Arter kan gazi ncelemes
Download
1 / 29

ARTER KAN GAZI İNCELEMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 497 Views
 • Uploaded on

ARTER KAN GAZI İNCELEMESİ. Prof Dr Sema UMUT İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. HAVA SOLUYAN SAĞLIKLI BİR İNSANDAKİ OKSİJEN DEĞERLERİ. 0 2 miktarı= 100[mmHg]x0,003 + 0,975x14,5x 1,39 =[0,3 ml.dL- ı plasmada ] + 19,65 ml.dL- ı hemoglobine bağlı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ARTER KAN GAZI İNCELEMESİ' - milek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arter kan gazi ncelemes

ARTER KAN GAZI İNCELEMESİ

Prof Dr Sema UMUT

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları A.D


Hava soluyan sa likli b r nsandak oks jen de erler
HAVA SOLUYAN SAĞLIKLI BİR İNSANDAKİ OKSİJEN DEĞERLERİ

 • 02 miktarı= 100[mmHg]x0,003 + 0,975x14,5x 1,39

  =[0,3 ml.dL-ı plasmada ] + 19,65 ml.dL-ı hemoglobine bağlı

  =19.95 ml.dL-ı tüm kanda, %98, 5 u

  hemoglobine bağlı


Arter el oks jen n non nvas f de erlend r lmes
ARTERİEL OKSİJENİN NONİNVASİF DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Arterielize kapiller kandan Pa02 ölçümü

 • Transkutan Pa 02 ölçümü

 • Nabız oksimetresi


Nabiz oks metre kullanim end kasyonlari
NABIZ OKSİMETRE KULLANIM ENDİKASYONLARI

 • Uzun süreli 02 tedavisi değerlendirilmesi

  1. Hava ve değişik akımlarda 02 solurken

  2. Hava ve 02 solurken yürüme testi sonunda

 • Eksersiz testi esnasında moniterizasyon

 • Uyku-apne sendromu tanısında gece moniterizasyonu

 • Evde gündüz ve gece monitezasyonu

 • Uçuşa uygunluk testi için %15 Fİ02 solurken değerlendirme

 • Çocuklarda seri ölçümler gerektiğinde veya arter kan gazı yerine


Nabiz oks metres yle do ru l m n gerekenler
NABIZ OKSİMETRESİYLE DOĞRU ÖLÇÜM İÇİN GEREKENLER

 • Yeterli arteriel pulsasyon Vasodilatör krem

 • Minimal venöz pulsasyon Parmak probu kalp seviyesinde

 • COHb < %3 24 saat önceden sigara bırakılmalı

 • Devamlı durum En aşağı 5 dakika bekleyin

  Tırnak cilası olmamalı


Oks metre yanli de erlend rme nedenler
OKSİMETRE YANLIŞ DEĞERLENDİRME NEDENLERİ

Karboksihemoglobin Hareket titreme

Methemoglobin Parlak ışıklandırma

Intravasküler boyalar Hipotansiyon

(indosiyanir yeşili) Düşük perfüzyon

Hipotermi

Tırnak cilası Vasokonstriksiyon


Oks metre kabul ed leb l r kr terler
OKSİMETRE KABUL EDİLEBİLİR KRİTERLERİ

 • Sa02 ile yakın korrelasyon 85%-100% saturasyonda < %2

 • Ölçüm bölgesinin

  yeterli perfüzyonu (EKG, Palpasyon)

 • Hastanın kliniği ile uyum


Oks metre sonu larinin de erlend r lmes
OKSİMETRE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • SP02 sonuç arter kan gazı ile uyumlu mu?

 • Ölçüm yeri yeterince kanlanıyor mu?

  Halen sigara içiyorsa veya toksik gazlara maruz kalmışsa arter kan gazı gerekir

 • SP02 > %90 Normal

 • SP02 %85-%90 02 tedavisi gerekebilir.

 • SP02< %85 02 tedavisi gerekli

 • 02 tedavisi ile SP02 artıyor mu?

  Artmıyorsa shunt şüphesi vaya SP02 yanlış?


Arter kani alirken d kkat ed lmes gereken durumlar
ARTER KANI ALIRKEN-DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

 • Enjektör iğnesi steril olmalı

 • Enjektör ve iğne en az 0,1 ml heparinle yıkanmalı

 • Palpabl arterde dolaşım kontrolu

 • Deri sterilizasyonu

 • Damara girdikten sonra piston çekilmemeli

 • Enjektörde hava kabarcığı olmamalı

 • İğnenin ucu kapatılmalı

 • Hızla laboratuvara ulaştırılmalı


Arter kan gazi alma kompl kasyonlari
ARTER KAN GAZI ALMA KOMPLİKASYONLARI

 • Ağrı

 • Hematom

 • Hava veya kan embolisi

 • İnfeksiyon

 • Vasküler travma

 • Vazovagal cevap

 • Arteriel spazm


V cut isisinin arter kan gazi de erler ne etk s
VÜCUT ISISININ ARTER KAN GAZI DEĞERLERİNE ETKİSİ

Isı (Co) 34o 37o 40o

_____________________________________

pH 7,44 40 46

PaC02 35 40 46

Pa02 79 95 114


Arter kan gazi kabul ed leb l rl k kr terler
ARTER KAN GAZI KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 • Anaerobik koşullar

 • Antikoagulanlı injektör

 • 2-4 ml kan

 • Hemen analiz

 • İdentfikasyon (Fİ02, Ventilatör)

