAMPIA TURZII - GILAU Lungime 51,5km Valoare totala: 236 MEuro Finantare: Bugetul de Stat din care: TVA 45 MEuro Terenuri 50 MEuro In exploatare TOTAL 313,5 km BUCURESTI - PITESTI Lungime 111 km Finantare: Bugetul de Stat In exploatare BUCURESTI - CERNAVODA Lungime 151 km Finantare: Bugetul, BEI, ISPA In exploatare

 40. Infrastructura Rutieră (cont.) AUTOSTRAZI IN EXECUTIE Legenda Autostrazi in executie TOTAL 276 km VALOARE 2,97 MLD EURO FINALIZARE 2011-2012 VARIANTA DE OCOLIRE ARAD Lungime: 12,3 km Valoare totala: 173 MEuro Finantare: - BEI 76 MEuro - FC 40 MEuro - Bugetul de Stat 57 MEuro SUPLACU de BARCAU - BORS Lungime 64 km Valoare totala: 963 MEuro Finantare: Bugetul de Stat din care: TVA 153 MEuro Terenuri 55 MEuro MOARA VLASIEI - PLOIESTI Lungime: 42,5 km Valoare totala: 318,60 Meuro C+M : 251,00 MEuro Terenuri: 17,00 MEuro Consultanta: 2,2 MEuro TVA: 48,4 MEuro DEVA – ORASTIE Constructor: Strabag AG / Strabag SRL / Straco Grup Lungime: 32,80 km Valoare (cu TVA): 228,65 M EUR CERNAVODA - MEDGIDIA Lungime: 19,3 km Valoare totala: 211 MEuro Finantare: - FC 36 MEuro - BEI 115 MEuro - Bugetul de Stat 60 MEuro Deva VARIANTA DE OCOLIRE CONSTANTA Lungime: 22,1 km Din care 7,7 km deschisi traficului din 29.07 Valoare totala: 192 MEuro Finantare: - FC 53 MEuro - BERD 75 MEuro - Bugetul de Stat 64 MEuro BUCURESTI – MOARA VLASIEI Lungime: 19,5 km Valoare totala: 492 Meuro C+M : 200,00 MEuro Terenuri: 291,00 MEuro Consultanta: 1,0 MEuro TVA: 38,2 MEuro Finantare: Bugetul de Stat ARAD - TIMISOARA Lungime: 32,2 km Valoare totala: 194 MEuro Finantare: - BEI 85 MEuro - FC 44 MEuro - Bugetul de Stat 65 MEuro MEDGIDIA - CONSTANTA Lungime: 31,5 km Din care 14,5 km deschisi traficului la o banda pe sens din 29.07 Valoare totala: 203 MEuro Finantare: - FC 35 MEuro - BEI 111 MEuro - Bugetul de Stat 58 MEuro

 41. Infrastructura Rutieră (cont.) PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI AUTOSTRAZI POS-T CU CONTRACTE SEMNATE MAI-IUNIE 2011 TOTAL 158,11 km VALOARE 1121 MIL EUR FINALIZARE 2013 NADLAC – ARAD si drum de legatura Lot 1 – km 0+000 – km 22+180 Constructor: Asocierea Romstrade – Monteadriano Engenharia e Construcao – Donep Construct Lungime: 22,18 km Valoare (cu TVA): 115,8 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 NADLAC – ARAD si drum de legatura Lot 2 – km 22+180– km 38+882 Constructor: Alpine Bau GmbH Lungime: 16,98 km Valoare(cu TVA): 124,45 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 ORASTIE – SIBIU si Bypass SEBES Lot 3 – km 43+855 – km 65+965 Constructor:Impregilo SpA Lungime: 22,11 km Valoare (cu TVA): 182,91 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 ORASTIE – SIBIU si Bypass SEBES Lot 1 – km 0+000 – km 24+100 Constructor:SC STRABAG SRL Lungime: 24,1 km Valoare (cu TVA): 166,65 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 ORASTIE – SIBIU si Bypass SEBES Lot 2 –km 24+100 – km 43+855 Constructor:Asocierea Straco Grup SRL – Studio Corona SRL Civil Engineering Lungime: 19,74 km Valoare (cu TVA): 114,26 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 Arad Sibiu Timisoara Orastie ORASTIE – SIBIU si Bypass SEBES Lot 4 – km 65+965 – km 82+070 Constructor:Asocierea Astaldi SpA – Euroconstruct ‘98 SRL – Astalrom SA Lungime: 16,1 km Valoare (cu TVA): 146,63 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 TIMISOARA - LUGOJ Lot 1 – km 44+500 – km 54+000 Constructor: Asocierea Spedition UMB SRL – Technostrade SRL – Carena SpA Impresa de Construzioni Lungime: 9,5 km Valoare (cu TVA): 63,62 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 LUGOJ - DEVA Lot 1 Lugoj – Dumbrava km 0+000 – km 27+400 Constructor:Asocierea Tirena Scavi SpA – Societa Italiana per Condotte d’Acqua SpA – Cossi Constructioni SpA Lungime: 27,4 km Valoare (cu TVA): 205,9 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 Bucuresti Bucuresti Cernavoda Constanta

