Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan - PowerPoint PPT Presentation

stratejik planlama sunumu prof dr yasemin beyhan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan

play fullscreen
1 / 91
Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan
474 Views
Download Presentation
cheche
Download Presentation

Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Beslenme ve Diyetetik BölümüToplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan

 2. SUNUM PLANI • TANIM • İLGİ ALANLARI • MİSYON • VİZYON • VAROLAN DURUM • STRATEJİK AMAÇLAR • HEDEFLER • PERFORMANS GÖSTERGELERİ Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 3. TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ABD Stratejik Planlama Ekibi Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 4. I. Tanım Toplu Beslenme (TB) insanların çağın gerektirdiği yaşam koşulları nedeniyle, ev dışında, başkalarınca planlanan ve organize edilen yiyecek-içecek hizmetlerinden yararlanması ile ilgili tüm süreçleri inceleyen ve bu süreçlerle ilgilenen bir bilim dalıdır. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 5. II. İlgi Alanları Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 6. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 7. İLGİ ALANLARI • TBS'de çalışan personelin eğitimi ve iletişim teknikleri, • Toplu beslenmeden yararlanan tüketicilere kaliteli ve ekonomik beslenme eğitimi, • TBS'de hijyen /HACCP uygulamaları ve yeni yaklaşımlar, • Besin kalitesi/yiyecek satın alma yöntemleri, Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 8. İLGİ ALANLARI • Yiyecek muhafaza ve depolama teknikleri, • TBS'de mutfak ve yemekhane planlama : Restorasyon ve Modernizasyon ilkeleri, • Toplu beslenmede özelleştirme: Hizmet teknik şartnameleri, • Menü yönetim ve denetimi, Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 9. İLGİ ALANLARI • Menülerde yer alan yemeklerin değişik hizmet gruplarına yönelik bir porsiyon gramajlarının geliştirilmesi, • Yiyecek ve içecek maliyet kontrolü, • Geniş çapta hazırlama ve pişirme, • TBS'de yiyecek içecek servis yöntemleri. • Toplu beslenme sistemlerinde iş sağlığı ve güvenliği. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 10. İLGİ ALANLARI • Toplu beslenme sistem tipleri, yeni üretim teknikleri, • Toplu beslenme sistemlerinde insan kaynakları yönetim ve organizasyonu, • TBS'de kalite güvence sistemleri ve ISO 9000 kalite standartları, • Toplu beslenme hizmet aşamalarında Check-List’ ler (denetim listeleri) Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 11. III. Misyonumuz Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 12. Uluslararası standartlar çerçevesinde ülkemizde kaliteli ve güvenilir Toplu Beslenme Hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla ; Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı, toplu beslenme alanında donanımlı, üstün nitelikli Yönetici Diyetisyen yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 13. IV. Vizyonumuz Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 14. Toplu Beslenme alanında donanımlı mezunları, Yaptığı bilimsel çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile; Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, sürekli gelişen, örnek ve lider bir anabilim dalı olmak, TBS ABD’nı, Bölümümüzü ve Üniversitemizi en üst düzeyde temsil etmek. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 15. V. Varolan Durum Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 16. 1. Eğitim Kadromuz Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 17. Öğretim Üyesi 2 Kişi Öğretim üyesi başına düşen ders yükü (L+YL): 20 teorik/hafta 23 pratik/hafta Prof.Dr.Yasemin Beyhan ABD Başkanı Prof.Dr.Fatma Sağlam Öğretim Üyesi Araştırma Görevlileri 2 Kişi Yardımcı Araştırma Görevlisi Uzm.Dyt.Saniye Bilici Araştırma Görevlisi Dyt.M.Fatih UYAR Araştırma Görevlisi Dyt.Ç.Tuba Günabak Araştırma Görevlisi Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 18. 2. Hizmet ve Ürünlerimiz Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 19. YÜRÜTÜLEN DERSLER • LİSANS : BES 344 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme-II BES 343 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme-I BES 441 Kurum ve Hastanede Beslenme Stajı TOPLAM:3 Mezuniyet tez çalışması, Seminer dersleri ve Halk Sağlığında Beslenme Stajı da yürütülmektedir. Öğretim Üyesi Başına Ders Yükü: Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 20. YÜKSEK LİSANS: BTS 600 Özel Konular BTS 601 Toplu Beslenme Sistemleri Semineri BTS 602 Yiyecek ve İçecek Servis Yöntemleri BTS 603 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon BTS 605 Satın Alma ve Depolama Teknikleri BTS 606 Toplu Beslenme Sistemlerinde Sanitasyon Öğretim Üyesi Başına Ders Yükü: Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 21. BTS 607 Toplu Beslenme Sistemlerinde Fizik Koşullar Araç ve Gereçler BTS 609 Menü Planlama BTS 613 Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri BES 700 Özel Konular TOPLAM :10 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 22. Biten yüksek lisans tez sayısı:8 Bitirilen doktora tez sayısı:1 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 23. UYGULANMAKTA OLAN EĞİTİM YÖNTEMLERİ VE ARAÇ-GEREÇLER Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 24. Ders notlarında güncelleştirme (Her yıl). • Ders notlarının öğrenciye dağıtımı EĞİTİM YÖNTEMİ: • Anlatım,beyin fırtınası, proje çalışmaları, soru - cevap, demonstrasyon, yaratıcı drama/oyun EĞİTİM GEREÇLERİ: • Barko-vizyon, tepegöz, poster, broşür, video kamera Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 25. Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 26. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 27. 2002 de : % 85 (yoklama,sınıfa geç gelenler, 3 saat teorik dersin üst üste oluşu) Çözüm: Öğrencilerle birlikte, 3. ders saatinde konularla ilgili kaynak kişi ve konuklar 2003’de : % 88 ( Uygulama yetersizliği) Çözüm: Proje çalışmaları, teorik konuların video kamera gösterimleri 2004’ de : % 86 (Sınav sisteminin değişmiş olması-yorum ve problem çözmeye yönelik olması Çözüm: Neden böyle bir sınav sistemi uygulandığının açıklanması ve bu tür sınav sisteminin öğrencilerce onaylanması Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 28. YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİ VE DİĞER HİZMETLER Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 29. Toplu beslenme yapılan çeşitli kurum ve kuruluşlara toplu beslenme standartları konusunda ilgililerin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 30. Danışmanlık ve Hizmet İçi Eğitim Verilen Kurum ve Kuruluşlar Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 31. Milli Prodüktivite Merkezi, Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Tarım Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 32. Merkez Bankası, • İş Bankası, • Kalkınma Bankası, • Emniyet Gn. Md., • Ankara Adliyesi, • SHÇEK, • TSK, Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 33. BOTAŞ, • TÜGSAŞ, • Sümer Holding, • Kütahya Şeker Fabrikası, • Aksaray Mercedes-Benz Fabrikası, • TCDD, • Profilo Fabrikası, • TTB, • Türk-İş • H.Ü Beytepe Kampüsü Kafeteryaları • TDD • Kredi ve Yurtlar Kurumu TOPLAM: 27 SON BEŞ YILDA : 14 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 34. TBS ABD'nin Tanıtımı ve Yönetici Dyt. İstihdamına Yönelik Seçilmiş Faaliyetler Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 35. Adalet Bakanlığı F tipi cezaevi aşçılarına (200 kişi) verilen hizmet içi eğitim sonrası Bakanlık bünyesinde yetkililerce 200 Diyetisyenin istihdamına gerek duyulmuştur (2001). TTB İşyeri Hekimliği sertifika programlarında 1997’den bu yana en az 30 ilde 6000’in üzerinde işyeri hekimi adaylarına eğitim verilmiş ve yönetici Diyetisyenin iş yerlerinde önemi vurgulanmıştır. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 36. Türk-İş tarafından en az 20 ilde gerçekleştirilen işçi sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile 2000’in üzerinde işçi,işçi temsilcileri ve ailelerine ulaşılmıştır (1995-2000). • Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Gn. Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar ve iletişim sonucu Diyetisyenlerinde ---yönetmelik---- üretimden sorumlu yönetici olabilecekleri maddesinin eklenmesi sağlanmıştır. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 37. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Gn. Müdürlüğü ‘Hastane Mutfak Standartları ve Beslenme Hizmetleri Yönergesi’ ABD’mızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir (2000). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÇASGEM iş birliği ile hekimlere iş yeri hekimliği sertifika programlarında eğitimcilik görevi yürütülmektir (2004). Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 38. Üniversitemiz Beytepe Kampusunda yer alan kafeteryalarda yemek yiyen idari personel için tüketici memnuniyeti çalışması yapılmış, kafeterya yetkilileri ve çalışanlarına Toplu Beslenme konularında katılım belgeli hizmet içi eğitimler verilmiştir(Ağustos 2004). Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 39. TSE’nin meslek standardı çalışmalarında ABD ile ilgili tanım ve standartlar yapılmıştır(2004) Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 40. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 41. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 42. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 43. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 44. Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 45. Komisyon ve Kurul Üyelikleri Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 46. TMMOB MM odasınca 2 yılda bir düzenlenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ KONGRESİ BİLİMSELDANIŞMA KURULU (1999’dan bu yana) • Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongre Yürütme Kurul Üyeliği • 2000’li yıllarda TSK’de ‘Beslenme ve Kontrol Sistemleri’ ÇALIŞMA KOMİSYONU • TTB akademik kurulu • Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 47. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLGESEL KONFERANSLARI BİLİM KURULU (2002-2003). • T.C. Çalışma ve Sosyal G. Bak. Gemi Adamlarının Yiyecek-İçecek İaşesine Yönelik Yönetmelik Çalışma Kurulu TOPLAM:7 (Son Beş Yılda) Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 48. Dergi-Yayın Kurulu Üyelikleri Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 49. ULUSAL : • TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi yazı kurulu • Akademik Gıda Yayın Kurulu • Beslenme ve Diyetetik Dergisi Hakemliği • TOPLAM: 3 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

 50. Yayınlar Toplu Beslenme Sistemleri ABD