Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013 r. PowerPoint Presentation

2013 r.

231 Views Download Presentation
Download Presentation

2013 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2013 r.

 2. WYDARZENIA ‘2013

 3. W ROKU 2013 CZŁONKIEM HONOROWYM ZOSTAŁA PROF. ZW. DR HAB. ALICJA SZYMCZAK

 4. WYDARZENIA ‘2013

 5. Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał zaproszenie od prezydenta Bronisława Komorowskiego do wzięcia udziału w inauguracji obchodów związanych z powstaniem styczniowym. Uroczystość odbyła się 16 stycznia 2013 r. w Pałacu Prezydenckim, w 150 rocznicę podjęcia decyzji o wybuchu powstania.

 6. W dniu 16 stycznia 2013 r., z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, medal honorowy Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej otrzymał m.in. Jan Książek - dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, członek WTN.

 7. Promocja książki T. Olejnika „Powstanie styczniowe na ziemi wieluńskiej”

 8. OKOLICZNOŚCIOWY MEDAL Z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w styczniu 2013 r. ukazał się okolicznościowy medal wybity staraniem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

 9. WYDARZENIA ‘2013

 10. Medal dla Bożeny Rabikowskiej Na wniosek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, dr Bożena Rabikowska, członek naszego Towarzystwa została uhonorowana Złotym Medalem "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej„ przyznawanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Medal został ustanowiony 15 lipca 1976 uchwałą Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci. Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadawany jest osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

 11. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 11 listopada podczas powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Białej.

 12. WYDARZENIA ‘2013

 13. Rok trwały prace nad nową książką, która została wydana przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Jej tytuł to „400-lecie Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej”. Jest to publikacja autorstwa prof. Tadeusza Olejnika i dyrektora Muzeum, Jana Książka. Na ponad 250 stronach znajduje się 16 referatów i ponad 100 zdjęć. Książka stanowi uwieńczenie zorganizowanej przez MZW oraz WTN konferencji naukowej ”400-lecia Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej” w dniach 9-10 maja 2012 r.

 14. Prelegenci - autorzy referatów ks. prof. zw. dr hab.Jan Związek dr Zdzisław Włodarczyk s. Weronika Nowak mgr Jan Książek prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik o. dr Aleksander Sitnik ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański o. dr Czesław Gniecki

 15. Prelegenci - autorzy referatów o. Tytus Fułat s. Teresa Wiśniewska dr Wisława Jordan ks. Bogdan Blajer ks. dr Jacek Kapuściński dr Zbigniew Szczerbik ks. pastor Cezary Jordan ks. Prałat Zygmunt Wróbel

 16. WYDARZENIA ‘2013

 17. W 2013 r. ukazała się osiemnasta publikacja Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego Jan Juszczak - Charakterystyka warunków fizjograficznych...

 18. WYDARZENIA ‘2013

 19. Wydany został 12 tom Rocznika Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, Jego zawartość przedstawił dr Zdzisław Włodarczyk w czasie Walnego Zebrania w 2013 r.

 20. WYDARZENIA ‘2013

 21. Nagrody im. Jana Długosza przyznawane przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe Rok 2012. • Pani Helena Kaczmarek, • Za wydanie pracy Kazimierza Kaczmarka • „Okalew, dzieje wsi i szkolnictwa” • Pan Zbigniew Rasiewicz, • Za opracowanie • „Kroniki cukrowni Wieluń”

 22. Nagrody im. Jana Długosza przyznawane przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe Rok 2013. • Jan Juszczak z Sokolnik, • „Za odkrywanie i dokumentowanie historii i kultury wsi historycznej ziemi wieluńskiej", • Jan Maślanka z Warszawy, • „Za opracowanie i wydanie cennych książek dokumentujących dzieje wsi historycznej ziemi wieluńskiej".

 23. WYDARZENIA ‘2013

 24. Wystawa i uroczystości „690 lat. Niedzielsko i jego mieszkańcy”. 16 października 2013 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece publicznej w Wieluniu została otwarta wystawa "690 lat. Niedzielsko i jego mieszkańcy."Na wystawę składało się 40 plansz tematycznych oraz cztery gabloty eksponatów. Ich zawartość obejmowała historię wsi Niedzielsko, cukrowni "Wieluń" powstałej w 1912 roku na terenie wsi oraz historię Szkoły Podstawowej w Niedzielsku. Wystawę przygotowali: Adam Ustyniak - WTN, Zbigniew Rasiewicz – laureat Nagrody im. Jana Długosza oraz Lidia Ostrowska.

 25. Wystawa i uroczystości „690 lat. Niedzielsko i jego mieszkańcy”.

 26. Wystawa i uroczystości „690 lat. Niedzielsko i jego mieszkańcy”.

 27. Wystawa i uroczystości „690 lat. Niedzielsko i jego mieszkańcy”.

 28. Wystawa i uroczystości „690 lat. Niedzielsko i jego mieszkańcy”.

Similar Documents