 42. Infrastructura Rutieră (cont.) PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI AUTOSTRAZI POS-T CARE URMEAZĂ A FI SEMNATE TOTAL 25.62 km VALOARE 134,78 MIL EUR FINALIZARE 2013 Arad Sibiu Timisoara Orastie TIMISOARA LUGOJ Lot 2 – km 54+000 – km 79+625 Constructor: Lungime: 25,62 km Valoare(cu TVA): 134,78 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 Bucuresti Bucuresti Cernavoda Constanta

 43. Infrastructura Rutieră (cont.) PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI AUTOSTRAZI POS-T CARE URMEAZĂ A FI LICITATE TOTAL 72,1 km VALOARE 945.57 MIL EUR DIN ECONOMIILE TOTALE DE 600 MEURO DE LA LICITATIILE ANTERIOARE SI BRIDGE PROJECT PE 2014-2020 Arad Sibiu Timisoara Orastie LUGOJ - DEVA Lot 2 – km 27+400 – km 65+500 Lungime: 38,1 km Valoare estimata: 428,37 M EUR Perioada executie: 2011 – 2015 LANSARE LICITATIE – IUNIE 2011 LUGOJ - DEVA Lot 3 – km 65+500 – 99+500 Lungime: 34 km Valoare estimata: 517,2 M EUR Perioada executie: 2011 – 2015 LANSARE LICITATIE EXECUTIE – IUNIE 2011 Bucuresti Bucuresti Cernavoda Constanta

