Download
wet van de comparatieve kosten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wet van de comparatieve kosten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wet van de comparatieve kosten

Wet van de comparatieve kosten

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Wet van de comparatieve kosten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wet van de comparatieve kosten Klik om verder te gaan

 2. Hoe gebruik je deze uitleg? • Je kunt in deze presentatie ‘bladeren’ door de pijltjestoetsen te gebruiken. • Vooruit ga je met de pijltjestoets  (of ). • Werk alle sheets rustig door. • Als je iets niet meteen snapt kun je terug gaan naar een vorige uitleg met de pijltjestoets  (of ). Klik om verder te gaan.

 3. Wet van de comparatieve kosten (= Wet van Ricardo): Als ieder land zich specialiseert in de productie van die goederen die relatief (t.o.v. andere landen) goedkoop kunnen worden geproduceerd, wordt meer geproduceerd tegen lagere prijzen. De wereldhandel wordt gestimuleerd. Voorbeeld 1: Twee landen (Engeland en Portugal) produceren beiden Kleding en Wijn. De volgende tabel geeft de arbeidsuren die nodig zijn om de producten te produceren.

 4. Oplossing van dit probleem is te vinden door voor beide landen de kostenverhouding te bepalen. Het maakt daarbij niet uit of we kiezen voor Wijn / Kleding verhouding of de Kleding / Wijn verhouding. We werken eerst de kostenverhouding Wijn / Kleding (W / K) uit.

 5. We zoeken het goedkoopste land, dus kiezen we voor het de kleinste verhoudingsgetal. Dat land laten we het eerste product uit onze verhoudingsvergelijking produceren. Het de laagste kostenverhouding is 0,889 Dat land laten we het eerste product uit onze verhoudingsvergelijking produceren. Portugal gaat wijn produceren en exporteren, kleding importeren. Engeland doet het omgekeerde; kleding produceren en exporteren, wijn importeren.

 6. Oplossing van dit probleem was te vinden door voor beide landen de kostenverhouding te bepalen. En het maakte daarbij niet uit of we de Wijn / Kleding verhouding of de Kleding / Wijn verhouding gebruikten. Dat gaan we nu aantonen. We werken nu de kostenverhouding Kleding / Wijn (K / W) uit.

 7. We zoeken het goedkoopste land, dus kiezen we voor het de kleinste verhoudingsgetal. Dat land laten we het eerste product uit onze verhoudingsvergelijking produceren. Het de laagste kostenverhouding is 0,833 Dat land laten we het eerste product uit onze verhoudingsvergelijking produceren. Engeland gaat kleding produceren en exporteren, wijn importeren. Portugal doet het omgekeerde; wijn produceren en exporteren, kleding importeren.

 8. Voorbeeld 2: Twee telers produceren beide tomaten en paprika’s. De volgende tabel geeft de tijd die nodig is om de producten te produceren Beide telers hebben per dag 600 minuten (10 uur) beschikbaar

 9. Stel dat in de oorspronkelijke situatie onderstaande productietijden gelden

 10. Op basis van de tijden die worden geproduceerd kunnen we de productie in aantallen berekenen.

 11. We gaan nu beredeneren en berekenen wat de gevolgen zijn van arbeidsverdeling. We gaan de telers elk een “eigen” product toewijzen. Janssen gaat zich bijvoorbeeld volledig toeleggen op het telen van tomaten. De Wit neemt dan de productie van paprika’s op zich. Het omgekeerde (Janssen paprika’s en De Wit) is een alternatieve mogelijkheid. Als we naar bovenstaande productietijden kijken, dan is de ene combinatie gunstiger dan de andere. Welke combinatie is het gunstigste? Verklaar je antwoord.

 12. We gaan nu beredeneren en berekenen wat de gevolgen zijn van arbeidsverdeling. We gaan de telers elk een “eigen” product toewijzen. Janssen gaat zich bijvoorbeeld volledig toeleggen op het telen van tomaten. De Wit neemt dan de productie van paprika’s op zich. Het omgekeerde (Janssen paprika’s en De Wit) is een alternatieve mogelijkheid. Als we naar bovenstaande productietijden kijken, dan is de ene combinatie gunstiger dan de andere. Welke combinatie is het gunstigste? Verklaar je antwoord. We moeten kiezen voor de combinatie die de laagste totaaltijd oplevert.

 13. We gaan nu beredeneren en berekenen wat de gevolgen zijn van arbeidsverdeling. We gaan de telers elk een “eigen” product toewijzen. Janssen gaat zich bijvoorbeeld volledig toeleggen op het telen van tomaten. De Wit neemt dan de productie van paprika’s op zich. Het omgekeerde (Janssen paprika’s en De Wit) is een alternatieve mogelijkheid. Als we naar bovenstaande productietijden kijken, dan is de ene combinatie gunstiger dan de andere. Welke combinatie is het gunstigste? Verklaar je antwoord. We moeten kiezen voor de combinatie die de laagste totaaltijd oplevert. De wit moet tomaten kweken en Janssen paprika’s

 14. Door de arbeidsverdeling (toeleggen op het product wat relatief gunstig kan worden geproduceerd) wordt er van beide producten meer gemaakt. Tomaten van 90 naar 100 Paprika’s van 52,5 naar 60 Dat is de kern van de Wet van Ricardo: De wet van de comparatieve kosten.

 15. EINDE