Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GODINA STATISTIKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
GODINA STATISTIKE

GODINA STATISTIKE

172 Views Download Presentation
Download Presentation

GODINA STATISTIKE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. XVIII FESTIVAL INFORMATIČKIH DOSTIGNUĆA INFOFEST 2011 GODINA STATISTIKE

 2. POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U CRNOJ GORI

 3. POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U CRNOJ GORI SOFTVERSKA RJEŠENJA Autori: VjeraRadmilovićNataša Šaranović BiljanaRadović Aleksandra Kopitović

 4. U sektoru zastatističkukoordinacijuiinformaciono komunikacionu tehnologiju MONSTAT-a, prvi put je samostalnourađeno softversko rješenje zapotrebe unosa, obrade i prezentacije podataka iz Popisastanovništva,domaćinstavai stanova 2011. godine u Crnoj Gori

 5. Softver je koncipiran u skladu sa zakonskim, metodološkim i • međunarodnim normama. • Za izradu softvera kao programski jezik korišćen je VB 6.0 koji • omogućava pristup tabelama podataka unutar postojeće baze • podataka, dodavanje,uređivanje i brisanje podataka.. • Kao relaciona baza podataka korišćen je SQL 2000 koji predstavlja • rasprostranjeni standard za definisanje,izmjenu, upravljanje • podacima,kontrolu načina izmjene podataka u bazi podataka • korišćenjem tabela,indexa, ključeva,redova i kolona. • Softver se sastoji iz više programskih cjelina, prilagođenih različitim • fazama obrade popisne građe u skladu sa metodološkim zahtjevima

 6. Djelovi programske cjeline : • Unos popisne građe • Pregled unešenog materijala • Administracija - Upravljanje radnim učinkom: Učinak operatera - po imenu, smjeni, periodu,danu,obrascu itd.. Učinak kontrolora - po imenu, smjeni, periodu,danu,obrascu itd.. • Kontrola i određivanje stalnog stanovništva Crne Gore po • metodoškim pravilima • Logičike kontrole (pol, starost, bračno stanje, državljanstvo ...) • Šifriranje ( djelatnosti, zanimanja i škola) • Izvještaji i analize • Objavljivanje saopštenja – www.monstat.org

 7. TERITORIJALNA JEDINICA POPISA

 8. Pregledna mapa opština u Crnoj Gori

 9. Statistički krugovi

 10. Popisni krugovi

 11. Kontrolnik Vuka Karadžića 10 0 0 1 0 0 1 Marković Marko

 12. Stan i Spisak lica

 13. Popisnica

 14. Obrazac - P9

 15. UNOS PODATAKA

 16. Forme za unos podataka iz kontrolnika

 17. Forme za unos podataka iz kontrolnika

 18. Forme za unos podataka iz kontrolnika

 19. Forme za unos podataka zastan

 20. Forme za unos podataka zastan

 21. Forma za unos podataka iz spiska lica

 22. Forme za unos podataka iz popisnice

 23. Šematski prikaz tabelarnih veza u popisnoj bazi Popisni Krugovi Kontrolnik-PRVI P9 Kontrolnik Konsultacione tabela Domaćinstva-SUMA Operateri Stan Opštine i naselja Strane države Strani jezik Domaćinstva Lica

 24. ADMINISTRACIJA

 25. Radni učinak– pojedinačno, za datum, za period, za smjenu... Dodavanje lozinke korisnicima Evidencija unosa ADMINISTRACIJA Tivat Bar Cetinje Otključavanje-zaključavanja PK Unešeno za opštinu Pregledne tabele Tabela1 … … Ulcinj Plav Tabela 2 Budva Tabela 3

 26. Planirane aktivnosti za naredni period su izrada programa za : • kontrolu podataka o stanu • kontrolu domaćinstava i porodica • kontrolevezane za obrazovanje, • aktivnost lica itd..

 27. HVALA NA PAŽNJI !