Download
de kosten van een ongeval betonvakdagen gorinchem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De kosten van een ongeval Betonvakdagen Gorinchem PowerPoint Presentation
Download Presentation
De kosten van een ongeval Betonvakdagen Gorinchem

De kosten van een ongeval Betonvakdagen Gorinchem

156 Views Download Presentation
Download Presentation

De kosten van een ongeval Betonvakdagen Gorinchem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De kosten van een ongevalBetonvakdagen Gorinchem A. Verheij KAM Manager 13 december 2007

 2. SGB Group SGB Group is een onderdeel van Harsco Corporation Harsco Access Services = Patent + SGB + Hünnebeck “De wereld grootste leverancier van werkplek op hoogte en bekisting produkten en diensten” Harsco Access Services: Jaarlijkse omzet $ 900 miljoen 4.700 werknemers > 300 afdelingen in 21 landen NYSE beurs genoteerd

 3. SGB Group

 4. SGB North Europeorganisatie • SGB Holland (regionale afdelingen) • Amsterdam • Arkel • Enschede • Groningen • Nieuwegein • Nuenen • Rotterdam • SGB Cleton • Heteren • Hoogerheide • Klazienaveen • Vlaardingen • Meppen (D) • Antwerpen (B) • SGB Logistic Services • Arkel • Vianen • SGB Industrial Services • Elsloo • SGB Hünnebeck • Klundert

 5. renovatie installatie nieuwbouw onderhoud SGB North Europestrategie • Het leveren van totale oplossingen en toegevoegde waar in elke fase van een nieuw bouw- en renovatie project

 6. SGB Veiligheid & Kwaliteit • SGB wil leidinggevend zijn opgebied van Veiligheid & Kwaliteit in haar branche. • Bewustwording en “ownership” veiligheid van hoog tot laag. • Reductie aantal ongevallen met verzuim. • KAM Actieposters. • Verbetermanagement (goed kan beter). • Veiligheid naar industrie niveau. • Voortrekkende rol in promoten en verhogen kwaliteit en veiligheid van steigerbouw in NL (VSB).

 7. SGB Veiligheid & Kwaliteit Bewustwording • Management: • Veiligheid op industrie niveau de norm. • Leidinggevend op veiligheid en kwaliteit. • Ongevallen zijn te voorkomen. • Kader: • Training en instroming hoger opgeleid personeel. • Overdracht, instructie en directe controle. • Sanctie als laatste redmiddel. • Werkvloer • Je baas voel over je eigen veiligheid (IK kan een ongeval voorkomen). • TRA/ LMRA. • “De kosten van een ongeval”.

 8. SGB Veiligheidsvisie: de logische orde

 9. Je baas voelen over je eigen veiligheid • Veiligheidsbewustzijn vergroten. • Betrokkenheid van de werknemer bij veiligheid vergroten. • Elkaar durven aanspreken en corrigeren. • Laten zien wat de gevolgen kunnen zijn. • Privé=werk en werk=privé. • Je bent zelf de dupe van onveiligheid.

 10. Veiligheidbewust zijn in uw organisatie: • Hoe gaat u om met het gebruik van mobiele telefoons?

 11. Veiligheidbewustzijn in uw organisatie: • Hoe gaat u om met het corrigeren van onveilig gedrag door leidinggevenden en collega’s onderling?

 12. Veiligheidbewustzijn in uw organisatie: • Hoe gaat u om met het betrekken van familie en privé bij veiligheidzaken?

 13. Veiligheidbewustzijn in uw organisatie: • Hoe voorkom ik onveilige handelingen?

 14. Veiligheidbewustzijn in uw organisatie: • Gokt u wel eens met uw eigen veiligheid?

 15. Veiligheidbewustzijn • DVD ”De kosten van een ongeval”. (The Cost of Accidents)

 16. Valgevaar en bewustwording Overzicht: meest voorkomende ongevallen: • Vallen van hoogte en vallen op gelijke hoogte - 32% • Contact met (draaiende delen van) machines - 25% • Contact met vallende/ instortende objecten - 13% • Aanrijding door een voertuig - 4% • Ongevallen op of in een bewegend voertuig door ‘verlies van beheersing’ – 4% • Blootstelling aan een gevaarlijke stof uit open of gesloten omhulling - 4% • Overige ongevallen - 18 % Oorzaken die te maken hebben met gebrek aan kennis van de risico’s en onjuist/ onverantwoordelijk gedrag, komen in alle ongevalcategorieën het meeste voor. (bron: Jaarplan 2008 – Arbeidsinspectie)

 17. Jaarplan 2008 – ArbeidsinspectieProject Betonindustrie In 2000 en 2001 zijn twee inspectieprojecten uitgevoerd in de betonmortel- en betonproductenindustrie. Het beeld dat daaruit was ontstaan, was niet zo positief. Het totaal van het aantal in Nederland gevestigde bedrijven, waar niet alles in orde is, bedraagt gemiddeld zo’n 50%. De sector scoort aanzienlijk slechter, met 70-90% van de bedrijven waar de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn. Het ging hierbij om de beoordeling van de blootstelling aan respirabel kwarts, blootstelling aan schadelijk geluid, fysieke belasting en veiligheid in brede zin. Sinds 2002 is in deze sector niet meer structureel de vinger aan de pols gehouden. De AI wil met het inspectieproject bereiken dat het aantal overtredingen in de betonindustrie tenminste in lijn wordt gebracht met het gemiddelde in het gehele Nederlands bedrijfsleven. Eind 2007, begin 2008 wordt door de Arbeidsinpectie een arbo-branchebrochure voor deze sector gerealiseerd. Deze wordt begin 2008 aan alle betonbedrijven gedistribueerd. De onderwerpen die o.a. in de brochure worden behandeld zijn: algemene veiligheid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en geluid. Minimaal een half jaar, maximaal een jaar na verspreiding van de brochure, wordt een inspectieproject in de betonmortel- en de betonproductenindustrie uitgevoerd. De inspectieonderwerpen zijn in principe dezelfde als die in de brochure: veiligheid (in brede zin), fysieke belasting; schadelijk geluid en gevaarlijke stoffen. De definitieve keuze van de inspectieonderwerpen is afhankelijk van de acties die de branche op voornoemde aspecten onderneemt en zal in overleg met de bij de brochure betrokken AI-specialisten en werkgevers en werknemers worden bepaald.

 18. De kosten van een ongeval • In de volgende talen׃ NL, Eng, Fr, Du, De, No, Sw, Fi, Ru, Pol, Ho, It, Sp & Por. • Internationale prijs gewonnen. • Meting uitgevoerd. • Posters. • DVD te bestellen bij SGB: info@sgbhunnebeck.nl of info@sgbholland.nl