1 / 88

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖZDEĞERLENDİRME SUNUMU

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖZDEĞERLENDİRME SUNUMU. Prof. Dr. Teoman SOYSAL. Sunum Planı. Anabilim Dalı Tanıtımı Misyon Vizyon Kısa tarihçe Kuruluş/ Blim Dalları Fiziki yapı ve hizmet birimleri İnsan kaynakları Öğretim üyesi, doktor, hemşire, diğer personel

airlia
Download Presentation

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖZDEĞERLENDİRME SUNUMU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖZDEĞERLENDİRME SUNUMU Prof. Dr. Teoman SOYSAL

 2. Sunum Planı • Anabilim Dalı Tanıtımı • Misyon • Vizyon • Kısa tarihçe • Kuruluş/Blim Dalları • Fiziki yapı ve hizmet birimleri • İnsan kaynakları • Öğretim üyesi, doktor, hemşire, diğer personel • Akademik Faaliyet • 2012-2013 • Eğitim Faaliyetleri • Mezuniyet öncesi • Mezuniyet sonrası • Hizmet İstatistikleri • Hasta yatış • Poliklinik • Laboratuar, özel işlem, günlük girişim ve tedavi • Etkinlik analizleri • Hekim, Hemşire vd personel • Mali Analiz (2012-2013) • Gelir • Gider • Fatura Red Oranı • Sağlanan Bağışlar • Geleceğe yönelik planlar ve talepler

 3. Misyon Araştırma Eğitim Tıp Öğrencilerinin Eğitimi Uzmanlık Eğitimi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Diğer Lisansüstü ve Doktora Eğitimleri Toplum Eğitimi Sağlık Hizmeti Eğitim ve Sağlık Hizmetinin Planlamasına Katkı Temsil

 4. VİZYON • İstanbul Üniversitesinin «Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olma» vizyonunun gerçekleşmesine anılacak düzeyde katkıda bulunmak. • Araştırma • Sadece sayısı değil niteliği yükseltilmiş araştırmalarla tıbbın gelişimine katkıda bulunmak • Eğitim • Sayısal/ölçülebilir verilerle en iyi eğitimi veren, gerek lisans öncesi, gerekse lisans sonrası eğitimleri için en iyi öğrencilerin/hekimlerin tercih ettiği Fakülte/Üniversite olmanın paydaşı olmak • Tedavi hizmetlerinde günceli yakalamış olmakla kalmayıp öncü olmak • Toplumsal sağlık meselelerine, sağlık planlamalarına katkı konusunda vazgeçilemez konumda olmak

 5. Cerrahpaşa Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın Tanıtımı

 6. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Kuruluş Öyküsü İstanbul Tıp Fakültesi • I.Dahiliye II.Dahiliye III. Dahiliye • Tedavi Kliniği, Farmakoloji Enstitüsü Tedavi Kliniği 1967: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kuruluşu CTF I. Dahiliye CTF II. Dahiliye Haseki Cerrahpaşa 1973: İki klinik idari olarak birleştirildi 1978: İki klinik fiziksel olarak bir araya getirildi 1991:Kardiyoloji AD 1998: İnfeksiyon H. AD 2001: Fizyopatoloji BD, kapatıldı 2003:Sosyal Tıp BD, kapatıldı

 7. İÇ HASTALIKLARI AD

 8. İÇ HASTALIKLARI AD BİLİM DALLARI ÖZEL POLİKLİNİKLERİ-1

 9. İÇ HASTALIKLARI AD BİLİM DALLARI ÖZEL POLİKLİNİKLERİ-2

 10. İÇ HASTALIKLARI AD AMFİ:2 ADET (150’şer kişilik) OKUMA SALONU(KÜTÜPHANE) SINAV ODASI (Uzmanlık ve Doçentlik) TOPLANTI SALONLARI: 2 (toplam 100 kişilik) ASİSTAN SALONU

