de maatschappelijke kosten van kindermishandeling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De maatschappelijke kosten van kindermishandeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
De maatschappelijke kosten van kindermishandeling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

De maatschappelijke kosten van kindermishandeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

De maatschappelijke kosten van kindermishandeling. Dr Willem Jan Meerding Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg w.meerding@erasmusmc.nl. Waarom kosten?. Indicator voor maatschappelijke impact Inzicht in kostenverhoudingen: directe vs indirecte kosten, acute en late gevolgen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De maatschappelijke kosten van kindermishandeling' - glenys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de maatschappelijke kosten van kindermishandeling

De maatschappelijke kosten van kindermishandeling

Dr Willem Jan Meerding

Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

w.meerding@erasmusmc.nl

waarom kosten
Waarom kosten?
 • Indicator voor maatschappelijke impact
 • Inzicht in kostenverhoudingen: directe vs indirecte kosten, acute en late gevolgen
 • Input voor kosten-baten analyses
studies tot nu toe
Studies tot nu toe

Kosten Land Auteurs Opmerkingen

$94 miljard US Fromm et al., 2001 direct+indirect*

£1 miljard UK National Commission direct

$16 miljard Can. McKenna, 2003 direct+indirect#

* Waarvan $64 miljard criminaliteitskosten

# Waarvan $11 miljard inkomensverliezen (ongecorrigeerd)

definitie en omvang van kindermishandeling
Definitie en omvang van kindermishandeling

Ernstige fysieke en/of sexuele mishandeling en/of verwaarlozing

Meetproblemen

 • Glijdende schaal, afkappunt
 • Onzichtbaar probleem (huidige mishandeling)
 • Herinnering, verdringing (vroegere mishandeling)
 • Veranderde opvattingen (vroegere mishandeling)
 • …etc.
omvang van kindermishandeling in nl
Omvang van kindermishandeling in NL

Prevalentie op dit moment mishandeld (‘incidentie’)

50-80.000 (schatting)

ca. 20.000 meldingen AMK waarbij daadwerkelijk mishandeling en/of verwaarlozing

Prevalentie ooit mishandeld

16% van personen 18-24 jaar (UK; Cawson et al., 2000 en 2002)

7% fysiek, 6% emotioneel, 4% sexueel (verwanten),

6% verwaarlozing

1 op 3 vrouwen 20-40 jaar sexueel misbruikt (Draijer, 1990)

gevolgen van kindermishandeling
Gevolgen van kindermishandeling

Acute gevolgen

 • lichamelijk letsel
 • psychische stoornissen (PTSS, stemmingsstoornissen, angststoornissen, gedragsstoornissen, etc.)

Late gevolgen

 • psychische stoornissen (o.a. depressie)
 • crimineel gedrag
 • chronische ziekten
 • verminderde economische productiviteit
typologie kosten
Typologie kosten

Directe kosten

 • Medische zorg, psychische hulp
 • Jeugdhulpverlening
 • Justitie, RvdK
 • Overige publieke diensten: politie, onderwijs, etc.

Indirecte kosten

 • Speciaal onderwijs
 • Extra behoefte aan medische (psychische) hulp
 • Criminaliteit
 • Economische productiviteit

Immateriële kosten

methoden risicofactoren en causaliteit
Methoden - risicofactoren en causaliteit

Risicofactoren en Causaliteit

Omgeving

soc-econ. situatie

Gezin/individu

psych. problemen

stress

gedragsstoornissen

opvoedingsvaardigheden

relatieproblemen

verslaving

Kindermishandeling

Late gevolgen

werkloosheid

armoede

methoden causaliteit
Methoden - causaliteit

Individueel niveau: herinnering, verdringing, etc.

