slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc. Raport privind starea învăţământului la nivelul Colegiului Naţional "Octavian Goga" Anul şcolar 2007-2008. OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR 2007-2008. Creşterea calităţii actului didactic;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc' - ovid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
colegiul na ional octavian goga miercurea ciuc
Colegiul Naţional “Octavian Goga”Miercurea-Ciuc

Raport

privind starea învăţământului

la nivelul

Colegiului Naţional

"Octavian Goga"

Anul şcolar 2007-2008

2 / 81

slide3

OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR 2007-2008

 • Creşterea calităţii actului didactic;
 • Intensificarea activităţii educative;
 • Dezvoltarea programelor guvernamentale în domeniul educaţiei;
 • Monitorizarea şi stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale;
 • Dezvoltarea bazei didactico-materiale. Continuarea informatizării procesului de predare-învăţare;
 • Perfecţionarea evaluării la nivel instituţional şi a autoevaluării;
 • Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă şi dezvoltare profesională;
 • Crearea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ;
 • Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei /agresivităţii şcolare;
 • Optimizarea relaţiei şcoală-părinţi, şcoală-comunitate.

3 / 81

raport privind starea nv m ntului
Raport privind starea învăţământului

Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative

Cap. II – Compartimentul curriculum

Cap. III – Resurse umane

Cap. IV - Aspecte calitative ale procesului didactic

Cap. V – Aspecte ale activităţii educative

Cap. VI – Activitatea financiar - gospodărească

4 / 81

raport privind starea nv m ntului1
Raport privind starea învăţământului

Capitolul I

Organizarea activităţii

instructiv - educative

5 / 81

cap i organizarea activit ii instructiv educative
Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative
 • Activitatea în cadrul colegiului a fost organizată la nivelul compartimentelor:
   • Curriculum
   • Resurse materiale şi financiare
   • Resurse umane
   • Dezvoltarea relaţiilor comunitare

6 / 81

cap i organizarea activit ii instructiv educative1
Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative
 • Corespunzător funcţiilor de:
     • Proiectare
     • Organizare
     • Conducere operaţională
     • Control
     • Evaluare
     • Motivare
     • Implicare
     • Formare
     • Dezvoltare profesională
     • Negociere
     • Rezolvare a conflictelor

7 / 81

raport privind starea nv m ntului2
Raport privind starea învăţământului

Capitolul II

Compartimentul Curriculum

8 / 81

cap ii compartimentul curriculum
Cap.II Compartimentul curriculum
 • Curriculum Naţional a fost respectatşi implementat de toţi membrii catedrelor în conformitate cu programele şcolare;
 • Există concordanţă între curriculumul parcurs şi cel planificat;
  • la disciplinele cu număr mic de ore pe săptămână cadrele didactice întâmpină dificultăţi, datorită programelor şcolare foarte încărcate, reflectate în mici decalaje.
 • Evaluarea rezultatelor învăţării s-a axat pe strategii criteriale prin obiective, realizându-se evaluări iniţiale, formative şi sumative. S-au utilizat instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative adecvate disciplinelor de studiu: probe scrise, orale şi practice, proiecte, referate, portofolii.
  • S-a efectuat simularea tezelor unice (VII-VIII) şi a probelor scrise şi orale ale examenului de bacalaureat.

9 / 81

cap ii compartimentul curriculum1
Cap.II Compartimentul curriculum

Curriculum la decizia şcolii

 • Opţionalitatea în anul şcolar 2007-2008, pe cicluri de învăţământ, constă din:

A.Ciclul primar 1. Curriculum extins

(clasele I-IV) 2. Discipline opţionale(C.E.Ş.)

B.Ciclul gimnazial 1. Discipline opţionale(C.E.Ş.)

(clasele V-VIII)

C.Ciclul liceal 1. Curriculum aprofundat la clasele IX-XII zi şi XI-XIII seral

2. Curriculum extins la clasele XI-XII ştiinţe ale naturii

3. Discipline opţionale(C.E.Ş.)

la clasele XI-XII zi şi XI-XIII seral

10 / 81

cap ii compartimentul curriculum2
Cap.II Compartimentul curriculum

Curriculum la decizia şcolii

 • S-au elaborat programe şcolare noi pentru disciplinele opţionale, avizate de I.S.J. Harghita:
    • Exerciţii şi tehnici de redactare a eseului cl.a VIII-a
    • Jurnalistică cl.a VIII-a
    • Învăţăm geometria prin rezolvarea de probleme cl.a VIII-a
    • Text analysis – creative writing cl.XI,XII
    • Improve your English through games, stories and exercises cl.a VII-a
    • British Drama cl. a XI-a
    • Tehnici de lucru în laboratorul de chimie cl.a XII-a
    • Dezvoltare personală cl. V,VI
    • Limba engleză cl.I

11 / 81

raport privind starea nv m ntului3
Raport privind starea învăţământului

CAPITOLUL III

Resurse umane

12 / 81

cap iii resurse umane
Cap. III – Resurse umane

III.1. Elevi

1058 elevi la început de an şcolar, 1014 elevi la sfârşitul anului şcolar, grupaţi în 39 de clase:

Început Sfârşit

an şcolar an şcolar

 • I – IV - 8 clase - 201 elevi - 204 elevi
 • V-VIII - 8 clase - 257 elevi - 250 elevi
 • IX – XII - 18 clase - 466 elevi - 458 elevi
 • XI - XIII seral -5 clase - 134 elevi - 102 elevi

