katater nfeks yonlari ve nlenmes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KATATER İNFEKSİYONLARI VE ÖNLENMESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KATATER İNFEKSİYONLARI VE ÖNLENMESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

KATATER İNFEKSİYONLARI VE ÖNLENMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 628 Views
 • Uploaded on

KATATER İNFEKSİYONLARI VE ÖNLENMESİ. Dr.Sevinç GÜNERİ. DAMAR İÇİ KATATERLER. 1. Periferik venöz kataterler, 2. Santral venöz kataterler , 3. Pulmoner arter kateteri, 4. Periferik arter kateteri. SANTRAL VENÖZ KATATERLER. Kalış süresine göre: Geçici, Yarı kalıcı-tünelli,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KATATER İNFEKSİYONLARI VE ÖNLENMESİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
damar kataterler
DAMAR İÇİ KATATERLER
 • 1.Periferik venöz kataterler,
 • 2. Santral venöz kataterler,
 • 3. Pulmoner arter kateteri,
 • 4. Periferik arter kateteri.
santral ven z kataterler
SANTRAL VENÖZ KATATERLER

Kalış süresine göre:

Geçici,

Yarı kalıcı-tünelli,

Kalıcı-port sistemli

Takılış yerine göre

Juguler,

Subklavyen,

Brakial ,

Femoral.

Lümen sayısına göre

Tek lümenli

Çift lümenli

Çok lümenli

Kullanım amacına göre

Basit damar yolu, Hemodiyaliz,

TPN ve Kemoterapi kateteri.

santral ven z kateter endikasyonlar
Santral Venöz Kateter Endikasyonları
 • 1. TPN
 • 2. Hemodiyaliz
 • 3. Hemoferez, aferez
 • 4. Santral venöz basınç ölçümü
 • 5. Santral venöz O2 ölçümü
 • 6. Özel ilaçlar uygulama yolu
 • 7. Basit venöz yol
tanimlar
TANIMLAR

Kateter Kolonizasyonu

Herhangi bir klinik bulgu olmadan, kateter

ucu, subkütan kateter segmenti veya kateter birleşme yerinden (hub) alınan kültürlerde anlamlı üreme (semikantitatif kültürde > 15 kob veya kantitatif kültürde > 103 kob) olmasıdır.

tanimlar1
TANIMLAR
 • Kateter Çıkış Yeri İnfeksiyonu
 • Kateter çıkış yerinin < 2 cm çevresindeki ciltte eritem veya endürasyon (eşlik eden KDİ ve pürülan materyal olmaksızın) saptanmasıdır.
tanimlar2
TANIMLAR
 • Tünel İnfeksiyonu

Kateter çıkış yerinden itibaren, kateter boyunca;

> 2 cm’lik bir alanda hassasiyet, eritem veya

endürasyon (eşlik eden KDİ olmaksızın)saptanmasıdır.

tanimlar3
TANIMLAR
 • Cep İnfeksiyonu
 • Kalıcı bir DİK’nın subkütan cebinde, üzerindeki ciltte spontan rüptür, drenaj veya nekroz bulunup bulunmamasından bağımsız olarak pürülan sıvı (eşlik eden KDİ olmaksızın) saptanmasıdır.
tanimlar4
TANIMLAR
 • İnfüzyon Sıvısına Bağlı Bakteremi

İnfüzyon sıvısından ve tercihan perkütan yolla

alınan kan kültürlerinden;

aynı mikroorganizmanın üretilmesi ve gösterilebilen başka bir infeksiyon

kaynağı bulunmamasıdır.

tanimlar5
TANIMLAR
 • KBKDİ(Katatere bağlı kan dolaşımı infeksiyonu)
 • DİK’sı olan bir hastada en az bir periferik kan

kültürü pozitifliği ile tanı konan bakteremi/fungemi ve eşlik eden klinik infeksiyon bulgularının(ateş, titreme ve/veya hipotansiyon) saptanmasıve kateter dışında başka bir infeksiyon kaynağının bulunmamasıdır.

tanimlar6
TANIMLAR

Laboratuvar Olarak Kanıtlanmış Kan Dolaşımı İnfeksiyonu

 • 1. Kan kültüründenpatojen olduğu bilinen bir mikroorganizmanın izole edilmesi ve bu

patojenin başka bir yerdeki infeksiyon ile

ilişkili olmaması:

Başka bir yerdeki infeksiyonla ilişkili patojen kan

kültüründe ürerse bu “sekonder kan dolaşımı

infeksiyonu” olarak kabul edilmelidir.

