Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur ett barn blir till Lite om fosterutvecklingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur ett barn blir till Lite om fosterutvecklingen

Hur ett barn blir till Lite om fosterutvecklingen

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Hur ett barn blir till Lite om fosterutvecklingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hur ett barn blir till Lite om fosterutvecklingen

 2. Fosterutvecklingen är den process genom vilken fostretutvecklas från befruktningen till att bli en färdig organism.

 3. Människans könsceller Som ni redan vet säkert tjejernas könsceller heter äggceller och killarnas könsceller heter spermier.

 4. Ett nytt liv! Ett barn blir till  För att ett nytt liv ska börja krävs det att en spermie ska befrukta ett ägg.

 5. Vad innebär det? Jo, när en spermie befruktar ett ägg tränger spermien in i ägget. Befruktningen är klar när äggets cellkärna smälter samman med spermiens cellkärna.

 6. Var sker befruktningen?

 7. Var sker befruktningen? Befruktningen sker i en av kvinnans äggledare.

 8. Precis i början

 9. ”Tävla för livet!” 

 10. …och till slut lyckas en av dem

 11. GraviditetenDen varar i 40 veckor (9 månader) om man räknar med den sista menstruationens första dag.

 12. De första tre månaderna av graviditeten är fostret speciellt känsligt.

 13. Om mamman under den tiden dricker t.ex. alkohol finns risker att fostret skadas.

 14. Efter befruktningen bildas en ”zygot”, som efter cirka 12 timmar celldelas (cellen delas) för första gången.

 15. Det befruktade ägget påbörjar sin resa mot livmodern, en resa som tar ca 7-10 dagar. (under resans gång fortsätter celldelningen.)

 16. 2-cell (andra dagen)

 17. 8-cell (tredje dagen)

 18. Efter ett antal celldelningar bildas en ”cellklump" som fortsätter att utvecklas mer…

 19. Av en enda befruktad äggcell bildas under en vecka en liten boll av ett hundratals celler.

 20. Dessa celler vandrar (som vi sa) genom äggledaren ner mot livmodern. Där simmar den omkring i ett par dagar innan den fäster sig på livmodersväggen.

 21. Efter 8 dagar

 22. Nu en kort sammanfattning

 23. Efter11 dagar

 24. För varje vecka blir fostret större och mer utvecklat.

 25. Embryot får en ryggsträng (blivande ryggrad). Huden ovanför hårdnar. Arm- och benknoppar börjar komma fram längs sidorna…

 26. Efter ca en månad

 27. Efter ca 6 veckor …

 28. 9 veckor …

 29. Hur stort tror ni fostret är vid 9 veckor???

 30. 12 veckor har gått …

 31. 16-24 veckan

 32. Det nyfödda barnet

 33. Alla barn födds omgivna av kärlek och omsorg, eller??

 34. Nej, tyvärr!  Många barn får inte det.

 35. Vissa barn födds och lever i krig

 36. … och andra födds i fattigdom