Tjugoåttonde Natten Paradisets folk - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tjugoåttonde Natten Paradisets folk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tjugoåttonde Natten Paradisets folk

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Tjugoåttonde Natten Paradisets folk
105 Views
mauve
Download Presentation

Tjugoåttonde Natten Paradisets folk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tjugoåttonde Natten Paradisets folk www.islamforelasningar.se

  2. Ramadan Nätter Paradisets folk Profeten (saws) om Paradisets folk: Abu Hurayrah (ra) rapporterade att profeten Muhammad (saws) sade att: ”Paradisets invånare kommer vara hårlösa på deras kroppar, skägglösa och svartögda; deras ungdom kommer aldrig ta slut, inte heller kommer deras kläder att föråldras.” (At – Tirmidhi) www.islamforelasningar.se

  3. Ramadan Nätter Gud (Allah) säger i koranen: ”[Gud] skall fråga [förnekarna]: "Hur länge levde ni på jorden, räknat i år?” [Och] de skall svara: "Vi levde där en dag eller en del av en dag; men fråga dem som är kunniga i räkning." (Koranen 23:112 - 113) www.islamforelasningar.se

  4. Ramadan Nätter Gud (Allah) säger i koranen: ”Deras Herre ger dem det glädjerika budskapet om [Sin] nåd och [Sitt] välbehag och om lustgårdar där Guds gåvor aldrig tryter och där de skall förbli till evig tid; ja, en rik belöning [väntar] dem hos Gud!” (Koranen 9:21 - 22) www.islamforelasningar.se

  5. Ramadan Nätter Profeten (saws) om åldern hos folk i Paradiset: Abu Sa’eed (ra) har rapporterat att profeten Muhammad (saws) sade att: ”Vem som än dör av Paradisets folk, oavsett när den är ung eller gammal, kommer att förvandlas till unga människor på 30 år gamla i Paradiset, aldrig blir de äldre än det.” (Ibn Majah och At – Tirmidhi) www.islamforelasningar.se

  6. Ramadan Nätter Gud (Allah) säger i koranen: ”…för dem står Edens lustgårdar beredda, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Det är lönen till dem som har renat sig [från synd].” (Koranen 20:76) www.islamforelasningar.se

  7. Ramadan Nätter Gud (Allah) säger i koranen: ”De som tror och lever rättskaffens och tillber sin Herre i ödmjukhet har paradiset till arvedel och där skall de förbli till evig tid.” (Koranen 11:23) www.islamforelasningar.se

  8. Tjugoåttonde Natten SLUT! www.islamforelasningar.se