İntravasküler katetere bağlı bakteremi ise primer

kan dolaşımı infeksiyonu olarak ele alınır.

tanimlar7
TANIMLAR

Laboratuvar Olarak Kanıtlanmış Kan Dolaşımı İnfeksiyonu

 • 2. Ateş, titreme veya hipotansiyondan biri ve

aşağıdakilerden birinin olması:

– Cilt flora üyesi bir mikroorganizmanın (difteroidler,

koagülaz-negatif stafilokoklar, mikrokoklar, vb.) iki

farklı kan kültüründe üremesi ve başka bir

bölgedeki infeksiyonla ilişkisinin olmaması,

– Hastada intravasküler bir cihaz varsa kültürde cilt

flora üyesi bir organizma üremesi ve doktorun

uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması,

tanimlar8
TANIMLAR
 • Klinik Sepsis

1. Başka bir nedene bağlanamayan ateş(>38°C),

hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mm Hg)

veya oligüriden (< 20ml/saat) birinin ve

aşağıdakilerden hepsinin olması:

– Kan kültürü alınmamışolması, kültürde üreme

olmaması veya kanda antijen saptanmaması,

– Başka bir bölgede infeksiyon olmaması,

– Doktorun sepsis için uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması.

kateter l k l nfeks yonlarin tanisi
KATETER İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN TANISI

Klinik Tanı

 • Katater ucu kültürü
 • Kateter Lümeninden ve Periferden Alınan

Kan Kültürleri

slide16
Sadece KBKDİ şüphesi bulunan durumlarda

kateter kültürü yapılmalıdır.

slide17
SVK’ya bağlı KDİ’den şüphelenilen hastalardan farklı zamanlarda ve farklı damarlardan olacak şekilde en az iki kan kültürü alınmalıdır.
slide18
KBDİ’ler, EPIC çalışmasında %12’lik sıklıkla

tüm hastane infeksiyonları içinde en sık karşılaşılan dördüncü infeksiyon

slide21
1992-2003 yılları arasında NNIS hastanelerinden bildirilmiş SVK ilişkili KDİ insidansları:

Her 1000 SVK gününde2.2 (kardiyotorasik YBÜ’lerde), 4.2 (koroner ünitesinde)

hastane k kenli kan dola m nfeksiyonlar ndan en s k zole edilmi patojenler nnis
Hastane Kökenli Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarından En Sık İzole Edilmiş Patojenler-NNIS

Patojen 1986-1989% 1992-1999%

 • Koagülaz-negatif stafilokok 27 37
 • Staphylococcus aureus16 12.6
 • Enterococcus spp. 8 13.5
 • Escherichia coli 6 2
 • Enterobacter spp. 5 5
 • Pseudomonas aeruginosa 4 4
 • Klebsiella pneumoniae 4 3
 • Candida spp. 8 8
slide23
Kateter giriş yeri ve kateter birleşme yeri,kateter infeksiyonlarının en sık kaynağınıoluşturmaktadır.
slide24
Kısa süreli kalan periferik olarak takılmış kateterlerde infeksiyon kaynağı çoğunlukla kateter giriş yeridir.

Uzun süre takılı kalan kalıcı kateterlerde

infeksiyon kaynağı çoğunlukla kateter birleşme yeridir.

slide25
Hastaya bağlı risk faktörleri

Cilt bütünlüğünün bozulması (yanık, psöriyazis gibi)

Altta yatan hastalığın ağırlığı

Başka bir bölgede infeksiyon varlığı (hematojen yayılım)

Hastanın cilt mikroflorasında değişiklik olması

Granülositopeni

katetere ba l fakt rler
Katetere bağlı faktörler
 • Kateterin yapısı (esneklik-sertlik, yapıldığı materyal, trombojenite, mikrobiyal aderens özellikleri)

Materyal KatılıkTrombojeniteUzun süreli

kullanımuygunluğu

Poliüretan ++ ++ Evet

Hidromerle kaplı poliüretan + + Evet

Polietilen+++ +++ Hayır

Polivinilklorid +++ ++++ Hayır

Propilen ++++ ++++ Hayır

Naylon +++ +++ Hayır

Teflon ++ ++ Evet (?)