 11. Sunum Planı • Anabilim Dalı Tanıtımı • Misyon • Vizyon • Kısa tarihçe • Kuruluş/Blim Dalları • Fiziki yapı ve hizmet birimleri • İnsan kaynakları • Öğretim üyesi, doktor, hemşire, diğer personel • Akademik Faaliyet • 2012-2013 • Eğitim Faaliyetleri • Mezuniyet öncesi • Mezuniyet sonrası • Hizmet İstatistikleri • Hasta yatış • Poliklinik • Laboratuar, özel işlem, günlük girişim ve tedavi • Etkinlik analizleri • Hekim, Hemşire vd personel • Mali Analiz (2012-2013) • Gelir • Gider • Fatura Red Oranı • Sağlanan Bağışlar • Geleceğe yönelik planlar ve talepler

 12. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEKİM DAĞILIMI, 2012-2013 2012:115 2013:137

 13. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMŞİRE DAĞILIMI, 2012-2013 2013

 14. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PERSONEL DAĞILIMI2012-2013

 15. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEKİM DIŞI ÇALIŞAN DAĞILIMI, 2012-2013 2012 2013 HEMŞİRE HASTABAKICI TEMİZLİK SEKRETER VE TOPLAM TEKNİKER

 16. Sunum Planı • Anabilim Dalı Tanıtımı • Misyon • Vizyon • Kısa tarihçe • Kuruluş/Blim Dalları • Fiziki yapı ve hizmet birimleri • İnsan kaynakları • Öğretim üyesi, doktor,hemşire, diğer personel • Akademik Faaliyet • 2012-2013 • Eğitim Faaliyetleri • Mezuniyet öncesi • Mezuniyet sonrası • Hizmet İstatistikleri • Hasta yatış • Poliklinik • Laboratuar, özel işlem, günlük girişim ve tedavi • Etkinlik analizleri • Hekim, Hemşire vd personel • Mali Analiz (2012-2013) • Gelir • Gider • Fatura Red Oranı • Sağlanan Bağışlar • Geleceğe yönelik planlar ve talepler

 17. Uluslararası Yayınlar(PubMED)

 18. MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM2-3-4 ve 6. SINIFLAR İNGİLİZCE ve TÜRKÇE PROGRAMLAR • Teorik Dersler • 2 ve 3. sınıflar • Entegre programa dahil ders kurullarında (diğer Anabilim Dalları ile ortak) • 4. sınıf • Staj • Pratikler • 2. sınıf: beceri pratikleri içinde (diğer Anabilim Dalları ile ortak) • 3. sınıf: propedötik eğitimi içinde (diğer Anabilim Dalları ile ortak) • 4. sınıf: staj • 6. sınıf: İntern • Sınavlar • 2 ve 3. sınıf ders kurulları (diğer Anabilim Dalları ile ortak) • 4.sınıf (Ana sınav, sözlü ve yazılı test)

 19. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİÇ HASTALIKLARI UZMANLIK ve YAN DAL • Rotasyonlar • Zorunlu (Kardiyoloji, İnfeksiyon H, Akciğer H, Radyoloji) • Bilim Dalı (servis ve poliklinik) rotasyonları (4’er ay) • Vizitler • Eğitim vd Toplantılar • Bilim Dalı’na özel • Seminer, olgu tartışmaları • Konsey toplantıları • Bilim dalı içinde devam eden bilimsel çalışmaların , tezlerin gözden geçirildiği toplantılar • Dergi toplantıları • Anabilim Dalı kapsamlı • Seminer • Olgu tartışması • Dergi toplantısı

 20. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİÇ HASTALIKLARI UZMANLIK ve YAN DAL • Diğer • Bizzat asistan tarafından yapılan sunumlar • Bilim dalları rotasyonları sırasında • Anabilim Dalı dışında gerçekleştirilen kongre vd toplantılara katılım • Anabilim Dalı/Bilim Dallarında yürüyen çalışmalara katılım

