slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Novinky v grantových soutěžích 2013 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Novinky v grantových soutěžích 2013 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Novinky v grantových soutěžích 2013 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005. Obsah. Novinky v soutěžích, časový harmonogram, problémové oblasti, statistiky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Novinky v grantových soutěžích 2013 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.' - keiki


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Novinky v grantových soutěžích 2013

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ

EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU

CZ.1.07/2.3.00/20.0005

slide2

Obsah

 • Novinky v soutěžích, časový harmonogram, problémové oblasti, statistiky
 • Jak jsme pracovali v roce 2012
 • Tradiční grantové soutěže
 • Méně využívané dotační tituly
 • Nové programové období 2014 - 2020
 • ------------------------------------------------
 • Problematika Full Cost
 • Dofinancování projektů
 • Problematika veřejných zakázek v projektech
jak jsme pracovali v roce 2012 n vrhy projekt1
Jak jsme pracovali v roce 2012návrhy projektů
 • GAČR: 2 post doktorské, 12 standardních
 • FRVŠ : 4 okruh A (investiční), 5 B (inovace předmětů), 6 G (doktorské)
 • TAČR: Program Alfa: 2 na pozici koordinátora, 5 na pozici partnera
 • MŠMT: Kontakt: 2 na pozici koordinátora, 1 na pozici partnera
 • MŠMT: COST 1, INGO 1
 • NAZV: 20 projektů na pozici koordinátora, 22 na pozici partnera
 • Ministerstvo vnitra: program Bezpečnostní výzkum: 2 na pozici koordinátora, 3 na pozici partnera
 • Zahraniční: SoMoPro – 3. výzva: 3
 • Ministerstvo kultury: program NAKI: 2 na pozici koordinátora
 • IGA AF MENDELU: 64 individuální, 12 týmové
co n s je t ek z roku 2012
Co nás ještě čeká z roku 2012?
 • 16.11.2012 – NAZV KUS 42/6
 • 14.12.2012 - Technologická agentura ČR - program ALFA 7/1
 • 19.12.2012 - Ministerstvo kultury - program NAKI 2/0
 • 19.12.2012 - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) 15/4

Termíny vyhlášení výsledků veřejných soutěží:

16.1.2013 - Kontakt

22.1.2013 - EUREKA, INGO, COST, EUPRO

29.1.2013 - Ministerstvo vnitra - program bezpečnostní výzkum

30.1.2013 - Grantová agentura ČR - dříve

12.2.2013 (15.2.2013) – IGA AF MENDELU - dříve

technologick agentura r ta r
Technologická agentura ČR TAČR

4

2.255 tis. Kč

Typy vyhlašovaných soutěží: Alfa, Beta, Omega, Centra Kompetence

Soutěže 2013

1. ALFA - Ubývající zdroje nedávají záruku na zajištění finanční podpory na nové projekty

2. Centra Kompetence – už jen 1 výzva, bude podpořeno jen 6-8 center (v předchozí výzvě 22), 1 kolová soutěž, 6 oponentů (3+3), musí splńovat priority orientovaného výzkumu ČR

3. OMEGA – už jen 1 výzva v roce 2013

4. Nově připravovaný program TINA – podpora zahraniční spolupráce

Novinky Centra Kompetence:

 • Režie řešené Full Cost nebo 20% režií (nicméně tyto náklady musí být specifikovány a dokládají se doklady)
 • VVŠ možnost až 100% financování
 • Možnost dofinancování z ostatních veřejných zdrojů – institucionální podpora
 • Důraz na prokazování dostatku neveřejných zdrojů na spolufinancování projektu – nové hodnotící kritérium
 • Vyhlášení o prázdninách
 • Problematika veřejných zakázek – vždy doložení cen (web)
 • Kontroly TAČR
 • Průběžné zprávy prostřednictvím IS
 • Osobní náklady – mimořádná roční odměna
 • Výsledek certifikovaná metodika je sporný (v pořádku jen u zemědělství)
op vzd l v n pro konkurenceschopnost finan n prost edky 2012 v tis k
OP Vzdělávánípro KonkurenceschopnostFinanční prostředky 2012 (v tis. Kč)

13

43.297 tis. Kč

15

13.210 tis. Kč

1

70.705 tis. Kč

29

127.212 tis. Kč

slide10
Přiložený leták
 • Přidělené finance dle Rozhodnutí
 • Doba řešení
 • Jméno koordinátora

Poslední výzva OP VK JM Kraj 3.2. další vzdělávání 15.1.-28.2.2013

op vzd l v n pro konkurenceschopnost
OP Vzdělávánípro Konkurenceschopnost

Nové výzvy MŠMT nebudou vypisovány, budou financovány projekty tzv. pod čarou z financí, které se vrátí z ukončených projektů

Stále jsou vypisovány krajské OP VK

Termín: 3.2. Další vzdělávání - duben 2013

V roce 2013 nás čekají především kontroly na místě – Workshop 17.1.2012 od 9:00 hod.

fond rozvoje vysok ch kol frv
Fond rozvoje vysokých školFRVŠ

Novinky – na univerzitu jsou přidělené počty projektů pro okruhy A,B,F. V roce 2012 na AF (4+11)

Problematický bod: Ing. Ph.D. do 35 let

Bude probíhat fakultní předkolo, kde budou vybrané projekty k dopracování.

Výsledky soutěže 2013: 22. ledna 2013

Vyhlášení nové soutěže 2014: začátek dubna 2013

n rodn agentura zem d lsk ho v zkumu nazv program kus finan n prost edky 2009 2012 v tis k
Národní agentura zemědělského výzkumuNAZV – program KUSFinanční prostředky 2009 - 2012 (v tis. Kč)

41

16.711 Kč

n rodn agentura zem d lsk ho v zkumu nazv program kus v roce 2013
Národní agentura zemědělského výzkumuNAZV – program KUS v roce 2013

Program KUS:

4 soutěže: 2011, 2012, 2014, 2015

Soutěž 2013:

NEBUDE VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VYHLAŠOVANÁ

Přehled zatím proběhnutých soutěží: 2011 a 2012

2011: 552/64 148 900 tis. Kč

2012: 268/34 54 772 tis. Kč

Projekty nebyly kompletní zejména z VVŠ!

slide15

Grantová agentura ČR Finanční prostředky 2009 - 2012 (v tis. Kč)

12

11.137 tis.Kč

slide16
Typy projektů: Standardní, Postdoktorské, Mezinárodní, Projekty na podporu excelence

Úspěšnost získávání 18%, úspěšnost především ústavů Akademie věd. snižuje se procento formálních nedostatků (10%-1%)

Projekty jsou stále více finančně náročné, je problematické zajistit finance na nové projekty, finance jsou primárně určeny pro běžící projekty, úspěšnost se tedy s dalšími soutěžemi bude snižovat až na 10%.

slide17
Omezení formulovaná pro další soutěže:

1. Omezení na osobu řešitele nebo spoluřešitele (1 FO se může podílet buď jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel)

2. Omezení nákladů – co nebude možné žádat:

 • Investice
 • Vybavení pracoviště (mj.i PC)
 • Osobní náklady – pouze pracovní úvazek dle tabulek instituce

3. Doba řešení: 2-3 roky, 5ti leté projekty nebudou

4. Maximálně 2 řešené projekty na 1 fyzickou osobu

5. Nebude možné se odvolávat v případech:

 • Nesprávná volba panelu – raději volit mezioborový
 • Základní výzkum
 • Část C, D1 v nepovoleném jazyce
m n vyu van dota n tituly
Méně využívané dotační tituly

OP ŽP

Osa 7.1. Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu – 28.2.2013

OP LZZ – proč OP LZZ? 85% alokace OP VK vyčerpáno, zbytek je převeden do OP LZZ

Osa 5.1. Mezinárodní spolupráce

Nadační fondy

ČEZ, RWE, nadace Tomáše Bati

Jean Monet

Visegrad Fund

Small grants – 1.3.2013

Dotační program MŠMT – podpora studia v AJ na VVŠ – zajištění studia v oblasti zemědělství v AJ

31.1.2013

slide20
3. Nové dotační tituly

Programové období 2014 - 2020

obecn charakteristika dota n ch titul v nov m programov m obdob
Obecná charakteristika dotačních titulů v novém programovém období
 • Podpora aplikovaného výzkumu
 • Spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru
 • Nezbytné kofinancování až 25%
 • Poměr institucionální a účelového financování 50:50
 • Podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (náhrada za výzkumné záměry) – pol. ledna 2013 – výzva k předložení žádosti
 • Vliv OP VVpI – udržitelnost (26 mld./2,5 mld. (NPU) + 3 mld. – potřeba je ale nejméně 7 mld.)
dota n programy nevhodn k pokra ov n
Dotační programy nevhodné k pokračování
 • Ministerstvo vnitra – Program bezpečnostního výzkumu
 • Ministerstvo zdravotnictví – Rezortní program výzkumu III
 • Ministerstvo kultury – Program národní kulturní identity (NAKI)
 • TAČR Alfa – spíše Centra kompetence
 • GAČR ??
dota n programy vhodn k pokra ov n
Dotační programy vhodné k pokračování
 • Ministerstvo zemědělství – NAZV KUS
 • TAČR – Beta, Omega, Centra excelence
 • GAČR – Projekty na podporu excelence
 • MPO TIP x TAČR Alfa
 • Ministerstvo zdravotnictví – Rezortní program výzkumu - nový
novinky struktur ln fondy
Novinky strukturální fondy

Nově operační programy musí odrážet priority dokumentu Strategie Evropa 2020

Obecně principy:

 • Propojování a integrování, mezioborová spolupráce
 • Podpora kvalitních procesů – nový hodnotitelský systém
 • Princip snadnější přípravy a realizace, zrychlení procesu
 • Návaznost na regionální strategie – tzv. chytrá specializace krajů, rozvoj silných stránek regionů
 • Podpora fungujícího trhu – veřejná podpora
novinky struktur ln fondy1
Novinky strukturální fondy

Schválené OP pro nové programové období:

Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený ministerstvem průmyslu a obchodu;Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;Operační program „Zaměstnanost“ řízený ministerstvem práce a sociálních věcí;Operační program „Doprava“ řízený ministerstvem dopravy;Operační program „Životní prostředí“ řízený ministerstvem životního prostředí;„Integrovaný regionální operační program“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj;Operační program „Evropská územní spolupráce ČR – Polsko“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj;Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy;Operační program „Technická pomoc“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj.

novinky struktur ln fondy2
Novinky strukturální fondy

V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ schválené nové OP:Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou řízený ministerstvem pro místní rozvojOperační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;Operační program nadnárodní spolupráce „Central Europe“ koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;Operační programy meziregionální spolupráce koordinované na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;

novinky struktur ln fondy3
Novinky strukturální fondy

Programové období 2014 – 2020

Připravuje se nový OP Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání proVVŠ

Již je formulováno 11 témat k podpoře:

 • Pořízení přístrojového vybavení
 • Podpora kvalitních lidských zdrojů ve VaV (2.3.)
 • Podpora úspěšnosti získávání národních a mezinárodních grantů
 • Podpora mezinárodní mobility
 • Spolupráce vysokých škol s výzkumnými a ostatními organizacemi (2.4.)
 • Posílení transferu znalostí
 • Rozvoj stávajících výzkumných center
 • Investice do vzdělávací infrastruktury
 • Podpora celoživotního vzdělávání
 • Podpora profilace vysokých škol
 • Efektivní řízení vysokých škol
slide28

Novinky MŠMT

Národní program udržitelnosti I (NPV I) podpora vybudovaných center v rámci OP VVpI

Národní program udržitelnosti II (NPV II) - podpora vybudovaných struktur v rámci OP VVpI

Alokace: 2,5 mld. Kč, potřeba 7 mld. Kč, uvažuje se o účelové podpoře

Soutěže budou vyhlášeny každým dnem

novinky kraje sout ue
Novinky Kraje – soutěž UE

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Program UE Program rozvoje konkurenceschopnosti vyhlašují kraje.

Velmi rychlé vyhodnocení 4.1.2013 konec sběru přihlášek, financované od 1.5.2013

horizon 2020
HORIZON 2020

Nový rámcový program EU pro výzkum a inovace 2014-2020

Vyhlašované výzvy budou reagovat na aktuální společenské problémy.

3 oblasti podpory:

 • Excelence vědy
 • Věda v průmyslu
 • Mezioborová témata

Health, demografic changes

Food security

Udržitelné zemědělství

Secure, clean energy

Smart, green transport

Climatic changes

horizon 20201
HORIZON 2020

Navrhovaný rozpočet 80 mld. Euro (7.RP 53 mld. Euro)

Synergie mezi OP a H2020

Základní dokument ke studiu: http://ec.europa.eu/research/horizon2020

horizon 20202
HORIZON 2020

Zjednodušené postupy:

 • Většina výzev 100% uznatelné náklady pro výzkumné organizace
 • Jednotný soubor pravidel pro všechny výzvy
 • Zkrácený čas pro předfinancování a platby
 • Není potřeba FullCost
srovn n horizon 2020 a 7 rp
Různé míry spolufinancování

Různá pravidla pro jednotlivé výzvy

Rozdílné podmínky pro členy koncorsia

FullCost x Flat rate

Finanční alokace: 53 mld. Euro

Odměňování dle zvyklostí národních a organizace

325 tis. Euro

Většina výzev 100% financování

Stejná pravidla po celou dobu existence programu

Koncorsium pracuje jako celek

Flat rate 25%

Finanční alokace: 80 mld. Euro

Odměňování - 8000 Euro bonus pro výzkumné pracovníky

Srovnání HORIZON 2020 a 7.RP
4 ostatn
4. Ostatní

Full Cost

Režie

Dofinancování

Veřejné zakázky

full cost a grantov sout e
Full Cost a grantové soutěže

Termíny: Model Full Cost (FC) – Model AC – Model Flat rate

Pokud mluvíme o řešení projektů VaV a použití modelu úplných nákladů (FC), mluvíme o vykazování skutečně vynaložených nákladů na projekt a to nákladů přímých i nepřímých. Přičemž i tzv. nepřímé náklady musí být

a) konkrétně prokazatelné, dokladované a kontrolované

b) rozpočítávány rovným způsobem vůči všem zdrojům financování dané instituce

AC Model znamená, že do nákladů projektu budou započítávány jen uznatelné náklady přidané a to jak přímé, tak i nepřímé vzniklé v důsledku provádění projektu ((ve smyslu kdybychom danou činnost nedělali, pak náklady nevzniknou“). Nepřímými náklady zde jsou chápány nerozlišené či fixní náklady a které mají stanoven limit v %.

Model Flat rate – paušální sazba nepřímých nákladů, Nepřímými náklady zde jsou chápány nerozlišené, institucionální, poskytovateli nedokladované.

 • GAČR – sazba 20%
 • TAČR – 1.2. výzva FullCost, 3. výzva sazba 20% + dokládání
 • Horizon2020 – sazba 25%
 • FRVŠ – režijní náklady nejsou povoleny
 • NAZV – Uvádí FC, ale jedná se spíše o sazba + vnitopodnikové rozpočítání
 • IGA – režijní náklady 2,5%, které jsou ale jasně určené
 • NAKI, MV – uvádí FC, ale jedná se spíše o sazba + vnitopodnikové rozpočítání
re ie
Režie

Termíny: režijní náklady, doplňkové náklady, nepřímé náklady

Doplňkové náklady = nepřímé náklady

Režijní náklady jsou podmnožina doplňkových (nepřímých) nákladů

re ie 2013
Režie 2013

Zásady tvorby rozpočtu 2013 – zatím nebylo schváleno

dofinancov n projekt
Dofinancování projektů
 • Dofinancování není nutné

FRVŠ, GAČR, OP VK, Horizon2020

2. Dofinancování je nutné, ale zdroje dofinancování jsou libovolné – Kontakt, některé OP, nadace

3. Dofinancování je nutné z neveřejných zdrojů

a) Dofinacování je bráno jako celek za projekt TAČR

b) Dofinacovávat musí každý - NAZV

4. Dofinancování je žádoucí

ve ejn zak zky
Veřejné zakázky

1.1.2013 Odbor veřejných zakázek

Ing.Miroslav Haman

Veřejné zakázky projektů OP VK

Co ostatní projekty?

Co ostatní činnosti?

ve ejn zak zky1
Veřejné zakázky

Rámcové smlouvy – vhodné pro opakující se stejné nákupy

 • Kancelářské potřeby – již uzavřeno
 • Ochranné pomůcky
 • Tonery, cartridge
 • IT příslušenství
 • Autobusová doprava
 • Tisk
 • Chemikálie
ve ejn zak zky2
Veřejné zakázky

Jak probíhá čerpání z rámcových smluv?

Jak nakupovat věci, co nejsou v seznamech rámcových smluv?

Časový harmonogram rámcových smluv.

Co nespadá pod veřejné zakázky?