Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pojam WU Istorijat Prijem novca Slanje novca Formulari PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pojam WU Istorijat Prijem novca Slanje novca Formulari

Pojam WU Istorijat Prijem novca Slanje novca Formulari

202 Views Download Presentation
Download Presentation

Pojam WU Istorijat Prijem novca Slanje novca Formulari

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pojam WU • Istorijat • Prijem novca • Slanje novca • Formulari

 2. Šta je Western Union? • Western Union je svetska kompanija koja  korisnicima svojih usluga obezbeđuje brz i pouzdan transfer novca širom sveta. • Kome su potrebne usluge Western Uniona? • Svima kojima je neophodno da brzo pošalju novac, a da primalac sigurno primi ceo iznos i da ne mora daleko da putuje radi preuzimanja.

 3. svetskilideruelektronskomtransferunovcasatradicijomposlovanjadužomod 135 godina • dostupannapreko 400.000 zastupničkihlokacijauvišeod 200 zemaljaiteritorijasveta

 4. Vrlo moćnom, modernom telekomunikacijskom podrškom (između ostalog, ima i 5 vlastitih satelita u orbiti) omogućuje gotovo trenutni prenos novca između 200 država i na više od 380 000 lokacija sveta.

 5. Kada se pošalje novac, transferiše se elektronskim putem tako da je primalac u Srbiji, ili bilo gde drugo u svetu, u mogućnosti da ga primi za svega nekoliko minuta.** ** Novac može da kasni ili usluga može da bude nedostupna iz više razloga, uključujući visinu poslatog iznosa, zemlju prijema, dostupnost valute, zakonske regulative, zahteve za identifikacionim dokumentom, radno vreme lokacija, razlike u vremenskim zonama ili izbor opcija sa odgođenom isplatom.

 6. Istorijat • 1851.nakon pronalaska telegrafa, firma je osnovana pod imenom "The New York & Mississippi Valley Printing Telegraph Company" u Sjedinjenim Američkim Državama.1856.Firma menja ime u "The Western Union Telegraph Company", označavajući ujedinjenje telegrafskih linija istočne i zapadne obale SAD u jedan integrisan sistem. Oko sto godina Western Union pruža usluge milionima ljudi i stiče veliku reputaciju. • 1871.Firma počinje da se bavi transferom novca. • 1989.Uvodi brzi transfer novca van granica SAD.

 7. Istorijat • 2001.Imenovanjem EKI Transfers-a za svog agenta, Western Union je prisutan u Srbiji i Crnoj Gori. • 2008.Western Union trenutno ima preko 380.000 lokacija u više od 200 zemalja i teritorija u svetu, a preko 1.872 u Srbiji i Crnoj Gori. 1670 lokacija u Srbiji i 202 u Crnoj Gori. • 2012.Western Union dostiže 480.000 lokacija u više od 200 zemalja i teritorija u svetu.

 8. Gde se nalaze  Western Union šalteri? • vidno obeležene nalepnicama, zastavicama i svetlećim reklamama Western Union-a • U svetu - menjačnice, turističke agencije, kiosci, supermarketi • U Srbiji - u Pošti i svim bankama koje sarađuju sa Tenfore-om (Srpska banka, Opportunity banka, Moskovska i Sberbank) ili sa EKI transfers-om.

 9. Otvoren račun? Nije potreban ni pošiljaocu ni primaocu. • Troškovi slanja novca Troškove slanja novca plaća pošiljalac, dok se primaocu isplaćuje ceo iznos - bez naknade.

 10. Prijem novca • u bilo kojoj pošti,  kao i u Srpskoj banci, Moskovskoj banci, Opportunity Bank i Sberbank. Novac se u Pošti isplaćuje isključivo u dinarima, dok u Srpskoj, Opportunity, Moskovskoj i Sberbank svoj novac možete preuzeti u evrima.* • jednostavno, bez popunjavanja formulara i čekanja na proveru transferaProviziju za transfer novca uvek plaća samo pošiljalac. • * Western Union ostvaruje prihode naplaćivanjem naknada za usluge, ali i konverzijom Vašeg novca u drugu valutu.

 11. 1. Otići do najbliže pošte ili banke (Srpska banka, Opportunity banka, Moskovska banka i Sberbank)

 12. Prijem novca 2. Saopštiti neophodne podatke šalterskom službeniku: • Kontrolni broj transfera koji dobijete od pošiljaoca (MTCN) • Ime i prezime pošiljaoca • Zemlju iz koje je novac poslat • Iznos koji očekujete

 13. Prijem novca 3. Predati svoju važeću ličnu ispravu i sačekati obrazac za potpis. Šalterski službenik će isplatiti novac i dati potvrdu o isplati.