 44. REABILITARE DRUMURI NATIONALE CU CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI SEMNATE IN PERIOADA SEPT. 2010 – MAI 2011 DN 1H, Zalau - Alesd Lot 2 – km 26+510 – km 69+334 Constructor: Asocierea SC SPEDITION UMB SRL - Tehnostrade Valoare (cu TVA): 26,28 M EUR Lungime: 42,824 km Stadiul actual: 19 mai – emitere ordin incepere lucrari DN 24 / DN 24B, Limita jud. Galati/Vaslui - Crasna – Albita LOT 3–DN 24B, km 22+000 – km 47+881 Constructor: Asocierea SC Spedition UMB SRL - Tehnostrade Valoare: 21,5 M EUR Lungime: 25,8 km Stadiul actual: ordin incepere executie lucrari emis in data de 10.05.2011 DN 15A, Reghin – Saratel Km 0+000 – km 46+597 DN 15, Reghin – Tg. Mures Km 78+800 – km 103+700 Constructor: Spea Lungime: 71,5 km Valoare (cu TVA): 39,74 M EUR Stadiul actual: mobilizare constructor 1H 15A DN 1H, Zalau - Alesd Lot 1 – km 0+000 – km 26+510 Constructor: Asocierea OHL ZS – PEYBER HISPANICA SL – SC Societatea de intretinere si reparatii Drumuri Timisoara Valoare: 21,9 M EUR Lungime: 26,51 km Stadiul actual: 19 mai – emitere ordin incepere lucrari 24B 15 DN 24 / DN 24B, Limita jud. Galati/Vaslui - Crasna – Albita LOT 2 – DN 24, km 90+000 – km 105+070 DN 24B, km 0+000 – km 22+000 Constructor: Asocierea SC Spedition UMB SRL - Tehnostrade Valoare: 23,95 M EUR Lungime: 37 km Stadiul actual: ordin incepere executie lucrari emis in data de 10.05.2011 24 14 DN 14, Sibiu – Medias – Sighisoara Km 3+500 – km 51+100 Km 57+500 – km 89+400 Constructor: Strabag SA Lungime: 79,5 km Valoare (cu TVA): 39,72 M EUR Stadiul actual: executie DN 24 / DN 24B, Limita jud. Galati/Vaslui - Crasna – Albita LOT 1 – DN 24, km 51+000 – km 90+000 Constructor: Asocierea SC Spedition UMB SRL - Tehnostrade Valoare: 22,56 M EUR Lungime: 39 km Stadiul actual: ordin incepere executie lucrari emis in data de 10.05.2011 • Reabilitare DN, cu contracte semnate: • (sept. 2010 – mai 2011): • Lungime: 473,06 km • Valoare (cu TVA): 370 MEURO • Din care: • Cu finantare FEDR • Lungime: 314,78 km • Valoare (cu TVA): 255,6 MEURO • Cu finantare Bugetul de Stat • Lungime: 7,28 km • Valoare(cu TVA): 35 MEURO • Cu finantare BEI • Lungime: 151 km • Valoare (cu TVA): 79,4 MEURO DN 6, Alexandria– Craiova Lot 3 – km 185+230 – km 222+182 Constructor: Secol SPA – Secol Romania SRL Valoare: 36,1 M EUR Lungime: 36,952 km Stadiul actual: executie DN 73, Largire la 4 benzi intre km 7+000 si km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D Constructor: Genesis & Straco Lungime: 7,28 km Valoare: 35 M EUR Stadiu actual: executie DN 6, Alexandria– Craiova Lot 1 – km 90+190 – km 132+435 Constructor: Shapir Structures 1991 Valoare: 42,54 M EUR Lungime: 42,245 km Stadiul actual: executie DN 5, Bucuresti– Adunatii Copaceni Km 7+573 – km 19+220 Constructor: SC ROMSTRADE SA Valoare: 19,57 M EUR Lungime: 11,647 km Stadiul actual: executie SERBIA DN 6, Alexandria– Craiova Lot 2 –km 132+435 – km 185+230 Constructor: Asocierea Romstrade – Ezentis – Euroconstruct Trading 98 SRL Valoare: 41,30 M EUR Lungime: 52,8 km Stadiul actual: executie

 45. VARIANTE OCOLITOARE/ PODURI/ PASAJE CU LICITATII IN DERULARE IN PERIOADA SEPT. 2010 – MAI 2011 Varianta de SACUIENI Constructor: Asocierea Grupo Empresarial Magenta SA – Assignia Infrastructuras SA – SC Transmir SRL Lungime: 10,35 km Valoare (cu TVA): 13,45 M EUR Stadiul actual: semnare contract Termen executie: 2011 – 2013 Varianta de ocolire CAREI Constructor: IDECON S.A.U. Lungime: 7,62 km Valoare (cu TVA): 9,68 M EUR Stadiul actual: semnare contract Termen executie: 2011 – 2013 Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad (DN7, km 540 +248) peste CF Arad - Bucuresti Constructor: SC Confort SA Timisoara&SC Vel Service SA Buc. Lungime: 1,37 km Valoare (cu TVA): 7,35 M EUR Stadiul actual: executie Termen executie: 2011 - 2012 Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste CF Brad - CF Curtici - DJ 709B Constructor: SC CCCF Drumuri si Poduri TImisoara SRL Lungime: 1,37 km Valoare (cu TVA): 7,35 M EUR Stadiul actual: executie Termen executie: 2011 – 2012 • VARIANTE OCOLITOARE/ PODURI/ PASAJE • CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI SEMNATE • (sept. 2010 – mai 2011): • Lungime: 48,5 km • Valoare (cu TVA): 70,5 MEURO • Din care: • Cu finantare FEDR • Lungime: 41,71 km • Valoare (cu TVA): 50,5 MEURO • Cu finantare Bugetul de Stat • Lungime: 6,79 km • Valoare(cu TVA): 20 MEURO Varianta de ocolire CARACAL Constructor: ROMSTRADE Lungime: 10,35 km Valoare (cu TVA): 13,45 M EUR Stadiul actual: organizare santier Termen executie: 2011 – 2013 Pod pe DN 54, km 67+774 peste Sai si varianta noua de traseu DN 54, Turnu Magurele, km 65+950 – km 70+600 Constructor: SC TELDRUM SA Lungime: 4,7 km Valoare (cu TVA): 4,06 M EUR Stadiul actual: contract executie semnat Termen executie: 2011 – 2012, in functie de alocatia bugetara Varianta de ocolire ALEXANDRIA Constructor: SHAPIR STRUCTURES 1991 Lungime: 13,276 km Valoare (cu TVA): 15,98 M EUR Stadiul actual: organizare santier Termen executie: 2011 – 2013

