slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zavod za javno zdravlje Sombor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Zavod za javno zdravlje Sombor - PowerPoint PPT Presentation


  • 329 Views
  • Uploaded on

Zavod za javno zdravlje Sombor. Z dravstveno stanje stanov ništva Zapadno-Bačkog okruga 2006 godine. Vitalni dogadjaji 2005 Teritorija Stanovništvo Prirodno kretanje. Zapadno-Bački okrug Površina u km 2 : 2419 Broj naselja: 37

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zavod za javno zdravlje Sombor' - aron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Zavod za

javno

zdravlje

Sombor

slide2
Zdravstveno stanje

stanovništva

Zapadno-Bačkog

okruga

2006 godine

slide3
Vitalni dogadjaji 2005

Teritorija

Stanovništvo

Prirodno kretanje

k a r a k t e r i s t i k e t e r i t o r i j e
Zapadno-Bački okrug

Površina u km2: 2419

Broj naselja: 37

Gustina naseljenosti: 88st/km2

Poljoprivredna

površina u %: 85.4

K a r a k t e r i s t i k e t e r i t o r i j e
vitalni doga aji
Vitalni događaji

S t a n o v n i š t v o

►Broj stanovnika214.011

►Prosečna starost 40.7

►Index starenja 1.07

►> 65 god. u %17.2

M: 48.4%

Ž: 51.6 %

slide7
N a t a l i t e t

► Republika Srbija 9,7

►Centralna Srbija 9,8

►Vojvodina 9,5

► ZB okrug 8,6

Stopa nataliteta u evropskim zemljama

slide8
M o r t a l i t e t

►Republika Srbija 14,3

►Centralna Srbija 14,1

►Vojvodina 15,0

►ZB okrug 16,3

Stopa mortaliteta u evropskim zemljama

mortalitet stanovni tva zapadno ba kog okruga
Mortalitet stanovništva Zapadno-Bačkog okruga

● Ukupno umrli

3367

● Muškarci

1627 (48,3%)

● Žene

1740 (51,7%)

Umrli po dobnim grupama i polu

(stopa na 1000 stanovnika)

p o k a z a t e lj i d e i j e s m r t n o s t i
P o k a z a t e lj i d e č i j e s m r t n o s t i

►smrtnostodojčadi

►smrtnost dece do

5 godina

slide11
Očekivano trajanje života na rodjenju

Očekivano trajanje života na rodjenju u Republici Srbiji 2005

U ostalim evropskim zemljama

slide12
Struktura uzroka smrti

Mortalitet prema

uzrocima smrti

Vodeći uzroci smrti

●Bolesti sistema krvotoka (56,7%)

● Tumori (18,1%)

● Simptomi,znaci i patološki

klinički i laboratorijski nalazi

(11,6%)

● Povrede, trovanja (3,8%)

● Bolesti sistema za disanje (3,4%)

►“Druge bolesti srca”

►Bolesti krvnih sudova mozga

►Ishemijske bolesti srca

►Neoznaceni ili nepoznati

uzroci smrti

►Zlocudni tumori traheje,

bronha i pluca

1 b olesti sistema krvotoka
1.Bolesti sistema krvotoka

Opis problema

Ukupno umrlih 1910

Muškarci 829 (43,4%)

Žene 1081 (56,6%)

Specifična stopa

smrtnosti

924/100.000

Vodeći uzroci smrti u okviru grupe

u z roci smrti prema lokali z aciji maligni h tumora mu karci
Uzroci smrti prema lokalizaciji malignih tumora – muškarci

2. Tumori

Opis problema

Ukupno umrlih 609

Muškarci 344 (56,5%)

Žene 265 (43,5%)

Specifična stopa

smrtnosti

295/100.000

Uzroci smrti prema lokalizaciji

malignih tumora - žene

slide16
Specifične stope smrtnosti od bolesti sistema krvotoka i tumora (na 100.000 st.) 2001 - 2005►bolesti sistema krvotoka►tumori
3 s imptomi znaci i patolo ki klini ki i laboratorijski nalazi
3. Simptomi, znaci i patološki klinički ilaboratorijskinalazi

Opis problema

Ukupno umrlih 390

Muškarci 184(47,2%)

Žene 206 (55.2%)

Specifična stopa

smrtnosti

189/100.000

Vodeći uzroci smrti u okviru grupe

4 povrede trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora
4. Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora

Opis problema

Ukupno umrlih 128

Muškarci94 (73,4%)

Žene34 (26,6%)

Specifična stopa

smrtnosti

62/100.000

Vodeći uzroci smrti u okviru grupe

5 b olesti sistema za disanje
5. Bolesti sistema za disanje

Opis problema

Ukupno umrlih 115

Muškarci 71 (61,7%)

Žene 44 (38,3%)

Specifična stopa

smrtnosti

56/100.000

Vodeći uzroci smrti u okviru grupe

d eterminante
Determinante

1.Porast učešća u strukturi

oboljevanja

2.Neblagovremena detekcija

faktora rizika

3.Saniranje narušenog zdravlja

slide21
1. Porast učešća u strukturi

oboljevanja

●Genetski faktori

●Trendovi u demografskom razvoju

(starenje stanovništva, produzeno ocekivano trajanje zivota)

●Faktori vezani za ponašanje i stil zivota

(nepravilna ishrana, pušenje, gojaznost, stres,

nedovoljna fizicka aktivnost, hipertenzija i dr.)

slide22
2. Neblagovremena detekcija faktora rizika

● Nivo svesti i znanja o faktorima rizika i

simptomima bolesti

● Prepoznavanje problema i blagovremeno reagovanje

● Sprovodjenje mera primarne prevencije

● Oblici i sadrzaji zdravstveno-promotivnog rada na nivou PZZ

slide23
3. Saniranje narušenog zdravlja

●Funkcionisanje zdravstva u otezanoj finansijskoj situaciji

● Potrebna dijagnosticka oprema, raspolozivost esencijalnih lekova, zakazivanje i cekanje na

pojedinedijagnosticke procedure

● Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika

slide24
O r g a n i z a c i j a

z d r a v s t v e n e

s l u ž b e 2006

slide25
Zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou► Zavod za zaštitu zdravlja► ZC “Dr Radivoj Simonović”► Dom zdravlja Kula► Dom zdravlja Odžaci(sa vanbolničkim stacionarom za plućne bolesti i TBC)► Dom zdravlja Apatin(sa RRC “Banja Junaković ”)► Apoteka “Narodna”Sombor
slide26
Zdravstveni

radnici

prema stepenu

stručne spreme

i profilu

Zdravstveni radnici prema

stepenu stručne spreme

►ukupno 1899

► visoka ss 533 (28,1%)

►viša ss 131 (6,9%)

►srednja ss 1230 (64,6%)

Visoka stručna sprema

prema profilu

►lekari 412 (77,3%)

►stomatolozi 53 (9,9%)

►farmaceuti 44 (8,2%)

►ostali 24 (4,5%)

Nemedicinskih radnika 740 (28,0%)

slide27
Morbiditetna

statistika

2006

vanbolni ki morbiditet
Vanbolnički morbiditet

► Služba opšte medicine

►Služba medicine rada

►Služba za zdravstvenu zaštitu dece

►Služba za zdravstvenu zaštitu školske

dece i omladine

►Služba za zdravstvenu zaštitu žena

slide29
1.Služba opšte medicine

Vodeće dijagnoze unutar grupa bolesti

Vodeće grupe bolesti

  • ● Bolesti sistema za disanje (26,2%)
  • ● Bolesti sistema krvotoka (15,7%)
  • ● Bolesti mišićno-koštanog
  • sistema i vezivog tkiva (13,0%)
  • ● Duševni poremećaji i poremećaji
  • ponašanja (9,4%)
  • ● Bolesti mokraćno-polnog
  • sistema (6,4%)
slide30
2.Služba medicine rada

Vodeće dijagnoze unutar grupa bolesti

Vodeće grupe bolesti

● Bolesti sistema krvotoka (22,5%)

● Bolesti sistema za disanje (14,4%)

● Bolesti mišićno-koštanog

sistema i vezivog tkiva (14,0%)

● Duševni poremećaji i poremećaji

ponašanja (10,5%)

● Bolesti sistema za varenje (8,0%)

slide31
3.Služba za zdravstvenu

zaštitu dece

Vodeće dijagnoze unutar grupa bolesti

Vodeće grupe bolesti

● Bolesti sistema za disanje (64,6%)

● Simptomi, znaci ...

(6,3%)

● Zarazne i parazitarne bolesti

(6,2%)

● Bolesti kože i potkožnog

tkiva (5,9%)

● Bolesti uva i m. nastavka (4,3%)

slide32
4.Služba za zdravstvenu zaštitu školske

dece i omladine

Vodeće dijagnoze unutar grupa bolesti

Vodeće grupe bolesti

● Bolesti sistema za disanje (48,3%)

● Zarazne i parazitarne bolesti

(8,6%)

● Bolesti kože i potkožnog tkiva

(6,9%)

● Povrede, trovanja i posledice

delovanja spoljnih faktora (6,0%)

● Simptomi, znaci... (5,4%)

slide33
5.Služba za zdravstvenu

zaštitu žena

Vodeće dijagnoze unutar grupa bolesti

Vodeće grupe bolesti

●Bolesti mokraćno-polnog sistema

(77,4%)

●Trudnoća,radjanje i babinje (9,5%)

