cetrella n tverk till hj lp f r m nniskor med s rskilda behov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CETRELLA Nätverk till hjälp för människor med särskilda behov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

CETRELLA Nätverk till hjälp för människor med särskilda behov - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

CETRELLA Nätverk till hjälp för människor med särskilda behov. Transnationell del inom Kompkulmen. BAKGRUND Musik- och kulturskolorna har ibland svårt att nå ut till barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund eller funktionsnedsättningar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CETRELLA Nätverk till hjälp för människor med särskilda behov' - kamala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cetrella n tverk till hj lp f r m nniskor med s rskilda behov

CETRELLANätverk till hjälp för människor med särskilda behov

Transnationell del inom Kompkulmen

slide2
BAKGRUND
 • Musik- och kulturskolorna har ibland svårt att nå ut till barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund eller funktionsnedsättningar.
 • Musikterapeut Gianluca Catuogno, Capri, Italien har ett arbetssätt som vi vill inspireras och se mer av för att skapa en egen modell som vi kan använda i våra verksamheter.
 • Målet är också att bygga upp ett nätverk i länen med inriktning musikterapi/musik i särskolan samt med barn och unga med särskilda behov.
 • Nätverket ska även inbördes stötta varandra och arbeta med gemensam fortbildning etc.
slide3
STUDIERESA TILL CAPRI 7-12 maj 2012
 • Besök på Istituto Formazione Musicoterapia, ISFOM
 • Samtal med Diana Facchini, rektor vid ISFOM
 • Musikterapisessioner i två klasser i Anacapri
 • Musikterapisession i Villa San Michele
 • Besök på den lokala musikskolan KAOS LAB
 • Lärande samtal och gemensamma reflektioner med Gianluca Catuogno, musikterapeut
slide4
DELTAGARE Y OCH Z LÄN

Birgitta Thalén-Sundin, sångpedagog, Sundsvall

Marita Sandberg, musikterapeut, Timrå

Inga-Lena Eriksson, musikterapeut, Östersund

Christina Didriksson, musikterapeut, Berg

Lena Hammarberg, musikterapeut, Härjedalen

Cecilia Jakobsson, fiolpedagog, Sollefteå

Tomas Nilsson, musikterapeut/musikledare, Bräcke

Marie Sundelin, kulturskolechef, Sollefteå

slide5

Gianluca Catuogno, musikterapeut

 • Utbildningar:
 • Musikkonservatoriet i Avvelino, komposition och orgel.
 • Istituto Formazione Musicoterapia, ISFOM, Neapel, musikterapi under ledning av Gianluigi Di Franco.
 • Anställningar:
 • ISFOM i olika projekt, samt med individuella sessioner i musikterapi
 • Kompositör: just nu jobbar han mycket med elektronisk musik, både som artist och i sin undervisning.
 • Musikskolan KAOS LAB i Anacapri.
slide6

Diana Facchini, rektor för ISFOM

 • Istituto Formazione Musicoterapia, ISFOM, Neapel grundades 1996 och driver forskning, undervisning och utbildning.
 • Diana Facchini, är musikforskare och musikterapeut och en av grundarna av ISFOM.
 • Musikterapiutbildningen är både teoretisk och praktiskt inriktad och treårig.
 • ISFOM har ett bra internationellt rykte och stöds av EMTC som är en organisation för att främja utbyte, utveckling av musikterapi och samarbete mellan musikterapeuter i Europa.
slide7

Dr Rolando Benenzon, professor

 • Professor Dr Rolando Benenzon är en Argentinskfödd läkare, psykiatriker, musiker och kompositör.
 • Han är en av grundarna av World Federation of Music Therapy, WFMT
 • Idag är han anses vara en förgrundsgestalt inom musikterapi i världen, företrädesvis i Latin- och Sydamerika.
 • Dr Benenzon jobbar som pedagog på ISFOM i Neapel
slide8

BENENZON- MODELLEN

 • Benenzonmodellen började ta form på 1960-talet.
 • En viktig del och pelare av denna modell är begreppet Musical Sound Identity, ISO. ISO-principen kan förklaras som den mängd av ljudenergi, akustisk och rörlig, som tillhör en individ och karaktäriserar den, utgör dess identitet. Denna rörelse består av inre energi, ljud, arv och erfarenheter från födseln till vuxen ålder. De är nära besläktade med begreppet idet freudianska omedvetna.
 • Områden där Benenzon- modellen tillämpas i är: social musikterapi, personlig utveckling, infantil psykos, psykisk oförmåga allmänhet. Metoden bygger på ljudmusikalisk improvisation i ett icke-verbalt sammanhang. Denna modells främsta mål är att öppna kommunikationskanaler för att hjälpa återhämtningsprocessen eller starta patientens tillfrisknande.
slide9
FUNKTIONSINRIKTAD MUSIKTERAPI - FMT

FMT är en svensk terapimetod som utvecklades av Lars Hjelm vid Folke Bernadotte-hemmet 1975-89.

Metoden är en individuell behandling där man använder sig av ett 30-tal musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga utveckling.

Samtidigt är FMT ett analysinstrument för diagnostisering av personers funktionsnivå.

 • FMT skapar förutsättningar för att utveckla:

kroppsuppfattning, självförtroende, lust och motivation, energi, koncentration, minne, socialt samspel, vakenhet

 • FMT-metoden – söker grundorsaken till problemen
 • FMT-metoden – bearbetar och organiserar grundfunktioner
 • FMT-metoden – är individuell
 • FMT-metoden – är nivåanpassad
 • FMT-metoden – är ickeverbal
 • FMT-metoden – skapar förutsättningar och lust att utveckla färdigheter
slide10
NÅGRA SKILLNADER

Benenson

Gruppaktivitet

Improvisatorisk

FMT

Individuell

Strukturerad

Pianot viktigt styrande instrument

NÅGRA LIKHETER

Icke-verbal

Musicerar med och inte för varandra

Delvis samma instrumentarium, oftast ickemelodiska slaginstrument

BENENZON MODELLEN - FMT- METODEN

slide11

CETRELLAVECKAN februari 2013

Gianluca Catuogno besöker Sverige – studiebesök och konferens enligt följand program:

Tisd 19/2 Musik i sär- och träningsskola

FMT-metoden i praktiken

Onsd 20/2 Svensk musik- och kulturskola

Svensk särskola

Torsd 21/2 Så det kan låta! – En dag i sinnenas tecken

konferens med medverkan av Gianluca Catuogno och nätverksdeltagarna.

Fred 22/2 Cetrellanätverket gör gemensam reflexion

slide12
CETRELLANÄTVERKETS VISION för 2013
 • Ökad kunskap om musikterapi, musik i särskolan och musik med barn och unga med särskilda behov
 • Ett stort aktivt nätverk verkar i regionen
 • Det finns verksamhet i alla kommuner med musikterapi, musik i särskolan och/eller musik med barn och unga med särskilda behov
 • Ett vidgat pedagogiskt tänk hos musik- och kulturskolornas personal
 • Fler flyktingbarn och invandrare nås av kulturskolornas verksamheter
 • Fler barn/unga nås av musik- och kulturskolornas verksamhet oavsett ev. funktionshinder, social och etnisk bakgrund
 • Fler ser musikens källa som ett viktigt verktyg i skolan