Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIZIUNEA ŞCOLII PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIZIUNEA ŞCOLII

VIZIUNEA ŞCOLII

270 Views Download Presentation
Download Presentation

VIZIUNEA ŞCOLII

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liceul Teoretic,,Lucian blaga”cluj-NapocaRAPORT DE analizapentruanul şcolar2012-2013

 2. VIZIUNEA ŞCOLII Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” este o instituţie şcolară orientată spre excelenţă, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea şi competenţa atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor.

 3. MISIUNEA ŞCOLII • Menţinerea standardelor înalte de exigenţăeducaţională probate prin rezultatele excelente şi orientarea absolvenţilor spre instituţii de învăţământ superior cu prestigiu. • Îmbunătăţirea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii. • Cultivarea parteneriatelor existente şi stabilirea unor noi colaborări.

 4. Date despre ELEVI

 5. Efectivele de elevi

 6. Evoluţia numărului de clase

 7. Distribuţia elevilor în funcţie de sex(în %)

 8. MEDIUL DE PROVENIENŢĂ AL ELEVILOR (ÎN %)

 9. STRUCTURA ETNICĂ A ELEVILOR

 10. Domiciliul elevilor (%)

 11. ELEVI CU CES ASISTAŢI DE PROFESORII DE SPRIJIN

 12. Nivelul socio-cultural, educaţional, al familiilor elevilor (%)

 13. Tipul familiilor elevilor (%)

 14. Nivelul economic al familiilor (%)

 15. Numărul total de absenţe

 16. Absenţelenemotivate

 17. Media absenţelor / elev / an şcolar • An şcolar 2012 – 2013:33,08 • An şcolar 2011 – 2012: 40,56 • - An şcolar 2010 – 2011: 45,74 • - An şcolar 2009 – 2010: 47,86 • - An şcolar 2008 – 2009: 55,57 • An şcolar 2007 - 2008: 65,17 • An şcolar 2006 - 2007: 65,57 • An şcolar 2005 - 2006: 65,64

 18. Media absentelornemotivate / elev / an scolar

 19. Cele mai frecvente cauze ale absenteismului • Cauze medicale • Întârzierile • Elevi navetişti

 20. NUMĂRUL ELEVILOR EXMATRICULAŢI

 21. Abandon şcolar

 22. Promovabilitatea (%)

 23. TRANŞE DE MEDII PE ŞCOALĂgimnaziu

 24. TRANŞE DE MEDII PE ŞCOALĂliceu

 25. Calificativele anuale la limbasicomunicareale elevilor din ciclul primar

 26. Calificativele anuale la matematicaale elevilor din ciclul primar

 27. Medii la purtarepeste 7 • An şcolar 2012 – 2013: 98,73 % • An şcolar 2011 – 2012: 99,20 % • An şcolar 2010 – 2011: 99,80 % • An şcolar 2009 – 2010: 99,43 % • An şcolar 2008 - 2009: 99,62 % • An şcolar 2007 - 2008: 98,76 % • An şcolar 2006 - 2007: 98,66 %

 28. REZULTATELE LA EXAMENELE NAŢIONALE - 2013- EVALUAREA NAŢIONALĂ- BACALAUREAT

 29. REZULTATELE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ

 30. PROMOVABILITATEA LA EVALUAREA NAŢIONALĂ (ÎN %)

 31. Traseul şcolar al absolvenţilor de clasa a VIII-a

 32. Medii de admitereîn clasa a IX- a

 33. MEDIUL DE PROVENIENŢĂ AL ELEVILOR DE CLASA A IX –A (%)

 34. REZULTATE Bacalaureat

 35. PROBA A (EVALUAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ) NIVELE DE COMPETENŢĂ • EXPERIMENTAT (%) – 80 - 93,02 % • AVANSAT (%) – 5 - 5,81 % • MEDIU (%) - 1 - 1,16 %

 36. PROBA C

 37. PROBA C

 38. PROBA C

 39. PROBA C

 40. PROBA C

 41. PROBA D(EVALUAREA COMPETENŢELORDIGITALE) • UTILIZATOR EXPERIMENTAT – 61 -75,3% • UTILIZATOR AVANSAT – 15 - 18,5 % • UTILIZATOR MEDIU - 4 - 4,93 % • UTILIZATOR ÎNCEPĂTOR – 0

 42. BACALAUREAT - REZULTATE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 43. BACALAUREAT - MATEMATICĂ

 44. Bacalaureat - ISTORIE ( proba obligatorie din profil )

 45. PROBA LA ALEGERE DIN PROFIL -  GEOGRAFIE

 46. REZULTATE LA INFORMATICĂ

 47. CHIMIE

 48. Chimie – SIMULARI VS. BACALAUREAT

 49. FIZICĂ