Groepsniveau:

prospectief onderzoek

case-control / vergelijkend onderzoek (risico’s op bias)

RR = relatief risico; p=prevalentie (i.c. 16%)

PAR = population attributable risk

= p(RR-1)/(p(RR-1)+1)

methoden overig
Methoden - overig
 • (Nog) geen kritische analyse gebruikte literatuur
 • (Nog) geen onderscheid naar type misbruik, mannen/vrouwen
 • Definitieverschillen incidentie/prevalentie - (late) gevolgen
 • Kosten voor 2003
databronnen
Databronnen

Medische zorg screening op SEH; letselkostenmodel

Psychische hulp Pelcovitz et al., 2000 (case-control; fysiek misb.)

Jeugdhulpverlening financiële statistieken

Justitie, RvdK financiële statistieken; productiegegevens;

Mertens, 1995

Overige publiek (politie, onderwijs, etc.) geen

Speciaal onderwijs Jonson-Reid et al., 2004 (prospectief);

financiële statistieken

Late medische zorg Walker et al., 1999 (case-control; vrouwen)

Criminaliteit Widom et al., 2001 (prospectief); WODC

Economische productiviteit Perez et al., 1994 (case-control)

resultaten medische en psychische hulp
Resultaten – medische en psychische hulp

Medische zorg:

3200 SEH-bezoeken, 300 ziekenhuisopnamen (1%)

€3,2 miljoen

Psychische hulp

psychische stoornissen RR 2-3 (fysiek misbruik)

totale kosten kinder- en jeugdggz €339 mln

toe te rekenen aan kindermishandeling: €47- €82 mln (14-24%)

resultaten justiti le jeugdzorg
Resultaten – justitiële jeugdzorg

Gezinsvoogdij, ots €67 mln (50% van totale uitgaven)

RvdK €45 mln (van €122 totale uitgaven)

Totaal justitieel €112 mln

resultaten speciaal onderwijs
Resultaten – speciaal onderwijs

Extra uitgaven (= meer dan regulier)€906 mln

Leer- en gedragsproblemen RR 1,9* (Jonson-Reid, 2004)

Toe te rekenen aan kindermishandeling €114 mln (13%)

* Gecorrigeerd voor omgekeerde causaliteit

resultaten late medische zorg
Resultaten – late medische zorg

Vrouwen 18-65 jaar met historie van mishandeling en/of verwaarlozing 7% hogere zorgkosten (Walker et al., 1999)

Toe te rekenen aan kindermishandeling €145 mln (=1,1% van totale zorgkosten vrouwen 18-65 jaar)

resultaten criminaliteit
Resultaten - criminaliteit

Crimineel gedrag (alle vormen) OR 1,3-1,6 (Widom et al., 2001)

Totale kosten criminaliteit €8,8 miljard (Schreuders et al., 1999)

Waarvan toe te rekenen aan kindermishandeling €530 mln.

resulaten verminderde economische prod
Resulaten – verminderde economische prod.

Mishandelde en/of verwaarloosde kinderen hebben*

slechtere leesvaardigheid

lager IQ

meer schooluitval (58% vs 34%)

gemiddeld 1 jaar minder onderwijs

*gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, sociaal-economische status

Kosten??

resultaten totaaloverzicht
Resultaten - totaaloverzicht

Direct€mln

Acute medische zorg (somatisch) 3,2

Acute psychische zorg 47-82

Jeugdhulpverlening >13

Justitiele jeugdzorg 112

Politie, rechterlijke macht, onderwijs, etc. P.m.

Indirect

Speciaal onderwijs 114

Late medische zorg 145

Criminaliteit 530

Verminderde economische productiviteit P.m.

Totaal 965

conclusies beschouwing
Conclusies, beschouwing
 • ‘Black holes’: kosten jeugdhulpverlening, politie, onderwijs, economische productiviteit
 • Gezondheidseffecten  ziektelast kindermishandeling
 • Van kosten naar kosten-baten / kosten-effectiviteit
 • Effectiviteit primaire en secundaire preventie?

Intermediaire maten  uitkomstmaten

Context-afhankelijkheid buitenlandse resultaten