PKS 2013 - 2016 - PowerPoint PPT Presentation

pks 2013 2016 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PKS 2013 - 2016 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PKS 2013 - 2016

play fullscreen
1 / 82
PKS 2013 - 2016
141 Views
Download Presentation
danae
Download Presentation

PKS 2013 - 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PKS 2013 - 2016 Katsaus uusiin sääntöihin Tammikuu 2013 Keke Tulomäki PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 2. Purjehdusurheilun johtavana auktoriteettina Kansainvälinen Purjehdusliitto (the International Sailing Federation) edistää ja tukee ympäristönsuojelua kaikissa purjehduskilpailuissa ja muissa lajiin liittyvissä tapahtumissa kaikkialla maailmassa. PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 3. Sisältö • Suurimmat Muutokset • Määritelmät • Perusperiaatteet • Osat 1 – 7 • Liite A • Liite M • Liite P • Liite R PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 4. Suurimmat muutokset • Ympäristöasia • Online –dokumenttien esittely • Määritelmät kirjan lopusta kirjan alkuun • Määritelmät: asianosainen, merkki, merkkitila, tila, tulla maaliin, väistää • Ryhmä C:n säännöt • Edellisen säännöstön PKS 67 poistettu kokonaan • Liite A: RET & DPI Lisäksi • Liite F: Leijalaudat • Liitteet B, D ja E kokonaan uusi rakenne • Liite F => Liite R PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 5. Johdanto • Käsitteet –kohdassa sana ”alus” (farkost, vessel) määritellään tarkoittavan mitä tahansa venettä tai laivaa. Liitteidenulkopuolellasana “alus” esiintyyseuraavissasäännöissä • Este - määritelmä • PKS 1.1, PKS 23, Osan 2 johdanto, PKS 41(b), PKS 42.3(g), PKS 42.3(h), PKS 47.2 ja PKS 62.1(b) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 6. Määritelmät: Asianosainen Tutkinnan asianosainen on • protestitutkinnassa: protestoija; protestin kohde; • hyvityspyynnön käsittelyssä: vene, joka pyytää hyvitystä tai jolle pyydetään hyvitystä, kilpailulautakunta, joka toimii säännön 60.2(b) mukaisesti; • säännön 62.1 (a) nojalla tehdyssä hyvityspyynnössä: taho, jonka väitetään lyöneen laimin tai toimineen virheellisesti • vene tai kilpailija, jota voidaan rangaista säännön 69.2 nojalla; Protestilautakunta ei kuitenkaan ole koskaan asianosainen. PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 7. Määritelmät: Merkki Esine, jonka purjehdusohjeet vaativat veneen jättävän tietylle puolelle, ja purjehduskelpoisen veden ympäröimä kilpailulautakunnan vene, johon lähtö- tai maalilinja ulottuu. Ankkuriköysi tai merkissä vahingossa kiinni oleva esine ei kuulu merkkiin. Tilapäisesti kiinni olevat esineet (esim. lepuuttajat lautakunta-aluksen kyljessä) kuuluvat jatkossa merkkiin!! PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 8. Määritelmät: Merkkitila Tila, jonka vene tarvitsee jättääkseen merkin vaaditulle puolelle. Siis, (a) tila, jonka vene tarvitsee purjehtiakseen merkille, kun senoikea suunta on purjehtia merkin lähelle, ja (b) tila merkin kiertämiseen niin kuin se on radan purjehtimiseksi tarpeellista. Merkkitilaan ei kuitenkaan kuulu tilaa vastakäännökseen, ellei vene peitä tuulen puolelta ja ole merkkitilaa antamaan vaaditun veneen sisäpuolella ja se yltäisi merkille vastakäännöksensä jälkeen. • Edellisissä säännöissä • merkille => merkillä : siirtyminen tilasta toiseen epämääräinen • Mahdollisuus / oikeus ”kiusata” => nyt vaatimus oikeasta suunnasta • Ei enää tilaa purjehtia oikeaan suuntaan merkillä vaan tila kiertää merkki hyvän merimiestavan mukaisesti (”seamanlike”) • Oikeus vastakäännökseen ilman yltämistä • Ks. Myös 18.2 ( c ) ( 2 ) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 9. Määritelmät: Merkkitila (& PKS 21) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 10. Määritelmät: Merkkitila Tila, jonka vene tarvitsee jättääkseen merkin vaaditulle puolelle. Siis, tila, jonka vene tarvitsee purjehtiakseen merkille, kun sen oikea suunta on purjehtia merkin lähelle, => Keltaisen ei siis tarvitse antaa sinisen purjehtia oikeaan suuntaansa - ainoastaan tila purjehtia merkille PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 11. Määritelmät: Tila Tila, mukaan lukien tila, jonka vene tarvitsee noudattaakseen Osan 2 sääntöjä ja sääntöä 31, jonka vene tarvitsee vallitsevissa olosuhteissa, kun sitä ohjaillaan ripeästi hyvän merimiestavan mukaisesti. • Sääntöihin on nyt kirjattu mahdollisen lisätilan tarve, silloin kun vene noudattaa Osan 2 sääntöjä toista/toisia veneitä kohtaan – ”keskimmäinen vene”: joutuu antamaan tilaa, mutta on myös oikeutettu tilaan PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 12. Määritelmät: Tila Sinisen annettava niin paljon tilaa, että keltainen pystyy täyttämään velvoitteensa (PKS 18.2 ) Vihreää kohtaan PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 13. Määritelmät: Tila Harmaan annettava niin paljon tilaa, että vihreä pystyy täyttämään velvoitteensa (PKS 19) sinistä kohtaan PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 14. Määritelmät: Tulla maaliin Vene tulee maaliin, kun jokin sen rungon tai normaalilla paikallaan olevan miehistön tai varusteiden osa ylittää maalilinjan radan puolelta. Vene ei kuitenkaan ole tullut maaliin, jos maalilinjan ylittämisen jälkeen se • suorittaa säännön 44.2 mukaisen rangaistuksen • korjaa maalilinjalla tekemänsä virheen säännön 28.2 nojalla, tai • jatkaa radan purjehtimista. • Edeltävissä säännöissä vene on epämääräisessä tilassa ensimmäisen maaliin tulonsa ja mahdollisen uuden maaliintulonsa välisen ajan • Selkeämpi, jos useita kierroksia ja lähtölinja = maalilinja PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 15. Määritelmät: Väistää Vene väistää kulkuun oikeutettua venettä (a) jos kulkuun oikeutettu vene voi purjehtia suuntaansa ilman että sen tarvitsee tehdä mitään kosketuksen välttämiseksi, ja (b) kun veneiden peittäessä toisiaan, kulkuun oikeutettu vene voi myös muuttaa suuntaansa kumpaankin suuntaan ilman välitöntä kosketusta. • Suojan puolen vene => kulkuun oikeutettu vene (vrt. styyra / paara –tilanne => myös styyralla oikeus pieneen ”kiemurteluun”) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 16. Määritelmät: Väistää Vene väistää kulkuun oikeutettua venettä jos kulkuun oikeutettu vene voi purjehtia suuntaansa ilman että sen tarvitsee tehdä mitään kosketuksen välttämiseksi,=> tämä toteutuu ja (b) kun veneiden peittäessä toisiaan, kulkuun oikeutettu vene voi myös muuttaa suuntaansa kumpaankin suuntaan ilman välitöntä kosketusta. => tässä ollaan rajamailla – sinisen olisi turvallisempaa pitää suurempi etäisyys keltaiseen PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 17. Perusperiaatteet YMPÄRISTÖVASTUU Purjehdusurheiluun osallistuvia rohkaistaan minimoimaan ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 18. Osa 2: Ryhmä A / Johdanto Veneellä on kulkuoikeus toiseen veneeseen nähden, kun toisen veneen täytyy väistää sitä.Eräät ryhmien B, C ja D säännöt kuitenkin rajoittavat kulkuun oikeutetun veneen liikkeitä. • Edellisessä versiossa saattoi tulkita veneellä olevan kulkuoikeus kaikkiin toisiin veneisiin nähden PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 19. Osa 2: PKS 14 14 KOSKETUKSEN VÄLTTÄMINEN Veneen täytyy välttää