Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EĞİTİMDE DEĞİŞİM TEKNOLOJİ VE İNTERNET KULLANIMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
EĞİTİMDE DEĞİŞİM TEKNOLOJİ VE İNTERNET KULLANIMI

EĞİTİMDE DEĞİŞİM TEKNOLOJİ VE İNTERNET KULLANIMI

413 Views Download Presentation
Download Presentation

EĞİTİMDE DEĞİŞİM TEKNOLOJİ VE İNTERNET KULLANIMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EĞİTİMDE DEĞİŞİM TEKNOLOJİ VE İNTERNET KULLANIMI

 2. 1953 - 2013

 3. 1953 - 2013

 4. 1953 - 2013

 5. 1953 - 2013

 6. 1953 - 2013

 7. 1953 - 2013

 8. 1953 - 2013

 9. 1953 - 2013

 10. 1953 - 2013

 11. 1953 - 2013

 12. 1953 - 2013

 13. 1953 - 2013

 14. Hedeflenen Beceriler O dönem öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler ile günümüzde bizlere kazandırılması hedeflenen beceriler arasında birçok fark var.

 15. Günümüzde kazanmamız gereken her becerinin en büyük desteği teknolojik öğeler. Bu teknolojik öğelerden biri ise bilgisayar teknolojisi ve internet. Şu anda eğitimin de en büyük destekçisi olan bu öğeler hayatımızı kolaylaştırdığı kadar zorlaştırabiliyor da. Öncelikle bilgisayar teknolojisi ve internet ile ilgili bazı istatistiklere ve bu dünyaya ait terimlere bir göz atalım.

 16. İNTERNET NEDİR ? En kısa tanımıyla: "Bilgiye Ulaşım ve Onu Paylaşım, sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım« dır. Aynı zamanda pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphane olduğu da söylenebilir. Kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur. Sosyal açıdan  bilgi değiş-tokuşu yapılabilen ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur

 17. SOSYAL MEDYA NEDİR? • “Sosyal medya” içeriğinin alıcıları tarafından oluşturulup, yine başka alıcıların kullanımına sunulduğu alandır. • “Sosyal” kelimesi burada en az ikili bir iletişim ve etkiletişimin tanımıdır. • Sosyal medyanın en önemli özelliği paylaşımların özgür ve bir o kadar da kontrolsüz olmasıdır.

 18. İnternet Kullanıcı Sayısı

 19. SOSYAL MEDY@NIN ÜLKEMİZDE KULLANIMI

 20. SOSYAL MEDY@NIN ÜLKEMİZDE KULLANIMI Toplam Türk internet kullanıcısı olan 18,142,000 Kişinin 79.6%’sı olan 14,443,000 kişi Sosyal Ağlar kategorisinde yerini almış durumda. İnternet kullanıcılarının internette geçirdiği zaman sıralamasında sosyal ağlar, üst sıralarda yerini koruyarak internette geçirdiğimiz zamanın önemli bir kısmını kaplıyor diyebiliriz.

 21. SOSYAL MEDY@NIN ÜLKEMİZDE KULLANIMI

 22. İnternet Teknolojisinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı İnternet Etiği

 23. İnternet Teknolojisinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı İnternet Etiği ETİK NEDİR? Etik, kişinin davranışlarını temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır.

 24. İnternet Teknolojisinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı İnternet Etiği Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, toplumda dolandırıcılık ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır. ETİK NEDİR?

 25. İnternet Teknolojisinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı İnternet Etiği İnternetin günümüzde yaygın bir iletişim aracı olarak kullanılması, beraberinde dikkat edilmesi gereken bazı kuralları da birlikte getirmektedir. İnternet üzerinde kabul edilebilir ya da edilemez davranışları tanımlayan kurallar " internet etiği " olarak adlandırılır.

 26. İnternet Teknolojisinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı İnternet Etiği İnternet etiğini, özgür irademizden hareketle pozitif ahlaki değerlere, kişi haklarına, toplumsal kurallara bağlı kalarak, erdemin varlığını da göz ardı etmeden; keyif alma, iyi ilişkiler kurma ve bireylerin iyiliği için internet teknolojilerinin kullanılması olarak tarif edebiliriz.

 27. İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği Dünyada ve Türkiye’de internet kullanımının yaygınlaşması siber suçların da her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Hırsızlık, dolandırıcılık, soygun, terörizm, sabotaj, şiddet, istismar, taciz ve kaçakçılık gibi pek çok suç, dijital ortama taşınmıştır. BİLİŞİM SUÇU olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

 28. İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği Türkiye’de işlenen bilişim suçları her geçen yıla göre %100 yakın bir artış göstermektedir. Bilgisayar ve internet kullanımının bu kadar artması, nitelikli suçların hızla artmasını neden olmuştur. Yapılan araştırmalara göre siber saldırılar en fazla ABD’de olurken, Türkiye ilk on içinde yer almaktadır.

 29. İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği BİLİŞİM SUÇLARI ! İşlenen bilişim suçları bulunduğunuz ağ'ın durumuna göre, disiplin cezasından işten çıkarılmaya; hesabın silinmesinden hapse kadar cezalara neden olabilir. (www.bilisimterimleri.com) Bilişim suçları için Türkiye’de 155@iem.gov.tradresine ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunularak ihbar edilebilir.

 30. BİLİŞİM SUÇLARININ İŞLENME NEDENLERİ

 31. Sanal Dedektifler web adresinden alınmıştır.

 32. Bilişim Suçu Kapsamına Giren Eylemler Nelerdir ?

 33. Bilişim Suçu Kapsamına Giren Eylemler Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim Suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ; a. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme b. Bilgisayar Sabotajı c. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık

 34. Bilişim Suçu Kapsamına Giren Eylemler d. Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik e. Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması f.Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :- Yasaya aykırı yayınlar- Pornografi içeren yayınlar- Hakaret ve Sövme - Vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı hazırlanmış web siteleri.

 35. BilişimSuçu Kapsamına Giren Eylemler - Toplum ahlakına aykırı içerikler - Kişi veya kurumlara karşı yapılan sövme ve hakaret içerikli yayınlar - Yasadışı yayınların internet üzerinde veya bilgisayar sistemleri üzerinde , web siteleri , e-mail , forum ve benzeri teknolojik iletişimde kullanılan her türlü araç ile topluma iletilmesi suç teşkil etmektedir.

 36. Ülkemizde En Çok Karşılaşılan Bilişim Suçları • Başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının tanıtımı amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da mağdur olan şahsın telefon numaralarını vermek. • Kişisel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması ve karşılığında tehdit ederek maddi menfaat sağlanması

 37. Ülkemizde En Çok Karşılaşılan Bilişim Suçları • Şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan adlarının karşılığında yüklü miktarlarda para talep etmek. • Özellikle Pornografik içerikli CD kopyalamak ve satmak. • Başkalarının adına e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ilişkileri zedeleme.

 38. Ülkemizde En Çok Karşılaşılan Bilişim Suçları • Sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları içerebilmektedir. • Başkalarına ait mail adresi ve sosyal medya sayfalarını ele geçirip şahsi amaçlar için kullanmak • Sosyal medya ortamlarında küfür yada hakaret edilmesi, şahısların taciz edilmesi, baskı yapılması

 39. BİLİŞİM SUÇLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARIN HUKUKİ DAYANAKLARI • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık TCK 503-507: Dolandırıcılık ve İflas • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik TCK 316-368: Sahtecilik Suçları • Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı 5846'nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) • Yasadışı Yayınlar TCK 125-200: Devletin Şahsiyetine karşı cürümler;

 40. BİLİŞİM SUÇLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARIN HUKUKİ DAYANAKLARI • TCK 480-490: Hakaret ve Sövme Cürümleri • TCK 426-427: Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: ve diğer anlatım araç ve gereçleri. • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme "Bilişim Alanında Suçlar TCK 525a, b, c ve d". Maddeleridir.