III.1.A. Efective şcolare la sfârşitul al anului şcolar 2007-2008:

13 / 81

cap iii resurse umane1
Cap. III – Resurse umane

III.1. Elevi

Elevii provin din:

 • Mediul urban - 943
 • Mediul rural – 115
 • 978 provin din judeţul Harghita
 • 72 provin din alte judeţe (Bacău, Neamţ)
 • 8 provin din Republica Moldova

III.1.B. Mediul de rezidenţă:

14 / 81

cap iii resurse umane2
Cap. III – Resurse umane

III.1. Elevi

III.1.C. Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor:

 • 1058 elevi înscrişi la începutul anului şcolar
 • 39 elevi plecaţi din unitate
 • 21 elevi veniţi în unitate
 • 26 elevi exmatriculaţi pentru absenţe

(învăţământul seral)

 • 1014 elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar
 • 74 elevi cu nota scăzută la purtare
   • 1 elev cu calificativul “Bine”
   • 73 elevi cu note mai mari sau egale cu 7
 • Motivele: absenţe, alte abateri disciplinare(fumatul în incinta şcolii, falsificarea unor probe scrise, deteriorarea mobilierului şcolar, comportament inadecvat etc.)
 • Observaţii: Comparativ cu anul şcolar trecut s-a diminuat cu 48 numărul notelor scăzute la purtare, şi nu există note sub 7.

15 / 81

cap iii resurse umane iii 1 d situa ia absen elor1
Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR

ÎNVĂŢĂMÂMT LICEAL CLASELE IX-X:

17 / 81

cap iii resurse umane iii 1 d situa ia absen elor2
Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR

ÎNVĂŢĂMÂMT LICEAL CLASELE XI-XII:

18 / 81

cap iii resurse umane iii 1 d situa ia absen elor3
Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI

 • TOTAL ABSENŢE/AN:31573
 • MOTIVATE: 26107
 • NEMOTIVATE: 5466

SEM. I: 14168

SEM. II: 17405

SEM. I: 11127

SEM. II: 14980

SEM. I:

3041

SEM. II:2425

 • CLASA CU CEL MAI MIC NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV = IX A(30/ELEV)
 • CLASELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV:
 • XII E 110/ELEV 4. XI E 87/ELEV
 • XII D 101/ELEV 5. X B 83/ELEV
 • XII B 90/ELEV 6. XII C 81/ELEV

19 / 81

cap iii resurse umane3
Cap. III – Resurse umane

III.2. Cadre didactice

 • 9 învăţători
   • 5 grad didactic I
   • 3 grad didactic II
   • 1 definitivat
 • 48 profesori
   • 18 grad didactic I
   • 11 grad didactic II
   • 8 definitivat
   • 11 debutanţi

20 / 81

cap iii resurse umane4
Cap. III – Resurse umane

III.2. Cadre didactice

Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională:

 • Magister II – modulul III – 7 învăţători
 • Academica – modulul II – 6 profesori
 • Master “Dimensiunea Europeană a Managementului Organizaţiei” – 1 profesor
 • Participare la colocviul pentru acordarea gradului didactic I – 2 profesori
 • Curs de formare continuă pentru directori “Management educaţional” – dir. adj.
 • Curs de formare “Character First” – dir.adj.
 • Curs de formare “Educarea adulţilor” A.N.F.P. – dir.adj.
 • Master “Consiliere şcolară şi psihologică” – 1 prof.
 • Curs de formare “Exerciţii de diminuare a tensiunilor” C.C.D – 5 prof.
 • Curs de iniţiere în Biblio-Dramă – 1 prof. de religie catolică

21 / 81

cap iii resurse umane iii 2 cadre didactice
Cap. III – Resurse umaneIII.2. Cadre didactice

Activitatea metodică (desfăşurată la nivelul catedrei/ comisiei sau cercului metodic zonal) şi de cercetare ştiinţifică:

 • Proiect transfrontalier – predarea limbii şi literaturii române la standarde europene de calitate – profesorii de limba română+lecţie dezbatere la clasa a IX-a C prof. Grădinariu Nicoleta
 • Propuneri pentru noua programă de limba şi literatura română pentru gimnaziu – prof. Nedea Mariana
 • Teoria inteligenţelor multiple şi instruiri diferenţiate – profesorii de limbi străine
 • Prezentarea proiectului “Tradiţii şi obiceiuri” – înv. Baciu Reka şi înv. Lupu Melania
 • Dezbateri la nivelul catedrelor cu tematica: tezele unice, bacalaureat 2008
 • Educaţie ecologică – prof. Costea Diana
 • Seminarul “Multimedia-Softuri pentru şcolari” – înv. Platon Aurelia
 • Workshop în cadrul conferinţei naţionale UNISCAN şi EXPRESS PUBLISHING – prof. Babiac Valentina
 • Strategii de învăţare prin cooperare – înv. Pintilei Laura – cerc pedagogic zonal
 • Lecţie deschisă clasa a IV-a cu tema “Munţii Carpaţi” – înv. Vînaga Valentina
 • Predarea integrată la clasa I – lecţie demonstrativă – înv. Craioveanu Violeta
 • Sesiuni Ştiinţifice naţionale – participare prof. Nicu Vrabie

- zilele Miron Cristea, ediţia a IX-a

- “Istorie, cultură şi civilizaţie în S-E Transilvaniei”

