munkajogi v ltoz sok az nkt s a 326 2013 korm nyrendelet alapj n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Munkajogi változások az NKT és a 326/2013 Kormányrendelet alapján. 2013. szeptember. Fogalmak. Ügyelet: A rendelkezésre állás a munkáltató által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4) Készenlét: Rendelkezésre állás a munkavállaló által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - keegan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
munkajogi v ltoz sok az nkt s a 326 2013 korm nyrendelet alapj n

Munkajogi változások az NKT és a 326/2013 Kormányrendelet alapján

2013. szeptember

fogalmak
Fogalmak
 • Ügyelet: A rendelkezésre állás a munkáltató által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)
 • Készenlét: Rendelkezésre állás a munkavállaló által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)
 • Rendes munkaidő Mt. 88. §, 92.§ : A teljes napi munkaidő 8 óra
 • Óraadó: Heti max 10 óra lehetséges Nkt. 4.§ (19)
 • Teljes munkaidő: Heti 40 óra teljes állásban Mt. 92.§ (1)
 • Rendkívüli munkavégzés: Írásban kell elrendelni
k t tt munkaid
Kötött munkaidő
 • A nevelési-oktatási intézményekben a heti teljes munkaidő nyolcvan százalékát 32 óra az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni
  • a teljes munkaidő fennmaradó részében ( heti 8 óra ) a munkaideje beosztását vagy felhasználását pedagógus maga jogosult meghatározni. Nkt. 62.§. (5)
  • Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. Nkt. 62.§. (7)
k t tt id voda nkt 62 8
Kötött idő Óvoda Nkt. 62.§ (8)
 • Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania,
 • a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában
  • a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok,
  • a nevelőtestület munkájában való részvétel,
  • gyakornok szakmai segítése,
  • továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
nevel ssel oktat ssal lek t tt id
Neveléssel-oktatással lekötött idő
 • A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, és tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok esetében hatvanöt százaléka lehet Nkt 62.§ (11)
nevel ssel oktat ssal lek t tt id1
Neveléssel-oktatással lekötött idő
 • Az óvoda-, iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje - teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében - heti huszonkettő óra. Az óvoda-, iskolapszichológus a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, közvetlen pszichológiai foglalkozás kapcsolatos, további heti tíz órában a közvetlen pszichológiai foglalkozások szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat látja el, Nkt 62.§ (11a)
 • A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, közvetlen foglalkozással kapcsolatos feladatokat Nkt 62.§ (13)
k t tt munkaid nevel ssel oktat ssal le nem k t tt r sze 326 2013 korm r 17
Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része 326-2013 korm R. 17.§
 • Intézményvezető állapítja meg, pedagógus véleményének kikérésével személyre szólóan
 • Havi nyilvántartása szükséges:
 • Feladatok:
  • Gyermekfelügyelet előre tervezett és alkalomszerű ( reggeli és étkeztetési ügyelet )
  • Csoportos óvodai munkák (adminisztráció, szülői ért., család látogatás, stb. )
  • Munkaközösség-vezetői feladatok
k t tt munkaid nevel ssel oktat ssal le nem k t tt r sze 326 2013 korm r 171
Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része 326-2013 korm R. 17.§
 • Adminisztráció
 • ESETI HELYETTESÍTÉS
 • Két telephely közötti utazás
 • Kapcsolattartás szülőkkel
 • Intézményi dokumentumok, készítése
 • Gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
 • Értekezletek, továbbképzések
 • Gyakornok mentorálása
munkaid nyilv ntart s
Munkaidő nyilvántartás
 • Havi munkaidő nyilvántartása szükséges Mt. 134.§:
 • Tartalma:
  • Rendes munkaidő
  • Rendkívüli munkaidő
  • Készenlét
  • Szabadság
  • Ezen idők tartalma, kezdő és befejező ideje
 • Munkaidő nyilvántartást az intézményvezető vezeti (R. jön )
helyettes t s t lmunka vod ban
Helyettesítés, túlmunka óvodában
 • Túlmunka = eseti helyettesítés, üres állás időszakos betöltése
 • Elméletileg túlóra kifizetése nincs
 • 32 neveléssel lekötött idő után óvodában 4 óra túlmunkára kötelezhető
 • Óvodában Napi 2 óra, heti 4 óra túlmunka a neveléssel-oktatással lekötött idő után
 • Várhatólag egy tanítási évben 30 nap lehet túlmunkát elrendelni
slide12

Munkaidő kedvezmény

 • Az Mt ( 2012. évi I. tv. ) változás következtében megváltozott a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet munkaidő kedvezménye
 • Igénybevétel előtt 5 nappal jelezni munkáltató felé
 • Távolléti díj jár Mt. 260.§.- (2), 274. (5)
 • A szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni 326-2013 Korm R. 18.§
  • a munkaidő-kedvezmény nyolcvan százaléka a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre
  • húsz százaléka a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőre essen.