 41. ÖNERİLER • Internet'in tamamen güvenilir olduğunu düşünmeyin. • Kredi kartlarının Internet ortamında kullanımına dikkat edin ve güvenmediğiniz bilgisayarlarda(Internet cafe gibi yerlerde) kredi kartı bilgilerini girmeyin. • Arkadaş arama sitelerine dikkat edip her siteye kendi resimlerinizi ve kişisel bilgilerinizi vermeyin. • Kolay ve herkesin tahmin edebileceği(doğum tarihi gibi) şifre ve gizli soru kullanmayın. Hatta şifrenizi belli aralıklarla değiştirin.

 42. ÖNERİLER • Her web sitesi yasal olmayabilir. Web sitelerindeki bilgilerin her zaman doğru olacağını düşünmeyin. • Tanımadığınız kişilerden gelen e-postalara karşı şüpheci yaklaşın ve hemen açmayın. • Parasal vaatlerde bulunan sitelere karşı şüpheci olun. Kişisel bilgi ve resimlerinizi Internet kafe gibi ortamlarda paylaşmayın. • Dosya paylaşım programlarını kullanıyorsanız kişisel bilgilerinizin olduğu dosyaları paylaşıma açmayın. • Web sitelerinde ve programlarda yazılanları okumadan "ok", "tamam", "next", "ileri" butonlarına tıklamayın.

 43. ÖNERİLER • Antivirüs programı kullanın ve antivirüs programınızı güncel tutun. • Güvenmediğiniz alışveriş sitelerinden alışveriş yapmayın. • Internet'ten indirdiğiniz dosyaları mutlaka virüs taramasından geçirin. • Güvenliği arttıran güncelleştirmeleri yapın.

 44. ÖNERİLER • Chat programlarında bilgisayarınıza zarar verecek özellikler bulunabileceğini unutmayın ve chat ortamında tanıştığınız kişilere kişisel bilgilerinizi vermeyin. • Güvenilirliğinden emin olmadığınız web sitelerinden, disklerden ve CD'lerden bilgisayarınıza dosya yüklemeyin.  

 45. TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası           : 5237 SEKİZİNCİ BÖLÜM Şerefe Karşı Suçlar Hakaret             Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 46. BÜYÜYEN TEHLİKE SİBER ZORBALIK ! DUR, DÜŞÜN, TIKLA

 47. Okul Zorbalığı • Bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesi ile sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu saldırganlık türü okul zorbalığıdır. • Bu saldırganlığın internet aracılığı ile yapılması siber zorbalığı meydana getirmektedir.

 48. SİBER ZORBALIK TÜRLERİ • “Şiddet”:Kaba ve kızgın bir dil kullanılarak elektronik mesaj gönderme • “Taciz”:Sürekli olarak incitici ve kaba mesajlar gönderme • “Siber Gözdağı”: Sürekli olarak zarar verme tehdidi ve ya da onur kırıcı sözler içeren mesajları gönderme. Kişinin kendini güvenlik tehdidi altında hissettiği diğer çevrimiçi etkinliklerde yer alması • “İftira”:Bir kişi hakkında arkadaşlıklarını veya saygınlığını zedeleyebilecek asılsız dedikodu ve söylentileri yayma ya da bu tür içerikte mesajlar gönderme (Trolley, Hanel, and Shields,2009)

 49. SİBER ZORBALIK TÜRLERİ • “Kimlik Değiştirme”: Başka biri gibi davranarak ilgili kişiyi kötü gösteren, saygınlığını zedeleyen ve tehlikeye atan mesajlar gönderme ya da yayınlama • “Açığa Vurma”: Kişinin özelini ya da kişi hakkında utandırıcı bilgileri çevrimiçi ortamda yayma • “Komplo”: Bir kişi hakkındaki utandırıcı bilgileri hileyle elde etme • “Dışlama”: I Kişiyi kasıtlı olarak çevrimiçi bir grup dışına itme (Trolley, Hanel, and Shields,2009)

 50. SİBER ZORBALIK NEDİR?