1 / 42

VERİMLİ VE ETKİLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SUNUMU

VERİMLİ VE ETKİLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SUNUMU. Nurgül İZMİRLİ REHBER ÖĞRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN. DERS NASIL ÇALIŞILIR?. Hedef-Amaç. Neden?. Yapılandırma. Ne Zaman?. Ev-Okul-Dershane. Nerede?. Yöntem-Teknik. Nasıl?. Ne Oldu?. Hedef-Sonuç. Kim?. Öğrenci, Sorumluluk. Neden?.

Download Presentation

VERİMLİ VE ETKİLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SUNUMU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VERİMLİ VE ETKİLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SUNUMU Nurgül İZMİRLİ REHBER ÖĞRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN

 2. DERS NASIL ÇALIŞILIR? Hedef-Amaç Neden? Yapılandırma Ne Zaman? Ev-Okul-Dershane Nerede? Yöntem-Teknik Nasıl? Ne Oldu? Hedef-Sonuç Kim? Öğrenci, Sorumluluk

 3. Neden? Hedef-Amaç

 4. Unutma ! Başarının en kolay yolu ÇALIŞMAKTIR! Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gideceğinin hiç bir önemi yoktur.

 5. AMAÇ BELİRLEYİN Başarıyı Hedef Alın; Mükemmel Olmayı Değil, Yanlış Yapma Hakkınızdan Vazgeçmeyin; Vazgeçerseniz Yeni Şeyler Öğrenme Ve Gelişme Olanağınızı Kaybedersiniz.

 6. “ORDU YOK!” dediler; “KURULUR!” dedi. “PARA YOK!” dediler; “BULUNUR!” dedi. “DÜŞMAN ÇOK!” dediler; “YENİLİR!” dedi. M.Kemal Atatürk’ün bu sözleri aslında başarının bir özetidir.

 7. BAŞARININ EN BAŞARILI FORMÜLÜ A.Einstein’in başarısından kimsenin kuşkusu olamaz. Sorsalar Einstein başarıyı şöyle formüle ederdi herhalde: B= Ç+ Z + D B= Başarı Ç= Çalışma Z= ZAMANI ETKİLİ KULLANMA D= Dinlenme

 8. Ne Zaman? Yapılandırma

 9. Çalışma Programınızı Hazırladınız Mı? İyi bir program "ne zaman çalışmalıyım" , "neyi çalışmalıyım", ne kadar çalışmalıyım", "nasıl çalışmalıyım" sorularına yanıt verebilmelidir.

 10. Zamanın etkili kullanımı kişiden kişiye değişir.Herkes için geçerli olabilecek bir plan ya da ders çalışma takvimi yoktur.Her öğrencinin,kendi şartları çerçevesinde,kendi ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak,zamanı nasıl kullanacağı konusunda bir plan oluşturması gerekir.

 11. OKULDA ÖĞRENCİNİN BAŞARISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI * Planlı ve programlı çalışma * Zamanın iyi kullanılması ve planlanması * Çalışma ortamının düzenlenmesi * Not tutma * Etkili dinleme * Verimli okuma * Özet çıkarma * Güdülenme * Derse hazırlıklı gelme * Tekrar

 12. Nerede? Ev-Okul-Dershane

 13. ÇALIŞMA ORTAMINIZI İYİ SEÇİN DAĞINIK ODA = DAĞINIK ZİHİN Ders çalışırken genellikle aynı ortamı tercih etmeye çalışınız. Aynı mekanda ders çalışmak çalışmaya daha kısa sürede adapte olmanı sağlar. Çalışma masanız olsun. O masaya sadece çalışmak için oturduğunu hissetmelisiniz. Çalışma yerinin seçimi çok önemlidir.Çalışma yeri derli toplu, yalın elden geldiğince sabit ve sakin olmalı, ayrıca ışık, ısı gibi fiziksel sorunları da olmamalıdır.

 14. Nasıl? Yöntem-Teknik

 15. Unutma ! Düzenli çalışmayan daha çok çalışır !

 16. “Bir gün Çalışma–MA-kla bir şey olmaz!” diyorsanız: Kendinizi en kolay yoldan aldatmış olursunuz.

 17. “Bir gün Çalışma–MA-kla bir şey olmaz!” Yaşantınızın denetimi kendi elinizde olmalı! Erteleme, ertelemeyi doğurur. Her gün amacınız doğrultusunda düzenli olarak atacağınız küçük bir adım sizi büyük başarılara ulaştıracaktır.