12

szakszervezet
Szakszervezet
 • Szakszervezet Mt. 274.§:
  • az irányadó a január elsejei taglétszám
  • Minden két szakszervezeti tag után havi 1 óra
 • Naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő kedvezmény
 • A szakszervezet által megjelölt személy veheti igénybe
 • Tárgyév végéig vehető igénybe
 • Megváltani nem lehet, ( vagyis eseti, igény szerinti kiosztású )
k zalkalmazotti tan cs
Közalkalmazotti tanács
 • Üzemi tanács Mt. 260§. ( közalkalmazotti tanács):
  • Elnök havi munkaidő 15%-a
  • Tag havi munkaidő 10%-a
 • Pedagógus esetében továbbra is elnök 3, tag 2 óra hetente a kötelező órából
 • Véleményem szerint itt sem kell heti rendszerességgel kiadni, csak ha igénylik a feladathoz
 • Számítás: (4,33x40)x0,15= havi 26 óra melyet arányosítani kell kötelező óra (22-26) és a fennmaradó (18-14) között
pedag gus b rt bla al tartoz k nkt 65
Pedagógus bértábla alá tartozók Nkt. 65.§
 • Ped. szakmai szolg.: pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó
 • Gyermekek védelméről és a Gyámügyi igazgatásról szóló tv. hatálya alatti intézményben pedagógus munkakörben

2013. 09. 01.

 • Nevelési-oktatási int. nevelő-és oktató munkát segítő munkakörben pedagógus végzettséggel 2015. 09. 01.
b relemek
Bérelemek
 • 326/2013 Korm R. 38.§ hatáskörébe teszi a 2014-2016 közötti % megállapítását
 • Kiemelt munkavégzésért járó ker. kieg 2013. 09. 01.-től nincs.
 • A több diploma utáni pótlék, hiányszakon tanítók pótléka nem lesz ( új pótlék rendszer )
 • Minőségirányításban résztvevőknek 09.01.-el nem jár díjazás Kt. 40.§ (11) hatályát vesztette.
 • Egyetemet végzett óvodapedagógus átsorolása
tsorol s nem rinti
Átsorolás nem érinti
 • Kjt alatt maradnak a nevelő- és oktató munkát segítő minden alkalmazott
  • Pedagógiai asszisztens
  • Óvoda-iskola titkár
  • Rendszergazda
  • Könyvtáros
  • Szabadidő szervező
  • Dajka
  • Laboráns
kinevez s m dos t s pedag gusok eset ben
Kinevezés módosítás pedagógusok esetében
 • Megszűnt a kötelező óraszám pedagógusok esetében mint fogalom, helyette neveléssel-oktatással lekötött idő
 • A Kinevezések kötelező óraszámát módosítani kell 22-26-ra, ill. részarányra részmunkaidő esetén is tól-ig. nem mindegy mi alapján számítom ki a bérét
 • Vezetők kötelező óraszáma változott 326/2013 Korm R. 3. sz. melléklet
 • Óvodavezetők esetében az Nkt. 1. sz. mell.
jogviszony besz m t s
Jogviszony beszámítás
 • MT és a Kjt együttesen kell alkalmazni Nkt 64.§ (1)
 • 138/92 Korm. R. hatályát vesztette a 326/2013. Korm R. 40. § alapján 2013. 09.01-el ( csillag rendszer )
 • Kjt. 87/A § (3-4), 65.§ (2) jogviszony beszámítás
  • Az eddigi besorolása érvényes
 • közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. Nkt. 64.§ (5)
fokozati besorol s nkt 64 4
Fokozati besorolás Nkt. 64.§ (4)
 • A pedagógus-munkakörben:
  • legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség,
  • a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat,
  • akadémiai tagság,
  • szakmai gyakorlat,
  • publikációs tevékenység,
  • minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján:
   • Gyakornok,
   • Pedagógus I.,
   • Pedagógus II.,
   • Mesterpedagógus,
   • Kutatótanár,
   • Fokozatba kerül
szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlat
 • A fokozatba történt besorolás után eltelt, a jogszabályban meghatározott idő 326/2013 Korm. R.13.§
 • Nem számít be:
  • 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság
  • Ha a foglalkoztatás nem éret el a neveléssel-oktatással lekötött idő 25%-át. ( 5,5-6,5 óra/hét )
 • Gyakornoki idő kikötése kötelező 326/2013 Korm R. 2.§
 • Kinevezésben előírandó a gyakornoki idő hossza 326/2013 Korm R. 2.§ (6)
slide22
Pedagógus szükségelt kiszámítása ( számított, tényleges )
 • Részmunkaidős esetén részarányos bér
 • Munkaköri leírások módosítása
 • SZMSZ, Házirend módosítása egyéb foglalkozások miatt
min s t elj r s min s t vizsga
Minősítő eljárás, minősítő vizsga
 • Minősítő bizottság előtt folyik 326/2013 Korm. R.7.§
 • A miniszter febr. utolsó napjáig közzéteszi a minősítési keretszámokat326/2013 Korm. R.10.§ (2)
 • Gyakornok esetén illetve a kötelező esetekben az int. vez. kezdeményez
 • A pedagógus márc. 31. jelentkezik a kormányhivatalnál
 • A minősítendő ped. május 31. kap értesítést
 • A minősítési tervben szereplő ped. minősítésére a következő naptári évben kerül sor326/2013 Korm. R.10.§
 • Minősítés díja 326/2013 Korm. R.12.§ :
  • gyakornok és kötelező esetén díjmentes
  • Megismételt és nem kötelező esetben minimálbér 70%-a.
min s t si elj r s min s t si vizsga
Minősítésieljárás, minősítési vizsga
 • Az első minősítés 2013. 09. 01. és 2018. 06. 30.
 • Minősítési eljárás szakmai gyakorlatának előzetes elismerése Ped. II. 326/2013 Korm. R.36.§ (2) :
  • 2013. 09.01. ped. I. fokozat
  • Több mint 8 év előzetes szakmai gyakorlat
  • 2014. kérelmezheti a Ped. II-be sorolását.
  • 2014 – 2018 között minősítik