 14. namenjena korisnicima koji žive u udaljenim krajevima, starijim osobama i svima koji ne mogu lako doći do jedne od preko 1200 lokacija Pošte širom Srbije

 15. 1. pošiljalac treba da naglasi da želi opciju kućne dostave novca 2. da dostavi adresu i broj telefona primaoca 3. za uslugu kućne dostave plaća se dodatna naknada u iznosu od 5 EUR

 16. Pošta Srbije i Western Union - slanje novca iz Srbije u inostranstvo u preko 200 zemalja i teritorija širom sveta. • jednostavno, bez popunjavanja formulara, za samo nekoliko minuta poslat u željenu zemljuDnevni limit za slanje novca je 200.000, a mesečni 1.000.000 dinara, po osobi. Novac se šalje isključivo u dinarima, a primalac preuzima novac u valuti dostupnoj u zemlji prijema.* Pošiljalac može zahtevati da se izvrši isplata u tačno određenom iznosu i valuti (npr. 1.000,00 USD). U tom slučaju, primalac može podići novac samo u valuti koja je naznačena, na bilo kojoj Wester Union lokaciji. Proviziju uvek plaća samo pošiljalac.

 17. 1. otići do najbliže pošte 2. pokazati važeću ličnu ispravu službeniku pošte, saopštiti zemlju u koju šaljete novac, kao i ime i prezime osobe kojoj se šalje novac

 18. 3. službenik saopštava iznos naknade za iznos koji se šalje 4. overen primerak formulara za slanje sa desetocifrenim kontrolnim brojem transfera (MTCN) koji je potrebno da se javi primaocu zajedno sa imenom i prezimenom pošiljaoca, kao i zemlju iz koje je novac poslat (podaci pošiljaoca).

 19. UPOZORENJE: Zaštitite se od prevara tako što nećete slati novac nepoznatim osobama ili za kupovinu robe/ usluga preko interneta. Detalji na sajtu...

 20. Slanje novca

 21. Slanje novca

 22. Slanje novca

 23. Slanje novca

 24. Slanje novca

 25. Za prijem novca iz inostranstva ne postoje ograničenja. • Određeni limit za slanje važi u Srbiji i razlikuje se od države do države.   

 26. Pored važeće lične isprave, za isplatu novčanog transfera potrebno je da znate sledeće podatke:kontrolni broj transfera novca (MTCN), ime i prezime pošiljaoca, zemlju iz koje je novac poslat i iznos koji je poslat (+/- 10%).

 27. Maloletna osoba u pratnji roditelja ili staratelja može da primi novac poslat putem Western Union-a. U ovom slučaju, uz važeću ličnu ispravu deteta (ako ima ličnu kartu ili pasoš), roditelja ili staratelja, potrebno je dati na uvid i dokaz o roditeljstvu, odnosno starateljstvu. Maloletno lice ne može da šalje novac.

 28. Prednosti • Brzina • Velika sigurnost • Veliki domet • Nije potreban račun u banci • Rade i nedeljom i van radnog vremena radnim danima

 29. Nedostaci • Generalno skupi za doznaku malih iznosa • Veći devizni kursevi od onih koji su uobičajeni na tržištu • Ne nude ostale finansijske usluge

 30. Vašu najbližu lokaciju možete pronaći na mapi ili uz pomoć Korisničkog centra na 011/333 4 999. 

 31. WU na fb

 32. 1. Dnevni limit za slanje novca je 200.000,00 dinara. Mesečni je 1.000.000,00 dinara po osobi.

 33. 2. Proviziju plaća samo pošiljalac.

 34. 3. • Pri prijemu novca nije potrebno imati otvoren račun u banci.

 35. 4. • Kontrolni broj transfera koji dobijete od pošiljaoca (MTCN) • Ime i prezime pošiljaoca • Zemlju iz koje je novac poslat • Iznos koji očekujete

 36. 5. • Brzina • Velika sigurnost • Veliki domet • Nije potreban račun u banci • Rade i nedeljom i van radnog vremena radnim danima

 37. 6. • Nije naglasio da je reč o dostavi novca na kućnu adresu i nije uplatio dodatnu naknadu.

 38. 7. • Maloletna osoba u pratnji roditelja ili staratelja može da primi novac poslat putem Western Union-a. U ovom slučaju, uz važeću ličnu ispravu deteta (ako ima ličnu kartu ili pasoš), roditelja ili staratelja, potrebno je dati na uvid i dokaz o roditeljstvu, odnosno starateljstvu.

 39. 8. • Nije dao na uvid ličnu ispravu i nije saopštio kontrolni broj transfera (MTCN).