slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
-DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik Fagligt indlæg RIV-gruppen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

-DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik Fagligt indlæg RIV-gruppen - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

-DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik Fagligt indlæg RIV-gruppen Sundhedspersonale v. privatpraktiserende psykolog Gregers Gertsen. Del 1: Diagnose. WHO ICD-10

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '-DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik Fagligt indlæg RIV-gruppen' - lola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
-DEPRESSION-

Diagnose og behandling i psykologfaglig optik

Fagligt indlæg

RIV-gruppen

Sundhedspersonale

v. privatpraktiserende psykolog Gregers Gertsen

del 1 diagnose
Del 1: Diagnose

WHO ICD-10

Sværhedsgraden afhænger af antal af symptomer, der forefindes. Dog skal samtlige af kriterierne I, II og III forefindes.

 • Diagnostiske kriterier:
   • I   Varighed af depressiv episode mindst 2 uger.
   • II  Ingen tidligere episoder med hypomani, mani el. blandingstilstand.
   • III Organisk ætiologi udelukkes.
  • Kernesymptomer:
   • Nedtrykthed
   • Nedsat lyst el. interesse
   • Nedsat energi el. øget trætbarhed
  • Ledsagesymptomer:
   • Nedsat selvtillid el. selvfølelse
   • Selvbebrejdelser el. skyldfølelse
   • Tanker om død el. selvmord
   • Tænke- el. koncentrationsbesvær
   • Agitation el. hæmning
   • Søvnforstyrrelser
   • Appetit- el. vægtændring
psykologisk optik
Psykologisk optik
 • Et ”symptom” er et SYGDOMSTEGN. Det er IKKE sygdommen i sig selv, men snarere sygdommens udtryk.
  • Forskel på problemet og problemets udtryk (symptomet)
 • Symptomer hænger ofte sammen og kan sjældent adskilles fuldstændigt
 • Samtaleterapi kan hjælpe klienten med at skabe sammenhæng og personlig mening i de symptomer som klienten oplever.
 • Dette kan åbne op for forskellige former for behandling ud af depressionen
psykologisk optik1
Psykologisk optik

Det psykologiske præmis:

Symptomer giver mening i en virkelig og oplevet verden

Konsekvenser deraf:

 • Symptomer kan forstås som ”udtryk for noget”eller ”signaler”
 • Symptomer fortæller noget om individets psyke i relation til omstændigheder
 • Der er en årsag til at symptomer opstår hos det pågældende individ på netop det pågældende tidspunkt
 • Det er meningen, at vi skal forholde os til symptomerne, inden vi afvikler dem og så vidt muligt søge at løse ”problemet som symptomerne udtrykker”.
 • Klienter og deres psykologer ”halser ofte efter” i deres stræben efter at afkode symptomer, således at meningen bag kan begribes, forvaltes og på sigt foregribes
 • Hvis ”koden knækkes” er man bedre i stand til at forvalte sig selv i en depressiv tilstand, hvorved depression kan behandles
depression og psykologi
Depression og psykologi
 • Nedtrykhed (emotionelt symptom)
  • Hvordan opleves nedtrykheden for klienten?
  • Er der tale om generel tilstand eller er der udsving og forefindes variabler?
  • Er der et mønster?
   • Hvornår bemærkede først i aktuel henseende?
   • Hvad fortæller et eventuelt mønster om klientens liv og virke?
  • Kan andre se det?
   • Personlig oplevelse eller omgivelsers tilkendegivelse
  • Kan nedtrykheden konkretiseres
   • Eksempler på hvordan nedtrykhed gør sig gældende i konkrete situationer.
  • Nedtrykthed kan være reaktion på magtesløshed, psykologisk konflikter/dilemmaer el. lign. der afspejler klientens pågældende situation og centrale ”livsvilkår”.
depression og psykologi1
Depression og psykologi
 • Nedsat lyst og interesse (motivationelt symptom)
  • Hvor savnes lyst og interesse?
  • Hvordan mærkes til forskel fra tidligere, hvad ligger bag det oplevede skift, er der andre vilkår der har ændret sig i samme periode?
  • Tanker kan dreje sig om andet/vanskeligheder ved at være tilstedeværende i pågældende aktivitet
  • Negative forestillinger om aktiviteter kan gøre sig gældende mere end den egentlige oplevelse, f.eks. kan aktivitet tillægges negativ kvalitet
  • Hvad kan lægge bag ændret forhold til givne aktiviteter?
   • Ændret forhold til aktivitet i sig selv
   • Ændret forhold til sig selv i given aktivitet
depression og psykologi2
Depression og psykologi
 • Nedsat energi og trætbarhed (fysisk symptom)
  • Nedsat energi og trætbarhed opleves sjældent i vakuum
  • Er der variabler og hvad kunne ligge bag?
   • Forståelse og forvaltning af variabler
  • Nedsat energi er også en psykologisk vurdering af egne ressourcer
  • Uoverskuelighedfølelse(jf. eksempelvis kognitive vanskeligheder, nedsat funktionsevne)
  • Uoverkommelighedsfølelse (jf. selvværdsproblematik)
  • Hvordan opleves krav relativ til vurdering af egne ressourcer/uligevægt mellem vurdering af sig selv og vurdering af opgave
depression og psykologi3
Depression og psykologi
 • Nedsat selvtillid og selvfølelse
  • Gør sig gældende i mange henseender og er ofte central i forståelse af symptomatologien.
  • Vurdering af sig selv i henhold til konkrete situationer (”selvtillid”)
  • Vurdering af sig selv i generelt henseende (”selvværd”)
  • Hvornår opleves tilstrækkelighed og hvilke personlige kriterier ligger til grund for denne oplevelse? Hvad måler vi os selv efter og hvad fortæller disse regler om os/baggrund/aktuel tilværelse?
  • Perfektionisme som patogenetisk motor, ved stadig følelse af utilstrækkelighed
  • Personlige kriterier også som noget tillært
  • Tidligere oplevelser af succes og fiasko
  • I forhold til hvem, det relationelle aspekt
depression og psykologi4
Depression og psykologi
 • Selvbebrejdelse eller skyldfølelse
  • Skyldfølelse og ansvar
  • Skyldfølelse og tab
  • Kontrolaspektet kontra magtesløshed
  • Internalisering af reguleringsmekanismer, barnets psyke og de voksnes rolle, oplevelse af sig selv som voksent/modent individ jf. selvregulering.
  • Dårlig samvittighed som afvigelse fra de lærte regler, personlige værdier, moral.
depression og psykologi5
Depression og psykologi
 • Tanker om død eller selvmord
  • Skal altid tages alvorligt
  • Er ikke altid udtryk for lyst til at dø
  • Hvad er funktionen af selvmord?
  • Praktisk korrelat, planlægning etc.?
  • Selvværdets betydning for selvmordstanker
  • Selvmord som forvaltning/håndtering af psykiske produkter (tanker/følelser)
  • Døden og eksistentielle forhold
depression og psykologi6
Depression og psykologi
 • Tænke- eller koncentrationsbesvær (kognitive symptomer)
  • Der forefindes mange forskellige kognitive vanskeligheder ved psykiske lidelser. Nuancering nødvendig for forståelse og behandling.
   • Basale og eksekutive kognitive funktioner = redskaber og anvendelsen af disse
  • Emotioners betydning for kognitive funktioner
  • Hvordan påvirker det vedkommendes liv og oplevelse af sig selv
  • Hvilke vilkår gør sig gældende for ”maskineriet” (stress, angst, etc.)
  • Hvordan håndteres eventuel kognitiv funktionsnedsættelse
  • Tænke og koncentrationsbesvær som epifænomen
depression og psykologi7
Depression og psykologi
 • Agitation eller hæmning (fysisk symptom)
  • Restløshed og uro: er der mønster, hvad fylder i tankerne, rettetheden.
  • Betydning for søvn.
  • ”Lyst til at gøre noget”, handlingsaspektet
  • Kanalisering af nervøs energi
  • Depressionens fysiologi
  • Hæmning og social virke
depression og psykologi8
Depression og psykologi
 • Søvnforstyrrelser
  • Kortlægning af søvnforstyrrelse
   • Opvågning tidligere end normalt
   • Indsovningsproblemer
   • Opvågning under søvnforløb
   • Det rent praktiske ved døgnrytme/vaner etc.
  • Drømmenes betydning for søvnforstyrrelse
  • Tankernes betydning for kropslig tilstedeværelse (tanker kan holde kroppen vågen)
  • Søvnbesvær er ofte udtryk for vanskeligheder i dagligdag, altså ”livet i vågen tilstand”.
  • Indsovningssituation er også fraværd af fokus på omgivelser hvilket kan resultere i kontakt med sider i én selv man ikke bemærker i dagligdag
depression og psykologi9
Depression og psykologi
 • Appetit- el. vægtændring(fysisk symptom)
  • Biokemi og psyken
   • Hvad sker der i kroppen når den reagerer?
   • Følelsers konsekvenser for appetit og stofskifte.
    • Angst og stress
  • Tanker om mad, hvad forbindes derved?
  • Forhold til egen krop
  • Forvaltning af følelser og psykosomatik
afrunding
Afrunding
 • Symptomer skal ses som udtryk for et problem
 • Symptomer afvikles bedst ved at håndtere problemet
 • Behandlingsopgaven ligger blandt andet i at hjælpe med at begribe den mening som symptomerne bærer med sig og håndtere den så godt som muligt
 • Diagnosen er udgør en fælles reference mellem forskellige behandlere, der hver især kan bidrage med forskellige tiltag med henblik på at afhjælpe en depression
ad