raport privind starea si calitatea invatamantului din colegiul national jean monnet ploiesti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raport privind starea si calitatea invatamantului din Colegiul National “Jean Monnet” Ploiesti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raport privind starea si calitatea invatamantului din Colegiul National “Jean Monnet” Ploiesti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

Raport privind starea si calitatea invatamantului din Colegiul National “Jean Monnet” Ploiesti - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Raport privind starea si calitatea invatamantului din Colegiul National “Jean Monnet” Ploiesti. An scolar 2010-2011. Repere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Raport privind starea si calitatea invatamantului din Colegiul National “Jean Monnet” Ploiesti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raport privind starea si calitatea invatamantului din colegiul national jean monnet ploiesti

Raportprivindstareasicalitateainvatamantului dinColegiul National “Jean Monnet” Ploiesti

An scolar

2010-2011

repere
Repere
 • Reformele în educaţie, parte componentă a unei politici de dezvoltare durabilă a oricărei ţări, sunt determinate de cerinţele dezvoltării socio-economice raportate la posibilităţile existente, referitoare atât la condiţiile economice, cât şi la dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, la politica educativă formulată, la capacităţile manageriale din domeniul învăţământului.
 • Calitatea activităţii din comunităţile şcolare trebuie să inducă societăţii mai multă încredere în educaţia şi formarea profesională, să o poată determina să preţuiască mai mult educaţia ca serviciu public, ale cărui obiective sunt dezvoltarea personalităţii tinerilor, obţinerea unor şanse profesionale mai bune, mobilitate socială şi ocupaţională, realizare personală.
i contextul legislativ n anul colar 2010 2011
I.Contextul legislativ în anul şcolar 2010-2011

Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învățământulpreuniversitar românesc a fost reglementat prin următoarele documente:

 • LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE- începând din 10.02.2011
 • ORDIN nr. 3753/9.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ
 • ORDIN nr. 4034/2.06.2010 cu privire la structura anului scolar

2010 –2011

 • ORDIN nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de Performanță pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
 • Legea învățământului nr. 84/1995 cu modificările si completările ulterioare;
contextul legislativ n anul colar 2010 2011
Contextul legislativ în anul şcolar 2010-2011
 • Legea nr. 268/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 84/1995;
 • Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învățământului nr. 84/1995;
 • Legeanr. 128/1997 privindStatutulpersonalului didactic;
 • Legea nr. 349/2004 pentru modificare si completarea Legii nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic;
 • Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea siguranței în unitățile de învățământ;
contextul legislativ n anul colar 2010 20111
Contextul legislativ în anul şcolar 2010-2011
 • O.U.G. nr. 34, 37, 40 / 2009 2
 • Ordonanța de urgență privind asigurarea calității educației nr.75/12.07.2005;
 • Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr.4925/08.09.2005;
contextul legislativ n anul colar 2010 20112
Contextul legislativ în anul şcolar 2010-2011
 • O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu;
 • O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T.privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar.
 • ORDIN nr. 3064/25.01.2010 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul scolar 2010-2011
 • ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte
 • OMECI nr.5720/20.10.2009 - Metodologia formării continue
examenul de bacalaureat legislatie
Examenul de Bacalaureat -legislatie-
 • ORDIN nr. 5219 din 09.09.2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoastere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competențelor digitale, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
 • Ordinul M.E.C.T.S nr.5218 din 09.09.2010 privind organizarea si desfăsurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole
examenul de bacalaureat legislatie1
Examenul de Bacalaureat-legislatie-
 • ORDIN nr. 4.799/31.08.2010 privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat 2011
 • ORDIN nr. 4.800/31.08.2010 privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat 2011
evaluarea na ional legislatie
Evaluarea Națională -legislatie-
 • Ordinul MECTS nr. 4801 / 31.08.2010 privind programele pentru disciplinele la care se susține Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul scolar 2010/2011.
 • Ordinul MECTS nr. 4802 / 31.08.2010 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfăsurare a calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul scolar 2010 – 2011;
atestat legislatie
ATESTAT -legislatie-
 • Ordin nr. 4853/31.08.2009 privindaprobareametodologiei de organizaresi
 • desfăsurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi străine si pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I – IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători -educatoare
 • Ordin nr. 4843/27.08.2009 privindaprobareaMetodologiei de organizaresi

desfăsurare a examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică si matematicăinformatică, intensiv informatică