- “Romulus Cioflec şi memorialistica românească” sub egida Societăţii de Ştiinţe Filologice şi Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

22 / 81

raport privind starea nv m ntului4
Raport privind starea învăţământului

Capitolul IV

Aspecte calitative

ale procesului didactic

23 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic
 • Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I
 • Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor
 • Tezele Unice
 • Examenul de Bacalaureat
 • Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a
 • Admiterea în clasa a IX-a de liceu
 • Admiterea în învăţământul superior
 • Olimpiadele şcolare
 • Alte concursuri şcolare

24 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv a promovabilitatea la sf r itul anului colar
Învăţământul primar: clasele I-IV 2007-2008, 2006-2007

Învăţământul gimnazial: clasele V-VIII

2007-2008 2006-2007

Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar

25 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv a promovabilitatea la sf r itul anului colar1
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar
 • Învăţământul liceal: clasele IX-X zi

Promovabilitate:

95,37%

Promovaţi:

206

Total elevi:

216

Corigenţi: 10

7(1ob.),3(2ob.)

 • Învăţământul liceal: clasele XI-XII zi

Pronovaţi:

239

Promovabilitate:

98,76%

Total elevi:

242

Corigenţi: 3

1 ob.

26 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv a promovabilitatea la sf r itul anului colar2
Învăţământul liceal: clasele IX-XII ziCap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar

Promovaţi:

445

Promovabilitate:

97,16%

Promovabilitate:

97,66%

Total elevi:

458

2007-2008

2006-2007

Corigenţi:

13

 • Învăţământul liceal: clasele XI-XIII seral

Promovaţi:

95

Promovabilitate:

93,13%

Promovabilitate:

87%

2007-2008

2006-2007

Corigenţi: 3

1 ob.

Total elevi:

102

Situaţia şcolară neîncheiată: 4

1(1ob.),1(2ob.),2(3ob.)

27 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv a promovabilitatea la sf r itul anului colar3
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar
 • Numărul elevilor repetenţi

28 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv a promovabilitatea la sf r itul anului colar4
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea lasfârşitulanului şcolar
 • Repartiţia elevilor corigenţi şi cu situaţia neîncheiată pe discipline de studiu

29 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv a promovabilitatea la sf r itul anului colar5
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar
 • Numărul elevilor promovaţi după mediile generale

30 / 81

slide31
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV B. Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor

% Medii generale între 7,00-10,00

% Medii generale între 9,00-10,00

31 / 81

slide32
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV B.2 Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor

Pregătirea copiilor cu C.E.S.

 • Şcolarizare la domiciliu a elevei Szocs Andreea – clasa a VI-a A – profesori: Buzatu Doina, Şerban Alina;
 • Programe de pregătire suplimentară pentru copiii care întâmpină dificultăţi în învăţare, organizate de învăţătoarele Lupu Melania şi Craioveanu Violeta;
 • Discuţii cu părinţii elevilor cu C.E.S.;
 • Consiliere psihopedagogică efectuată de consilier psihopedagog Kovacs Dorina .

32 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv c tezele unice la clasele a vii a i a viii a
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a

33 / 81

slide34
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV B. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. I

34 / 81

slide35
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV B. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. II

35 / 81

slide36
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.1 Promovabilitatea

Sesiunea iunie-iulie 2008

 • Promovabilitate: 96,13% faţă de 80,30% pe judeţ.
 • Din 37 de licee şi grupuri şcolare din judeţ, ne clasăm pe locul 11 (observaţie - avem învăţământ seral)

Promovaţi

132

Promovabilitate

98,51%

Zi

134

Respinşi

2

Total candidaţi

156

Promovabilitate

80,95%

Promovaţi

17

Respinşi

4

Seral

22

Neprezentaţi

1

36 / 81

slide37
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.1 Evoluţia promovabilităţii

37 / 81

slide38
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.2 Distribuţia valorică

Curs de zi Curs seral

38 / 81

slide39
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.3 Primii 10 elevi clasaţi
 • CIUBOTARU ANDREI-XII B-9,78
 • SALAORU ADINA-XII C- 9,74
 • GRIGORE VLAD-XII A- 9,68
 • BUCĂTARU ALEXANDRA-XII A- 9,65
 • SAVA RĂZVAN – RAREŞ- XII B- 9,61
 • BORDEI ALEXANDRU – LAURENŢIU-XII A- 9,60
 • MAN ALINA – IOANA-XII A- 9,58
 • NEAGU ADRIANA-XII B- 9,49
 • LAKATOS ERZSEBET-XII E- 9,48
 • BUCĂLĂU IOANA-XII B- 9,45

STELIAN MARIUS – DANIEL-XII A- 9,45

39 / 81

slide40
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.4 Media generală:

zi: 8,75

seral:7,72

40 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv d examenul de bacalaureat1
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureat

Clasa a XII-a A a obţinut la proba orală de limba română media 9,90

42 / 81

slide43
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV D. Examenul de bacalaureatIV D.5 Sesiunea august-septembrie
 • Promovaţi cu medii între:
 • 6,00-6,99: 4
 • 7,00-7,99: 2
 • 8,00-8,99: 3
 • 9,00-9,99: -
 • promovabilitate : 81,81% faţă de 74,97% pe judeţ

43 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv e situa ia absolven ilor clasei a viii a
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV E. Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a

44 / 81

slide45

Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV E. Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-aIV E.1 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a