Szakvizsga megléte esetén kötelező átsorolás Ped.II:

  • 14 év előzetes szakmai gyakorlat
  • 2014. 04. 30. kérelmezheti, 2015. január 1-el történő átsorolását
  • 2014. 04. 30. Portfólió feltöltése OH általi honlapra
  • Kötelező az átsorolás ha a portfólió tartalmazza a 326/2013 Korm. R. 8.§ tartalmát.
  • Kötelező minősítés 2018.12.01. különben vissza megy Ped. I-be,

326/2013 Korm. R.36.§ (3)

gyakornok min s t si elj r sa
Gyakornok minősítési eljárása
 • Gyakornok: a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított 2 év
 • Gyakornoki fokozat:
  • Munkakörre előírt végzettség, szakképesítés
  • 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlat
  • Gyakornoki idő kikötése kinevezéskor kötelező
 • A kinevezésben előírt minősítési vizsga időpontjáig le kell tenni
 • Egy alkalommal 2 évre meghosszabbítható ha a vizsga nem sikerült

326/2013 Korm. R.2.§

 • 2013.09.01. már legalább 2 évnél kevesebb gyakorlat esetén gyakornoki fokozat Nkt. 97.§ (20)
min s t si elj r s pedag gus i b l
Minősítési eljárás Pedagógus I-ből
 • Pedagógus I. + 6 év gyakorlat besorolást követően + saját kezdeményezés
 • Pedagógus I. + 9 év gyakorlat besorolást követően + kötelező minősítés + munkáltató írja elő a a kinevezés módosításában
 • Megfelelt minősítés esetén pedagógus II.-be kell sorolni

326/2013 Korm. R.3.§

 • Nincs kötelező minősítése a annak aki 2013.09.01. től számított 10. tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. Nkt. 97.§ (21)
min s t si elj r s pedag gus ii fokozatb l
Minősítési eljárás Pedagógus II. fokozatból
 • Szakvizsga megléte
 • Pedagógus II. fokozat megléte
 • 6 év szakmai gyakorlat a Pedagógus II. fokozatba sorolás után
 • Mesterpedagógus minősítési eljárásban vehet rész

326/2013 Korm. R.4.§