 • ORDIN nr. 4720/24.08.2010 privindaprobareaprogrameiscolarepentrudisciplinaopționala "ADMINISTRAREA CALCULATOARELOR SI RETELELOR"
 • Prezentulraport de activitate a fostîntocmitpebazarapoartelorresponsabililor
strategia cnjm
Strategia CNJM
 • Strategia şcolii noastre este orientată spre pregătirea elevilor în domeniul teoretic, bazată pe formarea de competenţe generale şi specifice, necesară pentru a corespunde cerinţelor naţionale şi europene.

Ţintele strategice urmărite au fost:

 • Reconsiderareamanagementului la nivelulscoliisi al clasei, in perspectivaegalizariisanselorsiparticiparea la educatie; dimensionareasidiversificareaplanului de scolarizare in functie de nevoilebeneficiarilor
 • Redefinireavalorilor de baza ale culturiiorganizationale in contextuldescentralizariifinanciaresi administrative
strategia c njm
Strategia C NJM
 • Crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru elevii scolii
 • Formarea continua a adultilor
 • Obtinerea de venituri proprii (surse noi/ idei noi)si folosirea eficienta a resurselor financiare
 • Dezvoltarea parteneriatelor interne si externe (afirmarea disponibilitatii de cooperare internationala) si cooperarea cu comunitatea
i i analiza institu ional analiza swot
II.Analiza instituţională: Analiza SWOT
 • PUNCTE TARI
 • Scoaladispune de materialesimijloacedidactice, echipamenteperformante ( calculatoare, table interactive);
 • Cadreledidacticesunt motivate pentruformareaprofesionala in specialitate ( grade didactice, masterate,doctorate) sistiintaconducerii ( management),motivatie care s-a concretizat in participarea la conferintesisimpozioanenationalesiinternationale,inscrierea la cursuri de formare de o mare varietate;
 • Conducereascolii a mobilizatcolectivulscoliipentru a contribui la ridicareaprestigiuluiacesteia;
 • Elevii au o atitudinepozitivapentruinvatare;
 • Rezultateleelevilor la examenele finale au propulsatcolegiulpeprimul loc in judet ( promovabilitate 100% la bacalaureat)
analiza swot
Analiza SWOT
 • PUNCTE SLABE
 • Tolerantaexcesiva/nepasareaunor cadre didacticefata de actele de indisciplicnasinerespectareanormelor de comportamentcivilizat al elevilor;
 • Unele cadre didactice nu includ in activitatea de predaremetodeactiv-participative si nu folosescmijloacelesiechipamentele din dotareascolii;
 • Unele cadre didactice nu aplicacunostintelesiabilitatiledezvoltateprinparticiparea la cursuri, simpozioane,programe,inactivitatilecurriculare
 • Numarulcalculatoarelor nu este proportional cu necesitatileidentificate la nivelulariilorcuricularesi a beneficiarilordirecti

( necesitatea de a puteadotafiecaresala de clasa cu celputin 1 calculator ,videoproiectorsiecran de proiectie)

analiza swot1
Analiza SWOT
 • OPORTUNITATI
 • Scoala are multe parteneriate in comunitate
 • Primaria raspunde favorabil la solicitarile scolii
 • AMENINTARI
 • Concurenta altor colegii din localitate
date statistice efective scolare
Date statistice-efective scolare
 • In anulscolar 2010-2011,Colegiul National “Jean Monnet” Ploiesti a functionat cu 54 de clase din care:
 • 16 claseciclulprimar
 • 15 clasegimnaziu
 • 23 claseliceu
date statistice
Date statistice
 • La inceputul anului scolar au fost inscrisi 1516 elevi ,repartizati astfel:
date statistice resurse umane
Date statistice-RESURSE UMANE
 • Personalulscolii a fost din 124 angajati,din care:
 • 94 personal didactic