 • 63 elevi au fost admişi la nivel liceal fiind repartizaţi după cum urmează:
 • 51 la Colegiul Naţional “O. Goga”Miercurea-Ciuc
 • 4 la Gr. Şc. “Liviu Rebreanu” Bălan
 • 6 la Lic. Teoretic “Marin Preda” Odorheiu Secuiesc
 • 1 la Gr. Şc. “Ioan Bojor” Reghin
 • 1 la Lic. Cu Program Sportiv Piatra Neamţ
 • 2 elevi au fost admişi la Ş.A.M., respectiv la Grupul Şcolar “Szekely Karoly” Miercurea- Ciuc

45 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv f admiterea n clasa a ix a de liceu
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu
 • În urma primei repartiţii computerizate din 27 iunie 2008 s-au realizat 4 clase la specializările specifice filierei teoretice, conform planului de şcolarizare aprobat

46 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv f admiterea n clasa a ix a de liceu1
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu

Din cei 112 elevi admişi:

 • 51 provin din Col. Naţ. “O. Goga”:

- 9 la mate.-info., cu mediile cuprinse între 9,67 şi 7,29

- 15 la şt. naturii, cu mediile cuprinse între 9,15 şi 7,35

- 17 la filologie, cu mediile cuprinse între 9,68 şi 8,44

- 10 la şt. sociale, cu mediile cuprinse între 8,21 şi 7,54

 • 24 de la Şc. Gen. “Liviu Rebreanu” Miercurea-Ciuc
 • 1 de la Şc. Gen. “Geo Bogza” Bălan
 • 3 de la Şc. Gen. “Teodor Chindea” Voşlobeni
 • 5 de la Şc. Gen. Livezi
 • 1 de la Lic. Teoretic “S. Nicolae” Gheorgheni
 • 2 de la Lic. Teoretic “O. C. Tăslăoanu” Topliţa
 • 8 de la şcolile cu predare în limba maghiară: Şc. Gen. “Nagy Imre” M-Ciuc, Şc. Gen “Kemeny Janos” Topliţa, Şc. Gen. “Petofi sandor” M-Ciuc, Lic.T. “Marton Aron” M-Ciuc, Lic. Teologic “Segito Maria” M-Ciuc
 • 17 din judeţul Bacău

47 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv g admiterea n nv m ntul superior
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV G. Admiterea în învăţământul superior
 • Ed. Fizică şi sport
 • Kinetoterapie
 • Matematică-informatică
 • Silvicultură
 • Ingineria mediului
 • Academia de Poliţie
 • Academia Militară
 • Jurnalism
 • Actorie
 • Stomatologie
 • Facultăţile unde sunt cuprinşi:
 • Medicină
 • Ştiinţe economice
 • Biologie – ecologie
 • Construcţii civile
 • Psihologie
 • Medicină veterinară
 • Drept
 • Arhitectură
 • Administraţie publică
 • Litere
 • Teologie
 • Centre Universitare: Cluj, Bucureşti,Iaşi, Braşov, Sibiu, Tg. Mureş, Anglia

48 / 81

cap iv aspecte calitative ale procesului didactic1
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic

IV H. Olimpiadeleşcolare

60 de premii şi menţiuni la faza judeţeană

12 participări, 6 premii şi menţiuni la faza naţională

50 / 81

cap iv aspecte calitative ale procesului didactic2
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic

IV H. Olimpiadeleşcolare

Elevii calificaţi la faza naţională a olimpiadelor şcolare

51 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv i alte concursuri colare
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV I. Alte Concursuri şcolare
 • Concursul “Matematica de bază” – 2007, 3 locuri I (IV A, V A, VII A), 1 loc II ( V A), 2 locuri III ( III B, VII A)
 • Concursul Interjudeţean de Matematică “Mihai Viteazul” – locurile I,II,III, cl. V A – prof. Szasz Diana şi locul I cl. XI A – prof. Ilie Aurelian
 • Concursul Interjudeţean “Al. Papiu Ilarian” – 1 loc I XI A – prof. Ilie Aurelian
 • Concursul Smart- 2007 au participat 255 elevi – 1 premiu judeţean şi 3 premii speciale la clasele II,III,IV
 • Concursul judeţean de istorie “Unire-n cuget şi-n simţiri” elevii claselor XII – prof. Oros Paraschiva şi Grecu Maria
 • Concursul Naţional de fizică “Evrika” – particip. XII A – prof. Popa Ioan
 • Concursul “Vrînceanu - Procopiu” – particip. XI A prof. Miron Gabriel
 • Concursul “Icoana din sufletul copilului” – 4 locuri I şi 2 locuri II faza naţională
 • Concursul “Tradiţii şi obiceiuri româneşti” – locul II faza judeţeană – prof. Laura Croitor, Pr. Prof. Păncescu Ionel

53 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv i alte concursuri colare1
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV I. Alte Concursuri şcolare
 • Concursul Naţional LICART – premiul I pentru cel mai bun actor,
 • Concurs pe teme religioase “Szent Erzsebet – Szent Imre” – Liceul Teologic “Segito Maria” – locul VI – prof. Kecskes Elisabeta
 • Sesiunea de comunicări şi referate “Zilele Octavian Goga” – secţiunile real şi uman
 • Concursul “Micul matematician” – 3 locuri I (IV A,IV B,III B) – 1 loc II (III B) – înv.Barabas I, Pintilei L, Vânaga V
 • Concursul “Cangurul” locul I (IV B)
 • Concursul “Descoperă o lume sănătoasă” – locurile I şi II cl a IX-a – prof. Mănica Livia
 • Concursul “Sanitarii pricepuţi” – locul II şi locul I faza judeţeană – prof. Costea D şi prof Mănica L
 • Concursul judeţean “Apă, Sănătate, Viaţă” – 2 locuri I, 3 locuri II, 1 loc III – prof. Costea Diana
 • Concurs-proiect “România şi Uniunea Europeană” – clasele a XII-a – prof. Galea Adriana

