lean kommunikasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lean kommunikasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lean kommunikasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Lean kommunikasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Lean kommunikasjon. A3 er et kommunikasjons format primært for forbedrings- og innovasjonsarbeid der vi følger opp et case eller et tema man skal belyse og forbedre. A3 brukes som primært ledelsesverktøy for oppfølging av hoshin (policy, mål og strategier).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lean kommunikasjon' - lucian-richardson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
A3 er et kommunikasjons format primært for forbedrings- og innovasjonsarbeid der vi følger opp et case eller et tema man skal belyse og forbedre.
 • A3 brukes som primært ledelsesverktøy for oppfølging av hoshin (policy, mål og strategier)
slide4
Effektivisering av informasjon og kommunikasjon krever at man visualiserer problemer, årsaker og løsninger. Ved å visualisere og modellere, forstår vi problemet bedre.
 • A3 formatet er passe stort for kommunikasjon i team. A2 er for stort, A4 for lite.
 • A4 erstatter store mengder word-filer og ppt. og gjør kommunikasjonen Lean
 • A3 blir vårt et felles språk og er derfor viktig for samarbeid og samhandling
slide5

Kvalitet

Leveranse

Kvalitet

HMS

Kostnad

Leveranse

Forbedring og fornying

HMS

Kostnad

slide7

Brukes i alle funksjoner og på alle nivåer.

 • Felles språk langs hele verdistrømmen
 • På alle verdens språk
slide8

Verktøy for oppfølging av hoshin mål - nøkkelstrategier. For eksempel:

 • Reduksjon ledetid 25%
 • I tide levering til 100%
 • Raskere respons pasienthenvendelser (tall)
 • OEE – fra 55 – 75 innen
slide13

STUDENT: ___________________________

Dato: ________________________

A3 KF eksempel 1

Tema: Tappe maskin xxx, i yyy

Metode

Menneske

Miljø

Resultat

Bakgrunn

Materiale

Maskin

 • Vi har flere tappe maskiner og disse er i dag for lite utnyttet (OEE)
 • Vi trenger derfor å redusere omstillingstiden med SMED.
 • Dette er viktig både for kunden og bedriften (kostnader) og for operatørene ved å forenkle arbeidet.

Reelt

Ønsket

Ønsket situasjon

Nåsituasjonen

 • Smed-Analysen
 • .

Oppfølging

RESULTATER

 • OEE måling
 • Etter hver batch.
 • Føres Med rød penn
 • Dato for måling
 • Sammenligning med mål
slide14

STUDENT: Dato: 12.10.2011

Hindre opphopning PEG i prosessvann

A3 KF eksempel 2

Ønsket situasjon

% PEG < 1,0 %

KOF < 10000 mg/l

Bakgrunn

Overskudd av prosessvann fra Herøya 2 overføres til renseanlegget på Herøya 1.

PEG-innhold i prosessvannet fører til utslipp av KOF (kjemisk oksygen forbruk).

KOF-utslipp er underlagt konsesjonsgrenser.

Konsesjonsgrensene vil bli strengere etter nyttår.

Nåsituasjonen

Oppfølging

RESULTATER

Daglige laboratoriemålinger av %PEG i filtrat og filterkake fra sep.trinn 1 og i prosessvannstank

Sammenligning av resulter fra labmålinger fra 17.10 til 31.10.

Bestemme tiltak på neste møte den 01.11.

TQM Center Norway

slide15

STUDENT

Dato:14/10-11

A3 KF eksempel 3

NÆRINGSVERDIER PÅ TØRR VARE, FOOD SERVICE PRODUKTER

(STORHUSHOLDNING)

Ønsket situasjon

 • Få et omregningsprogram via excel for å få næringsverdier på tørr vare.
 • Uten at vi må “rote “med de tilsetningene som liggger inne i resepten - kvalitetssikre bestående data. Halvering av tidsbruk pr. produkt  2,5 min.
 • 445 produkter som skal inn i database hos Millum PDB.
 • Bilde av nettsiden:

Bakgrunn

Mange kunder etterspør næringsverdier på tørr vare. Flere andre leverandører har lagt sine verdier inn i databasen til Millum PDB, det vil vi også. Her finner kundene all informasjon om næringsmidler i det norske storhusholdningsmarkedet.

Viktig at kunden enkelt finner relevant informasjon.

Viktig for vårt firma å være seriøs leverandør og ha samme tilbud som våre konkurrenter.

Nåsituasjonen

Prosesskart:

Dagens system er basert på utregning av næringsverdier på tilberedt vare. Pga plassmangel har vi det ikke med verdier på tørr vare. Å regne disse ut tar lang tid og har mange feilkilder (mange personer, tilsetninger må fjernes og legges tilbake, fordampingsknapp av og på ).

