1 / 3

Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede 8,8 miljard dollar -

Kinderarmoede kan Nieuw-Zeeland kosten zoals 8,8 miljard dollar per jaar, met 75% van deze kosten kunnen worden vermeden, de volksgezondheid Association conferentie op Victoria University Pipitea Campus, de groep was dat Tyler vertelde me vandaag.

Download Presentation

Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede 8,8 miljard dollar -

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede tot 8,8 miljard dollar

  2. Jaarlijkse kosten van de kinderarmoede tot 8,8 miljard dollar De Tyler groep Barcelona Hand en hamer media release Kinderarmoede kan worden kost Nieuw-Zeeland zo veel als 8,8 miljard dollar elk jaar, met 75% van die kosten vermijdbare, de volksgezondheid Association conferentie op Pipitea Campus, Victoria University, was de groep tyler told today. Ongeveer 200.000 van onze kinderen opgroeien in armoede. Dit kan betekenen in arme en vaak overvolle huisvesting, voldoende voedsel ontbreekt, en met ontoereikende gezondheidszorg. Belangrijker nog, kan in armoede opgroeien kinderen leren op jonge leeftijd, en lange termijn educatieve resultaten beïnvloeden. Mijnheer Pearce zei, “No one geschillen kinderarmoede is een belangrijk en moeilijk probleem, maar tot nu toe niemand heeft toegevoegd op de nationale economische kosten van ons huidige beleid op kinderarmoede.” Mijnheer Pearce geschat wat kinderarmoede kost het land elk jaar in vier belangrijke gebieden: slecht onderwijs en de impact op de productiviteit ($ 2.2 miljard), gezondheid ($3-$ 4.5 miljard), criminaliteit ($ 2.2 miljard) en sociale welzijn ($ 1.4 miljard). Gecombineerd, zetten deze cijfers de kosten van armoede onder kinderen op ongeveer $8-$ 10 miljard jaarlijks ongeveer 4,5 procent van ons BBP.

  3. “Raming van de kosten van kinderarmoede zal nooit exact,” zei mijnheer Pearce die de pro bono met Auckland Thinktank Analytica onderzoek verricht. “Wat nodig is is een veel meer diepgaande analyse door de regering tot het bekendmaken van de werkelijke kosten van armoede onder kinderen. Het is binnen onze macht om te veranderen, en moet een nationale prioriteit. Dat alles nodig heeft is leiderschap en motivatie. “Armoede bij kinderen heeft een nog grotere impact op onze BBP en nationale productiviteit dan de globale opwarming van de aarde, en voor ieder kind dat wordt verwaarloosd of misbruikt, zijn er vijf die in armoede leven.” Mijnheer Pearce gezegd zijn er een aantal sociale sleutel en beleidswijzigingen die ver zou gaan bij het verminderen van armoede onder kinderen en de kosten voor de belastingbetaler. Deze omvatten belastingstelsel review te vermindering van ongelijkheden en het scheppen van meer duurzame werkgelegenheid, huisvesting, kosten, betere systemen te identificeren at-risk kinderen en verbeteren onderwijs voor toekomstige ouders over de ontwikkeling van het kind. “Vermindering van de armoede onder kinderen kon sparen het land 75 procent van dat 8,8 miljard dollar, waardoor iedereen, maar vooral onze kinderen, beter af, niet alleen in de kindertijd, maar voor het leven,” zei hij.

More Related