Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAKO SO SE RAZVIJALE PRVE CIVILIZACIJE V AZIJI IN AMERIKI Učb.str. 32 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAKO SO SE RAZVIJALE PRVE CIVILIZACIJE V AZIJI IN AMERIKI Učb.str. 32

KAKO SO SE RAZVIJALE PRVE CIVILIZACIJE V AZIJI IN AMERIKI Učb.str. 32

1975 Views Download Presentation
Download Presentation

KAKO SO SE RAZVIJALE PRVE CIVILIZACIJE V AZIJI IN AMERIKI Učb.str. 32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KAKO SO SE RAZVIJALEPRVE CIVILIZACIJEV AZIJI IN AMERIKI Učb.str. 32 1. Kateri so bili arhitekturni dosežki prvih civilizacij? 2. Katere znanosti so bile razvite v starem Egiptu? 3. Primerjaj verstva ljudstev starega sveta. 4. Kakšne pisave so razvila ljudstva prvih civilizacij? KITAJSKA 9 min Kaj je na sliki? Čemu je bil namenjen? Na kateri državi je mejil?

  2. Indska in vedska civilizacija

  3. Kitajska postane veliko enotno cesarstvo ZID

  4. Kakšne so bile posledice selitev Indoevropejcev Med leti 1700 in 1200 pr. Kr. so se nomadska indoevropejska plemena ki so živela severno od Kavkaza, razselila. Močno so vplivala na prve civilizacije v Indiji in Mezopotamiji. Šli so: Njihovi jeziki so se razvili iz skupnega, indoevropskega jezika. • proti Aziji (Arijci, ki so prišli do reke Ind), • Mali Aziji (Hetiti) in • Evropi(Grki, Tračani, Iliri, Kelti, Slovani, Germani, Italiki). Zemljevid prvih civilizacij v učbeniku na str. 20–21 • katero ozemlje sta obsegali indska in vedska civilizacija, • kateri so bili pomembnejši kraji v času teh civilizacij, • ob katerih rekah sta civilizaciji nastali.

  5. Prve civilizacije v Ameriki MOCHE ČAVIN

  6. PONOVIMO 1. Kaj je omogočilo razcvet indske civilizacije? 2. Katere reke so bile pomembne za začetek civilizacije na Kitajskem? 3. Kaj je učil Konfucij? 3. Kaj je bilo značilno za prve civilizacije v Ameriki? PREMISLI 1. Katere podobnosti in katere razlike lahko opazimo med indsko, kitajsko in ameriškimi civilizacijami? Preberi rubriko Ali veš v učbeniku str. 32