54 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv i alte concursuri colare2
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV I. Alte Concursuri şcolare
 • Concursul “Uniunea Europeană” – locul III – prof. Galea Adriana şi prof. Dumbravă Magdalena
 • Concursul Naţional “Uniunea Europeană – 50 de ani de la înfiinţarea Parlamentului European” – prof. Galea Adriana, prof. Şerban Alina
 • Concursul de matematică “Kangourou” – au participat 41 elevi, 2 locuri II faza naţională - prof. Ilie Aurelian
 • Concursul Naţional “Alege, este dreptul tău!” – locul II – faza judeţeană – prof. Barac Elena
 • Concursul – proiect “Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor” – Festivalul Internaţional Lucian Blaga – locul III faza judeţeană – prof. Barac Elena
 • Concursul de grafică “Elev în comunism” – 8 elevi – prof. Barac Elena
 • Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni, fotografie, - 10 elevi – prof. Barac Elena
 • Concursul Naţional “Descoperim România” – realizarea de produse/servicii turistice pentru promovarea imaginii României – 5 elevi X C – prof. Barac Elena

55 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv i alte concursuri colare3
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV I. Alte Concursuri şcolare
 • Proiectul-concurs “Mesajul meu antidrog” – locul II faza naţională în 2007 şi participare 8 elevi în 2008 – prof. Barac Elena
 • Concursul de interpretare muzicală “Talente pentru mileniul III” – 2 locuri I, 1 loc III, 2 menţiuni, 1 premiu special – prof. Ionescu Mihaela
 • Olimpiada sportivă a elevilor organizată de Consiliul Local – locul II baschet băieţi, atletism: 1 loc I, 2 locuri II, 1 loc III – prof. Dincă Liviu
 • Cupa “Octavian Goga” baschet – locul I – prof. Dincă Liviu
 • Campionat de fotbal interclase de Ziua Copilului – prof. Dincă Liviu
 • Campionat de baschet interclase - organizat de prof Groza Irina
 • Concursul de protecţie civilă “Cu viaţa mea apăr viaţa” – locul IV – prof. Dincă Liviu
 • Concursul interşcoli “Noţiuni de bază în chimie” – locul I echipajul clasei a VII-a A – prof. Buzatu Doina

56 / 81

cap i v aspecte calitative ale procesului didactic iv i alte concursuri colare4
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV I. Alte Concursuri şcolare
 • Concursul naţional de proiecte antidrog “Împreună”locul II faza naţională – elevii clasei a X-a A – prof. Heremciuc Ana-Viorica, prof Burlacu Mihaela, director Dobreanu Doru , Director adjunct Dumbravă Magdalena
 • Olimpiada Naţională de meşteşuguri artistice tradiţionale Sibiu – ediţia a XIII-a – 4 locuri I, 2 locuri II – Centrul Cultural “Miron Cristea” - prof. Nicoleta Ploşnea
 • Festivalul de dans ediţia a XIII-a – prof Dumbravă M, Galea A, Şerban A, Bojte Daniel
 • Festivalul de teatru – ediţia a IX-a – prof Groza Irina
 • Festivalul de interpretare muzicală – prof. Ionescu Mihaela
 • Elevii colegiului au participat la 54 de concursuri interclase, interşcoli, judeţene, naţionale (pe discipline, culturale, sportive etc)

57 / 81

raport privind starea nv m ntului5
Raport privind starea învăţământului

Capitolul V

Aspecte ale

activităţii educative

58 / 81

v aspecte ale activit ii educative
V. Aspecte ale activităţii educative

V.1. Obiective urmărite

V.2. Activităţi pe componente educaţionale

V.3. Proiecte educative şi de parteneriat

V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică

59 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 1 obiective urm rite n anul colar 2007 2008
V. Aspecte ale activităţii educativeV.1. Obiective urmărite în anul şcolar 2007-2008
 • Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii etc.;
 • Întărirea parteneriatelor educaţionale şi promovarea altor relaţii de parteneriat – deschiderea şcolii spre comunitate;
 • Formarea unei conduite participative la viaţa de grup, în şcoală şi în afara ei;
 • Intensificarea spiritului de competiţie între elevi, prin antrenarea acestora în activităţi competiţionale.

