Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Tu pod krí ž om zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká. PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Tu pod krí ž om zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká.

1. Tu pod krí ž om zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká.

293 Views Download Presentation
Download Presentation

1. Tu pod krí ž om zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Tu pod krížom zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká. Strach, bolesť i žiaľ sa neznámym stal, keď v slzách na kríž pozerám.  2. Si spomínam na slávny deň, keď pod krížom padnúť som smel. Keď Boží mi Syn sňal bremeno vín, v jas premenil strašlivý tieň. Ref1. Klince nedržali na kríži Ťa, viem, ani ľudská zloba, môj Ťa držel hriech. Klince nedržali na kríži Ťa, viem, iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel.

  2. 3. Já na Teba hľadím, môj Pán, plný si bolestí, rán. Tá milosti moc, už minula noc, dnes od hriechov slobodu mám. Ref2. Klince nedržali na kríži Ťa, viem, ani ľudská zloba, môj Ťa držel hriech. Klince nedržali na kríži Ťa, viem, iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel.