Download
tehni ki aspekti u tede energije u zgradama n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEHNIČKI ASPEKTI UŠTEDE ENERGIJE U ZGRADAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEHNIČKI ASPEKTI UŠTEDE ENERGIJE U ZGRADAMA

TEHNIČKI ASPEKTI UŠTEDE ENERGIJE U ZGRADAMA

96 Views Download Presentation
Download Presentation

TEHNIČKI ASPEKTI UŠTEDE ENERGIJE U ZGRADAMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEHNIČKI ASPEKTI UŠTEDE ENERGIJE U ZGRADAMA PRIMJERI DOBRE PRAKSE – studijsko putovanje NJEMAČKA, lipanj 2009. godine Grad Koprivnica Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh. www.grad.koprivnica

 2. PRIMJERI DOBRE PRAKSE – TEHNIČKI SPEKTI UŠTEDE ENERGIJE U ZGRADAMA STUDIJSKO PUTOVANJE organizirano unutar projekta Intelligent Energy Europe funded project „From Estonia till Croatia: Intelligent Energy saving Measusres for Municipal Housing in CEE – INTENSE“ Cilj putovanja: • Hannover – primjer dobre prakse u urbanističkom planiranju (opskrba energijom, standardi niskoenergetskih i pasivnih kuća) • Demonstracijski centar – pasivna kuća, primjeri ekoloških materijala i konstruktivnih elemenata u građevinarstvu • Primjer dobre prakse - 100% CO free village – cilj do 2012. godine smanjiti potrošnju energije za 80 % (grijanje, električna energija i voda), • Frankfurt/M – primjeri dobre prakse: Energetski koncept uštede i očuvanja klime Rekonstrukcija i obnova stambenih zgrada Gradnja pasivnih višestambenih zgrada

 3. PRIMJER DOBRE PRAKSE – KRONSBERG • Lokacija - naselje u Hanoveru • Površina 160 ha • Urbanistički plan - stambene zone, javni sadržaji, uslužni sadržaji, zelene površine • Ideja gradnje niskoenergetskih zgrada kada se organizirao EXPO 2000 (Korporacija EXPO osigurala 4 mil EUR) • Sudionici: Grad Hanover, Korporacija EXPO, Gradski ured za izgradnju, privatni investitori • U početku 6500 stanovnika • Danas 15 000 stanovnika (6 000 stanova)

 4. Energetska efikasnost • programi koji potiču granju pasivnih kuća • prihvaćena Lokalna agenda 21 koja postavlja koncept obnove i gradnje kao načina uštede energije i očuvanja klime Socijalni aspekti • integracija (različite dobne i ekonomske skupine) • socijalni stanovi (stanovi u vlasništvu grada), privatni stanovi i stanovi koje iznajmljuju privatni investitori - u jednakim omjerima • poželjno mjesto za život Transport • prometno pravilo: „Ne koristim automobil, osim kad je to neophodno“ • Gradska željeznica, bicikli i pješačke zone

 5. Pasivne kuće

 6. 32 kuće u nizu standardna gradnja 55 kWh/m3/godinu pasivna kuća 10-15 kWh/m3/godinu 25-40 cm toplinska izolacija, ventilacija sa izmjenjivačem topline, solarni kolektori 15 % viši troškovi izgradnje Pasivne kuće

 7. Pasivne kuće

 8. Zeleni vrtovi • unutarnji vrtovi • kontrolirani uvjeti • pomični krov

 9. Oborinska odvodnja skuplja se u posebnim spremnicima, ne odvodi se u kanalizaciju te se koristi za zalijevnje Smanjeni troškovi potrošnje vode 30 %

 10. Energetski koncept • Obveza priključenja na energetski sustav • Tri komponente (grijanje, niska potrošnja i ušteda električne energije) • Cilj 60 % smanjenje CO2, 20 % smanjenje potrošnje iz vjetroelektrana • Energana-80 % energije • 3 vjetroelektrane • Solarni kolektori

 11. PRIMJER DOBRE PRAKSE – Frankfurt/M

 12. Rekonstrukcija i obnova stambenih zgrada

 13. Rekonstrukcija i obnova stambenih zgrada

 14. Rekonstrukcija i obnova stambenih zgrada

 15. Gradnja pasivnih višestambenih zgrada

 16. EDUKACIJSKI CENTRI

 17. EU REGULATIVA Energiereferat • osnovan 1990. godine kao dio Gradskog ureda za zaštitu okoliša • energetska iskaznica - instrument upravljanja zgradama Action Plan for Energy Efficiency (2006.) • Akcijski plan za energetsku učinkovitost • 20 % uštede primarne energije do 2020. g. • Namijenjen mobiliziranju javnosti i kreatora politike na svim razinama • Energetski učinkovita infrastruktura, zgrade, uređaji, procesi, prijevozna sredstva i energetski sustavi • Aktivnosti: • Minimalni standardi energetske učinkovitosti aparata i opreme • Strategija niskoenergetskih kuća i pasivnih zgrada • Energetska učinkovitost u proizvodnji i distribuciji energije • Smanjenje emisija Co2 iz automobila • Financiranje malih i srednjih poduzeća u postizanju energetske efikasnosti

 18. EU REGULATIVA Projekt TABULA(Institut for housing and environment) • Typology Approach for Building Stock Energy Assessment • Izrada usklađene baze podatka tipologije stambene izgradnje za europske zemlje koje su sudionici u projektu • Nacionalna tipologija i sustav opskrbe • Brošura za pojedinu zemlju koja daje uvid u energetsku učinkovitost za određenu tipologiju zgrade sa mogućnošću uštede energije poboljšanjem energetskih svojstava

 19. KOPRIVNICA Lokalna Agenda 21 • Utvrđeni problemi okoliša, gospodarstva i društvenih uvjeta u Gradu Koprivnici • Područja mogućih projekata prema iskazanim prioritetima i ciljevima • Aktivnosti: • Pročistač otpadnih voda, Sanacija odlagališta “Piškornica” • Projekti energetske učinkovitosti na razini gradske uprave • Održivi promet • Informiranje o energetskoj učinkovitosti Energetski savjetnici www.grad.koprivnica

 20. Regionalna Energetska Agencija • Energetsko strateško planiranje • Pomoć pri kreiranju regionalne energetske politike • Izrada regionalne energetske bilance • Energetski audit i monitoring • Pomoć pri izradi nacionalne energetske strategije • Prijavljivanje projekata iz domene energetike i eko iženjerstva za EU i nacionalne fondove • Izrada energetskih planova • Promotivne i marketinške aktivnosti vezane uz promicanje tehnologija, sustava i rješenja koja koriste obnovljive izvore energije www.grad.koprivnica

 21. www.grad.koprivnica