kosketusta toiseen veneeseen, mikäli siihen on kohtuullinen mahdollisuus. Jos veneellä on kulkuoikeus tai oikeus tilaan tai merkkitilaan, • sen ei kuitenkaan tarvitse toimia kosketuksen välttämiseksi ennen kuin on ilmeistä, että toinen vene ei väistä tai anna tilaa tai merkkitilaa, ja • se vapautetaan tämän säännön rikkomisesta, ellei kosketuksesta aiheudu vahinkoa tai loukkaantumista. • Ei rangaista => vapautetaan (terminologian yhtenäistäminen) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 20. Osa 2: Ryhmä C / johdanto Ryhmän C säännöt eivät koske purjehduskelpoisen veden ympäröimää lähtömerkkiä tai sen ankkuriköyttä siitä lähtien kun veneet lähestyvät sitä lähteäkseen, kunnes ne ovat ohittaneet sen • Teksti osana sääntöä on selkeämpi ja useammin luettu kuin johdannossa oleva teksti • Säännön 19 on hyvä olla voimassa myös säännön 20 ollessa voimassa (usean esteen skenaario?; 2*paara ja styyra) • Samoin säännön 18.3, kun sääntö 20 on voimassa PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 21. Osa 2: PKS 18.2 (c) Kun sääntö 18.2(b) vaatii venettä antamaan merkkitilaa, • sen on jatkettava tilan antamista siinäkin tapauksessa, että peitto myöhemmin lakkaa tai uusi peitto alkaa. • jos se joutuu peittoon merkkitilaan oikeutetun veneen sisäpuolelle, sen pitää myös antaa tuolle veneelle tilaa purjehtia oikeaan suuntaansa niin kauan kuin veneet peittävät toisiaan Jos kuitenkin merkkitilaan oikeutettu vene ohittaa tuulensilmän tai poistuu vyöhykkeestä, sääntö 18.2(b) lakkaa pätemästä. • Selkeämpi • Korostaa merkkitilaa antamaan velvollisen vastuuta olla estämättä merkkitilaan oikeutettua • Merkkitilaan oikeutettu vene on oikeutettu purjehtimaan oikeaan suuntaansa, mutta ei saa sulkea luukkua (ilman rajoituksia) • 18.2 (c) lakkaa automaattisesti olemasta voimassa, kun 18.2 (b) lakkaa PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 22. Osa 2: PKS 18.2 (c) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 23. Osa 2: PKS 18.2 (e) • Jos vene on saanut sisäpuolisen peiton selvästi perästätai tehtyään vastakäännöksen toisen veneen tuulen puolelle, ja jos peiton alkamisesta lähtien ulkopuolinen vene ei ole voinut antaa merkkitilaa, sen ei tarvitse sitä antaa Esim. sininen ei enää ehdi/pysty liikkumaan siten, että tilaa olisi PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 24. Osa 2: PKS 18.3 Vastakäännös vyöhykkeessä Jos vyöhykkeessä oleva vene ohittaa tuulensilmän ja on sen jälkeen samalla halssilla kuin vene, joka yltää merkille, sääntö 18.2 ei tämän jälkeen päde niiden välillä. Halssia vaihtanut vene • ei saa aiheuttaa toisen veneen purjehtimista, kosketusta välttääkseen, tiukasti vastaista ylemmäksi eikä se saa estää toista venettä ohittamasta merkkiä vaaditulta puolelta, ja • sen täytyy antaa merkkitilaa, jos toinen vene joutuu peittoon sen sisäpuolelle. • ”lähestyy merkkiä” oli epämääräinen – vene lähestyy jo vyöhykkeen ulkopuolellakin • Tilanteessa voi olla enemmän kuin kaksi venettä • Kosketusta välttääkseen vs. sitä välttääkseen PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 25. Osa 2: PKS 18.3 PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 26. Osa 2: PKS 20 20.1 Huutaminen Lähestyessään estettä, vene voi huutaa tilaa tehdäkseen vastakäännöksen ja välttääkseen toista samalla halssilla olevaa venettä. Se ei kuitenkaan saa huutaa jos (a) se voi välttää esteen turvallisesti tekemättä huomattavaa suunnan muutosta, (b) se purjehtii alemmaksi kuin tiukasti vastaiseen, tai (c) este on merkki, ja vene joka yltää sille, joutuisi vastaamaan ja muuttamaan kurssiaan. PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 