- 64 profesorititulari

- 9 profesorititulari cu catedrelerezervate

-5 profesorititulari in alteunitatiscolaresidetasatipecatedrerezervate

- 8 suplinitori cu norme de baza

- 8 suplinitori cu completare

 • 12 personal didactic auxiliar
 • 18 personal nedidactic
date statistice1
Date statistice
 • Premii primite de personalul scolii

gradatii de merit-23

 • Au fost efectuate 18 inspectii scolare

9 pentru obtinerea gradului I

8 pentru obtinerea gradului II

1 pentru obtinerea definitivatului

date statistice2
Date statistice
 • Burse acordate elevilor:
date statistice3
Date statistice
 • La camin au fost inscrise 106 elevi(101 eleve de liceu si 5 elevi inscrisi in programul « Bursa Guvernul Romaniei »
 • In programul after school au fost inscrisi 34 de elevi(I-IV)
 • In programul de interventie logopedica au fost inscrisi 45 de copii (27 prescolari si 18 scolari ). Dintre acestia au fost corectati 35 (19 prescolari si 16 scolari) si ameliorati 10 (7 prescolari si 3 scolari).
 • In cabinetul de consiliere psihopedagogica au fost consiliati aproximativ 1400 de elevi,84 cadre didactice si 81 de parinti
analiza statistica privind situatia la invatatura si disciplina
Analiza statistica privind situatia la invatatura si disciplina
 • Promovabilitate 99,93% dupapromovareaexamenelor de corigenta.
 • Corigenti: 3 elevi /Matematica

- ModrescuMadalina VIIS

- NastaseBogdan VII S

- Panait Marina VII S

 • Repetenti : 1 elev -Popa Emanuel XI GE
 • Exmatriculati : 2 elevi-Andrei Denisa XII SF

-PlaiasuGhineaIoana XIISF

slide28
Medii anuale clasa a VI-a

Medii anuale clasa a V-a

slide29
Medii anuale clasa a VIII-a

Medii anuale clasa a VII-a

slide30
Medii anuale clasa a X-a

Medii anuale clasa a IX-a

slide31
Medii anuale clasa a XII-a

Medii anuale clasa a XI-a

2 rezultate la examene a evaluarea nationala
2.Rezultate la examenea)Evaluarea nationala
 • Inscrisi 110 elevi cuprinsi in 4 clase:

VIII M1,VIII M2,VIII E1,VIII E2

 • Prof. diriginti: Garbovean Nicolae,Preda Nicoleta,Iordache Emil,Tudorache Ruxandra
 • Cea mai mare medie obtinuta : 9,90 (VIII M1)
 • Cea mai mica medie obtinuta: 5,25 (VIII E2)
evaluare nationala admitere1
Evaluare nationala/admitere
 • 51 de elevi au ramas in CNJM
 • 59 de elevi au optatpentruinscrierea in altelicee
 • VIII M1: 9.95 –Voicila Ana Maria- CNJM,IX MIEG

- Rosu Octavian-CNILC

VIII M2: 9.73 DogaruDragos,CNJM,IX MIEG

VIII E1 :9.89 MorarauAlina ,CNJM,IX MIEG

VIII E2: 9.74 LupeiDiana,CNJM,IX MIEG

evaluare nationala3
Evaluare nationala
 • Profesorii claselor a VIII-a la disciplinele de examen:

-Limba Romana -Rizea Ilona,Preda Nicoleta,

Sima Constanta,Tudorache Ruxandra

-Matematica-Garbovean Nicolae,Ghidu Mihaela

Lica Roxana

b bacalaureat rezultate 2011
b)Bacalaureatrezultate 2011
 • 171 de candidati inscrisi
 • 170 candidati admisi in sesiunea iulie 2011

(promovabilitate 99,41%)

 • 1 candidat admis in sesiunea august 2011

(promovabilitate 100%)

proba la alegere a profilului si specializ rii proba e d proba scris
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

Fizica- 25 candidati

proba la alegere a profilului si specializ rii proba e d proba scris1
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

Chimie - 5 candidati

proba la alegere a profilului si specializ rii proba e d proba scris2
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

Biologie- 11 candidati

proba la alegere a profilului si specializ rii proba e d proba scris3
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

Geografie- 45 candidati

proba la alegere a profilului si specializ rii proba e d proba scris4
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

Informatica- 14 candidati

proba la alegere a profilului si specializ rii proba e d proba scris5
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

Logica- 50 candidati

proba la alegere a profilului si specializ rii proba e d proba scris6
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

Psihologie- 11 candidati

proba la alegere a profilului si specializ rii proba e d proba scris7
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

Sociologie- 10 candidati

bacalaureat spaniol
Bacalaureat Spaniol
 • Absolventiisectiilorbilingveromâno-spaniole au dreptulsãobtinã, pelângã diploma românã de bacalaureat, si diploma spaniolã de bacalaureat.
 • Elevii din clasa a IX-a SF,ausustinut:

- proba de evaluare a competentelorlingvistice(in cadrulprobei C)

- probãsuplimentarã de culturãspaniolã (in cadrulprobei B)

 • Probascrisã de culturãspaniolãesteorganizatã de comisia de bacalaureat din centrul de examen la care estearondatãunitatea de învãþãmântliceal
 • Un candidat care nu a obținut cel puțin nivelul B2 la proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba spaniolă nu poate participa la proba scrisă de cultură spaniolă
bacalaureat spaniol1
Bacalaureat Spaniol
 • Proba scrisã de culturã spaniolã este evaluatã atât de doi evaluatoriromâni, câtsi de ceidoireprezentantiaiMinisteruluiEducatiei din Spania
 • Nota obtinuta la probascrisa de culturaspaniola nu intra încalcululmedieigenerale a examenului de bacalaureatromânescsi nu se trecepe diploma de bacalaureatromâneasca.
 • Evaluareascrisãpozitivã, esteconsemnatãîntr-un certificat, al cãrui model esteprevãzutînanexa II a AcorduluiîntreMinisterulEducaþieisiCercetãriisiMinistetieitiStiintei din RegatulSpaniei cu privire la înfiintareasifunctionareasectiilorbilingveromâno-spanioleînliceele din Româniasi la organizareaexamenului de bacalaureatînacestelicee.
 • Certificatulobtinutpermitesolicitareaeliberãriidiplomeispaniole de bacalaureat, înconformitate cu prevederileacordului.
bacalaureat spaniol proba e b cultura spaniei
BacalaureatSpaniolProba E)b)-CulturaSpaniei

1.Anton C. Laura-7.10

2.Constantin I. Raluca Maria-8.02

3.Dan Gh. Evelina-Florina -9.85

4.David G. Denisa Andreea-5.00

5.Griga E. Irina Cătălina-7.80

6.Nătăguiu I. Alina Nicoleta-8.07

7.Necula N. Diana-Elena-8.12

rezultate bacalaureat 2010 20112
Rezultate bacalaureat 2010-2011
 • Cea mai mare medie-9.88 Stoica Cristina,XII GE
 • Cea mai mica medie-6.16 Negoescu Ioana ,XII PP
 • Sef de PROMOTIE-Ioan Daniel cu media 9.87

