Prirodno i prostorno kretanje stanovništva - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prirodno i prostorno kretanje stanovništva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prirodno i prostorno kretanje stanovništva

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Prirodno i prostorno kretanje stanovništva
510 Views
kipling
Download Presentation

Prirodno i prostorno kretanje stanovništva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prirodno i prostorno kretanje stanovništva

 2. Prirodni prirast je razlika između broja rođenih (RODNOST) i broja umrlih (SMRTNOST). TOČNO! NETOČNO

 3. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 4. Što je demografska tranzicija? To je prijelaz s niske stope nataliteta i moralitetana na više stope. To je prijelaz s visoke stope nataliteta i moralitetana na niže stope.

 5. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 6. Domovinski rat, stradanja stanovništva, raseljavanje, nezaposlenost, planiranje obitelji i kasnije stupanje u brak i manji broj djece u obitelji doveli su do prirodnog pada broja stanovništva i depopulacije. Što je to DEPOPULACIJA ? Depopulacija je povišenje broja stanovnika nekog područija zbog niskog (negativnog) prirodnog prirasta i iseljavanja (migracija ). Depopulacija je smanjenje broja stanovnika nekog područija zbog niskog (negativnog ) prirodnog prirasta i iseljavanja (migracija ).

 7. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 8. Derurarizacija je... napuštanje poljoprivrede kao osnovne djelatnosti, što je specifično za seoska područija. napuštanje sela kao mjesta boravka i odlazak u grad radi zapošljavljnja i stalnog života.

 9. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 10. Deagrarizacija je... napuštanje poljoprivrede kao osnovne djelatnosti, što je specifično za seoska područija. napuštanje sela kao mjesta boravka i odlazak u grad radi zapošljavljnja i stalnog života.

 11. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 12. Senilizacija je... Označava proces starenja stanovništva pri kojem se povećava udio stare dobne skupine stanovništva, a istovremeno se smanjuje udio mladih ljudi. Označava proces starenja stanovništva pri kojem se povećava udio stare dobne skupine stanovništva, a istovremeno se smanjuje udio starihljudi.

 13. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 14. Migracije: - unutrašnje - vanjske TOČNO NETOČNO

 15. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 16. Unutrašnje migracije ... odnose se na preseljavanje stanovništva iz grada u selo. odnose se na preseljavanje stanovništva iz grada u selo.

 17. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 18. Emigracija je ... preseljenje iz domovine u neku stranu zemlju. preseljenje iz grada u neko selo zemlju.

 19. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 20. Imigracije su ... proces doseljavanja stanovništva na neki prostor. proces iseljavanja stanovništva iz nekog prostora

 21. Netočan odgovor, pokušaj ponovo!

 22. Izradio : Matej Žgalin 8.a 2012./2013.