60 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 2 activit i pe componente educa ionale
V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale
 • Educaţia pentru respectarea valorilor culturale:
  • Programul dedicat Zilei de 1 Decembrie:
   • Concursul de istorie “1 Decembrie – Un vis împlinit”
   • Programul artistic cu grupul Andante;
   • Festivalul de muzică uşoară “Talente pentru mileniul III” – locurile I, II, III şi menţiune
   • Concursul Naţional “Unitate şi Prietenie” – Alba Iulia
   • Expoziţie de desene “România Mare – 1918” cls. I-IV
   • Expoziţie tematică “Cucuteni-Ariuşd”
  • Evocarea evenimentului “Unirea Principatelor Române”
   • Program artistic – Muzeul Oltului şi Mureşului Superior – elevii claselor a IV-a

61 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 2 activit i pe componente educa ionale1
V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale
 • Comemorare “Mihai Eminescu”:
  • Program artistic “Sub semnul Luceafărului”
  • Moment poetic eminescian – Centrul Cultural “Miron Cristea”
 • Programul “Tradiţii româneşti – Colinde de Crăciun” – participare: Clasele I-IV, Grupul Andante, Clasele XIIB, XIIE
 • Proiectul de parteneriat “Tradiţii şi obiceiuri” – 19 elevi
 • Vizite la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

62 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 2 activit i pe componente educa ionale2
V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale
 • Educaţia pentru mediu:
  • Programul “Carta Pământului”:
   • Concursul “România – Europa – Uniunea Europeană” – clasele a XII-a
  • Acţiune de ecologizare zona Seceni şi Băile Homorod – CLO
  • Camp ecologic în munţii Făgăraş – marcare de noi trasee turistice montane - CLO
  • Plantare de puieţi şi arbuşti în zona verde a colegiului – lupişorii şi temerarii - CLO
 • Educaţia pentru sănătate:
  • Concursul “Mesajul meu antidrog”
   • locul II Faza naţională
  • Ziua Naţională fără tutun – activităţi de voluntariat
   • Colaborare C.P.E.C.A.
  • Participare la concursul naţional de proiecte antidrog “Împreună”
   • Clasa a X-a A
  • Activităţi de informare a elevilor privind:
   • TBC, gripă, tulburările prin deficit de iod, rabie
  • Proiectul naţional “Îmbunătăţirea controlului TBC la copii” – 330 elevi implicaţi din clasele I-IV şi VII-VIII
  • Campania “Un NU hotărât alcoolului” – XII B
  • Proiectul “Tineri fără fumuri” – clasele IX-XII
  • Proiectul “Clase fără fumat” - clasele V-VIII
  • Colaborări cu Centrul de Planning Familial – XI D, X B
  • Activităţi de voluntariat Crucea Roşie – XI C

63 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 2 activit i pe componente educa ionale3
V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale
 • Educaţia pentru o societate democratică:
  • Săptămâna educaţiei globale – 19-25 noiembrie 2007
  • Masă rotundă – Tribunalul Harghita – 25 octombrie 2007
  • “Porţi deschise”:
   • Vizite la diferite instituţii din Miercurea-Ciuc (primărie, A.J.O.F.M., C.P.E.C.A., C.I.C.T., I.P.J. HR, Tribunal)
 • Educaţia pentru securitate personală:
  • Programul “Fenomenul violenţei în şcoală”
   • Investigaţie sociologică – cls. V-XI, dec. 2007
  • Marş împotriva violenţei
   • Colaborare cu Poliţia de Proximitate – dec. 2007
  • Expoziţie de afişe “Fii inteligent, nu violent”
   • Clasele a VII-a A, a X-a C şi a XI-a C;
  • Program de formare pentru elevi “Medierea conflictelor”
  • Masă rotundă “Fenomenul violenţei în şcoală” – IJJ, IPJ Harghita, presă, CJAP, ISJ
  • Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane – clasele IX-XII, Pol. de proximitate
  • Măsuri de siguranţă în caz de cutremur – Clasele I-XII

64 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 2 activit i pe componente educa ionale4
V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale
 • Dezvoltarea personalităţii şi a carierei
  • Curs de formare “Managementul carierei”:
   • 5 elevi din clasa a X-a C;

Acest proiect iniţiat de Instituţia Prefectului a luat locul I pe ţară

  • Programul “Character First”
   • Clasele a I-a şi a II-a
  • Participarea la programe “Junior Achievement”
   • Afaceri în turism – clasele a XI-a şi a XII-a
  • Bursa profesiilor – CJAP, CNOG
  • Bursa şcolilor – CJAP, CNOG
  • Simularea unui interviu de angajare – XI A

65 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 2 activit i pe componente educa ionale5
V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale
 • Alte activităţi
  • Editarea revistei “Şcoala noastră” nr.1-4, anul XIV
  • Editarea revistei elevilor “Focus” nr.30
  • Editarea Anuarului Şcolii X
  • Înfiinţarea Asociaţiei Sportive Şcolare cu statut juridic
  • Cerc de lectură – clasele X,XI,XII
  • Curs ECDL START
   • 7 elevi înscrişi– clasele a XII-a
  • Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni
   • Premiul pentru cel mai bun actor – Bucur Sergiu - XII E
  • Activităţi în cadrul strategiei naţionale de acţiune comunitară:
   • “Să facem o donaţie” – clasele a I-a A şi a II-a A
   • Colinde de Crăciun pt. copiii cu dizabilităţi din organizaţia “Trebuie!” Brăila
   • Acţiunea “Iepuraşul” – colectă de îmbrăcăminte, rechizite şi jucării pentru familiile defavorizate - CLO
  • Carnavalul Dovleceilor – clasele primare
  • Petreceri de Halloween – clasele gimnaziale şi liceale
  • Balul Bobocilor – clasele a XII-a
  • Balul Fulgilor de Nea – clasele a IX-a
  • Excursii tematice:II A, II B, III A, III B, IV B, VI A, VI B, VII A, IX A, IX B, IX D, X B, X D, XII B, XII D

