havo vwo d samenvatting hoofdstuk 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
havo/vwo D Samenvatting Hoofdstuk 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
havo/vwo D Samenvatting Hoofdstuk 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

havo/vwo D Samenvatting Hoofdstuk 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

havo/vwo D Samenvatting Hoofdstuk 3. Een experiment twee of meer keer uitvoeren. De productregel gebruik je ook als je hetzelfde experiment 2 of meer keren uitvoert. De productregel Voor de gebeurtenis G 1 bij het ene kansexperiment en de

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'havo/vwo D Samenvatting Hoofdstuk 3' - lalasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
een experiment twee of meer keer uitvoeren
Een experiment twee of meer keer uitvoeren
 • De productregel gebruik je ook als je hetzelfde experiment
 • 2 of meer keren uitvoert.
 • De productregel
 • Voor de gebeurtenis G1 bij het ene kansexperiment en de
 • gebeurtenis G2 bij het andere experiment geldt :
 • P(G1 en G2) = P(G1) ·P(G2)

3.1

experimenten herhalen totdat succes optreedt
Experimenten herhalen totdat succes optreedt
 • In het volgende voorbeeld pak je één voor één knikkers uit de
 • vaas met 3 rode en 5 witte knikkers.
 • Je gaat net zo lang door tot je een rode knikker pakt.

3.1

slide5

voorbeeld

 • In een vaas zitten 50 knikkers, waarvan er p rood zijn.
 • P(rr) =
 • P(rode en witte) = 2 · P(rw) =

De tweede rode knikker pak je uit een vaas met 50 – 1 = 49 knikkers, waarvan er p – 1 rood zijn.

Er zijn 50 – p witte knikkers

3.2

kleine steekproef uit grote populatie
Kleine steekproef uit grote populatie
 • Bij een kleine steekproef uit een grote populatie mag je
 • trekken zonder terugleggen opvatten als trekken met terugleggen.

3.2

toevalsvariabelen
Toevalsvariabelen
 • Bij het kansexperiment uit opgave 32 wordt aselect (= willekeurig)
 • een leerling uit de klas gekozen.
 • X = de leeftijd van de leerling.
 • Omdat de waarde van X afhangt van het toeval heet X een toevalsvariabele.
 • complementregel P(Y ≥ 1) = 1 – P(Y = 0)
 • somregel  P(Y < 2) = P(Y = 0) + P(Y = 1)

3.3

kansverdelingen
Kansverdelingen
 • De kansverdeling van X is een tabel waarin bij elke waarde
 • van X de bijbehorende kans is vermeld.

kanshistogram

De som van de kansen in een kansverdeling is altijd 1.

Uniform verdeelde toevalsvariabele kansverdeling waarin alle kansen gelijk zijn.

3.3

onafhankelijke toevalsvariabelen
Onafhankelijke toevalsvariabelen
 • De toevalsvariabelen X en Y zijn onafhankelijk als voor elke mogelijke x en y geldt :
 • P(X = x onder de voorwaarde Y = y) = P(X = x)

3.3

de verwachtingswaarde e x van de toevalsvariabele x
De verwachtingswaarde E(X) van de toevalsvariabele X
 • Stel de verwachtingswaarde van X op.
 • Vermenigvuldig elke waarde van X met de bijbehorende kans.
 • Tel de uitkomsten op.
 • De som is E(X).
 • Dus E(X) = x1· P(X = x1) + x2 · P(X = x2) + … + xn · P(X = xn).

3.3

succes en mislukking
Succes en mislukking

De complement-gebeurtenis van succes.

Een Bernoulli-experiment is een kansexperiment waarbij je alleen op de gebeurtenissen succes en mislukking let.

De kans op succes wordt aangegeven met p.

De kans op mislukkig is dan 1 - p.

3.4

het binomiale kansexperiment
Het binomiale kansexperiment
 • Een binomiaal kansexperiment is een kansexperiment dat bestaat uit
 • n gelijke Bernoulli-experimenten.
 • Hierbij hoort de toevalsvariabele X = het aantal keer succes.
 • Bij een binomiaal kansexperiment is :
 • n het aantal keer dat het Bernoulli-experiment wordt uitgevoerd
 • p de kans op succes per keer
 • X het aantal keer succes
 • De kans op k keer succes is gelijk aan
 • P(X = k) = · pk · (1 – p)n – k.

n

k

3.4

werkschema binomiale kansen berekenen
Werkschema: binomiale kansen berekenen
 • Omschrijf de betekenis van de toevalsvariabele X
 • Noteer de gevraagde kans met X en herleid deze kans tot een vorm met binompdf of binomcdf.
 • Bereken de gevraagde kans met de GR.

P(X minder dan 4) = P(X < 4) = P(X ≤ 3)

P(X tussen 5 en 8) = P(X ≤ 7) – P(X ≤ 5)

= P(X = 6) + P(X = 7)

3.4

de standaardafwijking
De standaardafwijking
 • Deviatie d = x – x ( de afwijking van het gemiddelde )
 • Standaardafwijkingσ = √gemiddelde van (x – x)2
 • Het berekenen van σ doe je met (TI) 1-Var Stats L1,L2 σx of (Casio) 1VAR xσn

3.5

de somregel voor de verwachtingswaarde
De somregel voor de verwachtingswaarde
 • Voor de toevalsvariabelen X en Y geldt :
 • E(X + Y) = E(X) + E(Y)

3.5

de somregel voor de standaardafwijking
De somregel voor de standaardafwijking
 • Voor elk tweetal onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt
 • de somregel voor de standaardafwijking
 • σx+ y = √σ2x + σ2y
 • VAR(X) = σ2x(de variantie van X)
 • σ2x+ y = σ2x + σ2y
 • dus
 • VAR(X + Y) = VAR(X) + VAR(Y)

3.5

de standaardafwijking van een binomiale toevalsvariabele
De standaardafwijking van een binomiale toevalsvariabele
 • Bij de binomiale toevalsvariabele X met parameters n en p is
 • de verwachtingswaarde E(X) = np
 • de standaardafwijking σX=√np(1– p)

3.5