 18. NASIL BİR ZAMANLAMA, DERS ÇALIŞIRKEN SİZE EN YÜKSEK VERİMİ SAĞLAR? 40’ + 10’ + 10’ = 60’ Çalışma Dinlenme Tekrar

 19. UNUTMAYIN...! % 100 Öğrenilen bir bilginin; 20 dakika içinde %50 sini 60 dakika içinde %70 ini 24 saatte ise %80 nini UNUTUYORUZ...

 20. Tekrar Programı Nasıl Uygulanır? Geçen Tekrar Hafızada Zaman Süresi kalma süresi 40 dakikalık çalışma10 dakika 1 gün 1 günün sonunda 5 dakika 1 hafta 1 hafta sonra 10 dakika 1 ay 1 ay sonra 5 dakika Uzun Süreli Bellek

 21. Tekrar yapmak,bilgilerinizi pekiştirmeniz ve bilgilerinizin kalıcılığını sağlamanız açısından çok önemlidir. Beynin en kolay yaptığı şey unutmaktır.

 22. Dinlenme araları önemlidir 100% Planlanmış aralar verildiği zamanki hatırlama eğrileri 75% İki saat hiç ara verilmediği zaman hatırlama eğrisi 50% 25% İki saatten fazla hiç ara verilmeden çalışılan hatırlama eğrisi 0% 1 saat 2 saat öğrenmenin başladığı nokta

 23. DERS NASIL ÇALIŞILMAZ !

 24. Ders çalışmama isteksizliği

 25. DERS NASIL ÇALIŞILMAZ ? Çalışmamak için bahaneler icat ederek, Hastayım! Biraz dinleneyim de sonra! Biraz müzik dinleyeyim de Yorgunum!

 26. DERS NASIL ÇALIŞILMAZ ? Çalışmamak için bahaneler icat ederek, Tv ‘ de güzel bir film var! Maçtan sonra! Yemekten sonra! Yarın erken kalkarım! Arkadaşlar bekliyor!

 27. DERS ÇALIŞIRKEN YAPILMAMASI GEREKENLER • Müzik eşliğinde çalışmak • Aşırı kaygı • Güvensizlik • Tekrarlar yapmamak • Yatarak ve uzanarak çalışmak • Bir şeyler yiyip içmek • Zamanı kontrol edememek • Dersten derse konudan konuya atlamak • Zorlanılan dersleri çalışmayarak.

 28. Bütün bunlar, sizin başarılı olmanızı ya da başarınızı yükseltmenizi engelleyen “TUZAKLAR” dır. ( Lütfen azaltmaya çalışın ! )

 29. ve sizin verimli çalışmanızı, başarılı olmanızı engelleyen diğer tuzaklar:

 30. Arkadaşlara: “Hayır ! “ diyememek !

 31. Televizyona takılıp kalmak ! Televizyon, seni yönetmesin; sen, televizyonu yönet!

 32. Yılgınlığa, tembelliğe ve Boş vermişliğe kapılmak!

 33. ve diğerleri... (Onları siz çok iyi biliyorsunuz!)

 34. Bütün bunlar: Sizin başarılı, verimli olmanızı engelleyen tuzaklar ve aynı zamanda birer “ZAMAN HIRSIZLARI” dır. LÜTFEN, DİKKATLİ OLUNUZ!

 35. DERS ÇALIŞMAK SEÇENEKLER DURAĞI ARKADAŞLAR TV- OYUN SORUNLAR EĞLENCE

 36. Ne Oldu? Hedef-Sonuç

 37. Kim? Öğrenci, Sorumluluk

 38. Yaklaşık 2400 yıl önce Konfiçyus’un ; Neduyduysam, unuttum. Negörürsem, hatırlarım. Ne yaparsam, anlarım.

 39. Bir insan ; • Okuduklarının % 10 unu • İşittiklerinin % 20 sini • Gördüklerinin % 30 unu • Hem görüp hem işittiklerinin % 50 sini • Söylediklerinin % 70 ini • Yapıp söylediklerinin % 90 ını hatırlar..

 40. UNUUNUTMAYINIZ Kİ.TMAUNUYINIZ Kİ. UNUTMAYINIZ Kİ Üşüyen insan,ateşi düşünerek ısınmaz. Acıkan insan nefis yemekleri düşünerek açlığını gidermez. Sen de sadece çalışmak gerektiğini düşünerek başarılı olamazsın. Düşündüğün yeter;haydi şimdi düşündüklerini uygula.

More Related