66 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 2 activit i pe componente educa ionale6
V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale
 • Alte activităţi:
 • Balul “Toamnă de poveste” – VI A, VI B
 • 1 Iunie – Ziua Copilului – organiz. de Batalionul Vânători de munte
 • Festivalul Cercetăşiei – 12 mai 2008 – CLO, IJJ, CNOG
 • Expoziţie “Jucăriile mele” – confecţionate din materiale refolosibile – clasele I-IV
 • Balul Maturandus – clasele a XI-a
 • Festivalul de dans ediţia a XIII-a
 • Festivalul de teatru
 • Festivalul de interpretare muzicală
 • Cupa “Octavian Goga”- baschet
 • Concursul “Inedit”

67 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 3 proiecte educative i de parteneriat
V. Aspecte ale activităţii educativeV.3. Proiecte educative şi de parteneriat
 • Programe “Junior Achievement” de educaţie economică şi socială;
 • Proiectul “Elev în comunism” în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România
 • Proiectul “Tinerii valoroşi se adjudecă la timp” – Managementul Carierei – Instituţia Prefectului
 • Proiectul Naţional “Mesajul meu Antidrog” – C.P.E.C.A.
 • Proiectul “Tratarea conflictelor prin mediere” – elevul mediator – C.C.D., C.N.O.G., C.J.A.P.
 • Concursul Naţional de proiecte antidrog “Împreună”
 • Proiectul educaţional pentru părinţii elevilor claselor I “Educăm aşa!” – C.N.O.G., C.J.A.P.

68 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 3 proiecte educative i de parteneriat1
V. Aspecte ale activităţii educativeV.3. Proiecte educative şi de parteneriat
 • Proiectul “Pentru o generaţie de caracter”;
 • Proiectul educaţional “Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor”
 • Programul “Euroscola” – Biroul de Informare al Parlamentului European din România;
 • Programul educativ “Alcoolul nu te face mare”
 • Proiectul de parteneriat cu Grupul Şcolar “Edmond Nicolau” – Brăila – “Schimburi interculturale într-o Europă unită” sub egida “Obiceiuri şi tradiţii”
 • Proiect de parteneriat cu grădiniţa “Cimbora” – “Arta Jocului” – cls. IV B;
 • Proiect educativ “Localitatea mea” – cls. IV B;

69 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 3 proiecte educative i de parteneriat2
V. Aspecte ale activităţii educativeV.3. Proiecte educative şi de parteneriat
 • Programul “Fenomenul violenţei în şcoala noastră”;
 • Proiectul educativ “Clase fără fumat”
 • Proiectul educativ “Tineri fără fumuri”
 • Proiectul “Mari scriitori români” – IV B
 • Proiectul “Protejaţi natura” – III A
 • Proiectul “Paştele – sărbătoare creştină” – II B
 • Proiectul “Părinţi mai buni, copii mai buni”

70 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 4 activitatea cabinetului colar de asisten psihopedagogic
V. Aspecte ale activităţii educativeV.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică
 • Activităţi pentru elevi:
  • Consiliere, terapie şi corecţie individuală – 157 ore;
  • Consiliere de grup cu tematica “Conflictele şi violenţa” – 27 elevi;autocunoaştere 10 elevi;
  • Activităţi tematice la orele de dirigenţie – 29 ore;
 • Activităţi pentru cadrele didactice:
  • Consiliere individuală – 36 ore;
  • Activitatea tematică “Jocuri şi activităţi pt. orele de consiliere şi orientare” – 23 cadre didactice;
  • Activitatea tematică “Maturitatea şcolară” – 8 învăţători
 • Activităţi pentru părinţi:
  • Consiliere individuală – 24 ore şi 15 părinţi;
  • Activităţi tematice – participări la şedinţele cu părinţii, curs pt. părinţii elevilor claselor a I-a “Educăm aşa”
 • Alte activităţi:
  • Ore de opţional “Dezvoltare personală” – cls. a V-a şi a VI-a;
  • Interviuri pt. participarea la proiectul “Medierea conflictelor”;

71 / 81

v aspecte ale activit ii educative v 4 activitatea cabinetului colar de asisten psihopedagogic1
V. Aspecte ale activităţii educativeV.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică
 • Alte activităţi:

1. Bursa profesiilor – OSP – 200 elevi

2. Bursa şcolilor - OSP – 150 elevi

3. Planning Familial - 28 elevi

4. Masă rotundă “Violenţa în şcoală” – 100 elevi testaţi, 40 persoane participante

5. Maturitate şcolară – 10 elevi testaţi

6. Probleme de învăţare – 14 elevi testaţi

7. Jocuri de colaborare – 3 profesori, 17 elevi

 • Perfecţionare, cursuri de formare:

1. Jocuri şi activităţi pentru diminuarea tensiunilor – 21 ore

2. Terapie de familie – 40 ore

72 / 81

raport privind starea nv m ntului6
Raport privind starea învăţământului

Capitolul VI

Din activitatea

financiar-gospodărească

73 / 81

cap iv din activitatea financiar gospod reasc
Cap. IV – Din activitatea financiar-gospodărească
 • Analiza se referă la anul şcolar 2007-2008
 • Trimestrul IV – an financiar 2007. Buget local:
 • Cheltuieli de personal:
   • 840.442 lei - cheltuieli care includ şi avansul pe decembrie
   • 19.729 lei – onorarea distincţiilor pentru:Ilie Aurelian,Karacsony Iacob,Popescu Adriana,Korodi Ana,Oros Paraschiva
 • Cheltuieli materiale :
   • utilităţi (gaz, lumină, apă, canal)- 61.462 lei
   • obiecte de inventar - 22.078 lei - saltele pentru internat, scaune, imprimante, XEROX profesori
 • Alte cheltuieli :
   • burse sociale, de studiu şi merit- 7.289 lei