●Zarazne i parazitarne bolesti

(5,2%)

●Tumori (4,6%)

●Bolesti žlezda sa unutrašnjim

lučenjem,ishr. i metabolizma (2,2%)

bolni ki morbiditet i mortalitet
Bolnički morbiditet i mortalitet

Bolnički mortalitet

▪ Bolesti sistema krvotoka(62,6%)

infarkt mozga (33,2%)

kardiomiopatija (19,5%)

srčana insuficijencija (14,3%)

▪Tumori (17,9%)

tumori dušnika i pluća (28,4%)

tumori debelog creva (6,5%)

tumori mokraćne bešike (4,9%)

▪Bolesti sistema za disanje(5,6%)

▪Bolesti sistema za varenje (5,0%)

▪Bolesti mokraćno-polnog sistema (2,3%)

Bolnički morbiditet

▪ Bolesti sistema krvotoka (17,1%)

▪ Bolesti sistema za varenje (14,2%)

▪ Tumori (13,0%)

▪ Duševni poremećaji i poremećaji

ponašanja (9,4%)

▪ Bolesti sistema za disanje (9,3%)

Ostale bolesti (37,0%)

kori enje vanbolni ke zdravstvene za tite
Korišćenje vanbolničke zdravstvene zaštite

Kadrovska obezbeđenost po službama vanbolničke

zdravstvene zaštite

kori enje vanbolni ke zdravstvene za tite1
Korišćenje vanbolničke zdravstvene zaštite

Posete po službama vanbolničke zdravstvene zaštite

slide38
Pokazatelji funkcionisanja bolničke službeObezbedjenost Korišćenje● broj postelja - 877 ► iskorišćenost kapaciteta -66,2%● na 1 lekara - 6,3 ►propusna moć - 21,4● na 1 sestru - 1,8 ►dužina boln. lečenja -11,3 dana
slide41
K r e t a nj e

z a r a z n i h

b o l e s t i

2006

slide44
Higijena

i zaštita

životne

sredine

2006

slide45
Higijenska ispravnost vode za piće

Udeo bakteriološki i hemijski neispravnih

uzoraka po opštinama

Zapadno

Bačkog

okruga 2006

►bakteriološki►hemijski

higijenska ispravnost namirnica
Udeo

bakteriološki

neispravnih

namirnica

premaporeklu

2006

Industrijska proizvodnja 7,1%

Promet 9,1%

Zanatska proizvodnja 7,6%

Higijenska ispravnost namirnica
kretanje koli ine aerosedimenta u mg m d po mesecima 2006
januar

450

406

februar

400

mart

344

350

april

300

maj

256

231

250

jun

197

jul

200

176

156

143

avgust

150

124

septembar

86

85

100

oktobar

53

50

novembar

0

decembar

Kretanje količine aerosedimenta (u mg/m²/d)po mesecima 2006
slide48
Ostale aktivnosti

► Kontrola vode u bazenima za rekreaciju i rehabilitaciju

► Kontrola kvaliteta

površinskih voda

► Kontrola higijenske

ispravnosti briseva

► Ispitivanje pokazatelja

kvaliteta vazduha

► Kontrola ispuštanja otpadnih voda

slide50
MikrobiološkadijagnostikaUkupan broja uzoraka 71959■ kliničkih materijala 24617■ uzoraka za sanitarne preglede 39288■ uzoraka sanitarne mikrobiologije 7654
slide51
Praćenje rezistencije mikroorganizama u

bolničkoj sredini 2006 godine

● Staphylococcus aureus meticilin R (MRSA) – 7 izolata

● Enterococcus vankomicin R (VRE) – nije bilo izolata

● Streptococcus pneumoniae penicilin R (PRPS) – 2 izolata

Detekcija i registracija pojave ESLB + sojeva

u bolničkoj sredini

Ukupno izolata 54

struktura esbl izolata po odeljenjima op te bolnice
Struktura ESBL izolata po odeljenjima opšte bolnice

Klebsiella pneumoniae

● ITA 20,6%

● urologija 35,3%

● grudno 11,8%

● infektivno 11,8%

● hirurgija 8,8%

● plastična hirurgija 2,9%

Proteus mirabilis

● ITA 18,7%

● infektivno 25,0%

● grudno 25,0%

● ortopedija 6,3%

● urologija 12,5%

● očno 6,3%

● hirurgija 6,3%

E.coli

● hirurgija 40%

● pedijatrija 40%

● urologija 20%

slide53
ESBL zolati prema vrstama materijala

K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e

slide56
hemokultura 8,2%

ASO,RF 79,6%

ELISA 12,2%

Krv

Vrste kliničkog materijala prema učestalosti

UKUPNO UZORAKA 24617

● urin 43,3%

● krv 17,7%

● bris nosa,grla 12,0%

● feces 8,8%

● bris urogenitalnog trakta 5,1%

● eksudat,transudat 3,6%

● bris kože,rane 2,9%

● respiratorni uzorci 1,9%

● pregled na Ch.trahomatis 1,3%

● pregled na M.TBC 1,0%

● bris oka,uha 0,8%

● dijagnostika ug mikoplazmi 0,6%

● likvor 0,5%

● drugo 0,4%

pozitivni izolati hemokultura
Pozitivni izolati hemokultura

UKUPNO IZOLATA 46

● Acinetobacter spp 6,5% (3)