Silikon 0 + Evet

katetere ba l fakt rler1
Katetere bağlı faktörler
 • Kelebek iğnelerin kullanımı sırasında, IV sıvıların subkütan dokuya kaçışının daha sık olduğu görülmüştür .
katetere hastaneye ba l fakt rler
Katetere/hastaneye bağlı faktörler
 • Kateter lümen sayısı
 • Kateterin acil koşullarda takılması
 • Kateter takılması ve bakımı sırasında aseptik teknikten uzaklaşılması
 • Kateter yerleştirme bölgesi (juguler, subklavyen ve femoralden daha riskli)
 • Kateter yerleştirme şekli (“cut-down”, perkütanöz yerleştirmeden daha riskli)
 • Kontamine antiseptik cilt solüsyonları
 • Kateterin sık manipülasyonu
 • Sağlık çalışanlarının hijyeni (el yıkama)
 • Kateter kullanım amacı (TPN uygulanması daha riskli)
 • Kateterin kalma süresi (kateter kolonizasyonu ve kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu olasılığı zamanla artar)
kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ
 • Kategori IA:Iyi planlanmış deneysel, klinik

veya epidemiyolojik çalışmalarla desteklenen

ve uygulamaya konulması kuvvetle tavsiye edilen

öneriler.

 • Kategori IB:Bazı deneysel, klinik veya epidemiyolojik

çalışmalarla desteklenen ve uygulamaya

konulması kuvvetle tavsiye edilen öneriler.

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler1
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

Kategori IC:Yasal düzenlemelerle belirlenen

kurallar.

Kategori II:Bazı klinik veya epidemiyolojik çalışmalarla desteklenen ya da teorik bir açıklamasıolan ve uygulamaya konulması tavsiye edilen öneriler.

Çözümlenmemiş konu:Üzerinde görüş birli-

ğine varılmamış olan veya yeterli bilimsel kanıt

bulunmayan konular.

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler2
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

1.Sağlık Çalışanlarının Sürekli Eğitimi ve

Kalite Kontrol(IA).

 • YBÜ’lerde yeterli sayıda hemşire bulundurulmalıdır (IB).
kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler3
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

2. Sürveyans

Kateter giriş bölgesi düzenli olarak kontrol

edilmelidir.(IB)

Kateteri takan kişi, kateterin takıldığı ve çı-

karıldığı gün ve saatler, pansuman değiştirilme tarihleri kaydedilmelidir (II).

Kateter ucundan rutin kültür gönderilmemelidir(II).

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler4
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

3. El Hijyeni

Kateterle ilgili her tür manipülasyondan

önce ve sonra el hijyeni sağlanmalı (IA)

Eldiven kullanımı el hijyeni gerekliliğini

ortadan kaldırmaz.

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler5
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

4. Kateter Takılması ve Bakımı Sırasında

Aseptik Tekniğe Uyulması(maske,kep,örtü,giysi)

Periferik DİK’lari takarken temiz eldiven

Santral kateterler takılırken steril eldiven

giyilmelidir (IA).

Pansuman değiştirimi temiz veya steril eldiven

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler6
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

5. Kateter Takılması

“Cut-down” işlemi rutin olarak

kullanılmamalıdır.

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler7
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

6. Kateter Giriş Yerinin Bakımı

Cilt Antisepsisi %2’lik klorheksidin

tercih edilmeli

Antiseptik solüsyon cilt üzerinde kalmalı ve hava

ile temas ederek kuruması beklenmeli(IB)

Povidon iyot en az iki dakika

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler8
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

7. Kateter Giriş Yeri Örtüleri

 • Kateter giriş yerinin örtülmesi için steril

gazlı bez veya steril, şeffaf, yarı geçirgen örtüler kullanılmalıdır (IA).

 • Kalıcı SVK’ların giriş yeri tamamen iyileştikten sonra kapatılmasına gerek yoktur (II).
 • Kateter pansumanı nemlendiğinde, gevşediğinde

veya gözle görülebilir kirlenmede mutlaka değiştirilmelidir(IB).

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler9
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

7. Kateter Giriş Yeri Örtüleri

Geçici Kateter pansumanı Transparan örtü varsa en az haftada bir kez değiştirilmelidir (II).Gaz pansuman 2 günde bir

Tünelli katater Haftada bir

Hemodiyaliz kateterleri dışında, kateter giriş yerine antibiyotik içeren krem

uygulanması önerilmez (IA).

