het rollenspel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het rollenspel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het rollenspel

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
maile-dixon

Het rollenspel - PowerPoint PPT Presentation

121 Views
Download Presentation
Het rollenspel
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het rollenspel Samenwerking in de praktijk Marijke Theunis 26 januari 2009

 2. Het rollen “SPEL” • Een interactie tussen spelers die individueel beslissingen nemen • Het resultaat voor alle spelers hangt af van hun eigen beslissingen maar ook van die van de anderen. 2

 3. Samenwerken: de dilemma’s • Synergie: wederzijdse aanvulling van inspanning en capaciteiten. • Activeren passieve actoren. • Winst solidariteitsgevoel. • 1 + 1 = 3 • Conflict als motor voor verbetering. • Vermijden van dubbelwerk • Verlies aan kwaliteit en snelheid, "iedereen wacht op iedereen". • Afhankelijk van de zwakste schakel. • Verlies aan autonomie. • Afschuiven op anderen. • Conflicten onderdrukken. • Kosten voor communicatie en coördinatie. Voordelen Nadelen 3

 4. Belangen in samenwerking • Sociale drijfveren • Steun bij elkaar • Streven naar één doel • Maatschappelijke rol • Persoonlijke drijfveren • Eigen imago • Zich betrokken voelen • Zakelijke drijfveren • Competentie in de job • Resultaatgerichtheid • Nuttige en waardevolle ideeën • Prestige en opbrengsten

 5. Samenwerken of onderhandelen? 5

 6. Primaire reacties Toegeven Meegaan Inschikken Vechten Forceren Domineren Vermijden Onderdrukken Zich beheersen 6

 7. Relatief bevredigend voor alle partijen • Zonder teveel concessies te doen 7

 8. Onderhandelingstijlen Explorerend Coöperatief Vechterig Vermijdend 8

 9. Steungevend • Wat willen wij • Onze waarden uitdragen • Gemeenschappelijk doel Ethisch overtuigend • Wat doen wij • Waardevolle bijdrage leveren • Hoge inzet (voorwaardelijk) • Betrokkenheid bij anderen • Samenwerken op vertrouwen • Onze reputatie • Principes en idealen • Moeilijk beïnvloedbaar • Onafhankelijk denken

 10. Beheersend • Wat willen wij • Voordeel halen uit opportuniteiten • Sterk en besluitvaardig optreden Beweeglijk Agressief • Wat doen wij • Snel reageren en oplosssen • Bekwame mensen inzetten • Confronteren met verschilpunten • Vechten voor het eigen standpunt • Onze reputatie • Actiegericht, niet dralen • Stevige onderhandelaars • Resultaten boeken.

 11. Behoudend • Wat willen wij • Goed gebruik van feiten, logisch redeneren, tijd en geld. • Zekerheden inbouwen Analytisch Agressief • Wat doen wij • Analytische benadering • Procedures volgen • Vergaderen met discipline • Voortbouwen op wat bestaat • Onze reputatie • Systematisch en vastberaden • Overzicht en heldere agenda • Spaarzaam met middelen

 12. Meegevend • Wat willen wij • Samenhang en plezier • Flexibiliteit en creatieve ideeën Joviaal Coöperatief • Wat doen wij • Nieuwe benaderingen inbrengen • Spontaan inspelen op situaties • Veel positieve feedback • Samenwerking bevorderen • Onze reputatie • Levendig en inspirerend • Makkelijk in de omgang • Positieve sfeer

 13. 4 onderhandelingstijlen 13

 14. Kritische succesfactoren • Gemeenschappelijke doel helder maken • En wat er voor elk van de partners in zit • Inzicht in de belangen van de partners. • Zakelijk, sociaal, persoonlijk • Inzicht in de bijdragen van de partners. • Conflicten exploreren • Zich verplaatsen in de andere partners • Benadruk alternatieven om het doel te bereiken • Geen competitie, wel win/win oplossingen. 14