27. Osa 2: PKS 20 20.2 Vastaaminen (a) Veneen huudettua, sen täytyy antaa huudon kohteena olleelle veneelle aikaa reagoida. (b) huudon kohteena olleen veneen on reagoitava, vaikka huuto rikkoo sääntöä 20.1. (c) huudon kohteena olleen veneen on reagoitava joko tekemällä vastakäännös niin pian kuin mahdollista tai heti vastaamalla ”Tehkää itse vastakäännös” (stagvändsjälv, youtack) ja antamalla huutaneelle veneelle tilaa vastakäännökseen ja toisen veneen väistämiseen. (d) kun huudon kohteena ollut vene reagoi, huutaneen veneen on tehtävä vastakäännös niin pian kuin mahdollista. (e) alkaen siitä hetkestä, jolloin vene huutaa, kunnes se on tehnyt vastakäännöksen ja välttänyt huudon kohteena olleen veneen, sääntö 18.2 ei päde niiden välillä. PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 28. Osa 2: PKS 20.2 (e) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 29. Osa 2: PKS 20 20.3 Huudon välittäminen seuraavalle veneelle Kun veneelle on huudettu tilaa vastakäännökseen ja se aikoo reagoida tehden vastakäännöksen, se voi huutaa toiselle samalla halssilla olevalle veneelle tilaa vastakäännökseen ja itsensä välttämiseen. Se voi huutaa, vaikka ei täyttäisi säännön 20.1 ehtoja. Sääntö 20.2 pätee sen ja huudon kohteena olevan veneen välillä. PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 30. Osa 2: PKS 20.3 PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 31. Osa 2 PKS 20.3 ….Se voi huutaa, vaikka ei täyttäisi säännön 20.1 ehtoja. ….. Vanhat säännöt eivät tätä sallineet !! PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 32. Osa 2: PKS 21 21 VAPAUTTAMINEN Kun vene purjehtii tilassa tai merkkitilassa, johon sillä on oikeus jonkin Ryhmän C säännön nojalla, se pitää vapauttaa, jos tilanteessa tilaa tai merkkitilaa antamaan velvollisen veneen kanssa, • se rikkoo jotakin ryhmän A sääntöä, sääntöä 15 tai sääntöä 16, tai • se on pakotettu rikkomaan sääntöä 31 • Selkeämpi ja johdonmukainen läpi Ryhmän C • Tarjoaa selkeämmän suojan sisäpuoliselle väistämisvelvolliselle tilaanoikeutetulle veneelle PKS 19.2 (b):n soveltuessa PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 33. PKS 21 Vapauttaminen PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 34. Osa 2: PKS 22.3 • Kun vene liikkuu veteen nähden takaperin pitämällä purjetta kohti tuulta, sen täytyy väistää venettä, joka ei liiku siten takaperin PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 35. Osa 3: PKS 25.3 • Kilpailulautakunta voi antaa näkyvän viestin käyttäen joko lippua tai muuta vastaavannäköistä esinettä PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 36. Osa 3: PKS 28 28.1 Veneen täytyy lähteä, purjehtia purjehdusohjeissa kuvattu rata ja tulla maaliin. Näin tehdessään se saa jättää kummalle puolelle tahansa merkin, joka ei aloita, rajoita tai päätä sen purjehtimaa rataosuutta. Sen jälkeen kun se on tullut maaliin, sen ei tarvitse kokonaan ylittää maalilinjaa. • Pingotettu naru omassa luvussaan => selkeys • legshe is sailing vs. she is on => onko sääntö 18 voimassa vai ei => suomalainen teksti säilyi (= oli edellä aikaansa!) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 37. Osa 3: PKS 28 28.2 Veneen uraa, lähtien siitä hetkestä, kun se alkaa lähestyä lähtölinjaa sen lähtöpuolelta lähteäkseen, kunnes se tulee maaliin, esittävän langan pitää pingotettuna, (a) ohittaa jokainen merkki vaaditulta puolelta ja oikeassa järjestyksessä, (b) koskettaa jokaista kääntömerkkiä, ja (c) mennä portin merkkien välistä edellisen merkin suunnasta. Vene voi korjata mahdolliset tämän säännön rikkomisesta aiheutuneet virheensä edellyttäen, että se ei ole tullut maaliin. • Esim. rajoitusmerkki lähtölinjalla ajelehtinut • Selkeä ”määräaika” korjauksille – tosin maaliin tulossa takaportti (= jatkaa radan purjehtimista) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 38. Osa 3: PKS 29 29.1 Yksittäinen palautus Jos veneen lähtöviestin hetkellä jokin sen rungon, miehistön tai varusteiden osa on lähtölinjan radan puolella tai jos se joutuu noudattamaan sääntöä 30.1, kilpailulautakunnan täytyy viipymättä nostaa lippu X ja antaa yksi äänimerkki. Lippua on pidettävä nostettuna, kunnes kaikki edellä tarkoitetut veneet ovat purjehtineet kokonaan lähtölinjan tai sen jommankumman jatkeen lähtöpuolelle ja ovat noudattaneet sääntöä 30.1, jos sitä käytetään, mutta ei pitempään kuin neljä minuuttia lähtöviestin jälkeen tai minuuttia ennen mahdollista seuraavaa lähtöviestiä näistä aikaisemman ratkaistessa. Jos sääntö 30.3 pätee, tämä sääntö ei ole voimassa. • Kaikkien ei tarvitse olla yhtä aikaa lähtöpuolella PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 39. Osa 3: PKS 33 Kilpailulautakunta voi muuttaa kääntömerkiltä tai portilta alkavaa rataosuutta muuttamalla seuraavan merkin (tai maalilinjan) paikkaa ja viestittämällä muutoksesta jokaiselle veneelle ennen kuin se aloittaa osuuden. Seuraavan merkin ei tarvitse tällöin olla paikallaan. (a) Jos osuuden suuntaa muutetaan, viestiksi näytetään lippua C toistuvin äänimerkein ja joko (1) uutta kompassisuuntimaa tai (2) vihreää kolmiota, jos suuntaa muutetaan oikealle, tai punaista suorakulmiota, jos suuntaa muutetaan vasemmalle. (b) Jos osuuden pituutta muutetaan, viestiksi näytetään lippua C toistuvin äänimerkein ja merkkiä –, jos pituutta pienennetään, tai merkkiä +, jos pituutta suurennetaan. (c) Seuraavia osuuksia voidaan lisäviesteittä muuttaa radan muodon säilyttämiseksi. PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 40. Osa 4: PKS 41 Vene ei saa ottaa vastaan muuta ulkopuolista apua kuin (a) apua sairaalle, loukkaantuneelle tai vaarassa olevalle miehistön jäsenelle; (b) törmäyksen jälkeen apua toisen törmänneen aluksen miehistöltä veneiden irrottamiseksi; (c) apua kaikkien veneiden vapaasti saatavilla olevien tietojen muo­­dossa; (d) pyytämättä saatua tietoa jäävittömästä lähteestä, joka voi olla samaan kilpailuun osallistuva toinen vene. Kuitenkin venettä, joka saa huomattavaa etua kilpailussa säännön 41(a) nojalla vastaanotetusta avusta, voidaan protestoida ja rangaista; rangaistus voi olla hylkäämistä lievempi. • Esim. mereen pudonnut gasti voi olla vaarassa… PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 41. Osa 4: PKS 42.3 (c) Kun muulloin kuin veneen luoviessa aaltoliuku (nopea kiihdyttäminen aallon etureunaa alaspäin) tai pintaliuku on mahdollista, veneen miehistö saa aalto- tai pintaliu’un aloittaakseen vetää sisään mitä tahansa purjetta, mutta kutakin purjetta vain kerran kutakin aaltoa tai puuskaa kohti. • Aallot voivat liikkua eri suuntaan kuin tuuli => suojanpuolen reuna ei ole hyvä • Kun aalto liikkuu pohjoisesta etelään, etelänpuolinen reuna on etureuna • teksti selvenee (esim. pitikö jalusta ja kaijaa vetää yhtä aikaa?) ja säännön valvonta helpottuu (ei enää jalusta, kaijaa jne.) PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 42. Osa 4: PKS 42.3 (e) Jos latta on nurinpäin, veneen miehistö saa pumpata purjetta kunnes latta ei enää ole nurinpäin. Tämä toimi ei ole sallittu, jos se selvästi kuljettaa venettä. PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 43. Osa 4: PKS 42.3 (f) Päästäkseen irti karilleajon tai toiseen alukseen tai muuhun esineeseen