-media cls.IX-XII -9.92

-media de Bacalaureat - 9.83

PROMOVABILITATE 100%

profesorii care au predat la clasele a xii a discipline de examen bacalaureat
Profesorii care au predat la clasele a XII-a discipline de examen -bacalaureat:
 • Limba romana: Popescu Gratiana,Sima Constanta,Tudorache Ruxandra
 • Matematica:Militaru Claudiu
 • Fizica:Mihaila Mariana,Radu Robertino
 • Chimie:Dragan Nicoleta,Ionescu Lucia
 • Biologie:Dumitrescu Iolanda
 • Istorie:Borovina Gheorghe,Butnaru Mihai
 • Geografie:Soare Veronica,Coada Mihaela
 • Informatica:Visinescu Violeta;TIC (Cernea Stelian)
 • Logica si argumentare:Cocuz Ileana
 • Psihologie:Dinu Viorel,Draghicioiu Teodora,Grigore Mara
 • Sociologie:Stan Angela
4 performanta scolara rezultate concursuri scolare
4.Performanta scolaraRezultateconcursuriscolare
 • 271 de premiisimentiuni la fazajudeteana a olimpiadelorscolare
 • 170 de premiisimentiuniobtinute la alteconcursuriscolare
 • 12premiisimentiuni la fazanationala:

- 3 PREMII I

- 3 PREMII II

-1 PREMIU III

-1 PS

-4 M

La Pedagogie,Spaniola,Germana,Franceza,Chimie

scoala a fost gazda pentru
Scoala a fost gazda pentru:
 • OlimpiadaNationala discipline Socio-Umane
 • Olimpiadajudeteana de LimbaRomana
 • Concursuljudetean de biologie “George Emil Palade”
 • Concursul “Vorbiti,scrieti ,romaneste!”
 • Cerculmetodic de Limbaengleza
 • Cerculmetodic de Matematica-gimnaziu
 • Simpozionreligie
 • Simpoziongeografie
programe de formare
Programe de formare
 • Proiect educational Intel Teach-SocietateaCunoasterii-POSDRU/19/1.3/G/ 15734
 • Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă POSDRU/85/1.1/S/55330
 • “Formarea profesionala a cadrelor didactice pt. utilizarea resurselor informatice moderne in predarea chimiei”-POS-DRU/87/1.3/S/61839
 • Formarea si perfectionarea cadrelor didactice pentru predarea stiintelor-DESCOPERA-POSDRU/19/1.3/G/11105
 • Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie-POS DRU-ID-63329
 • Formarea de consilieri și asistenți suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar - POSDRU 1/1.1/S/8
 • Profesionisti in management educational preuniversitar- POS DRU/1/1.1/S/2
 • Proiectul „eŞcoala”, proiect al M.E.C.T.S,la care au participat profesori de fizica,chimie,biologie
activitati comisii proiecte educative
Activitaticomisii +proiecte educative

VOR FI POSTATE PE :

www.pedagogic.ro

raport realizat de director prof enescu liliana director adj prof tanur iuliana
Raportrealizat de: -Director,prof. EnescuLiliana -Director adj.,prof. TanurIuliana

Multumimpentruimplicare:

- serviciului SECRETARIAT

- dirigintilorclaselor a VIII-a:Tudorache Ruxandra,PredaNicoleta,GarboveanNicolae,Iordache Emil

-dirigintilorclaselor a XII-a:Popescu Gratiana,Cocuz Ileana, MunteanuAna,MihailaMariana,FieraruGeorgeta,RaduRobertino

-invatatorilorclaselor a IV-a: NiculaeAdriana,GarboveanMaria,SanduMihaela,Oprea Carmen

- elevuluiSecareanu Dan Mihai din cls. a XII-a MIEG

- d-nelorprof. VisinescuVioletasiSoare Veronica

- sefilor de catedre,d-neibibliotecarGeorgescuDoina,d-neicontabilPopescuIulianasi d-neipedagogscolar,Vasile Tatiana