 46. 8. Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 3 subprograme: • Subprogramul 10.000 km de drumuri • În toate judeţele ţării s-au scos la licitaţie loturile pentru lucrări. Prima deschidere de ofertă: la sfârşitul lunii iunie, urmată în 8 iulie de deschiderea tuturor ofertelor. • 9.016 km de drumuri vor intra în reparaţii. • Subprogramul modernizarea localităţilor • Se vor realiza circa 650 de creşe şi grădiniţe atât în mediul urban, cât şi în cel rural (în medie 15 pe judeţ), pe 3 categorii, în funcţie de numărul de grupe de copii. • Procedurile de achiziţie publică sunt în derulare pentru 635 creşe/grădiniţe, cu o valoare totală estimată la aprox. 760 mil. lei. • Subprogramul alimentare cu apă şi canalizare • Se lucrează la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru sistemele de alimentare cu apă a localităţilor. • Suma alocată este de 700 milioane euro pentru aproximativ 600 de localități, în funcție de volumul şi tipul lucrării.

 47. 9. Proiecte prioritare în regim PPP • Transport şi infrastructură • Autostrada Comarnic-Braşov – în regim de concesiune • Autostrada Sibiu – Piteşti – 116 km • Autostrada Ploieşti - Buzău – Focşani – 133 km • Centura de sud a Capitalei şi Centura de nord a Capitalei, ambele în regim de autostradă • Autostrada Târgu-Mureş - Iaşi – Ungheni – 307 km • Energie • Hidrocentrala Tarniţa – Lăpuşteşti • Finalizarea Unităţilor nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă • Termocentrala de la Doiceşti • Proiectul internaţional AGRI (interconector de gaze Azerbaidjan – Georgia – România)

 48. 9. Proiecte prioritare în regim PPP (cont.) • Mediu şi agricultură • Amenajarea Canalului Siret-Bărăgan • Dezvoltare regională • Proiectul Eco din cartierul Ghencea • Proiectul Esplanada • Finalizarea Canalului Dunăre - Bucureşti • Podul rutier peste Dunăre, între Brăila şi Tulcea • Sănătate • Construcţia a 6 spitale regionale de urgenţă în Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Iaşi, Craiova şi Bucureşti • Punerea în valoare a centrului de sănătate "Ana Aslan" • Justiţie • Realizarea unui penitenciar în regim de parteneriat public-privat.

 49. 10. Sprijinirea agriculturii • Programul “Primul Siloz” • Beneficiari: 337 certificate de depozit emise din 2009 până la 31 august 2011. • În prezent sunt în circulaţie 172 certificate cu o valoare totală de peste 366 mil. lei garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural din sumele alocate de către MADR. • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală(pilonul II PAC) – la 16 sept. 2011 • Proiecte finalizate la 16 septembrie 2011: 2.006. • Proiecte depuse: 95.254, în valoare de aprox. 15,16mld. euro. • Proiecte selectate: 47.697, cu o valoare de peste 4,4 mld. euro. • Proiecte contractate (finanţate): 43.938, cu o valoare de aprox. 4,2 mld. euro. • Plăţile efectuate:2,6 mld. euro (25,6% din alocarea 2007-2013). • Pentru anul 2011 au fost stabilite 15 sesiunide depunere de proiecte, alocarea financiară totală fiind de 1,51 mld. euro. • Plăţi pe suprafaţă pentru fermieri(pilonul I PAC) • În 2011, subvenţia pe ha va depăşi 170 euro, cu 40 euro mai mare faţă de anul trecut. • Plăţi în avans pentru 80% din fermieri, până în luna februarie 2011. • În anul 2011 introducem în cultură peste 2 mil. ha, atingând astfel cea mai mare suprafaţă de terenuri lucrate din ultimii 20 de ani. Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Livia Chivu, 021.307.85.84, livia.chivu@madr.ro, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 50. Principalele scheme de sprijin financiar 2011