Download
v lkommen till n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till

Välkommen till

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Välkommen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkommen till GRUNDUTBILDNING KARLSKOGA SIMFÖRENING Måndagen den 4 november 19:00 – 21:00

 2. GRUNDUTBILDNING KARLSKOGA SIMFÖRENING

 3. Program • Inledning • Värdegrund • Föräldrar • Krishantering • Droger / Doping • Kränkande särbehandling • Kommunikation • Trafikpolicy • Utbildningspolicy • Ungdomsstyrelse

 4. Vilken bild symboliserar Karlskoga Simförening bäst? Ska någon bild bort?

 5. Simidrott består av träning, lek, tävling och uppvisning. • Simidrott för barn utmärks av allsidighet, variation och stora inslag av lek. • Ungdomsidrott delas in i breddidrott och elitinriktad idrott.

 6. Utövare som trivs, har kul och utvecklas. • Stor bredd samt utövare på Sverig-elitnivå. • God ekonomi och solidarisk fördelning av kostnaderna.

 7. Värdegrund

 8. En simmare blir arg på en tävlingsfunktionär under en tävling för att simmaren har blivit diskad. Simmaren svär och skriker opassande saker till funktionären. Vad gör du som tränare?

 9. Du får reda på att en tränare har justerat en simmares tid manuellt för att få med simmaren till DM. Simmaren blir jätteglad över att få följa med. Vad gör du?

 10. En simmare kommer ständigt för sent till träningen. Följer den simmaren vår värdegrund?

 11. Föräldrar

 12. En extremt engagerad förälder ifrågasätter ditt upplägg på träningen. Hur agerar du? Vem kan du få stöd av?

 13. Du upplever att en förälder som alltid är med på träningar och tävlingar, hindrar din simmare från att bli självständig och lära sig rutiner på egen hand. Hur gör du? Finns det någon policy som beskriver föräldrarnas roll i verksamheter?

 14. En förälder börjar ge instruktioner till en av dina simmare mitt under träningspasset? Hur agerar du? Vad tycker föreningen om förälderns agerande?

 15. En av dina simmare har lyckats mindre bra med en övning under träningen? Efter träningen ser du att simmaren får en rejäl utskällning av sin förälder för att han inte lyckades lika bra som de andra. Vad gör du?

 16. En förälder går in med ytterskor i simhallen. Vad gör du?

 17. Föräldrapolicy • Karlskoga Simförening är en ideell organisation • Instruktioner sker enbart mellan barn och tränare • Har jag frågor om undervisningen tar jag kontakt med ansvarig tränare • Jag undviker att kontakta tränaren under pågående pass. • Jag visar mitt barn lika mycket uppskattning oavsett hur det går • Föräldrar förväntas följa vår värdegrund

 18. Kris Något som avviker från det som är normalt och uppstår hastigt, mer eller mindre oväntat och utan förvarning, och som berör eller kan beröra en eller flera personer genom allvarlig fysisk eller psykiskpåverkan, eller dödsfall.

 19. Du är tränare för en grupp tillsammans med två andra ledare. Mitt under träningen ser du att en av dina simmare ligger livlös på botten. Vad gör ni? Vem gör vad? Du är tränare för en grupp tillsammans med två andra ledare. Mitt under träningen ramlar en simmare och slår huvudet i kanten. Det blöder från huvudet och simmaren blir hysterisk. Vad gör ni? Vem gör vad?

 20. En kall vinterdag i mitten på januari är du är tränare för 15 st 7 åringar i Strandbadet. Mitt under träningen ljuder brandlarmet. Vad gör ni? En kall vinterdag i mitten på januari är du är tränare för 15 st 7 åringar i Strandbadet. Mitt under träningen ljuder brandlarmetdrukningslarmet Vad gör ni?

 21. Ni är på väg hem från en simtävling. Ni åker i en stor buss, som plötsligt åker av vägen. Chauffören och några simmare blir allvarligt skadade. Du och de två andra ledarna klarar er ganska bra. Hur agerar du/ni ledare?

 22. En simmare som är 30 år med ett handikapp vill vara med i en av våra ungdomsträningsgrupper. Vi erbjuder honom plats i vuxenverksamheten. Pappan till simmaren blir irriterad och skriver ett inlägg på Facebookom att vår förening kastar ut handikapade från verksamheten. Inlägget sprider sig med enorm kraft, och snart ringer Aftonbladet… Vad gör vi?

 23. Kris

 24. Styrelsen är Karlskoga Simförenings krishanteringsgrupp

 25. Introduktionsplan

 26. Droger En drog är en substans som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Med droger avses tobak, alkohol, narkotika, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas, samt övriga medel som intas i berusningssyfte.

 27. På lördagkvällen efter Luciadoppet bjuder Karlskoga Simförening alla på mat. Några vill dricka vin till maten. Är det ok?

 28. En av dina tränarkolegor står och röker utanför Strandbadet i sin tränartröja? Är det ok?

 29. Din tränarkolega ser sliten och trött ut, och luktar alkohol under en av era träningar. Vad gör du?

 30. Du är ledare på ett träningsläger. Under en aktivitet på kvällen kommer några av simmarnas föräldrar förbi för att hälsa på. De är inte nyktra. Vad gör du?

 31. Droger Be den som är påverkad att lämna platsen. Om den inte lämnar platsen, avbryt verksamheten. Rapportera till verksamhetsansvarig. Rapportera till styrelsen. • Vi tillåter inte att våra medlemmar eller föräldrar använder droger under eller i anslutning till träning, tävling, läger eller annan föreningsverksamhet. • Medlemmar och föräldrar får inte uppträda påverkade i anslutning till vår verksamhet. • Vi ska sträva efter att minimera exponeringen av droger för våra medlemmar under 18 år. • Ingen får uppträda påverkad i kläder profilerade med Karlskoga Simförening. Isolera den aktive från övriga aktiva. Kontakta verksamhetsansvarig Verksamhetsansvarig kontaktar vårdnadshavare, som ombedes hämta den aktive. Rapport till styrelsen

 32. Doping

 33. Doping

 34. Kränkande särbehandling Kränkande särbehandling innefattar social utstötning, mobbning, psykisk misshandel, sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

 35. En av dina simmare har en osynlig funktionsnedsättning. Varje gång ni ska dela in simmarna i mindre grupper så är det ingen som vill vara med denna simmaren. Flera av simmarna säger det högt. Vad kan vi göra?

 36. En mamma ringer till dig och säger att hennes son vill sluta att simma p.g.a de andra simmarna är elak mot honom i omklädningsrummet. Vad gör vi?

 37. En ny simmare i din grupp har svårt att komma in i gruppgemenskapen. De gamla simmarna i gruppen gör inget för att underlätta för den nya simmaren. Vad kan vi göra?

 38. En simmare känner sig kränkt av en annan simmare och blir ledsen. Du tycker att händelsen är en bagatell. Vad gäller? Var ska den kränkta simmaren vända sig om inte tränaren tar händelsen på allvar?

 39. Kränkande särbehandling Styrelsen

 40. Kommunikation