 • Kalibre edilmiş cihaz


Normal de erler
NORMAL DEĞERLER

 • pH 7,35-7.45

 • Pa02 80-100 mmHg

 • PaC02 35-45 mmHg

 • Std HC03 24 mEq/L

 • BB (total tampon bazları) 48 m Eq/L

 • BE –2, +3 mEq/L


Den z sev yes nde sa likli b r nsanda pa0 2 y bel rleyen fakt rler
DENİZ SEVİYESİNDE SAĞLIKLI BİR İNSANDA PA02 Yİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

 • Yaş

 • Vücut kitle indeksi

 • PaC02

 • Vücut pozisyonu

  Pa02 (mmHg) = 143,6-0,39xYaş 0.56 BMI – 0,57 PaC02


H poksem sebepler
HİPOKSEMİ SEBEPLERİ

 • Düşük oksijen basıncı Yükseklik

 • Hipovantilasyon Solunum merkezi depresyonu

  Nöromüsküler hastalıklar

 • Difüzyon bozukluğu Düşük DL02,

  Düşük Pİ02 de eksersiz.


H poksem neden ler
HİPOKSEMİ NEDEN LERİ

Pa02

OKSİJEN SOLUMA

Pa02 Pa02

Shunt V/Q Dengesizliği


Anotom k shunt nedenler
ANOTOMİK SHUNT NEDENLERİ

 • Extrapulmoner

  Sağ-sol intrakardiyak shunt (Thebesian venleri)

  Bronş arter-pulmoner ven bağlantıları

 • İntrapulmoner

  Pulmoner arterio-venöz malformasyonlar

  Hepatopulmoner sendromda genişlemiş kapilerler

  Lobar, lobuler kollaps


H perkarb
HİPERKARBİ

 • Hiperkarbi hipoksiden bağımsız nedenlerle gelişir

 • Hipoksi ile birliktedir

 • VA arttığında HİPERKARBİ azalır.


H perkarb nedenler
HİPERKARBİ NEDENLERİ

1- Solunum Merkezinin Dürtüsünde Azalma (VT/TI)

2- VCO2 attıran nedenler (f )

3- VE/O2 oranının bozulması, denksiz gaz dağılımı

VE : VTX f

KOAH VE: VT X f 

VD/VT 

PaCO2 : VCO2 X k [ 1/ VE – (1- VD/VT) ]

4- PaCO2 , pH , HCO3 

Kan beyin bariyerinde H+ + HCO3 -H2CO3

5- PaCO2’nin narkotik etkisi


Sa likli er k nde pao 2 n n hesaplanmasi
SAĞLIKLI ERİŞKİNDE PAO2’NİN HESAPLANMASI

PAO2: FIO2 X (PB-47) – PACO2/RO2

PAO2: 0,21 X (760-47) – 40/0,8

PAO2: O,21 X 713-50

PAO2: 149,73-50

PAO2: 100 mmHg


Arter kan ndaki paco 2 40 mmhg 80 mmhg
Arter kanındaki PACO2 40 mmHg 80 mmHg

PAO2: FIO2 X (PB-47) – PACO2/RO2

: 0,01 x (760-47) – 80/0,8

: 49,73 yaklaşık 50 mmHg

Hiperkarbi arttığında hipoksi gelişir ve artar.


Pao 2 d hipovantilasyona ba l ise
PAO2 düşüşü hipovantilasyona bağlı ise;

FIO2 0,21 den nasal kanülle 0,28 e yükseltildiğinde

PAO2 : 0,28 x 713- 80/0,8

: 99,6 mmHg

Hipovantilasyona bağlı hipoksi oksijen tedavisi ile

düzeltilebilir.


pH= pK + log [HC03-] [H2C03]pK: Karbonik asit dissosiasyon konstantının negatif loguHC03- + H+ H2 C03  H20+C02ATILIM BÖBREK AKCİĞER


Anyonik gap na cl hc0 3 normalde 10 14 meq l
Anyonik gap= Na+- (Cl-+HC03-)Normalde 10-14 mEq/L


As t baz denges zl
ASİT BAZ DENGESİZLİĞİ

pH PaC02 HC03-

Metabolik asidoz Düşük Normal Düşük

Metabolik alkaloz Yüksek Normal Yüksek

Solunumsal asidoz Düşük Yüksek Normal

Solunumsal alkalozYüksek Düşük Normal


Pa C02 > 45 ve pH <7,35 Respiratuvar asidozPaC02 > 45 ve pH > 7,35 Kompanse respiratuar asidozPaC02 <35 ve pH> 7,45  Respiratuvar alkalozPaC02 <35 ve pH <7,45  Kompanse respiratuvar alkaloz


Metabol k as doz nedenler
METABOLİK ASİDOZ NEDENLERİ

Artmış Anyonik Gap

 • Asit yapımında artış

  A. Ketoasidoz

  Diabetik, Alkolik Açlık

  B. Laktik asidoz

  Dolaşım veya solunum yetmezliğine bağlı doku hipoksisi,

  İlaç ve toksinler,

  Enzim eksiklikleri,

  Lösemi, lenfoma, neoplazmlar

  C. Zehirlenme

  Salisilatlar, etilenglikol, methanol

  2. Böbrek yetmezliği


Metabol k alkaloz nedenler
METABOLİK ALKALOZ NEDENLERİ

 • Volüm kaybıyla birlikte

  . Kusma, gastrik drenaj

  . Diüretik tedavisi

  . Posthiperkapnik alkaloz

  2. Hiperadrenokorti sismle ilgili

  . Cushing sendromu

  . Primer aldosteronism

  3. Aşırı alkali alımı


ad