● Klebsiella pneumoniae 4,3% (2)

● Proteus mirabilis 2,2% (1)

● Streptococcus gr.F 2,2% (1)

● E.coli 2,2% (1)

● Pseudomonas aeruginosa 2,2% (1)

● Neiserria meningitidis gr.B 4,3% (2)

● Staph.spp (koagulaza negativan) 50,0% (23)

● Bacillus spp. 8,7% (4)

● Corynebacterium spp (difteroidi) 4,3% (2)

● Staphylococcus aureus 2,2% (1)

● Candida parapsilosis 2,2% (1)

● Candida spp (non-albicans) 2,2% (1)

● Serratia spp 2,2% (1)

● Anaerobni Gram negativni štapići 2,2% (1)

● Brevundimonas vesicularis 2,2% (1)

slide63
Zaključci

Predlog

mera

z a k lj u c i
Z a k lj u č c i

Na osnovu izvršene analize zdravstvenog stanja

stanovništva Zapadno-Bačkog okruga2006 godine, kao najznačajniji problemi

izdvojili su se:

●Negativni trendovi u prirodnom kretanju

stanovništva

●Oboljevanje i umiranje od hroničnih

nezaraznih bolesti

p r e d l o g m e r a
P r e d l o g m e r a

Negativni trendovi u prirodnom kretanjustanovništva

●Mere socijalne i pronatalitetne politikevezane uz ukupan socioekonomski razvoj

slide66
Oboljevanje i umiranje od hroničnih nezaraznih bolesti

● Izvršena analiza oboljevanja i umiranja stanovništva Zapadno-Bačkog okruga ukazuje na dominaciju hroničnih nezaraznih oboljenja i nameće potrebu njihovog stalnog praćenja i preduzimanja mera u borbi protiv ovih bolesti - pored zakonskih mera i unapredjenja u oblasti dijagnostike, lečenja i rehabilitacije ovih bolesti, sprovodjenje mera prevencije i dalje predstavlja širok prostor za delovanje

slide67
● Jedan od osnovnih puteva za produženje očekivanog trajanja života i unapredjenja zdravlja jeste promocija zdravlja u svim fazama života – unapredjenje zdravlja i preventivne zdravstvene zaštite u odnosu na oblike i sadržaje zdravstvenog-promotivnog rada, motivacija zdravstvenih radnika uz promovisanje ponašanja koje vodi zdravlju i smanjenju riziko faktora i dosledno sprovodjenje mera koje su utvrdjene Programima zdravstvene zaštite za borbu protiv ovih bolesti
slide68
● Sadržaj preventivnih mera i aktivnosti treba usmeriti na zdravstveno-promotivni rad na adekvatnom kalorijskom unosu energenata, osnovnih hranjivih materija uz restrikciju soli, masnih materija, energičnu borbu protiv gojaznosti, energičnu primarnu i sekundarnu prevenciju hroničnih oboljenja i dalja nastojanja na smanjenju i odstranjivanju štetnih faktora po zdravlje u životnoj i radnoj sredini (pušenje, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, prekomerno uživanje alkohola,

stres i sl.)

slide69
Epidemiološka situacija

● U cilju unapredjenja zdravlja i zaštite stanovništva od zaraznih bolesti potrebno je i dalje raditi na što boljem prijavljivanju zaraznih bolesti, na nadzoru i kontroli vakcinalnih punktova i na razvijanju što tešnje saradnje sa službama na terenu

Higijena i zaštita životne sredine

● Na polju zaštite životne sredine potrebno je izvršiti sanaciju vode u Velikom Bačkom kanalu

(Bezdan-Vrbas)

● Reorganizovati vodosnabdevanje u sve četiri opštine sa medjumesnim vodovodima čime će se poboljšati kvalitet vode za piće

● Poboljšati ishranu u osnovnim školama koja je prvi faktor rizika za nastanak hroničnih nezaraznih oboljenja i nepravilnog rasta i razvoja dece

slide70
● Na nivou svih sektora Zavoda za zaštitu zdravlja i dalje sprovoditi aktivnosti na polju javnog zdravstva i promocije zdravlja, kroz intenzivnu saradnju sa svim zdravstvenim ustanovama na području

Zapadno-Bačkog okruga

ad