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler10
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ
 • KATATER BAKIMI
 • a.Çok lümenli bir kateter kullanılıyorsa lümenlerden biri sadece parenteral beslenme için ayrılmalıdır (II).
 • b. Antibiyotikli yıkama solüsyonları;

KBKDİ gelişmesini önlemek için rutin olarak

antibiyotikli yıkama solüsyonlarının kullanılması

önerilmez.

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler11
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ
 • KATATER BAKIMI
 • Kateter giriş yeri bakımının kullanılan kateter

materyali ile uyumlu olmasına özen gösterilmelidir.

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler12
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

8. DİK’ların Seçimi ve Değiştirilmesi

DIK’ların takılacağı bölge seçilirken

komplikasyon (infeksiyon ve infeksiyon dışı) gelişme

riskinin en düşük olduğu bölge ve teknik tercih edilmelidir (IA).

Tünelsiz SVK’ların juguler veya femoral ven yerine

subklavyen vene takılması önerilir (IA)

Hasta bakımı için gerekli olan en az sayıda

port veya lümene sahip SVK’ların kullanılması

tercih edilmelidir (IB).

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler13
8. DİK’ların Değiştirilmesi

EN KISA SÜREDE DİK ÇEKİLMELİDİR. (IA).

Periferik katater giriş bölgesi olarak üst ekstremite tercih edilmelidir.

Santral venöz kateterler rutin olarakdeğiştirilmemelidir (IB).

KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ
kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler14
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

8. DİK’ların Seçimi ve Değiştirilmesi

 • Erişkin PVK’ların 72-96 saatte bir

değiştirilmeli

 • Çocuk PVK’ların rutin

değiştirilmesine gerek yoktur

 • Kateter giriş yerinde pürülan materyal SVK değiştirilmelidir (IB)
 • KBKDİ SVK değiştirilmelidir (II)
 • KBKDİ ‘de SVK değiştirme kılavuz tel ile yapılmamalı
kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler15
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

9. İnfüzyon Setlerinin, İğnesiz Sistemlerin ve

Parenteral Sıvıların Değiştirilmesi

İnfüzyon setleri rutin değişimi 72 saatte(IA)

-----------------------------------------------------------------

Kan,kan ürünleri, lipid emülsiyonları setleri değişimi 24 saatte(II)

---------------------------------------------------------------

Propofol infüzyonu setleri değişimi 6-12 saatte

(IA)

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler16
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ
 • İğnesiz damar içi sistemler

Değişim 72 saatte bir(II)

Kapaklar 72 saatten kısa aralıklarla değiştirilmeli(II)

“Giriş port”una uygun antisepsi ile giriş(IB)

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler17
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ
 • Parenteral sıvılar

Lipid içeren solüsyon infüzyonu 24 saatte(IB)

-------------------------------------------------------

Sadece lipid solüsyon infüzyonu 12saatte(IB)

----------------------------------------------------------------------

Kan ve kan ürünlerinin infüzyonu 4 saatte(II)

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler18
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

10. IV Enjeksiyon Portları

 • Enjeksiyon portları sisteme giriş için kullanılmadanönce %70’lik alkol veya bir iyodofor ile temizlenmelidir (IA).
 • Kullanılmayan bütün üçlü musluklar (stopcock) kapalı tutulmalıdır.
kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler19
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

11. IV Karışımların Hazırlanması ve

Kalite Kontrolü

Son kullanım tarihi geçmiş olan veya bulanık olduğu görülen, içinde partikül bulunan,kabında çatlak olan hiçbir parenteral solüsyon kullanılmamalıdır (IB).

Tek dozluk ampul veya flakonlar tercih edilmelidir (II)

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler20
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ
 • 12. Filtreler

İnfeksiyon kontrolü amacıyla rutin olarak filtre

kullanımı önerilmez (IA).

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler21
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ
 • Multidoz flakonlar kullanılacaksa

Multidoz flakonlar açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır (II).

 • Kullanım öncesinde multidoz flakonların giriş

diyaframı %70’lik alkol ile temizlenmelidir(IA).

kateter l k l nfeks yonlari nleme stratej ler22
KATETER İLİŞKİLİİNFEKSİYONLARIÖNLEME STRATEJİLERİ

13. Profilaktik Antimikrobiyal Kullanımı

Antimikrobiyal profilaksi önerilmez (IA).