 21. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK ÖĞRENCİ KARNESİ

 22. Asistan Değerlendirme ve Sınavı • Rotasyon Sonu Değerlendirmeleri • Bitirme sınavları • Tez sınavı • Bilim Sınavı

 23. Sunum Planı • Anabilim Dalı Tanıtımı • Misyon • Vizyon • Kısa tarihçe • Kuruluş/Blim Dalları • Fiziki yapı ve hizmet birimleri • İnsan kaynakları • Öğretim üyesi, doktor,hemşire, diğer personel • Akademik Faaliyet • 2012-2013 • Eğitim Faaliyetleri • Mezuniyet öncesi • Mezuniyet sonrası • Hizmet İstatistikleri • Hasta yatış • Poliklinik • Laboratuar, özel işlem, günlük girişim ve tedavi • Etkinlik analizleri • Hekim, Hemşire vd personel • Mali Analiz (2012-2013) • Gelir • Gider • Fatura Red Oranı • Sağlanan Bağışlar • Geleceğe yönelik planlar ve talepler

 24. İç Hastalıkları AD 2010-2013 Yatan Hasta Sayıları Yatak Sayısı Yatan Hasta Sayısı 2010 2011 2012 2013 (9ay)

 25. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2012

 26. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013 YILI 9 AYLIK VERİLER

 27. İÇ HASTALIKLARI A.D.YATAK DOLULUK ORANI(%) 2012 - 2013 2012 2013

 28. İÇ HASTALIKLARI AD 2012 2013

 29. İç Hastalıkları AD 2009-2013 Poliklinik Sayıları 2009 2010 2011 2012 2013 (9AY)

 30. İÇ HASTALIKLARI A.D. POLİKLİNİK SAYILARI AYLARA GÖRE DAĞILIMI2013 YILI 9 AYLIK VERİLERİ

 31. İç Hastalıkları AD • Özel Tedavi Girişimleri • Günübirlik Tedaviler • Girişimsel Tanı İşlemleri • Özel vdLaboratuar İşlemleri

 32. İÇ HASTALIKLARI AD POLİKLİNİKTE UYGULANAN KEMOTERAPİ SAYILARI 2009 2010 2011 2012 2013 (6 AY)

 33. İÇ HASTALIKLARI AD POLİKLİNİKTE UYGULANAN TRANSFÜZYON SAYILARI 2009 2010 2011 2012 2013 (6 AY)

 34. İÇ HASTALIKLARI AD TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİ SAYILARI 2009 2010 2011 2012 2013 (6 AY)

 35. İÇ HASTALIKLARI AD BÖBREK BİYOPSİSİ SAYILARI 2009 2010 2011 2012 2013 (9 AY)

 36. İÇ HASTALIKLARI AD POLİKLİNİKTE UYGULANAN KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ SAYILARI 2009 2010 2011 2012 2013 (6 AY)

 37. İÇ HASTALIKLARI AD TERAPÖTİK AFEREZ SAYILARI AFEREZ TEKNİSYENİ SAYISI 1 2 1 2 3 2009 2010 2011 2012 2013 (9 AY)

 38. İÇ HASTALIKLARI AD KEMİK İLİĞİ NAKLİ SAYILARI 2009 2010 2011 2012 2013 (6 AY) (MAYIS-EKİM)

 39. İÇ HASTALIKLARI AD GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ VE ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER 2009 2010 2011 2012 2013 (10 AY)

 40. İÇ HASTALIKLARI AD HEMODİYALİZ SAYILARI 2009 2010 2011 2012 2013 (6 AY)

 41. İÇ HASTALIKLARI AD PERİTON DİYALİZ SAYILARI 2009 2010 2011 2012 2013 (6 AY)

 42. İÇ HASTALIKLARI AD POLİKLİNİKLERDE VE LABORATUARLARDA YAPILAN DİĞER TANISAL (LAB) İŞLEMLER (EKG, ENDOKRİN TESTLER, GLİSEMİ) 2009 2010 2011 2012 2013 (6 AY)

 43. İÇ HASTALIKLARI AD HEMOSTAZ-İMMÜNOLOJİ LABORATUARLARINDA YAPILAN TANISAL TESTLER-1 Akım sitometriktestler 2009 2010 2011 2012 2013

More Related