Download
in 2011 heb ik aan uitwonende zoon in 1e kwartaal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
U hebt ook recht op de aftrek van de kosten van levensonderhoud bij een bijdrage in zijn kosten van levensonderhoud van PowerPoint Presentation
Download Presentation
U hebt ook recht op de aftrek van de kosten van levensonderhoud bij een bijdrage in zijn kosten van levensonderhoud van

U hebt ook recht op de aftrek van de kosten van levensonderhoud bij een bijdrage in zijn kosten van levensonderhoud van

11 Views Download Presentation
Download Presentation

U hebt ook recht op de aftrek van de kosten van levensonderhoud bij een bijdrage in zijn kosten van levensonderhoud van

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. In 2011 heb ik aan uitwonende zoon in 1e kwartaal 1200 euro overgemaakt ivm kosten levensonderhoud en een bedrag van €1050,- afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting. Als uw vriend in Nederland belastingplichtig is en kan aantonen dat hij deze kosten voor zijn dochter in Duitsland maakt, kan hij in aanmerking komen voor de aftrekpost levensonderhoud type. Sinds 2015 bestaat de aftrekpost kosten levensonderhoud kind namelijk niet meer: Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013 De aftrekpost levensonderhoud kind 2013 kan een interessante aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013 of… Als u in een kwartaal boven de 408 euro zit, bijvoorbeeld 500 euro en de kosten van levensonderhoud van uw form bedragen 1500 euro dan mag uw sort maximaal het saldo van beide bedragen, 1000 euro, aan eigen inkomen hebben. Was uw sort aan het start out van het kwartaal 30 jaar of ouder, dan kunt u geen kosten van levensonderhoud aftrekken. Is uw sort in de loop van het jaar 30 jaar geworden, dan wordt alleen rekening gehouden achieved de kosten van levensonderhoud in het kwartaal, waarin het type aan het begin van dat kwartaal nog geen thirty jaar was. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming satisfied Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Afvalbeheersbijdragen van de Stichting Fonds Jaarcijfers Lelystad Band en Milieu, gedateerd op 15 maart Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de Jaaraangifte geen afwijkingen van materieel belang bevat. De meest recente versie van de ETRTO-lijst is te vinden op de Web page: Indien het BEM-lid naast de onder het Besluit vallende banden ook handelt in andere typen banden, zoals fietsbanden, motorbanden en/of vrachtwagenbanden, dan dient de administratie zodanig te zijn ingericht dat een duidelijk onderscheid tussen de verschillende banden inzichtelijk is. four.five Onderlinge leveringen BEM-leden BEM-leden dienen een zodanige administratie te voeren dat de aan- en verkoop van autobanden inzichtelijk is. In de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen dient het aantal autobanden te worden vermeld dat is verkocht in Nederland en waarover afvalbeheersbijdrage is verschuldigd en het aantal banden waarover bij aankoop reeds afvalbeheersbijdrage is betaald. four.three Controlewerkzaamheden De accountant dient minimaal onderstaande controlewerkzaamheden uit te voeren: de accountant stelt wide dat de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen is opgesteld overeenkomstig het standaard format en rekenkundig juist is; de accountant stelt vast dat het aantal autobanden opgenomen in de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen aansluit op de financiële- en bandenadministratie; de accountant stelt large dat alleen autobanden, zoals genoemd in het Besluit Beheer Autobanden, in de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen zijn opgenomen; de accountant stelt wide dat het aantal autobanden juist en volledig is verantwoord in de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen; de accountant stelt extensive dat garanties, retourzendingen, balansverliezen, diefstallen of andere uitzonderlijke administratieve mutaties juist zijn verantwoord in de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen; de accountant stelt broad dat het totaal van de twaalf maandaangiften overeenkomt achieved de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen; in het geval dat er afwijkingen worden geconstateerd dient inzake de afwijkende maandaangifte een suppletieaangifte te worden opgesteld en verzonden; de accountant dient na te gaan of er bijzondere afspraken achieved de BEM zijn gemaakt, of er specifieke aanwijzingen door de BEM zijn gedaan en of deze afspraken doorway het BEM-lid zijn opgevolgd. De Stichting behoudt zich het recht om van BEM-leden die for each jaar minder dan autobanden op de Nederlands markt plaatsen een goedkeurende controleverklaring bij de Jaaraangifte Afvalbeheersbijdragen en Bandenbalans op te vragen of een controle doorway een doorway de Stichting aangewezen controleur uit te laten voeren. - Woont u buiten de regio Almere/Lelystad en u wilt de aangifte doorway ons laten verzorgen, dat kan! -Wij komen bij u thuis (Almere-Lelystad), tijdsduur maximaal 3/4 uur) en gaan ervan uit dat alle benodigde stukken klaar liggen Deze worden dan gecontroleerd satisfied de vooraf ingevulde aangifte (By means of) van de belastingdienst. Uw verzamelinkomen wordt elk jaar vastgesteld doorway de Belastingdienst aan de hand van uw belastingaangifte.