slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Členské fórum ATIC Polička PowerPoint Presentation
Download Presentation
Členské fórum ATIC Polička

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Členské fórum ATIC Polička - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Zvyšování kvality v cestovním ruchu prostřednictvím IOP: Vytvoření národního systému kvality služeb v cestovním ruchu. Členské fórum ATIC Polička. Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu Oblast intervence 4.1a – Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Konvergence)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Členské fórum ATIC Polička


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Zvyšování kvality v cestovním ruchu prostřednictvím IOP: Vytvoření národního systémukvality služeb v cestovním ruchu

Členské fórum ATIC Polička

lll

slide2

Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu

Oblast intervence 4.1a – Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Konvergence)

4.1b - Národní podpora cestovního ruchu (Cíl RKaZ)

VÍCECÍLOVOST

Globální cíl priority:

 • Zvýšit využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR

Specifické cíle priority:

 • Podpora tvorby produktů CR na národní a nadnárodní úrovni
 • Zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací a standardizací
 • Zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu
 • Zkvalitnění marketingové podpory České republiky jako destinace CR

Celková alokace činí 76,73 mil. Euro (cca 2,0 mld. Kč)

Křížové financování z ESF - financování vzdělávacích aktivit ve výši 9 %

alokace prioritní osy

lll

slide3

Aktivity Priority 4a/4b

 • Zavedení národního informačního a rezervačního systému
 • Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu
 • Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází
 • Prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni
 • Podpora prezentace ČR jako destinace CR

Navržené aktivity

 • vycházejí z Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 schválené usnesením vlády č. 1239/2007 ze dne 7. listopadu 2007
 • musí mít národní (nadnárodní) a systémový charakter
 • navazují na aktivity v oblasti cestovního ruchu v ROP

lll

slide4

b) Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu

 • Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor cestovního ruchu) je konečným příjemcem oprávněným žadatelem v rámci této aktivity
 • Odborem cestovního ruchu MMR ČR budou připraveno celkem 6 národních a systémových projektů, jejichž cílem je zavedení jednotné národní standardizace a certifikace kvality služeb v cestovním ruchu.
 • Výstupem bude státem garantovaný národní systém standardizace a certifikace služeb ve vybraných oblastech cestovního ruchu.
 • Jednotlivé standardy budou vytvářeny v koordinaci se všemi projekty tvorby standardů v cestovním ruchu tak, aby mohly být následně implementovány do Národního systému kvality služeb, který do budoucna pod jednou značkou kvality cestovního ruchu zaštítí celý systém.
 • Projekty v této aktivitě budou realizovány ve dvou výzvách
 • Celková alokace na aktivitu je 14,5 mil Euro

lll

slide5

Projekty realizované v rámci první výzvy

 • Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu

Cílem projektu je především zavedení jednotných národních standardůkvality poskytovaných služeb v sektorech hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a cestovních agentur a jejich následná certifikace.

Doba realizace: 1.7.2009 – 30.6.2015

Alokace projektu: 78 500 tis. Kč

Řízení projektu:

Bude vytvořen „Řídící týmprojektu“, jehož členy budou kromě pracovníků odboru cestovního ruchu i zástupce CzechTourism, Komise pro cestovní ruch Rady asociace krajů, subjekt zastupující zájmy spotřebitelů a dodavatelé.

lll

slide6

Projekty realizované v rámci první výzvy

 • Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu

Aktivity projektu:

1) Analýza standardů kvality služeb v sektorech hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, cestovních kanceláří, cestovních agentur a průvodců

2) Vytvoření národních standardů kvality služeb pro sektory hotelnictví, gastronomie a cateringových služeb a jejich certifikaci

3) Vytvoření národního standardu kvality služeb pro sektor wellness a jejich certifikace

4) Vytvoření národních standardů kvality služeb pro sektor cestovních kanceláří a cestovních agentur a jejich certifikace

5) Vytvoření národního standardu kvality služeb pro sektor průvodců v oblasti cestovního ruchu a jejich certifikace

6) Vzdělávání subjektů cestovního ruchu pro sektory hotelnictví, gastronomie, catering, wellness, cestovních kanceláří, cestovních agentur a průvodců

7) Zajištění řízení projektu

8) Publicita a informovanost o projektu

lll

slide7

Projekty realizované v rámci první výzvy

2) Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu

Cílem projektu je vytvoření národních standardů pro jednotlivé segmenty venkovského cestovního ruchu (ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické značené cesty, stanice a jezdecké stezky pro turistiku na koni) a jejich následná certifikace.

Doba realizace: 1.7.2009 – 30.6.2012

Alokace projektu: 37 780 tis. Kč

Řízení projektu:

Bude vytvořen „Řídící týmprojektu“, jehož členy budou kromě pracovníků odboru cestovního ruchu i zástupce CzechTourism, Ministerstva zemědělství, Komise pro cestovní ruch Rady asociace krajů, subjekt zastupující zájmy spotřebitelů a dodavatelé.

lll

slide8

Projekty realizované v rámci první výzvy

 • Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu

Aktivity projektu:

1) Analýza služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu

2) Standardizace a následná certifikace ubytování v soukromí ve venkovském cestovním ruchu

3) Standardizace a následná certifikace kempů a chatových osad

4) Standardizace a následná certifikace turistických značených cest

5) Standardizace a následná certifikace stanic a jezdeckých stezek pro turistiku na koni

6) Vzdělávání subjektů cestovního ruchu v segmentech venkovského cestovního ruchu

7) Zajištění řízení projektu

8) Publicita a informovanost o projektu

lll

slide9

Projekty realizované v rámci první výzvy

3) Systém udržitelných modelů cestovního ruchu

Cílem projektu je systémová podpora udržitelných modelů cestovního ruchu, která by postihovala komplexněji všechny aspekty udržitelnosti v rámci udílení ekoznaček, udržitelnosti produktů, služeb a destinací v ČR.