74 / 81

cap iv din activitatea financiar gospod reasc1
Cap. IV – Din activitatea financiar-gospodărească
 • Venituri :
 • încasări – 56.441 lei proveniţi din: mese servite, regie cantină, taxă internat, chirii
 • plăţi – 82.089 lei pentru alimente, cotă parte utilităţi, materiale etc
 • subvenţii pentru internat şi cantină – 6270 lei pentru utilitîţi, fonduri cheltuite în totalitate
 • Buget republican:
 • fond de carte – 9.784 lei – repartizaţi pe catedre şi cheltuiţi în totalitate pentru dotarea bibliotecii
 • Investiţii:
 • Reabilitarea termică Corp Principal şi Reabilitare sală de sport (proiectare)
 • - fonduri alocate prin HG. 300, 916 şi 1285 – 500.000 lei
 • din care: s-au cheltuit 365.203 lei pentru execuţie şi 134.797 lei pentru proiecte, verificare proiecte, studii de fezabilitate, licitaţie, comisioane, diriginte de şantier
 • Reparaţii capitale
 • - fonduri alocate prin HG.617-100.000 lei
 • din care: 93.176 pentru execuţie şi 6824 proiect,licitaţie,diriginte de şantier

75 / 81

cap iv din activitatea financiar gospod reasc2
Cap. IV – Din activitatea financiar-gospodărească
 • Trimestrul I, II, III an financiar 2008 – buget local
 • Cheltuieli de personal – 1.902.596 lei
 • Cheltuieli materiale:
 • Utilităţi (gaz, lumină, apă-canal, gunoi etc) – 189.920 lei
 • Obiecte de inventar – nu ne-au fost alocate fonduri
 • Reparaţii curente:
 • - igienizare şi reparaţii – 10.000 lei
 • - reparaţii la acoperiş, învelitori şi burlane – 2.400 lei
 • - înlocuire conductă canal colector principal – 2.600 lei
 • - schimbare ţeavă canalizare internat – 5.000 lei
 • - reparaţii sistem încălzire – 4.000 lei
 • - remediat infiltraţii apă la subsolul colegiului – 5.000 lei
 • Alte cheltuieli: - burse sociale, studii, merit – 11.585 lei
 • Reparaţii datorate unor situaţii de urgenţă:
 • - reparat tablouri electrice datorită scurtcircuitării – 1.000 lei
 • - reparat pardoseală laborator informatică – 6.195 lei

76 / 81

cap iv din activitatea financiar gospod reasc3
Cap. IV – Din activitatea financiar-gospodărească

Venituri :

Încasări – 132.639 lei din mese servite, regie cantină, taxe internat, chirii, etc

Plăţi – 140.534 lei pentru alimente, cota parte utilităţi, materiale, etc.

Subvenţii internate şi cantine – 27.000 lei pentru utilităţi

 • Buget republican:
 • cheltuieli de personal (bac, teze unice) – 33.851
 • dotări - laboratoare – 33.678 lei repartizaţi laboratoarelor conform cerinţelor catedrelor respective
 • - sală de sport – 9.839 lei - comandă de dotare catedra de ed. fiz.
 • - fond de carte – 10.800 lei repartizaţi pentru fiecare disciplină şi achiziţionate pe baza comenzilor acestora
 • - mijloace fixe – 10.456 lei prin care s-a achiziţionat o tablă MIMIO, o consolă de baschet şi un schelet uman ca parte din programul de dotări laboratoare cu obiecte peste 1.8000 lei

77 / 81

cap iv din activitatea financiar gospod reasc4
Cap. IV – Din activitatea financiar-gospodărească
 • Burse – 29.130 lei din care : 4.201 lei pentru elevii din Republica Moldova şi 24.929 lei bani de liceu
 • Program 100 Euro – 16.987 lei beneficiari 42 profesori
 • Program 200 Euro – 200 Euro beneficiar un elev
 • Obiecte de inventar primite cu titlu gratuit

- mobilier şcolar (ISJ) – 23.755 lei

- calculatoare - 24 bucăţi de la AJOFM

- autoturism Dacia – 1700 lei de la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

- minibus “Fiat Ducato” (MECT) – 108.589,46 lei pentru transport elevi Ciucul de Sus

 • Alte venituri

- proiectul “Zilele şcolii” – 2.000 lei Consiliul local pentru acţiunile organizate

- olimpiada sportului municipal – 3.000 lei prin care s-a achiziţionat echipament sportiv

78 / 81

slide79

Vă mulţumim tuturor pentru activitatea desfăşurată în anul precedent şi vă dorim un an plin de succese şi împliniri pe plan profesional şi financiar.

Director,

Prof. Dobreanu Doru

Concept, tehnoredactare şi realizare,

Dir. Adj. Prof. Magdalena Dumbravă

Inf. Ec. Daniel Bőjte Prof. Dan Neacşu

79 / 81

slide80

2008

80 / 81

slide81

2008

81 / 81