Blir regnet ut på forespørsel, tidsbruk:

5 min pr .produkt. Totalt 445 produkt.

Oppfølging

RESULTATER

 • Måle tidsforbruk nå mot ønsket.
 • Slutten av november.
 • Sjekke antall treff på nettsiden.
 • Sammenligne mål med oppnådd resultat 30.11.2011.

TQM Center Norway

slide16

STUDENTER:

Dato: 10.10.2011

A3 KF eksempel 4

Tema:

Redusere utsjekkstid på komponentsalg av QA (Quality Assurance) hos forsendelse

Ønsket situasjon

 • Ønsket redusert utsjekk tid til: 3 dager

Bakgrunn

LAVERE UTSJEKKTID

 • Hvorfor dette tema:
 • Varemottak opplever en stor mengde varer som opptar plass og skaper forsinkelse ved utsjekk pga dårlig kommunikasjon internt i FMC og uklar rutine
 • Varer hos forsendelse blir liggende i en tidsperiode fra: 1 dag - 6mnd
 • Dette forsinker leveranse til kunden.
 • Medfører farer som utløpstid på gods med holdbarhetstid
 • Økt kost for lagring
 • HOVEDÅrsak til problemene:
 • Prosjektene vet ikke hvilke QA ressurs de skal kontakte/ manglende oversikt
 • Uklar kommunikasjon på tvers av avdelinger
 • Manglende rutine/prosedyre
 • Det er flere variabler som skaper forsinkelse men gruppen anser uklar prosedyre til å være den største flaskehalsen i denne problemstillingen

Nåsituasjonen

PROSESSEN STOPPER!

Oppfølging

RESULTATER

Ingen resultater klare pr dags dato.

Tidsperspektiv for overvåkning av ny rutine = 1 mnd.

Deretter sammenligne resultat med nåværende data.

Data innsamling: Overvåke mailbox og SAP som registrerer dato/tid ved utsjekk – sammenligne dette.

Vurdere standarisering av ny rutine.

TQM Center Norway

slide17

STUDENT_____________________

Dato:__________________________

Tema: Hva skal løses? Få ned responstiden på nettverksaktiviteten. Fjerne all uautorisert programvare på datamaskinene i NCC som legger beslag på nettverksressurser. I praksis vil det i hovedsak si fildelingsprogram, av type BitTorrent.

A3 KF eksempel 5

Ønsket situasjon

 • Bilde, diagram eller annen illustrasjon på ønsket situasjon etter forbedring. Antallet “InUse” og etterhvert “Program name” skal bli 0

Bakgrunn

 • Hvorfor er dette temaet valgt? Båndbredde og datalinje-kapasitet er en begrenset ressurs. Den er kostbar og skal bare benyttes for virksomhetens legitime aktivitet.
 • Begrunnelse for valget er at det er mye mer effektivt og lønnsomt å fjerne nettverks-belastende programmer enn det er å øke båndbredden.
 • Problemets viktighet, for hvem? Viktig først og fremst for alle PC-brukere på samme lokasjon hvor den uønskede programvaren brukes, men også kan det være en sikkhets-risiko for alle maskinene på samme domene. (Hele NCC)

Nåsituasjonen

 • Diagram som viser situasjonen (eller prosessen)
 • Hva er det som ikke virker? Vanligvis øker responstiden mot serverne I NCC ved uønsket nettverksaktivitet
 • Målinger? Foretas ved 5-minutters snitt gjennom hele døgnet

Oppfølging

RESULTATER

 • Hvordan måle virkningen? Virkningen måles ved å scanne PC-ene for å konstatere hvilke programmer som finnes installert.
 • Når skal det måles? Scanningen skjer automatisk ved hver pålogging, vel og merke når maskinen er online.
 • Dato for måling er hver dag
 • Sammenligning med mål skjer manuelt etter hver kontakt mellom IT-support og brukeren av den aktuelle datamskinen.

TQM Center Norway

slide18

Eier ____________________________________

Dato:_______________________________

TEMA (business case): Et kundeopplevet problem knyttet til kvalitet, kostnad, levering eller HMS ved vårt produkt.

Husk å beskrive det slik kunden opplever det.

Valg av korrigerende tiltak

Hvilke tiltak?

Bruk eventuelt et prioriteringsvindu?

Bakgrunn og mål

Kort om hvorfor dette tema er valgt. Og beskriv hva som er ønsket situasjon (målet med A3-caset)

Nåsituasjonen

Hvordan ser problemet ut? Hva er fakta?

Hva er det egentlige problemet?

Analyse

5 ganger hvorfor. Hva er den/de bakenforliggende årsak(er)

SIKKRING AV RESULTATER

OPPFØLGING

Når vi har oppnådd målet, hvordan sikrer vi mot tilbakefall?

Hvordan følge opp tiltakene

TQM Center Norway