Uluda n vers tes renc ler n bologna s rec ve akts b lg lend rme sunumu
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU. Bologna Süreci Nedir?. Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir , rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uluda n vers tes renc ler n bologna s rec ve akts b lg lend rme sunumu

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİÖĞRENCİLERİ İÇİNBOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU


Bologna s reci nedir
Bologna Süreci Nedir?

 • Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir.

 • Bologna Süreci'nin belirlediği hedefler, diğer üye ülkelerde olduğu gibi, yükseköğretim çalışmalarını küresel boyuta ulaştırma konusunda ülkemiz için de uygun araçlar sunmaktadır.

 • Yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğrultusunda Türkiye 2001'de bu sürece dahil olmuştur.


Bologna s recinin hedefleri nelerdir
Bologna sürecinin hedefleri nelerdir?

 • Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak (Diploma Eki uygulaması).

 • Yükseköğretimde lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç aşamalı derece sistemine geçmek.

 • Avrupa Kredi Transfer Sistemini - AKTS (ECTS: EuropeanCredit Transfer System) uygulamak.

 • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak.

 • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak.

 • Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.


Niversitemiz ve bologna s reci
Üniversitemiz ve Bologna süreci

300’den fazla PROGRAM ve 16.000 DERSİN tüm bilgilerine Türkçe ve İngilizce olarak ulaşımAkts nedir
AKTS nedir?

 • Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi, ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin farklı olmasından dolayı hareketlilik ve tanınmanın önünde engel oluşturan sorunlara çözüm getirmek üzere geliştirilen çok önemli bir araçtır.

 • AKTS ders kredileri, bir derste öğrencilere kazandırılan yetkinlikleri esas alır ve bu yetkinlikleri kazanmak için öğrencinin iş yüküne göre hesaplanır.


Akts nedir1
AKTS nedir?

 • AKTS, bir diploma programının veya dersin öngörülen öğrenme çıktılarını ve yeterliliklerle ifade edilen hedeflerini başarabilmesi için gereken iş yükü göz önünde tutularak hesaplanan bir kredi sistemi olarak tanımlanır.


Akts nedir2
AKTS nedir?

 • AKTS kredisi; bir dersi başarıyla tamamlaması için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tamamını (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) kapsayan, iş yükünü temel alan bir değerdir.

 • Bu değer; her dersin, bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığını da dolaylı olarak gösterir.


Akts nedir3
AKTS nedir?

 • Bir akademik yıl için AKTS kredisi: 60 (1800 saat),

 • Bir yarıyıl için AKTS kredisi: 30 (900 saat)

 • 1 AKTS, 30 saat çalışmanın karşılığıdır.

 • Yükseköğretim düzeylerine göre AKTS kredileri:


Akts kredileri nas l hesaplan r
AKTS kredileri nasıl hesaplanır?

 • Programı tamamlayan öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenir.

 • Bu kazanımları kapsayan ders programı hazırlanır.

 • Ders içeriği ve öğretim yöntemleri buna göre düzenlenir.

 • Her ders için öğrenci iş yükünün gerçekçi olarak tahmin edilmesi gereklidir.

 • Her yıl hem dersin öğretim eleman(lar)ının, hem de öğrencilerin dersin iş yüküne yönelik düşünceleri alınır.


Renci i y k
Öğrenci iş yükü

 • 1 AKTS kredisi = 30 saatlik iş yükü

 • 1 Yarıyıl = 30 AKTS kredisi

 • 1 Akademik Yıl = 60 AKTS kredisi

900 Saat / 16 hafta = 56 saat iş yükü/haftada

56 / 7 = 8 saat iş yükü/günde


Renci i y k ne neler dahildir
Öğrenci iş yüküne neler dahildir?

 • Kuramsal ders, uygulama ve laboratuvar

 • Ön çalışma ya da pekiştirme için her türlü bireysel çalışma

 • Proje, rapor, sunum, arazi çalışması, ödev gibi etkinlikler

 • Değerlendirmeler (kısa sınav, arasınav, yarıyıl sonu sınavı)

 • Tez çalışması, staj, bitirme ödevi, seminer


Toplam y k hesab rnek 1
Toplam İş Yükü Hesabı-Örnek 1


Toplam y k hesab rnek 2
Toplam İş Yükü Hesabı-Örnek 2


Ders program
Ders Programı

1. Yarıyıl

2. Yarıyıl
Renci i y k n n akts belirlenmesi anketi
Öğrenci iş yükünün (AKTS) belirlenmesi anketi

 • 2012-13 akademik yılı bahar yarıyılı sonunda uygulanacaktır.

 • Öğrenci otomasyon sistemine sınav notunu görmek için girdiğinde önce anketi yanıtlaması gerekecektir.

 • Anketi yanıtlamak zorunludur.

 • 7 sorudan oluşan anket fazla zamanınızı almayacaktır.


L tfen
Lütfen…..

 • Anket sorularını içtenlikle ve dikkatle doldurunuz.

 • Her bir etkinlik için gerçek iş yükünüzü (ayırdığınız saat) belirttiğinizden emin olunuz.

 • Sonuçları sizler için önemli!


Kaynaklar
Kaynaklar

 • 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları: https://bologna.yok.gov.tr/files/ce63c4b383ae852dce0a9b17bac57c6e.pdf

 • ECTS Users’ Guide: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

 • TYYÇ sayfası: http://tyyc.yok.gov.tr/

 • Avrupa Komisyonu eğitim sayfası: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

 • Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı sayfası: http://www.ehea.info/