törmäämisen jälkeen vene voi käyttää miehistönsä tai toisen aluksen miehistön voimaa ja mitä tahansa muita välineitä paitsi veneen kuljettamiseen tarkoitettua moottoria. Kuitenkin, moottorin käyttö voi olla sallittu säännön 42.3(i) nojalla. • Viimeinen lause selvyyden vuoksi • Kolari voi sattua muunkin kuin kilpailevan veneen kanssa PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 44. Osa 4: PKS 44.1 Vene voi ottaa kahden käännöksen rangaistuksen, kun se on kilpaillessaan yhdessä tilanteessa saattanut rikkoa yhtä tai useampaa osan 2 sääntöä. Se voi ottaa yhden käännöksen rangaistuksen, kun se on saattanut rikkoa sääntöä 31. Purjehdusohjeet voivat vaihtoehtoisesti määrätä käytettäväksi pisterangaistuksen tai jonkin muun rangaistuksen, jolloin tuo määrätty rangaistus korvaa yhden käännöksen ja kahden käännöksen rangaistuksen. • Edellinen säännöstö vaatii periaatteessa ottamaan jokaista rikottua sääntöä kohti oman rangaistuksensa • Selkeytys rakenteeseen, mutta myös pisterangaistuksen käytölle PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 45. Osa 4: PKS 44.1 (b) jos vene aiheutti loukkaantumista tai vakavaa vahinkoa taikka jos sen rikkomus tuotti sille, rangaistuksen ottamisesta huolimatta, merkittävää etua purjehduksessa tai kilpailussa, sen rangaistus on kilpailusta luopuminen. • Edellisessä säännöstössä ei ole täysin selvää katsotaanko edun saamista ennen vai jälkeen rangaistuksen ottamisen => selkeytys PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 46. Osa 4: PKS 48 48 SUMUMERKIT JA VALOT; REITTIJAKOJÄRJESTELMÄT 48.1 Milloin turvallisuus niin vaatii, veneen täytyy antaa sumumerkkejä ja näyttää valoja siten kuin kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä (meriteiden säännöt) tai alueen viralliset säännöt vaativat. 48.2 Veneen täytyy noudattaa meriteiden sääntöjen sääntöä 10, Reittijakojärjestelmät. PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 47. Osa 4: PKS 49 niiden täytyy olla kireät eivätkä kilpailijat saa pitää mitään osaa vartalostaan niiden ulkopuolella paitsi lyhyen ajan tarpeellisen tehtävän suorittamiseksi. Kun veneessä on ylemmät ja alemmat suojakaiteet, saa kannella istuva, ulospäin katsova kilpailija, jonka vyötärö on alemman suojakaiteen sisäpuolella, pitää kehonsa yläosaa ylemmän suojakaiteen ulkopuolella. Jos luokkasäännöt eivät määrää suojakaiteiden materiaalia ja minimihalkaisijaa, pitää noudattaa vastaavia määritelmiä ISAF:n Avomerikilpailun erikoismääräyksissä (OffshoreSpecialRegulations). Huom! ISAF:n Avomerikilpailun erikoismääräykset ovat saatavissa ISAF:nverkkosivuilta. • Vaijeri poistettu – voi olla Dynemaa tms. • Suojakaiteiden tiukkuus määräytyy nyt OSR:n mukaan! PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 48. Osa 4: PKS 50.3 • Luovipurje => purje PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 49. Osa 4: PKS 50.4 Sääntöjen 50 ja 54 sekä Liitteen G tarkoitusperiä varten keulapurjeen ja spinaakkerin ero on siinä, että keulapurjeen etu- ja takaliesman keskipisteiden välinen mitta ei ylitä 75 %:ia purjeen alaliesman pituudesta. Halssikulmastaan keulimmaisen maston peräpuolelle kiinnitetty purje ei ole keulapurje. • Muussa kirjallisuudessa voi olla muita määritelmiä • Selkeys • Muutokset purjeteknologiassa / designissa PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2

 50. Osa 4: PKS 52 Veneen kiinteää köysistöä, juoksevaa köysistöä, pyöröpuita ja liikutettavia rungon ulokkeita saa säätää ja käyttää ainoastaan miehistön tuottamalla voi­malla. • Ei enää käsivoimalla – kuitenkin jalat ja koko vartalo pelissä PKS 2013-2016 koulutusmateriaali v2