Doba realizace: 1.7.2009 – 31.12.2013

Alokace projektu: 49 560 tis. Kč

Řízení projektu:

Bude vytvořen „Řídící týmprojektu“, jehož členy budou kromě pracovníků odboru cestovního ruchu i zástupce CzechTourism, Ministerstva životního prostředí, orgánu ochrany životního prostředí Komise pro cestovní ruch Rady asociace krajů, subjekt zastupující zájmy spotřebitelů a dodavatelé.

lll

slide10

Projekty realizované v rámci první výzvy

3) Systém udržitelných modelů cestovního ruchu

Aktivity projektu:

1) Analýza současného stavu udržitelných modelů cestovního ruchu

2) Systémová podpora udržitelných modelů cestovního ruchu

3) Vzdělávání v oblasti udržitelných modelů cestovního ruchu

4) Zajištění řízení projektu

5) Publicita a informovanost o projektu

lll

slide11

Projekty realizované v rámci první výzvy

4) Zlepšení kvality služeb turistických informačních center

Cílem projektu je především zavedení jednotného standardu poskytovaných služeb turistických informačních center (TIC) a jejich následná certifikace. V rámci projektu bude rovněž provedena optimalizace sítě jednotlivých TIC a navržen optimální model jejich fungování, a to jak z pohledu organizačního tak i ekonomického. Realizováno bude rovněž komunikační propojení TIC, jež umožní na základě spolehlivé dokumentace racionální zpracování informací.

Doba realizace: 1.1.2010 – 31.3.2013

Alokace projektu: 25 500 tis. Kč

Řízení projektu:

Bude vytvořen „Řídící týmprojektu“, jehož členy budou kromě pracovníků odboru cestovního ruchu i zástupce CzechTourism, Svazu měst a obcí, Komise pro cestovní ruch Rady asociace krajů, subjekt zastupující zájmy spotřebitelů a dodavatelé.

lll

slide12

Projekty realizované v rámci první výzvy

4) Zlepšení kvality služeb turistických informačních center

Aktivity projektu:

1) Analýza činnosti a potřeb turistických informačních center v ČR

2) Optimalizace sítě TIC

3) Standardizace a následná certifikace činností TIC

4) Vzdělávání pracovníků TIC

5) Zajištění řízení projektu

6) Publicita a informovanost o projektu

lll

slide14

Řídící výbor projektů

 • Ke každému projektu bude zřízen řídící výbor projektu.
 • Tento tým bude vykonávat úlohu odborného a metodického garanta za realizaci a kontrolu projektu.
 • Svojí činností tak bude přispívat ke zkvalitnění výstupů realizovaného projektu.
 • Řídící tým se bude setkávat vždy v souvislosti s prezentací výsledků jednotlivých etap příslušného projektu v předpokládané frekvenci dvou setkání ročně.
 • Složen bude ze zástupců MMR, CzechTourism, dalších resortů dle typu projektu, organizací zastupující spotřebitele, profesní a odborné veřejnosti a dodavatelů.

lll

slide15

Připravované projekty v rámci druhé výzvy

 • Projekt na zavedení standardů kongresového a incentivního turismu
  • Zahájení realizace projektu 2010
 • Projekt na zavedení systému řízení kvality
  • realizace Národního systému kvality služeb v oblasti cestovního ruchu
  • Zahájení realizace projektu 2010

lll

slide16

Efekty plynoucí z realizace projektů

 • Zajištění vnímaní kvality poskytovaných služeb jako nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu
 • Zvýšení konkurenceschopnosti České republiky jako destinace cestovního ruchu
 • Komplexní ochrana klienta v cestovním ruchu – transparentnost trhu cestovního ruchu v celém spektru nabízených služeb, která zajistí jednotlivým spotřebitelům snadnou orientaci.
 • Posílení významu profesních sdružení v cestovním ruchu – realizace projektu výrazně přispěje k posílení významu jednotlivých profesních sdružení, které se stanou odpovědnými subjekty za realizované standardy.
 • Realizace trvalého partnerství mezi státem (MMR ČR) a profesními sdruženími působícími v cestovním ruchu

lll

slide17

Hodnocení projektů

 • Kriteria přijatelnosti projektů:
 • Obecná kriteria přijatelnosti
 • Specifická kriteria přijatelnosti
 • Kriteria pro kontrolu formálních náležitostí
 • Hodnocení kvality projektů

Každý projekt bude hodnocen minimálně 2 nezávislými hodnotiteli

 • Projekt musí získat nejméně 75 % bodů ze 100 %
 • projekty, které dosáhnou 75% bodů postoupeny ke schválení řídícímu orgánu

lll

slide18

Hodnocení kvality individuálních projektů

Hodnotící kritéria

 • Schopností a zkušeností žadatele 10 bodů
 • Potřeba a relevance projektu 15 bodů
 • Finanční a ekonomické hodnocení projektu 5 bodů
 • Kvalita projektu 35 bodů
 • Horizontální kritéria 10 bodů
 • Specifická kriteria 25 bodů

liší sepro aktivity a) – e) oblasti intervence

Celkem 100 bodů

lll

slide19

Děkuji za pozornostvíce informací nawww.strukturalni-fondy.cz/iopIng. Radek ChaloupkaOdbor cestovního ruchu Staroměstské nám. 6110 15 Praha 1Pracoviště: Na Příkopě 3

lll